Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Egyiptomi Istenségek

2018-11-06

Ki kicsoda az egyiptomi mitológiában?

 Egyiptomi Istenségek11.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Ki kicsoda az egyiptomi mitológiában?

Ah A lélek egyik megszemélyesítője.

Amentet Az alvilág istennője. Ő fogadja az
elhunytakat.

Amon Thébai eredetű isten. Más istenekkel való azonosulása révén egyetemes hatóerejű lett. Ré napistennel való azonosulása (Amon-Ré) az istenek királya. Ozirisszel való összeolvadása alapján a túlvilágon is uralkodik. Ptah istennel való azonosulása révén teremtőisten. Ábrázolásokon kék színű testéről, néha kos fejéről ismerhető fel. Gyakran múmiatesttel, ágaskodó fallosszal ábrázolják.

Amszet Hórusz és Ízisz fia.

Anubisz Sakálfejű isten, a halottak, a balzsamozás istene.

Ápisz Memphiszi, bika alakban tisztelt termékenységi jelkép, Ptah hírnöke és lelkének megtestesülése.

Apóphisz Kígyó alakú isten. Ré legnagyobb ellensége, a felhőzet megtestesítője.

Aton Napisten, az Amarna-korban - Ehnaton vallásforradalma után - az egyetlen létező isten. Ábrázolásokon a napkorongból kiinduló, simogató kezekben végződő sugarak formájában szerepel.

Ba A lélek egyik megszemélyesítője. Madár formában jelenik meg.

Básztet A szerelem, a vidámság, az örömök, a zene istennője. Macskaként, macskafejű nőként ábrázolták.

Bész Torz testű törpe isten. Amulettként is használták, mert távol tartja a gonoszt. A házitűzhely, a vajúdó asszonyok jóindulatú istene.

Duamutef Hórusz és Ízisz fia.

Geb Ősi földisten, Su és Tefnut fia. Felesége Nut,
gyermekei Ozirisz, Ízisz, Széth és Nebethut (Neftisz). Hason fekvő férfiként ábrázolták, fején Alsó vagy Felső-Egyiptom koronájával. Jóságos isten, hátán nőnek a növények, belőle fakad a Nílus.

Hápi A Nílus istene, ő gondoskodik a folyó áradásáról. Férfi isten, de női mellekkel ábrázolták, fején papirusznáddal.
Hathor A szerelem, a szépség, a vidámság, a bőség, az ég istennője, a zene és a tánc barátja. Jellegzetes Hathor-frizurával és tehénfülekkel ábrázolták.

Heka Egyiptomi ősisten, a varázslat, a varázserő megszemélyesítője. Férfiként és gyermekként is ábrázolták.
Heket A szülés istennője. Béka alakban vagy békafejű nőként ábrázolták.

Heper Héliopoliszi napisten.

Hnum A termékenység, az alkotás istene, fazekaskorongon alkotta az isteneket és az embereket. Kos alakjában vagy kosfejű emberként ábrázolták.

Honszu Thébai hold- és hadisten, Amon és Mut fia. Többnyire múmiaként ábrázolták, ifjúságtinccsel és fején holdkoronggal.

Hórusz Sólyom alakban vagy sólyomfejű emberként ábrázolt isten, Ozirisz és Ízisz fia. Az ég istene, a fáraó földi megtestesülése. Erre utal az is, hogy gyakran viseli a fáraók kettős koronáját.

Ihi A zene istene, Hathor fia.

Imhotep Héliopoliszi főpap, Dzsószer király építésze, orvosa, tanácsadója, később a gyógyítás istene, az írnokok védelmezője.

Ízisz Ozirisz húga és felesége, Geb és Nut lánya, Hórusz anyja. A termékenység, a víz és a szél, a nőiesség és az anyaság szimbóluma. Gyakran ábrázolták szárnyakkal. Még a római korban is tisztelték (l. a szombathelyi Iseum szentély).

Ka A lélek egyik megszemélyesítője. Feltartott karok formájában ábrázolták.

Kebehszenuf Hórusz és Ízisz fia.

Kepher Ősi egyiptomi isten, a teremtés szimbóluma. Legtöbbször szkarabeuszként vagy szkarabeuszfejű emberként ábrázolják.

Maat Az igazság, a jog, a rend istennője. Fején tollat viselő nőként ábrázolták.

Min Termékenységisten. Ennek megfelelően hatalmas fallosszal ábrázolták.

Egyiptomi Istenségek.gif

 Kép forrása: Pinterest.com


Mut Amon felesége, keselyű alakban ábrázolt istennő.
Neftisz Ízisz, Ozirisz és Széth nővére, Széth felesége, a halottak istennője.

Nefertem Ptah és Szahmet fia, az ifjúság istene.
Nut Az ég istennője, Su és Tefnut lánya, Geb felesége. Gyermekei: Ozirisz, Ízisz, Széth és Neftisz. Négykézláb helyzetben lévő nőként ábrázolták. Gyermekei a csillagok.

Ozirisz A héliopoliszi kilenc isten egyike. Halotti és termékenységisten. Geb és Nut fia, Ízisz férje. Testvére, Széth meggyilkolta, de Ízisz összegyűjtötte darabjait, s a halott Ozirisszel nemzette Hóruszt. Fehér lepelbe burkolt múmiaként ábrázolták, kezében a fáraói uralkodói jelképekkel.

Ptah Memphiszi isten, a kézművesek, művészek pártfogója. Kék sapkában álló múmiaként ábrázolták, kezében összefogott dzsed-oszloppal, wasz-jogarral és ankh-hal.

Ré (Rá) Napisten, a világ teremtője, az istenek királya. Ábrázolásokon emberalakban, fején ureusz-kígyós napkoronggal, máskor sólyomfejű emberalakban, napkorongot viselve ábrázolták. Kezében az ankh-jelet tartotta.

Su A levegő és a fény istene. Testvérfelesége Tefnut. Ábrázolásain fején tollat viselő férfialak, aki Nutot tartja két karjában.

Szahmet A háborúk és a betegségek istennője. Férje Ptah, gyermekük Nofertum. Oroszlánfejű nő alakjában ábrázolták.

Széth A mitológia szerint meggyilkolta testvérét, Oziriszt, ezért a gonoszság, a pusztítás, a káosz megszemélyesítője, de elismert harcos. Emberalakban ábrázolták, valamilyen kitalált állatfejjel.

Szobek Nílus-isten. Krokodilként ábrázolták.

Szokarisz Memphiszben a halottak istene. Sólyomfejű múmia formájában ábrázolták, fején atef-koronával.

Szóthisz A Szíriusz istennője, a Nílus áradásának megindítója. Általában Felső-Egyiptom koronáját viselő nőként ábrázolták, de előfordul férfiábrázolás is.

Tefnut Su nővére és felesége.

Thot Íbiszfejű holdisten, a bölcsesség, az írás és a számolás istene, jelképe az írópaletta.

Uto Kígyóistennő, Alsó-Egyiptom védője.

Egyiptomi Istenségek1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com