Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A PÉNZ MINT ENERGIA AZ ÚJ KORBAN

2018-10-31

dr. Kala Molnár Sándor
A pénz energia, az emberiség által teremtett, a létfenntartás módjának társadalmi, kulturális megegyezésen alapuló energiája

 A PÉNZ MINT ENERGIA AZ ÚJ KORBAN.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Amikor az újkori pénz, általában a pénz energiájáról és a pénzről beszélünk, mindjárt a lényeggel kell kezdenünk. A pénz energia a bölcsek szerint egy, az emberiség által teremtett energia a létfenntartás módjának társadalmi, kulturális megegyezésen alapuló energiája az alsóbb dimenzióknak (3. és 4. dimenzióknak) megfelelően. Ez határozza meg a lét valóságát a pénz felhasználásán keresztül. Ezért ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Elektronikus Könyvtáron  (MEK) is megjelent a Szakrális Társadalom Alapjai című könyvemet. http://mek.oszk.hu/13100/13152/  Ennek egy része a Szövetség a Szentlélekkel, melyben a pénz kérdéseivel foglalkozom. Ez a 12 évvel ezelőtti munka itt most visszaköszön az olvasóknak némi frissítéssel aktualizálva.


Szükségszerű megismerkedni, az istenemberi gondolkodásmóddal és annak filozófiájával,  hitrendszerével az Igazsággal, mert ezen elvek megértésével fektethetjük le az új társadalmi megegyezés alapjait, így dönthetünk a  pénzről is, amiről most részletesebben szólok. Megjegyzendő, hogy a világvallások szent iratai keveset foglalkoznak főleg ebben a megvilágításban az alább részletezett tételekkel az  igazság világosság magjaival.


A Földanyánk döntésének megfelelően elindult spirituális fejlődésében, a 3.dimenzióból a 4.-en át az 5.-be,  a Világmindenségben egyedülállóan és ez adja rendkívüli fontosságát.


A teremtésről, valóságunk teremtéséről el kell mondani, hogy az emberi gondolat hit-hiedelemrendszer, a hozzáfűzött érzelem, a kimondott szó, a végrehajtott tett megnyilvánulása. Azért, hogy mindennel tisztában legyünk, meg kell ismerkednünk a 3. dimenzió tulajdonságaival, amikor is a valóságot két pólusra választjuk szét, hogy a lényeget a pólusokon tartózkodva megtapasztaljuk, megéljük, megértsük; hogy bölcsebbé váljunk. Végezetül az embernek létre kell hoznia a saját szintézisét, miután tudatos döntésével elhagyta a sötét pólust. Mindezt a filozófiában a tézis antitézis szintézis tudati gondolkodás rendszerének nevezik. Ennek biztosítéka a karma törvénye is, miszerint; amit másokkal cselekszel, pont azt kapod vissza. Ezért figyelmeztetett Jézus, vigyázz, mert ez merev törvény; de feloldódhat éppen most az átmenet idején, vagyis a korszakváltás alatt. Csak az előbb említett teremtő tudat rendszereidet kell elmozdítanod a Fény felé, a törvényeinek, működésének megfelelően. Ilyenkor előjön saját sötét oldalad  minden eleme, hogy  szembenézz vele és megoldást  találj felemelkedésedre az előbb  említett elemek fénnyé alakításával,  szeretettel megértéssel és  megbocsátással főleg  saját magadnak.  Amíg ezt nem így teszed, addig mindig valamilyen formában eléd kerül, hogy megoldásra leljen általad. Munkám teozófiai tartalma az ősi bölcseletek és a filozófia megfeleltetése összefésülése egymásnak, ezután a nagy kirakós játék összerakása elkészül.


Az Én vagyok tudat világosságának a szeretet az Egy működési, összekapcsolódási energiája, ami által sok- ként minden teremtet létezőként, vagyis Egy- ként nyilvánítja ki, határozza meg önmagát. A szeretet; felismerés és aktivitás, ami az elért egységtudat érzéséből áramlik és a minden Egy szeretetében teljesedik ki, amely minden létezőben jelen van belül. Az Egy élő megnyilvánulásai az elemi lelkek, elemek, ásvány-, növény-, állat-, ember-, és nem emberi formát öltött birodalmak lényei.


Az elkülönülés érzése jellemzi a sötét kort, melyben az ember el lett választva a fátyol által isteni bensőségétől a világosság aranymagjától Istenétől és a teremtés előbb felsorolt megnyilvánulásaitól.


Kialakul a csak én egyedül létezem, csak én vagyok fontos, csak nekem minden gondolkodásmódom – mindezt tálalja az ego az isteni én elnyomásával. Így a szűkösség és az áldozatiság áltudatossága csak az elért, alacsony tudatállapot megélése. Egy társadalom minden tagjának és királyságainak boldog örömteli, jóllétének foka az egységtudattól függ.


