Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A tudatos evolúció 8 szintje

2019-02-05

Nem spirituális tapasztalatot gyűjtő emberek vagyunk, hanem spirituális lények, akik emberi tapasztalatot gyűjtenek

 

 
   

 medi Kozmikus tudat másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szint 1.  Az élet sodrásában (externalizálás)

Az első fokra jellemző az externalizálás [belső világ kivetítése a külvilágra] és egyfajta áldozati gondolkodásmód. A domináló érzelmek a félelem, lebecsmérlés és reménytelenség. Hit, hogy az életben nem bízhatunk.  Ebben a stádiumban más egyének hibáztatása történik, hibáztatjuk a társadalmat, a kormányt, a természetet, a betegségeket és más elemeket, amiről azt hisszük rajtunk és tudatos ellenőrzésünkön kívül esnek.

Az 1. szint ösztönző ereje a veszélytelenség és a biztonság.

Domináló hitrendszerek: Az élet nem biztonságos, nem vagyok biztonságban.

Evolúciós mantra: „Isten nem kockázik az univerzummal.” – Albert Einstein

Szint 2. Az életet én irányítom (kontroll)

Ebben a második fázisban felismerik az egyének, hogy rendelkeznek egyfajta irányítási képességgel. De ezt a kontrollt a félelem és a túlélés hajtja. Például a háború ennek a tudatszintnek a kiterjesztése. Az ellenséget fenyegetőnek észleljük, és ezért azt hisszük, hogy ez morálisan feljogosít minket arra, hogy megöljük, kiiktassuk vagy elnyomjuk ezt az ellenséget.

Ennek a tudatszintnek a különböző reflexióit láthatjuk kollektív világunkban. Nézzétek meg hogyan  bánik a legtöbb ember a környezettel és a társas kapcsolataival. Vagy vegyétek szemügyre a politikai  vagy gazdasági élet domináló mentalitását.

Ez a tudatszint elhatárolódik a későbbi mély megértéstől, mely szerint az élet nem véletlen történések sorozata, amit irányítani kell, hanem egy ember tudatának és szellemének saját mély belső pszichodinamikai reflexiói.

Domináló hitrendszerek:

Így kell csinálni; Amit nem tartok ellenőrzés alatt, az elpusztít.

Evolúciós mantra: „Ha kiadod magadból, ami benned van, akkor az, ami benned van a te megmentőd. Ha nem adod ki magadból, ami benned van, akkor az ami benned van elpusztít téged.” – gnosztikus evangéliumok

Szint 3. Az élet bennem zajlik (teremtő)

Ebben a szakaszban az egyén kezdi megérteni a közvetlen kapcsolatot a saját észlelése, hitvilága és érzelmi állapotai, valamint az életfeltételei, kapcsolatai, tapasztalatai és valósága között.

Ez a tudatszint egy alapvető eltolódást jelképez, ami a tehetetlenségből az erő visszaszerzéséhez vezet. Hogy ezt a szintet teljességében teljesítsük, egyéni szintű mély átalakuláson kell keresztülmenni, mely kimossa magából az észlelésbeli torzításokat (korlátozó hitrendszerek) és ami tartalmazza minden érzelmi sérülés és trauma gyógyítását/elengedését. Az egyén evolúciója során a következő tudatszintek lépcsői közvetlenül ezen a mély belső gyógyuláson és átalakítási folyamaton keresztül szűrődnek át.

Domináló hitrendszerek: Nálam a kontroll; Kreatív vagyok

Hasznos pszicho-spirituális gyakorlatok: figyelem és összpontosítás, szemmozgásos deszenzitizáló és újrafeldolgozó terápia [ford. megj. ezt az EMDR módszert pszichés traumák feldolgozásához alkalmazzák, elsősorban PTSD-nél], érzelmi felszabadító technikák, trauma-felszabadító technikák, pszichoterápia, Ho’oponopono, introspekció

Evolúciós mantra: „Aki kifelé néz, álmodik, aki befelé, felébred” C.G. Jung

Szint 4. Az élet értem van (befogadó)

Ezen a szinten rálátunk önmagunk fejlődésére, a mély öröm és béke kezdeteire.

Miközben az életben érzékelt nemkívánatos helyzetekkel szembeni ellenállás megszűnik, az ’ember’ (egyén) kezdi megérteni, hogy minden pillanatban létezik egy intelligens „áramlat”, ami egyéni és kollektív szinten is vezeti a tudat evolúcióját, ezeket a dualitás szemszögéből nézve pozitív és negatív tapasztalatoknak nevezhetjük. Az egyén ekkor felismeri, hogy nagy szenvedés közepette is lehetséges rálelni a mély bölcsességre és rátalálhat a kiteljesedés és evolúció valódi potenciáljára, semmi sem hiábavaló, nem is lesz az és nem is volt.

Domináló hitrendszerek: Szeretve vagyok; Segítséget kapok

Hasznos pszicho-spirituális gyakorlatok: mindenben látni a tökéletességet, odaadás, elfogadás, elengedés, az erőfeszítés nélküli mindent körülölelő áramlás, meditáció

Evolúciós mantra: „Az élettől megkapod azt a tapasztalatot, ami tudatod fejlődését a leginkább segíti. Honnan tudod, hogy ez az a tapasztalat, amire szükséged van? Mert… ez a tapasztalat az, amire éppen szükséged van.” – Eckhart Tolle

Szint 5. Az élet miattam van (filozófus)

Ezen a tudatszinten az egyén kezdi megérteni és megfigyelni, hogy az univerzum az [őt alkotó] egyének szerint fejlődik [formálódik].

