Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Óegyiptomi hitvilág

2021-03-01

A fény és a sötétség tudatformáló ereje

Thoth Izisz.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Óegyiptomi hitvilág 

 

A fény és a sötétség tudatformáló ereje

 


"Az ember többször születik újjá, míg egy hosszú fejlődési folyamaton megy keresztül és eljut a bölcsességhez. Ezt a fejlődési folyamatot, melynek 7 állomása van, - a megszerzett tudás, a rezgési frekvencia, és annak az életenergiának a mennyisége határozza meg, amennyit az ember képes feldolgozni. Az egyes életekben beigazolódott igazságok révén megszerzett tudás, több időt ad az embernek a belső békére, - és ezzel növeli a rezgési frekvenciáját. Így megnő annak az élet energiának a mennyisége is, amelyet fel tud dolgozni. A gerince mentén található 7 csakra közül, egy magasabb csakrát fog használni, - és ennek megfelelően az aurája, vagyis az elektromágneses mezeje is növekedni fog.


A körülményeket, amelyekkel szembe kell néznie, - a folyamatokat amelyeket a bölcsesség eléréséhez át kell élnie, - Isten tervezte el tökéletesen. Az Egyiptomiak úgy gondolták, hogy az energia, amely Istenből árad, - és amelynek különböző megnyilvánulásai vannak, - meghatározza azokat a folyamatokat, amelyeken minden egyes léleknek keresztül kell mennie. A lélek fejlődése egy kozmikus évig tart, amely 25920 évet jelent. Ez alatt az idő alatt, a lélek 2160 évet tölt el minden egyes horoszkóp, csillagjegy erőterében. Az Egyiptomiak Netjereknek nevezték az egyes csillagjegyek energiáit, és azt tartották, - hogy mindegyik erő másfajta helyzettel szembesíti az embert.


Az Egyiptomi hit szerint, a sötét gonosz erők idézik elő a halált, és a katasztrófákat. Ezeket az erőket, amelyek az élet legnehezebb eseményeit idézték elő, - egy Szeth nevű lény vezette, aki a modern Sá..n elődje volt. Szeth a sötétség ura, az erő amely hátráltatja az ember fejlődését, - állati szenvedélyek közé taszítja, hogy tudatlanságban maradjon, - fontos szerepet játszott az Egyiptomiak világegyetemében. HIBÁK ELKÖVETÉSÉRE VETTE RÁ AZ EMBERT. Agresszív viselkedést provokált, amely csupán fájdalmat, szenvedést, gyötrelmet, és félelmet okozott. Ezeknek a viselkedéseknek a következményei letaglózták az embert.

 

Fájdalommal töltötték el, és ELINDÍTOTTÁK A BOLDOGSÁG KERESKERESÉSE felé vezető úton.


Az ember így megérti, hogy agresszív viselkedésével, csak kárt okoz magának. Ezért megváltozott, és tudatát megvilágította a világosság ereje. Azokat az erőket, amelyek az embert változásra, békére való törekvésre, és megértésre ösztönözték, - egy Ozirisz nevű másik jelképes alak vezette. Ozirisz a világosság ura, az az erő, amely sok életen, és nehéz körülményeken át a spiritualitáshoz, és a SZERETETHEZ vezeti el az embert.
Az ellentétek, a szemben álló sarkok Univerzumában, - Szeth, és Ozirisz, - a sötétség és a világosság csap össze egymással, hogy megformálják az ember tudatát, és ráébresszék a semlegesség fontosságára. A semlegesség nem hoz létre bennünket gyengítő ellentétes erőt. A semlegesség tiszteletet jelent mások iránt, - és maga után vonja, hogy nem hátráltatjuk mások sorsának folyamatát. Nem változtatunk azokon a nehéz körülményeken, amelyekkel a tanulás érdekében szembe kell nézniük. A semlegesség azt jelenti, hogy megértjük a világegyetem működését.

 

Elfogadjuk, hogy minden tökéletes, és hogy mindenek szerető célja van, - mert mindent Isten tervezett el, aki maga a szeretet.


Az ember a reinkarnációs ciklus végén jut el a semlegességig, miután igazolta önmaga számára a világegyetem összes igazságát, és miután már lélekben újjászületett, és eljutott a megvilágosodásig. Ennek a pillanatnak a szimbóluma Hórusz, az aranysólyom, amely mindent lát, és tud, - amely a világegyetem ellentétei, és anyagi hibái fölött lebeg, - mert nem hoz létre ellenállást. Hórusz egy állandó, halhatatlan tudat. Egy tiszteletteljes, kiegyensúlyozott lény szimbóluma, - aki hozzá tud férni minden hatalmához, és az örök békéhez.


Az ember tudata azoknak a hibáknak köszönhetően képes legyőzni Szethet, a gonosz erőt, - amelyeket átélt életei során elkövetett. A cselekedetei következményeinek összehasonlítása teszi lehetővé számára a megértést, - és világosítja meg elméjét.