A szeretet a Minden Létezővel való univerzális egység, a jelenlévő, örök isteni tudati világosság, amely mint belső lényeg mindig külső végtelen formában és sokrétűségben nyilvánul meg. Egy vagyok a Mindennel, egy energia és közösség; szellemben, lélekben, szeretetben, igazságban és egységben.


Az én; holisztikus, halhatatlan, transzcendens mindentudással és a teremtés korlátlan hozzáférhető forrásenergiájával teljes, szabad, éber, legyőzhetetlen, szerető s egy Mindennel, mint szoláris tudat.


Spirituálisan létezni, élni olyan bensőből fakadó aktivitás, mely független a helyzettől, vagy attól, amit mások kigondolnak, mondanak. Ha egy lélek megnyílik a belülről jövő isteni tanítások előtt, megnyitja saját igazság vezérelt útját és ez visszatükröződik a külvilági lét- élet tapasztalataiban is a jobb, igazabb, szeretetteljesebb, megbocsátóbb, bőségesebb életlehetőségek formájában.


Amit az elmúlt 13 000 évben, de főleg az utolsó 100 évben megtapasztaltunk, ez a sötétség társadalmi berendezkedésének a csúcsa, amely Chiméra, Anunaki, hüllő és egyéb sötét titkos szervezeti pl. Illumináti munka az emberiség megtévesztésére és adós rabszolgává tételére, tudatlanságban tartására.  A sötétek megszervezték titkos magánhatalmukat az emberiség feje fölött. Kezükbe van a pénzügyek a média  a katonaság  és a multik feletti irányítás és ellenőrzés. A kormányokban parlamentekbe és egyéb intézményekbe az  általuk kiválasztott jó eszű, de alacsony emancipáltságú, majd  kiképzett kitaníttatott jól megfizetett beépített saját pszichopatái  útján gyakorolják és építik ki hatalmukat az egész Földön.  Ezeknek az embereknek maradék nélkül végre kell hajtani utasításaikat és meg is teszik, mert zsarolhatóak. Mi lesz, ha páran közülük most felébrednek? Visszatérve a 3. dimenzióra nézzük meg a polaritásokat egynéhány, vagy némely ellentétpárokat, melyben az első hely a teremtő világosságrendszeréé szemben – a sötétség tulajdonságaival. Világosság tudás - sötétség tudatlanság. Feltétel nélküli szeretet – félelem ebből eredően szorongás, harag, düh,  agresszivitás, gyűlölet, irigység, háborúskodás, féltékenység, árulás, kapzsiság, versengés, kiszolgáltatottság, megaláztatás, önzés, érdekorientáltság. Egység – elkülönültség érzése, szeparáció, poláris, duális. bőség – szűkösség. mindenki  jóléte- pénzimádat, harácsolás, mások szegénységben tartása. békesség – háborúskodás. boldogság, öröm – boldogtalanság, bánat. lelkiismeretesség-lelkiismeretlenség, lelkiismeretfurdalás. erkölcsös- erkölcstelen. megbízható- megbízhatatlan, korrupt.  igazmondó- hazug, manipuláló megtévesztő csaló hamisító zsaroló. A fent említett negatív magatartás formákkal rendszeresen találkozhattunk és még mindig egy rövid ideig összefutunk velük.


A jelenlegi pénzrendszerünk, amit újabban finoman szólva kazár maffia rendszernek hívnak, valószínűleg azért, hogy a jó zsidókat ne sértse, ami egy monokulturális pénzrendszer ami pénzt és hatalmat koncentrál, kapzsi, gátlástalan, kifosztó, könyöklő, versenyre késztető, de úgy, hogy az induláskor behozhatatlan előnye van az egyik résztvevőnek a másikkal szemben. Ez egy fény hiányos elmebaj, rémálma megbetegítő vírusa az emberiségnek az a fajta liberalizmus, ami mindezt nekik megengedi. Létezik kb. 100 sötét család, akiknek gazdagsága a Földbolygó értékeinek 90-99 %-át teszi ki, miközben 4 milliárd ember nem tudja  mit eszik holnap, a túlélésért küzd szinte ösztönszerűen és ezért homoszapienszként állatemberi sorba kényszerül. Ennek most vége lesz, s meg kell teremtenünk az újat, a problémák szintézisét.

