Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZELLEMI SZÜLETÉS 12 KULCSA

2018-11-01

A szellemi születés során a bennünk lévő fejlődési potenciálokra helyeződik át a hangsúly

 A SZELLEMI SZÜLETÉS 12 KULCSA.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A szellemi születés az emberi élet közepén kezdődik, amikor az életünk során összegyűjtött tapasztalataink hatására már felismerjük az egos elme működési mechanizmusait.

Felismerjük, hogy  kondicionált elmeminták szerint zajlik az életünk, és azok szinte zsarnoki rabságba tartanak bennünket. Legtöbben e felismerés hatására  fordulunk el az egos elmétől és így nyílik meg a szellemi születés lehetősége  bennünk.  A szellemi születés során a bennünk lévő fejlődési potenciálokra helyeződik át a hangsúly. Sajnos a legtöbb ember életében ez nem történik meg, náluk a szellemi születés különböző okok miatt elmarad

A továbbiakban bemutatunk néhány spirituális kulcsot, amely katalizálhatja, serkentheti bennünk a szellemi születés folyamatát. Ezeket a kulcsokat azonban nem az elme elvárásai szerint kell alkalmaznunk, nem megtanulni kell őket és nem "begyakorolni"  

A kulcsok alkalmazását leginkább az étkezéshez hasonlítható. Étkezéskor harapunk, rágunk és nyelünk. Ennek a folyamatnak vagyunk a tudatában, ezután az étel további útja kikerül a tudatosságunk hatóköréből és járja a maga útját a testben.

Szellemi "táplálkozáskor" is hasonló történik. Elolvassuk az adott kulcs szövegét (harapunk), megpróbáljuk megérteni (rágunk) és végül kontemplálunk, átadjuk magunkat a belső csendnek (nyelünk). Más dolgunk nincs is ezekkel a kulcsokkal, mert azok a továbbiakban "önjáróvá válva" érlelik meg a szellemi születést bennünk.

Íme 12 spirituális kulcs a szellemi születéshez.

1. kulcs

A szellemi születés, a belső fejlődés szempontjából nem az a fontos, hogy életünk során mennyi spirituális tudást gyűjtöttünk össze, milyen spirituális fejlesztő módszereket sajátítottunk el, hogy milyen felemelő spirituális élményekben volt már részünk

2. kulcs

A szellemi születés nem csak az élettapasztalataink függvénye, hanem sokkal inkább azé a képességünké, hogy képesek vagyunk-e a figyelmünket a külső világról a belső világunk felé fordítani. Képesek vagyunk-e elfordulni a programozott elmemintáinktól, és van-e bennünk egy mélyről fakadó vágyakozás a „Ki vagyok én?” igazsága iránt.

3. kulcs

A szellemi születés szempontjából a belső világ  nem az elménk és érzelmeink sokszor kaotikus világát jelenti. A figyelmünket nem ezeknek az elemzésére és megértésére kell fordítanunk, hanem a saját létezőségünkre kell tudatossá válnunk, amely mintegy középpontként található meg a külső életünk, a személyes történetünk mögött. Ez a valódi, belső világunk.

4. kulcs

A szellemi születés csakis a tudatosságból fakadhat.

5. kulcs

A szellemi születés azzal a felismeréssel kezdődik, amire a legtöbb ember csak halála pillanatában tesz szert, hogy a formákkal (testünkkel, gondolatainkkal, érzelmeinkkel, személyes történetünkkel) való azonosulásunk az összes szenvedésünk oka.

6. kulcs

E felismerés hatására fokozatosan felhagyunk a formákkal való azonosulással, és visszavonulunk a világ forgatagából Létünk egy csendesebb középpontja felé.

7. kulcs

A tudatosságot így egyre kevesebb gondolat felhőzi be, ami teret enged számárunkra a Tudat tiszta terének a megtapasztalására.

8. kulcs

A tudatosság térében, a tiszta tudat állapotában tisztán felismerjük és megtapasztaljuk, hogy az Ego egy csaló. Az Ego önmagát és az egyetlen létező "Énnek" nevezi, bár nem más, mint egy fogalmi termék, a tudatosság térének folyamatosan változó tartalma.

9. kulcs

Túl lépve az elménk kategorizáló, elemző működésmódján, eredeti lényünk gazdagsága virágba borul bennünk.

10. kulcs

Ekkor az elme nyugodt és békés, nincs benne félelem, irigység és bánat. Magával ragadja egy áramlat, amelynek nincs kezdete és vége, az Élet áramlata.

11. kulcs

Az Ego, az elkülönült kis énünk eltűnt, és helyette egy állandó, könnyű Jelenlét áraszt el bennünk

12. kulcs

A személyiség eltűnt, csak a a létezésünk valódi lényege maradt meg, a belső csend és a mindent átható Jelenlét. Ettől kezdve ez válik belső fejlődésünk valódi alapjává.

A SZELLEMI SZÜLETÉS 12 KULCSA1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Részlet Frank M. Wanderer: 270 Powerful Keys to Spiritual Awakening című könyvéből.
Forrás: https://ebresztohivas.blogspot.com/