Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Alacsony és magas frekvencia hullámok és a harmónia

2018-10-29

A hamis mátrixból a kiút az igazság, a lélek tisztulása által.

 Alacsony és magas frekvencia hullámok és a harmónia.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A mátrixban a különböző minőségű, értékű frekvenciák oktávonként ismétlődnek, összekötve a magasságot a mélységgel, a múltat a jelenen át a jövővel.
 
Frekvencia emelés vagy hangolás?


Ahhoz, hogy a frekvencia megnyilvánuljon két alapvető dologra van szükség, egy „húrra” , egy rezgésre alkalmas közegre, ez a lélek, és egy külső erőbehatásra, ami a húrt mozgásra készteti, ez pedig a szellem.


Most azt érdemes észrevenni, hogy az egyes frekvenciák oktávonként ismétlik önmagukat.


Egy zenei oktáv 7 egész és 5 félhangból áll, ez összesen 12 hang. Egy zongora, ha 7 oktávból áll, akkor 7 szer 12 hang. Az alsó oktávban megszólaló C hang és a felső oktávban megszólaló C hang ugyan az a minőség, azzal az eltéréssel, hogy az egyik alacsony, míg a másik magasabb frekvencia tartományban szólal meg. Egymás harmonikusai, ahogy fent úgy lent.


Most képzeljük el, hogy van egy olyan „zongoránk”, ami nem 7, hanem mondjuk 700 oktávból áll. Ekkor is az 1. oktávban lévő C hang és a 700. oktávban lévő C hang egymásnak meg fognak felelni, csak a megnyilvánulási szintjük, formájuk, a megnyilatkozás módja lesz más. Vagyis egy C hangnak megfelel egy szín, egy illat, egy íz, a kémiai periódusos táblázatban 1-1 elem, egy kristály...stb. Vagyis egy vertikális rendszerben, a legmagasabbtól a legmélyebb tartományig létezik a „C hangnak” megfelelő rezgés.


Ez természetesen igaz akkor is, amikor nem egy hangot szólaltatunk meg, hanem egy akkordot, vagyis három különböző hangot egyszerre. Ekkor megjelennek a különböző íz, illat és színkompozíciók, így különböztethető meg az alma a szamócától, mert más az ásványi anyag összetételük, mert más „akkordok” jelenítik meg. Aminek más az Igéje, annak más az Igája, a megjelenési formája, a rendeltetése.


A mi megtapasztalható, érzékelhető fizikai valóságunk rezgéstartománya, tehát több száz oktávból áll, ezt nevezi a magyar metafizika, szakrális hagyomány Középső világnak. Van egy felső határa, ami felett kezdődik a Felső Világ, és van egy alsó határa, ami alatt kezdődik az Alsó Világ. Ebből következően pl. a C vagy a D hangoknak megfelelő minőségek léteznek úgy a Felső, mint az Alsó Világokban is, csak olyan frekvencia tartományokban, amelyek a Középső Világ érzékszerveivel, műszereivel közvetlen, direkt módon nem érzékelhetők.


A Felső és az Alsó világokat a Középső világ köti össze.


A Középső világ a Felső világgal is, és az Alsó világgal is egymást kiegészítő párt alkot.


A mátrixban a különböző minőségű, értékű frekvenciák oktávonként ismétlődnek, összekötve a magasságot a mélységgel, a múltat a jelenen át a jövővel.


Megjelenhetnek e hamis „hangok”, frekvenciák a mátrixban?


Mikor lesz hamis a dallam? Vagy a hangszer hamis, vagy a zenész játszik hamisan. Ezen hasonlattal élve a lélek a hangszer, a szellemi idea, tanítás, pedig a zenész, a fizikai világban megjelenő valóság, megtapasztalás, pedig maga a zenemű.


Ebből két következtetést lehet levonni:


Egy hamis hang frekvenciáját, ha megemeljük, akkor magasabb frekvencián lesz hamis! Vagyis a hazugság mind magasabb, mind alacsonyabb frekvencián hazugság, és ugyanez vonatkozik az igazságra is.
A legtisztább lélek is hamisan szól hamis szellemiség által, és a legtisztább szellem sem tud tisztán megszólalni a hamis lélekben.


Mind a hamis lélek, mind a hamis szellem egy hamis tudati mátrixot hoz létre a fizikai valóságban, aminek következménye az entrópia, leépülés, bomlás, válság, devolúció, visszafejlődés, a betegség. Társadalmi szinten, pedig szegénység, elnyomás, szolgai alá-fölérendeltség, erőszak, igazságtalanság...stb.


A hamis mátrixból a kiút az igazság, a lélek tisztulása által.

Alacsony és magas frekvencia hullámok és a harmónia1.jpg
  Kép forrása: Pinterest.com


https://www.facebook.com/Naparcuak