Tisztelt sötét tudatú Embertársaim! A negatív, antitézist teremtő rendszert maximálisan kihasználtátok, tudatlanságban, rabszolgasorban tartva, becsipelve, manipulálva az emberiséget. Tökéletesen mesterien csináltátok, játszottátok a szerepeteket.  Sokat tapasztaltunk belőle, de vége a 26 ezer éves drámának, saját magatok okoztátok magatok vesztét. Legfőképp kapzsiságotok, mohóságotok okán. A 2012-től induló újkorban vígjátékokat fogunk játszani a teremtés színpadán, de az előző befejezéseképpen csinálhatnátok  egy elegáns húzást, úgymint szétoszthatjátok vagyonotokat az emberiség között, mivel a  gazdagságotokat gazság által szereztétek. Ha nem, a dráma eltart még egy rövid ideig, de a Fény úgy is felfed mindent, kiderül minden és az igazságossági eljárások, meghurcolások során úgy is elvesztitek. Semmi sem évül el, minden bizonyítható, ha nem tudnátok a Teremtésben minden pontos lenyomatot hagy, ami előhívható.  Mind a száznak meg a többi nagy gazdagnak  ajánlom a vagyon szétosztását, az embereket szolgáló jóléti, felemelkedési, felzárkóztatási  alapokba történő elhelyezését. Kitapintható, hogy az eddigi  jogrend  a gazemberséget védi, minél nagyobb,  annál jobban. Természetesen ennek a folyamatnak az eredménye nem az lesz, mint Buddha esetében, mert az emberi tudat visszafordíthatatlanul elmozdult a Fény felé és minden ember képes lesz megteremteni saját bőségét szeretetben, egységben és tud a  a világosság elvei szerint élni.


Mindezekhez korszakváltás, tudatváltás szükséges és a Földanyánk hívására éppen ez ügyben érkeztünk ide és visszafordíthatatlan eredményeket értünk el.  Fényerők a győzelem küszöbén állnak..

A Fény értékrendjében új társadalmi, gazdasági megállapodást kötünk egymással. Minden ember számára biztosított lesz a tudás, a jólét, a bőség, amennyiben boldogságban, szeretetben és egységben kíván élni. Ehhez az egyén egyedi döntése szükséges. Megvalósulását elkötelezetten, kitartóan akarni kell az előbb említettek szerint meg kell teremtenünk.

El sem hiszitek, mennyi arany áll a Földön rendelkezésre az új pénz fedezetéül. Hála és köszönet ezért az ősi fénycsaládoknak, felemelkedett mestereknek és galaktikus segítőinknek. Ez lesz az első lépés a jelenlegi fiat dollár valutával szemben, amit fedezet nélkül korlátlanul bocsájtottak ki és a szűkösség áltudatában háborúztak olajért, aranyért, Földanya kincseiért. Később a fejlődés további részében az 5. dimenzió felé közeledve, a közös egységben végzett megújító munka és teremtés a jólét maga a fedezet,  illetve  már az sem kell. Különleges istenemberi képességeinkkel azt és annyit teremtünk, amennyire szükségünk lesz. A pénz elosztás új módja, az egységtudat szintjétől függ.  A kamatos kamat és a kamat fedezet nélküli, nem értékteremtő,  ezért eltörlendő, meg hitel kamatként többet számoltak fel, mint amennyibe kerül a fenntartás és pénzbetevő kamatja meg a kockázat stb. Amennyiben a kamatokat eltöröljük, máris nagy lépést teszünk az ügyben,  hogy a nagy gazdagságok létrejöttét megakadályozzuk és elérjük, hogy mindenki a saját értékteremtő munkája után részesüljön a javakból.  Pénzügyi műveleteknél csak a szükséges szolgáltatási, fenntartási költséget lehet felszámolni. Mindenki lemond pénze kamatáról, helyette pénzből kap annyit, amennyi szükséges. A pénzügyek mindenki számára átláthatóak, nyilvánosak lesznek.


Az adózást is leegyszerűsítjük. A kapott jövedelem 10 – 30 % közötti értékben önkéntes alapon és csak közösen megszavazott dolgokra költhető el. Szavazás az általunk fontosnak ítélt kérdésekben személyi számítógépen fog történni.


Az egyéni és állami adósságot el kell tüntetni, leírni szintén a megállapodás alapján a később leírt elveknek megfelelően. Segítenie kell a gazdaság átalakítását, fejlesztését, új ember – és környezetbarát  technológiák bevezetését, az embereknél a lakhatás,  kialakítását, egy  házhoz és egy autóhoz való jutást elsőként. Az állami túlköltekezéseket azonnal le  kell állítani.  Mindent, így a pénzügyi rendszert is újra kell indítani. A gazdaság motorjai nem a háborús technikai vívmányok feltalálások lesznek, hanem az emberiség jólétét szolgáló tudományos technikai, gyógyító rendszerek. Meggondolandó, hogy a fedezet nélkül kibocsátott pénz mögé, adunk-e fedezetet és azt is az emberi jólétre fordítjuk. Sok pénzenergia felszabadul, mert a hadsereg, későbbiekben a rendőrség fenntartására, fegyverek fejlesztésére nem kell forrást fordítani, mert béke lesz és a jólét miatt nincs szükség megélhetési bűnözésre.