A fejlődési folyamat első szintjét, a sötét árnyék idejének nevezték.

 

Amikor az ember gyakorlatilag még állat, kegyetlen lény, - akinek fékezhetetlen indulatai, és automatikus, ösztönös reakciói vannak. Gyűlölettel, dühvel, és vad ösztönökkel teli reakciói, - elégtelen eredménnyel járnak. Gyötrelmet, szenvedést, magányt, - és boldogtalanságot okoznak. Sok élet elteltével az ember belefárad a szenvedésbe, - és megérti, azzal ha másokat bánt, csak saját magát teszi boldogtalanná.

 

A lélek ezután a tudat második szintjén születik újjá. Ezt BÁ-nak, vagyis a világos árnyék idejének nevezték.

 

Itt az ember felfedezi az érzéseit, és megtanul szeretni, - de még nem tudja fékezni az indulatait. Még mindig az élet poklában él.
Amikor eljut a harmadik szintre, a lélegző szív idejére, - a másik végletbe esik. Jó emberré válik, aki mindig odafigyel másokra. Megpróbálja megoldani a problémáikat, és megóvni őket a szenvedéstől. Most sem boldog. Békéje másoktól függ, de nem tiszteli őket. Olyanná akarja változtatni az életüket, amilyennek szerinte lennie kellene. Emiatt a hozzáállás miatt, hite összeütközésbe kerül mások hitével, mert nem tiszteli mások döntéseit. Amikor olyan nehéz helyzetbe kerül, amelyből tanulnia kellene, úgy érzi igazságtalanság érte, - mert jó embernek látja magát, aki csak másokért él.


Amikor az ember eljut a megvilágosodáshoz, visszatér a középpontba.

 

Tiszteletteljes, igazságos emberré válik, aki minden helyzetet, - még a legfájdalmasabbakat is, - tökéletesnek fogadja el. Mivel azok megértőbbé teszik azt, aki átéli őket. A rossz emberből jó ember lesz, a jó emberből igazságos, az igazságosból pedig bölcs.


A reinkarnációs út végén, a lélek újjászületik, - és a fejlődéshez vezető út, egy magasabb szinten folytatódik.

 

Az aki testben újjászületik, lélekben is újjászületik. Itt ér véget a fejlődése, melynek során eredeti állati állapotából, eljut az örök spiritualitás állapotába. Az ideiglenestől, az állandó tudathoz. A halandóságtól, a halhatatlanságig. A gondolataiban, szavaiban, és szemeiben érzékelhető állandó szeretet, amely a megértésből ered, - eltünteti az egót, és vele együtt a reinkarnációk sorát is. "


Fontos megértenünk, hogy a gonosznak feladata van, az ő dolga, hogy hibákat tudjunk elkövetni. De Isten áll e mögött is, mert a hibákból tudunk megértéshez jutni, fejlődni. Meg kell tapasztalni a rosszat, hogy tudjunk összehasonlítani, - felfoghassuk mit jelent a jó. És tudatosan a jó szerint tudjunk élni.
Isten végtelen intelligenciával rendelkezik, amiket mi véletleneknek tartunk, azok tudatos folyamatok.

 

Nem azért vagyunk itt, hogy meggazdagodjunk, sikeresek legyünk, családunk legyen. Ez mind csak a színdarab része. Az igazi cél az, hogy tudatlanul találkozhassunk a félelemmel, és viselkedésünkkel, döntéseinkkel, tetteinkkel, - igazoljuk, hogy legyőztük a félelemeinket.

 

A valóságunk állandóan manipulálva van a félelmek által.

 

Ez a gonosz dolga, - a mi dolgunk pedig az, hogy ne féljünk. Képessé váljunk úgy tekinteni az itteni valóságra, mint egy iskolára, ahol meg kell tanulnunk semlegesen megfigyelni az élet történéseit. Nem táplálva negatív gondolatképeket. Mindent tökéletesnek megfigyelni, még a legfájdalmasabbakat is.

 

Felfogni, hogy nem menthetjük meg szeretteinket a szenvedéstől, mert elvesszük tőlük a fejlődés lehetőségét.

Felfogni, hogy minden fájdalom mögött Isten áll, hogy segítsen az embernek megértőbbé válni, lelkileg érettebbé válni.

Felfogni, hogy nincs mitől félnünk, mert a félelem is végig minket szolgált.
És így élni, semlegesen, félelem nélkül, - átlátva a nagyobb képet, megértve a valóságot. Így tudjuk megőrizni hosszabb ideig a nagyobb lelki békét, így emelkedhet meg az életenergiánk, így lépkedhetünk feljebb a csaktraponokon, - így világosodhatunk meg.

 

 

 

 

Hórusz Szeme - részlet

Összeállította: Zsigray András