Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Thoth, Hermész, és Hermész Triszmegisztosz

2018-10-23

Thoth, Hermész, és Hermész Triszmegisztosz vagyis háromszorosan nagy egy és ugyanazon szellem három megtestesülése.

 Thoth, Hermész, és Hermész Triszmegisztosz.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A Világszűz, Izisz Hóruszt tanító szövegeiben ekképp írnak róla: " Hermész volt a Kozmikus Gondolat. Ő pillantotta meg a dolgok univerzumát, és látva azt megértette őket, megértvén pedig őket a megnyilvánulás és a kinyilatkozás hatalmához jutott. Mind azt amit gondolt leírta, azonban amit irt, nagyrészt eltitkolta, bölcsen hallgatott és fordulatokban beszélt, hogy amíg a világ tart, ezen dolgokat szüntelenül keresni keljen."
Thothot az egyiptomi vallásban a bölcsesség, írás, tudomány istene, őt emlegetik első Hermészként, s aki a legenda szerint az időszámításunk előtti 12. évezredben bekövetkezett világkatasztrófa közeledtekor személyesen készített feljegyzéseket az emberiség számára. Ezt a szent nyelven megfogalmazott műveket fordították le a vízözön után hieroglifák nyelvére, s így szolgálhatott alapjául a későbbi (második?) Hermész törvényeket, tudományt és teológiát magukba foglaló szent könyveinek, melyek minden bizonnyal az Óbirodalom kialakulása és Menes Fáraó hatalomra jutása előtt lettek összeállítva, vagyis kb. kr. e. 3.000 ben. Hermész művei a templomok legbelső szentélyében tartották, és csak is legmagasabb rangú papok férhettek hozzájuk.
Nagy Sándor idejében találtak meg Hermész Triszmegisztosz
sírját, mumifikált testével melynek kezében a híres Tabula Smaragdinával, mely jelképes formában a bölcsek kövének titka olvasható. A titkos tanítások alkimista célokra és felhasználhatóak voltak ezért Severus római császár minden misztikus írást összegyűjtött és Nagy Sándor sírkamrájába temette, Diocletianus pedig elpusztította valamennyi, Egyiptomból származó alkimista könyvet. Így a híres Hermészi Könyvek évszázadokra eltűntek.
Az eredeti fennmaradt szövegeket, i. sz. 2. és 3. évszázadban Alexandriából származó hermetikus írások olvasztották magukba. Az újpythagoreus és újplatonikus eszmerendszerrel nagyfokú hasonlóságot mutató írások sok nyelven elterjedtek a világban.


Hermész Triszmegisztosz neve " háromszor legnagyobb Hermész"-t jelent - mert állítása szerint birtokolja az egyetemes bölcsesség mindhárom részét, erről a Smaragd Táblák Jelképek című rész ad mélyebb felvilágosítást:
"Három a titok,
mely a Nagy Egyetlentől való.
Halld és Fény árad feléd.

A kezdetben három egység létezett.
Ezeken kívül nincs más.
Ezek egyensúlyban a teremtés forrásai:
Egy Isten, egy Igazság, egy Szabadságpont.

Három az egyensúlyban lévő háromból való:
Minden élet, minden jóság, minden erő.

Három a minősége az Istennek ebben a Fény-házban:
Végtelen erő, végtelen bölcsesség, végtelen szeretet.

Három erő adatott a mestereknek:
Hogy a rosszat átváltoztassák, vigyázzák a jót,
És különbséget tegyenek.

Három az Isten dolga:
Az erőt, a bölcsességet és a szeretetet megnyilvánítani
Három az erő, mely mindent létrehoz:
A tökéletes tudás által birtokolt Isteni Szeretet,
Isteni Bölcsesség mely minden lehető eszközt ismer,
Isteni Erő mely az Isteni Szeretet és Bölcsesség közös akarata birtokol."

Hermész a görög mitológiában is ismert, Zeusz és Maia fiaként, mint az istenek hírnöke, a leleményesség és ügyesség pártfogója, a holt lelkek vezetője. Római neve Mercurius volt, melyet gyakran a Hermész név után csatoltak, utalva a beavatottak származási helyére. Analógia szempontjából a Merkúr a bölcsesség, tudás és az értelem bolygója és ezek az egyetemes minőségek földi megtestesülése volt Hermész.
Hermetikus iratok Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított művek a szó maga pedig hermetikus - titkos, elzárt, kifejezés is e tanok rendeltetésére, a velük kapcsolatban megőrzendő óvatosságra, s nem utolsó sorban a mögöttük húzódó mélyebb jelentés tartalomra utalnak.

Aysha