A fogyasztás ösztönzés és az egyre több rossz minőségű termék előállításának oka a fedezetlen pénz, mert így lehet némileg korrigálni, elfedni a disznóságot. A jövőben csak az emberek javát szolgáló, jó minőségű termék állítható elő. Főleg a mérgező termékeket is gyártó élelmiszeripart leellenőrizzük. Köznevetség tárgyát képezi, az ízfokozók állagjavítók, színezékek sora az eladhatóbbá tétel érdekében. Minden ilyen szemét árút lesöprünk a polcokról,  illetve ezeket senki nem fogja megvenni.


A pénz a termékek cseréjében játszik szerepet és minden érték kifejeződik benne, amihez fedezetet rendeltünk. Az igazi fedezet az emberi teremtés és munka a többi csak mankó biztosíték az esetleges csalások ellen és az előre kibocsátások fedezete. Pénzt kiadni csak értékre lehet. A kamat nem értékteremtő csak az ellentétét hozza létre az adósságot.


A pénz energia,  A létfenntartás kulturális energiája, melynek értelme  az emberi tudás öröm boldogság bőség jólét szolgálata. A társadalomban való létezés alapja.


Isten szellem és az emberek szellemiségének eredője adja a korszellemet és hozzá lelki síkon a tudást és az erőt. Új kor, a világosság a tudás a feltétel nélküli szeretet és egység tudat kora, melyet a teremtőerő és más isteni képességek megjelenésével; új korszellem, más gondolkodásmód hit és hiedelemrendszer,korlátlan energia, spirituális kultúra, új csillag civilizáció és mindezeknek megfelelően merőben új társadalmi kulturális pénzügyi stb. megállapodások  jellemzik.      


Jólét az, amihez egyensúlyi állapot tartozik, energia egyensúly. Minden ember érdemes a jólétre és várja is el, mert veleszületett joga.  A megélhetéshez szükséges javak minden embert megilletnek. Energetikailag nincs különbség egy személy és egy család létszükségletének előteremtése között. A létfenntartás megteremtéséhez szükséges energia szempontjából a mennyiség nem játszik akkora szerepet, de a minőség annál inkább.


Pénz energiával isteni módon bánni, elvezet a jóllétet- bőséget szervező energiához.


Az emberi civilizáció, kultúra és megállapodás az, amely energiával tölti fel a pénzt. Az új kor új kultúrát hoz. Ennek megfelelően a nagyobb megvilágosodottság okán egyes dolgok értéke csökkeni, míg mások értéke nőni fog. A magasabb rezgésű dolgok értéke nő, az alacsonyabbaké csökken. Az dönti el mindent mi szolgálja jobban  az emberiséget.


Az emberi munka kérdésében valamint a földi kultúrák által termelt áruk értékében az egész Földre szóló értékegyeztetést kell létrehozni, amit minden kultúra és ember elfogad. Világegyetemi méretű értékrend egyeztetés során etikai erkölcsi döntésekkel meg kell egyezni a dolgok értékében és a nemzeteknek egyezségre kell jutni.


Galaxisok Közti Tanács Értékrend Egyeztető Programját kellene átvenni, amelynek alapja a rezgésszám, az alkotó és az alkotásának fényereje. Az emberi munka értéke az ember által kibocsátott szeretet energia mint teremtetet energia minősége. Ezt méri a biokomputer  a felsőbbrendű  Én  amely lehet az én Istenem is, szellemi vezetők, felemelkedett mesterek, isteni mesterek segítségével. Az ember által elvégzett munka, mint energia napi bontásban kerül összesítésre. 1 és 24 Karát (KT) közötti rezgésszámnak megfelelően adja meg a napi pénzértéket. Meghatároztuk az 1 Karát napi energia kulturális értékét. Minden ember erre jogosult és fedeznie kell bőségben a létfenntartását. Egy társadalom annál fejlettebb minél kevesebb a Karátszám. A mi társadalmunk a sötétség csúcsától most indul a világosság felé ezért új megoldásként elfogadható 24 KT minőségkülönbség, amit úgyis csökkentünk kell, de lássuk egyenlőre,  hogyan megy végbe az átalakulás, amit mi teremtünk meg magunknak


Ha minden ember kielégítetett 1 KT tekintetben, csak akkor léphet a társadalom a magasabb karátszámok többlet kiegyenlítése felé. Az egyes áruk értéke is karátszámban lesz kifejezve. Így a személyi komputer karátszám összesítői szerint lehet vásárolni. Így az energia nem jelenik meg a napi pénz formájában.