Az egyén kezdi felismerni, hogy minden érzékelt szenvedés vagy negatív történés vagy

A) saját tudataspektusainak valóságban való megteremtése vagy életre keltése, azzal a céllal, hogy az egyéni evolúció részeként és a nagyobb kollektív evolúció részeként feloldásra és magasabb szintű átalakításra kerüljön…

B) a tudatos vagy tudattalan ellenállásból származik, ami lényegében önmaga ellen irányuló ellenállás

Az egyének az 5. szinten egyre inkább a tisztuló intuíciójuk szerint élnek, mely a szinteken felfelé haladva tovább kristályosodik.

Domináns hitrendszerek: Biztonságban vagyok; Minden tökéletes

Hasznos pszicho-spirituális gyakorlatok: intuitív fejlődés, kineziológia

Evolúciós mantra: „Minden az univerzumban benned van. Mindenre belül kérdezz rá.” -Rumi

Szint 6. Az élet én vagyok (bölcs)

Ezen a tudatszinten kezdi megérteni az egyén, hogy a valóság létezése nem független a tudattól és ezért a tudat vagy a tudatos jelenlét az univerzum és minden létező oka [forrása] – a tudat teremti az összes valóságot.

Az egyének ezen a szinten a teljesség és a mindennel való egység érzését élik meg. Ha az egyén ezt a tudatszintet teljességében testesíti meg, akkor az ő egyszerű jelenléte mások számára is átalakító jellegű tapasztalás lesz. Az egyének ezen a szinten gyakran tanítókká és vezetőkké válnak, életüket mások szolgálatának szentelik, vagy a magányt keresik, hogy önmegfigyelésre fordítsanak időt, de úgy is dönthetnek, hogy egy teljesen átlagos és feltűnésmentes életet élnek.

Domináló hitrendszerek: Az Egység része vagyok; Teljes vagyok

Hasznos pszicho-spirituális gyakorlatok: szolgálat, kontempláció [belső szemlélődés, elmélkedés], meditáció

Evolúciós mantrák:

„ Te egy nyílás van, amin keresztül az univerzum önmagát kutatja és szemléli.” – Alan Watts

 „Ne légy kicsinyes cselekedeteidben. Te maga vagy az univerzum eksztatikus mozgása” – Rumi

Szint 7. Végtelen vagyok (avatár)

Az egyének ezen a fejlődési szinten kezdik a fizikalitást (testiséget) túlhaladni, aminek szó szerint a „foglyai” vagyunk, míg el nem érjük ezt a pontot. Az egyének a tudatos kontroll kialakításával hasznukra fordítják ezt a folyamatot úgy, hogy tudatukat hangolva (érzelmek, gondolatok, vizualizáció, energiamanipuláció, szándék, önmaguk transzperszonális aspektusaira támaszkodva és valószínű ennél is többféle, még nem ismert módszerrel) képesek legyenek  felhasználni önvalójuk kvantum-transzeprszonális képességeinek „magasabb-rendjét”. Ezen a szinten az egyének felismerik és tudják önmagukról, hogy végtelenek és ennek a valóságak különböző alszintjein vannak és túlnőttek az egyszerű intellektuális elmén. Amikor az egyének elmélyednek ebben a szintben, akkor kiegészítik az alsóbb szinteket, ami megtestesült bizalomhoz, erőhöz vezet és tudást eredményez, ami mindenki számára, akivel érintkeznek elérhetővé válik.

Domináló hitrendszerek: Végtelen vagyok/határtalan; Bármi lehetséges

Hasznos pszicho-spirituális gyakorlatok: ezotéria, vizualizáció, hangvibráció, mantra, qigong (chi kung), kriya jóga

Evolúciós mantra: „A valóság csupán illúzió, még ha nagyon tartós is.”  – Albert Einstein

Szint 8. Energia vagyok (misztikus-sámán)

Egyének ezen a szinten a következő jelenségeket „csapolják meg”:

képesség tudatosan kivetíteni magukat térben és időben, ami magában foglalja azt a képességet, hogy más idődimenziókban látják,tapasztalják és emlékeznek önmaguk aspektusaira

képesség, hogy kommunikáljanak más tudatformákkal, mint a növényekkel, állatokkal, tárgyakkal és más létező tudatokkal, amik nincsenek fizikai formához kötve

képesség, hogy intuitív módon, a fizikai érzékeken kívülről fogadjanak be információkat

képesség a finomanyagi energiákat érzékelni, olvasni bennük, azokat átalakítani és kivetíteni, amik különben az alsóbb fejlődési szinteken nem ismerhetőek fel és a jelenlegi tudományos eszközökkel gyakorlatilag nem rögzíthetőek [nem ismerhetőek fel].

A 8. szint későbbi fázisaiban, amikor ez a tudatszint jobban leföldelésre kerül és az alacsonyabb szintek tökéletesítése megtörténik, akkor elméletileg elérhető a teljes megvilágosodás vagy a nem-duális önmegvalósítás.

Domináns hitrendszerek: Minden energia; Tudat vagyok; A valóság pusztán illúzió

Hasznos pszicho-spirituális gyakorlatok: energiagyógyászat, ezotéria, vizualizáció, kabbala, qigong, kriya jóga, meditáció, vizualizáció, távérzékelés, asztrális projekció, telekinézis

Evolúciós mantra: „Nem spirituális tapasztalatot gyűjtő emberek vagyunk, hanem spirituális lények, akik emberi tapasztalatot gyűjtenek.” – Pierre Teilhard de Chardin

Egyelőre további szintekről még nincs információ…a tudás könyv.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


 

Szerző: Stephen Parato
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://transinformation.net/die-8-stadien-der-bewussten-evolution/
https://kristalyhang.wordpress.com