Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A LÉLEK TERV

2021-10-27

Születésünk előtt megtervezett életút tervrajza

ang art 53.jpg

Kép: LARISA MILINA


A LÉLEK TERV

Születésünk előtt megtervezett életút tervrajza


A leszületésünk előtt gondosan megtervezzük a következő testet öltésünk élettervét. Mindaz ami valaha történt velünk, történhet vagy történni fog benne foglaltatik a lélek tervben.

Emberi szemszögből azt gondolhatnánk, hogy életünk nagy kihívásait, próbatételeit, drámáit, biztosan nem mi akartuk, így könnyebb hibáztatni másokat vagy büntetésként tekinteni a történtekre. Viszont ha így tekintünk a dolgokra, akkor elhárítjuk magunktól a személyes felelősségvállalást, a fejlődési lehetőséget és mélyebb megértést, így csak hátráltatjuk az előrejutásunkat.

Az lélek tervét felsőbb nézőpontok szerint, szellemi szintről és spirituális segítők által "írtuk meg", így ahhoz, hogy megértsük, átlássuk és tudatosítsuk életünk lehetőségeit, szellemileg ki kell emelkednünk az emberi elme szűk látóköreiből.  

Nem azért születünk a földre, hogy szenvedjünk, hanem azért hogy növekedjünk és fejlődjünk, és elérjük a magasabb szinteket. Életeink sorozatában tanulunk, tapasztalunk és emelkedünk, hogy mindinkább képessé váljunk arra, hogy lelkileg kibontakozzunk és teremtsünk a fizikai valóságban.

A felébredés arról szól, hogy ráeszmélünk arra, hogy nem csak anyagi szinten létezünk, hanem létünknek van egy sokkal kiterjedtebb spirituális oldala is, így életünk magasabb értelmet kap. Amikor tudatosítjuk, hogy van egy élettervünk, amellyel a földre leszülettünk, teljesen más perspektívából fogjuk látni az életünket, s mikor felelősséget vállalunk önmagunkért, elindulhatunk a tudatosabb létezés felé.

A lélek terve, predesztinál, de nem determinál, vagyis kijelöl egy utat, lehetőséget hordoz, de mivel szabad akarat bolygóján élünk, lehetőségünk van másképp cselekedni, mint ahogy azt elterveztük.

Néha kitérőket teszünk, megesik, hogy eltévedünk és előfordul, hogy az életünk vonata kisiklik.
Ekkor történik meg, hogy az ember céltalanná, erőtlenné válik, úgy érzi nincs a helyén, és elveszítette a felsőbb szintekről jövő támogatást. Ekkor sokszor kisebb, aztán nagyobb figyelmeztetések érkeznek, balesetek, betegségek és egyéb sorscsapások, amelyek nem voltak benne eredetileg a lélek tervében, hanem azt a célt szolgálják, hogy visszataláljunk a helyes útra.

Ezért olyan fontos, hogy szellemi vezérlésű életet éljünk, hogy összhangban legyünk a lelkünkkel, és figyeljünk a szívünk jelzéseire, amelyen keresztül a lélek kommunikál velünk.

A lélek terve nem azt jelenti, hogy minden fentről eleve el van rendelve, hanem, hogy magunkban hordozzuk a lehetőségeket, irányvonalakat és képességeket, amelyek által teljesíthetjük a ránk váró feladatokat. A terv kibontakoztatása és megvalósítása már a mi dolgunk itt a földi létben. Nem egy beprogramozott biorobot vagyunk, hanem szabad akarattal rendelkező tudatos teremtő.

A lélek terve megkönnyíti az utazásunkat, mint egy térkép, amely által eligazodhatunk az életünk ösvényén. A kihívásokkal nekünk kell szembenéznünk, a próbatételeket nekünk kell teljesítenünk, a rejtett kincseket nekünk kell megtalálnunk és a felfedezés öröme is a miénk, ha szívből éljük az életünket.

Életünk tervét elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk, annak függvényében, hogy miképp döntünk. Amennyiben nagyon messzire kerültünk lelkünk által kijelölt helyes útról, az angyalaink és a szellemi vezetőink, mindig készek arra, hogy segítsenek és visszavezessenek bennünket az életünk ösvényére.
Írta: Aysha