Természetesen dönthet másképpen is az emberiség főleg az elején. Ha viszont elfogadja, megnyílik a lehetőség a galaxisok közti kereskedelem számára más civilizációkkal való kapcsolatfelvétel után.


Átmeneti időszakban fontos lehet egy időre egy új földi valuta létrehozása, amit a bankok használnának a kereskedelemben és az árfolyam tisztességes módon viszonyulna átváltáskor a nemzeti valutákhoz.  Valuták vagy közös valuták árfolyamainak kialakítása, csak az érintettek korrekt megegyezésével lehetséges


A pénz így, mint isteni energia szerepel, és nem különbözik a spirituális fejlődés vagy a szeretet, béke, boldogság, gyógyítás vagy az előállított tárgyak energiájától, sőt egymásban kifejezhetők. Vegyétek el az energiát és bánjatok vele hasonlóképpen, mint a többivel.


A pénz akkor ördögi, ha a sötét kor emberi kultúrája ördögi tartalommal tölti fel. Töltsük fel isteni tartalommal, isteni kultúrával. Az energiával dolgozók dolgozzanak a pénz energiájával is.


Az emberiség és az ember azért is felelősséggel tartozik,  hogy mire használja a pénzt. Ez is  a vizsga tárgya. Aki nem keres pénzt az új rendszerben, azt mutatja, mennyit ér a munkája szeretete tudása.  A gyógyítók az átmeneti időszakban felelősek azért, hogy kitől, mikor, mennyit kérnek a gyógyításért, és azt mire használják.


Ha nem dinamikusan állandóan és közvetlenül mérjük az energiát, akkor minden termék esetében ezt meg kell határozni egy erre kijelölt mindenki által elfogadott független szervnek.


„Ám milyen kényelmes a feketékhez tartozóknak szegénységben tartani titeket. Hiszen ez által, a szó szoros értelmében az ő ellenőrzésük alá kerülnek a javak.” Így a megélhetési, túlélési félelemből eredően feladsz mindent, ami jó, így kiszolgáltatottá válsz a gonosznak.


A régi energiában egyes emberek hihetetlen gazdagság birtokosai, míg mások éhen halnak. Ez a két pólus között az energiában feszültséget okoz és nem egyensúlyt. A feszültség félelmet szűkösség hamis tudatát mely háborúskodást, az egyensúly békét- jólétet szül.


Ha az értékrend helyesen lesz megállapítva, alig kell azt ellenőrizni, automatikusan jól működik. Az ember képességei kifejlődhetnek akadálytalanul, mert a megélhetési gond és félelem a bűnözés nem emészti fel erejét, így azt szabadon, akadálytalanul kamatoztathatja. A 24 karátos rendszer erre is megoldást nyújt.


A szegénységben tartás által az ember kiszolgáltatottá, ellenőrizhetővé, befolyásolhatóvá, kényszeríthetővé, nyomorulttá, rabszolgává tehető. Ez a sötétek legnagyobb fegyvere az emberiség ellen.  Az új kor kultúrája ezt nem engedi meg. Szabad polgárok szabad országa! Ez a kultúra Földanyát és az emberiséget a Világmindenséget az Egy Létezőt a Mindenlétezőt Atyaistenünket szerves élő egységbe képzeli és tudja. Egyek vagyunk az elemi lelkekkel elemekkel atomokkal ásványokkal növényi és állat királyságokkal minden emberi és nem emberi  Földi és egyéb civilizációval. Igen fontos a kapcsolat naprendszeri galaktikus jó szándékú segítő testvéreinkkel. A Földanya sebeinek gyógyítása és átalakulása, az új génrendszer kialakulása valamint a környezetszennyezés felszámolása eredményeként új spirituális ember teremtődik, aki még jobban segíti a Földanyát és az pedig az embert.


A katonai ipar átalakítható a környezetszennyezést felszámoló és az emberiség jólétét növelő iparágakká.


Az új energiában a világgazdasági folyamatok és a valóságos egyéni szükségletek közelíteni fognak egymáshoz. Az elavult monetáris módszerek kudarcot fognak vallani. A régimódi tőkefelhalmozás a kamat és profit rendszerére nem lesz szükség. Az új módszerek spontánabbak, rugalmasabbak, közvetlenebbek és az élet céljait szolgálják. Az embernek megadatik amire szüksége és igénye van, egyre hamarabb végül szinte annak felmerülésének pillanatában.


Az univerzum kincsei és lehetőségei kimeríthetetlenek, hiszen a teremtés isteni forrás energiája korlátlan és ezt mi használni fogjuk hamarosan mindennapjainkban. Így megszűnik a hiány a Földanyánkat a továbbiakban nem kell kifosztani.


Igentisztelt Kedves Olvasó! szeretném emlékeztetni  azért tetszett leszületni, hogy mindezeket együtt egységben teremtő erőnkkel megteremtsük. Szabad akaratából  tegye tudatába gondolkodjon el rajta, helyezze lelke mélyére és szíve szereteterejével dédelgesse, beszéljen róla és hamarosan valóra válik.

A PÉNZ MINT ENERGIA AZ ÚJ KORBAN1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com 


Mi az értelme és hogyan működik


a  24 karátos rendszer


A korszakváltó ideiglenes pénzügyi megoldások után, áttérhetünk a karátrendszerre (KT) is., de a karátrendszer elveit, meggondolásait, szellemiségét érdemes felhasználni az átmeneti pénzrendszernél is.


Az emberek lemondanak a pénzimádatról, a harácsolásról és mások nyomorba döntéséről. Szegénység nem lesz.


 Készpénzforgalom sem lesz. Helyette karátnak megfelelő érték, amit a személyi számítógép tart nyilván. Az adott bolygón élő emberek egymáshoz viszonyított jövedelmi, kereseti különbségének maximuma huszonnégy. Meghatározzuk az egy karát tartalmát, aminek értéke egy napi munka, és e jövedelemnek biztosítani kell az élet fenntartásához szükséges dolgokat és egyéni szükségleteit alapszinten. Vagyonát az összegyűjtött karátszám adja.


A Föld minden lakója legalább minimum napi egy karátra jogosult születésétől eltávozásáig. Ez fedezi szellemi, lelki, fizikai előmenetelének, művelődésének, tanulásának, tanításának, gyógyításának alapszintű megélhetésének költségeit. Nem lehet fedél nélkül, nem éhezhet, és nem fázhat, nem lehet ruhátlan. Jogosult 1db egyszobás összkomfortos lakásra. Jogosult szennyezés mentes környezetben élni, tiszta levegőt szívni, tiszta vizet inni, tápláló egészségre nem ártalmas élelmiszert fogyasztani.


Mindenki köteles szellemét, lelkét művelni, fejlődését elősegíteni, fizikai testét egészségben tartani edzeni és köteles részt vállalni a bolygó civilizál közösen elképzelt és jóváhagyott társadalmi viszonyainak kiépítésében napi munkájával, teremtéseivel a lélek szinten vállalt feladatainak megfelelően. A napi munkaidő a robotizálás előrehaladtával egyre csökken, akár 6-4 órára. Az Istennek szentelt aktív pihenőnapok száma is nőhet, lehet akár három is. Aki szabad akaratából, de emberi lustaságából eredően helytelenül nem akar dolgozni, az is egy karátot kap. A galaktikus tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen gyakorlatilag nincs, nem lesz. Az elején ez vita tárgyát képezheti, hiszen sok a teendő a galaktikus testvéreinktől kapott rendkívüli segítség ellenére is Az emberek jó része nem azt fogja csinálni mint eddig,  de értelmét fogják látni munkájuknak mert az boldogságot és bőséget eredményez.


Az új kulturális társadalmi értékrend karátban kifejezve (ajánlás): Két karátot, vagy ennél többet kapnak a fizikai munkások, az egyszerű betanított munkások és képzett szakmunkások, diákok. Nehéz fizikai munkákat a gép végzi. 8 karáttól indul az értelmiségi, mérnök, tanár, orvos, közgazdász, kereskedő. 12 karáttól a feltalálók, közhivatalnokok, lélekgyógyász orvosok, átlagon felüli mérnökök, speciális pénzügyi gazdasági szakemberek, külkereskedők. A rendfenntartók, a lélekrendőrség, a galaktikus és galaxisok közötti véderő katonái jövedelme 14 karáttól. A nemzeti, kontinentális és a bolygó legfelsőbb vezetői, miniszterei, hivatalnokai, követei, a szellemgyógyászok és a bolygó sorsát meghatározó feltalálók 16 karáttól.  kiemelt karátszámú lesz a gyermek, az áldott állapotban lévő anya és a gyermekét otthon nevelő anya. A gyermekét nevelő anyaszerep helyretétele. Az anyák és a gyermekek számára közösségi találkozó helyeket is biztosítunk, amit ma óvodának neveznénk, bölcsőde nem lesz.


Hogy valaki hányadik szférából érkezik testetöltési feladatára, ez meghatározhatja a betöltendő küldetése általi karátját de a szeretetenergián alapuló produkciója a döntő. Ha mindenki előhozza magából az életfeladatát, akkor a társadalom tökéletesen jól működik akkor nincs szükség differenciáló karátrendszerre. Láthatjuk az a legfontosabb az egyén és a  társadalom jóléte szempontjából, hogy mindenki kihozza mélységéből magából belülről aranykönyvtárából a felszínre azt a tudást, amire neki vagyis mindenkinek szüksége van. Ez teszi boldoggá az embert a Minden szolgálata.

Aki a közösséggel szemben tudatosan vét, visszaél hatalmával, korrupcióba keveredik, kárt okoz magának és közösségnek az büntetésül egyebek mellett egy karátra minősül vissza, akár élete végéig. Ha a magasabb karát jövedelműek több jutalmazást szeretnének, akkor ez csak úgy lehetséges, hogy az egy karát értéktartalmát megemelik, így arányosan mindig az egész társadalom gyarapszik. Ez a gazdasági fejlődés záloga motorja, valamint az energiaáramlás biztosítéka az egyoldalú energiaszivattyúzással szemben. A pénzenergiának áramolni kell egyenlő mértékben oda vissza nem válhat egyirányúvá. Ez adná az alapját annak, hogy a szegény országok területek megszűnjenek.

Isten teremtésének lényege az élet megnyilvánulása. Így ez minden szinten szellem, lélek, test szinten a legmagasabb védelmet támogatást élvezi. Joga és kötelessége minden embernek és a társadalomnak a lélekfejlődés, a tökéletesedés biztosítása, épségének és tisztaságának megőrzése, a talentum szerzés feltételeinek megteremtése. Bármi, ami veszélyezteti az életet, vagy szennyezi azt, a legmagasabb koncentrált erővel a társadalom azonnal megsemmisíteni, vagy közömbösíteni köteles. A lélek fejlődése határozza meg a jövőt, amiben az emberi lélek kivívja az evolúció legmagasabb fokát. Most a Földanyánkkal egységben a harmadik dimenzióból eddig egyedülálló módon az ötödikbe emelkedünk. Így az anyagi világ elindul a Teremtő felé a hazaúton, igazából már visszafordíthatatlanul rajta bandukolunk. Érezhető, hogy Gajánk sorsa mennyire összefonódik a Mindenséggel az egységben. Nem kérdés a bolygószintű felemelkedés sikerének ténye, de hogyan megy végbe az rajtunk embereken múlik. A tudomány, a technika célja, és az emberek feladata, hogy új dolgok megtalálásával, az életet és a körülményeket jobbá tegyék az élet minden szereplője számára az egységben.


Az egyéni szabadságjogok szélesek, teljesek, de az egyén semmilyen módon nem veszélyeztetheti az egészséges élő, fejlődő természetes közösséget. Csak szolgálhatja, fáradozhat a jobb megteremtésén, legyen az, család, munkahely, nemzetség, nemzet, ország, kontinens, bolygó, vagy naprendszer galaxis. Fő feladat az igazságon alapuló hitrendszer elméleti oktatása és igazságának gyakorlati megtapasztalása. Szabad véleménynyilvánítási jog mindenkinek!


A tudomány feltárja önmagát, és a technikával az életet segíti. A remény csiráinak lélekbe helyezése, a szeretet és egységtudat gyakorlásának széleskörű egyéni és közösségi módja a tudás felszínre hozatala és a mindenki által elfogadott, társadalmilag közösségi akarattal és erővel kiépített államilag fenntartott segítő rendszerek fejlesztése kulcsfontosságú.


A fizikai világunk megismerése és kutatása mellett megjelenik a lélek és szellemvilág megismerése és megtapasztalása, a magasabb dimenziójú világokban is kutathatunk, és ez igen fontos, mert az itteni dolgok alakítják, vezérlik a fizikai világot.

Még egyszer hangsúlyozom, az új Föld lakói azok lesznek, akik a szintézis törekvéseket szabad akaratukból elfogadják, nemesítik, jobbá teszik azt. Földbolygó a leszületett nagy szellemek által előkészített, és a Földanya állapota is megkívánja a változást. Akik az átmeneti idő után ezt nem fogadják el, és cselekedetük is ezt igazolja – az eddigi törekvéseket se tartották be – őket 1/1-6 szférabelieket tartós tűrésre eltávolítják a Föld légköréből. A 2/1-7 szférabelieket egy új, erre a célra felébresztett, berendezett bolygóra viszik lélekben további testet éltetésre, akiknek isteni énje úgy döntött további 3. dimenzióbeli tapasztalásra van még szükség a megértéshez. Nincs szó sem ítéletről sem büntetésről csak tapasztalásról. A szabad akarat bolygólyán azt teszel amit csak akarsz, de a tetteid következményeit a törvény szerint viselned kell. lásd a karmánál.


Ki kell alakítani a naprendszeri, a galaktikus és intergalaktikus szemléletet és jogrendet, a világosság igazságát, mivel a mi bolygónk újonnan belépő.


Ezt a legmagasabb intelligenciák a Földön élő emberekkel eldöntötték,  ezt elfogadták, így a végrehajtása nem kétséges, csak a módja függ az itt jelenleg élőkön. Pontos idejét az Atya dönti el. Addig tessék felkészülni, mert ettől is  függ az időpont.


Egészséges a társadalom, ha egészséges emberekből áll. A fizikai test akkor egészséges, ha a lélek is az. A lélek akkor egészséges, ha karma tehertől, foltoktól mentes az igazság fénye áthatja. Az emberi szellem lélek test egység a gondolat érzelem szó tett cselekedet terén önmagát állandóan kontrolálva, az igaz isteni és felebaráti szeretet gyakorlásában a törvények betartása mellett szabaddá válik. A Turul Nemzetségnél a Turul madár jelképezte a lélek szabaddá válását. A lelkiismeretünkre való odafigyelés következményeképpen fizikai agyunk működését a lelkünk magasabb tudata vezérli egyre teljesebben, és megjelenik a fehér ruha a menyegzői köntös. Ez az újjászületés lelki fokozata. Ennél magasabb az újjászületés szellemi fokozata, ahol a lélektudatot a napvilágosság hat szellemi fokozata után az Ős világosság és a forrás hatja át és vezérli. Ez a visszaérkezés az Atyaistenhez a tökéletesedési út vége. “Én és az Atya Egy vagyunk.” Az anyagba zárt szellem világossága felszabadul, mint őseink szkíta hitében is alapként fellelhető. Ez az adott szellem lélek test egység, mint önálló személy, isteni szellemfokozatúvá egy énné válik. Az ember ráébred égi csillag származására és vállalja ennek felelősségét.


Aki a törvényt nem tartja be, az lelkileg beteg, ellentétes szellemű, önpusztító, kegyelmi rendszert elutasító, célt tévesztett. A társadalmat védve akár elkülönítve gyógyítandó, lélek és szellemgyógyászati módszerekkel letisztítandó,  szelleme felébresztendő. Sikertelenség esetén, vagy kegyelmet nem kapó karma esetén a lélek a következő testet öltését egy más, alacsonyabb szellemi fokozatú bolygón tudja csak folytatni, ahol a maga által teremtett  karmáját, elszenvedheti, a törvény igazságát jó és javító fejlődést elősegítő szándékkal megtapasztalja, akár a galaxis börtönének szánt e célra fenntartott és berendezett bolygón. Az előző könyvem 28. oldalán (Beszélgetés az Igazságról) felsorolom azokat a cselekvési, magatartási rendellenességeket, valamint jellemi hibákat és lelki torzulásokat, amelyek karmikus hatásként az egyén betegségét okozzák. Mivel egyénekből épül fel a társadalom, mi mindannyian a teremtés része vagyunk és egymással egymásban élünk, természetesen felelősek vagyunk egymásért. A társadalom ereje, védelme, tisztaságának, egészségének fenntartása érdekében a vétőt kiemeli, de nem börtönbe zárja, hanem mivel beteg a lelke azt gyógyítja. A későbbiekben részletezendő a Föld és Nap közötti szféraszintek első három szférafokának szereplői, kik szabad akaratukból, valamint összegyűjtött lélekintelligenciájuk eredményeképpen e régi energia szint mellett döntöttek, ők nem lehetnek szereplői az aranykornak. Így lesz a Sátán Földbolygónkon megkötözve ezer évre, a döntésem a szétválasztás és az elkülönítés miatt. Ha mégis valakinél egy nem kellően ledolgozott lelki hajlamként megjelenne a hajdani első három szférából valami negatív agresszív megnyilvánulás, az illetőt gyógyítjuk elbeszélgetéssel, tanítással, rávezetéssel, meggyőzés szeretet eszközével, csillagtestvéreink új gyógymódjaival, lélek pszichoterápiával. Senki se gondoljon itt az 50-es 60-as években alkalmazott sokkolásos terápiára, vagy egyéb durva beavatkozásokra.  A súlyos esetek elkülönítésre kötelezettek, hogy fertőző, rontó negatív példát adó magatartásuk ne betegítse a társadalmat, más egyének lelki fejlődését, szellemi előmenetelét ne akadályozza, „ne botránkoztassa meg az ártatlanokat”. Ilyen esetekkel csak az átmeneti időben számolunk. Aki vét a köz ellen az egy időre elveszti jogait.


 Az arany korban mindenki szabad akaratából elfogadja az Isteni világ törvényszerűségeit az Igazságot  és meglátja Istent  az ember sajátmagában és embertársaiban, a Mindenségben.


Kecskemét, 2016. február 2.

Dr. Kala Molnár Sándor