Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Atlantiszi gyűrű

2018-10-24

Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy.

 Atlantiszi gyűrű.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain márki 1860-ban találta Egyiptomban a Királyok Völgyében végzett ásatásai során Jua (vagy Jus) főpap sírjában. A vizsgálatok során kiderült, hogy homokkőből készült. A rajta lévő mintázat egyből felkeltette a megtaláló érdeklődését, mivel sehogyan sem illett az egyiptomi kultúrára jellemző hagyományos motívumokhoz. Az ábra meghatározott geometriai formákból - egyértelműen ezoterikus módon - elrendezett mintát mutatott. A gyűrűt később André de Bélizal francia radiesztéta örökölte, miután feleségül vette d'Agrain márki unokahúgát. Maga a megtaláló azt állította, hogy a gyűrű az ősi Atlantiszról származik, és kora több ezer évre tehető.

Atlantiszi gyűrű1.jpg

Egyes források szerint Roger de Lafforest ezoterikus kutató és író volt az, aki később, már a XX. században rámutatott a gyűrű atlantiszi eredetére. Ugyanakkor az analízis kimutatta, hogy a gyűrű asszuáni homokkőből készült. Így született az a feltételezés, miszerint a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke, amely vagy ott jött létre, vagy később került oda, de amelynek mindkét esetben az ősi egyiptomiak voltak az örökösei.(Az egyiptomi civilizáció akár az atlantiszivel párhuzamosan is létezhetett, kereskedelmi, kulturális és szellemi kapcsolatokat fenntartva.)

André de Bélizal, a modernkori radiesztézia egykori úttörője elsőként végzett komplex radiesztéziai vizsgálatokat a gyűrűn, és már az első pillanatban megértette, hogy rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárggyal van dolga. Rájött, hogy az egyszerű geometriai formáknak egyenként saját, meghatározott jelentésük és rendeltetésük van, csakúgy, mint a teljes mintázatnak. A gyűrű köralakjának, azaz a forma megválasztásának is lényeges a jelentése. Rajzolata három hosszú téglalapból, hat négyzetből és a formát két oldalról lezáró két háromszögből áll. (Jelenleg némelyik külföldi készítő a hat négyzetet hat kisebb téglalappal, vagy hat mini térbeli piramissal helyettesíti. Emiatt eltérő hatást eddig nem észlelt senki).

Atlantiszi gyűrű1.jpg

A radiesztézia latin eredetű szó, "sugárzásérzékenységet" jelent. E tudomány az ember sugárzás, vagy rezgésérzékenységét arra használja, hogy információkat szerezzen a fizikai érzékszervekkel nem észlelhető energetikai jelenségekről. A radiesztézia egyszerű, leggyakrabban lengő eszközöket használ a mérést végző személy és a mérés objektuma között keletkező rezgéses kölcsönhatás méréséhez. Bár a mai radiesztézia több ágazatból áll, gyökerei az ősi Egyiptomba nyúlnak vissza, ahol a papoknak fenntartott tudományként segítségével a természet erőit funkcionális célokra tudták felhasználni. (Ennek eszközei voltak pl. az egyiptomi Karnak inga, a dzsed-oszlop, az Ankh-kereszt, vagy az uaszjogar, illetve a piramisok, amelyekről még lesz szó.

Az összegyűjtött eredmények alapján André de Bélizal megállapította, hogy az atlantiszi jelet hordozó gyűrű hatalmas erejű energetikai védőpajzs, amely viselőjét mindennemű külső káros befolyástól megóvja. Roger de Lafforest emlékezetes interjúgyűjteményt készített az idős André de Bélizallal.Álljon itt egy idézet Roger de Lafforest írásából:

"Valóban e gyűrű melyet valószínüleg Atlantisz lakói, az óegyiptomiak örökhagyói készítettek különleges titok kapuját nyitja ki előttünk, a megmagyarázhatatlan kiválasztottság és védelem titkát, melyet a kiváltságos formák által sugárzott hullámok biztosítanak, védve minden láthatatlan káros külső hatás vagy agresszió ellen. Valóban léteznek olyan ún. alakhullámok, amelyek képesek létrehozni rendíthetetlen védőkorlátot, megállítva és semlegesítve minden olyan erőt, amely például egy lakás vibrációs légkörét vagy lakóinak egyensúlyát megzavarhatná, beleértve egészségüket, esélyeiket, szerencséjüket. Az atlantiszi gyűrű éppen ilyen csodákra képes."

Atlantiszi gyűrű1.jpg

André de Bélizal radiesztéziai kutatásai során a gyűrű következő tulajdonságait írta le:

1.     1. A gyűrű mintázata elektro mágneses hullámokat sugároz, melyek képesek létrehozni egy, még kideríthetetlen elv szerint aktívan működő védőpajzsot, megelőzve minden káros energetikai befolyást, mint pl. a geofizikai okok vagy a légkör rezgésének zavaró hatásai. Ide tartozik továbbá bármilyen rossz kívánság, átok, rontás vagy egyéb mágikus agresszió energetikai töltésének közömbösítése (vagy akár transzformálása) is. A védelmet működtető erő emellett tiszteletben tartja szabad akaratunkat, így ha valaki például öngyilkossági tervet fontolgat, a gyűrű nem fogja megakadályozni ennek végrehajtásában.

2.    
2. A második tulajdonsága a gyógyítás. Természetesen nem a konkrét organikus sebek gyógyításáról van szó, hanem bizonyos funkciók és az energetikai egyensúly helyreállításáról, illetve fájdalomcsillapításról.

3.    
3. A harmadik tulajdonsága az intuíció és az érzékszerveken túli érzékelés megerősítése. A gyűrű segít az olyan dimenziókkal való kapcsolatteremtésben, amelyekről eddig csak a metafizikai jelenségek kapcsán hallhattunk információkat. A gyűrű viselője érzékennyé válik bizonyos hatásokra és üzenetekre, melyeket másképpen nem tudott volna érzékelni.

4.   A gyűrű mintája a hordozó anyagtól függetlenül is működik, így akár ábra formájában is.

Itt fontos megjelölni, hogy környezetünkben minden tárgy és alak a saját magára jellemző energiával sugároz, ami pozitív, közömbös, vagy negatív hatással lehet ránk.

Atlantiszi gyűrű1.jpg

E jelenséget a világ számos ősi kultúrkörében felfedezték és gyakorlati célokra használták. Legismertebbek az egyiptomi piramisok, de más geometriai formák, amulettek, jelek, szimbólumok is elterjedtek.

Az egyiptomi piramisok a legtitokzatosabb emberalkotta építményekhez tartoznak. A "piramis" szó jelentése: "a benti tűz". Itt a tűz az egyetemes életerőt jelentheti. A piramisok által generált hatalmas erejű sugárzás több lelkes kutatót és gyógyítót sarkallt munkára. Az 50-es évek végén nagy visszhangja volt a Karel Drbal cseh feltaláló által épített mini piramisnak, melyben a belehelyezett borotvapenge regenerálódik. A benne tartott pengével akár 200-szor is lehet borotválkozni!

A mini-piramist a növényi magok csíráztatásához, vagy a benne tárolt vízzel öntözésükhöz is használhatjuk. A piramisban tartott élelmiszer tovább tartja meg frissességét, az íze pedig javul.

Az atlantiszi gyűrűn végzett mérések kimutatták, hogy sugárzása a fényspektrumbeli fehér fénynek felel meg. Tehát magába foglal minden olyan energiát, amely a harmonikus élethez szükséges. Tisztánlátó személyek az emberi aurára gyakorolt pozitív, erősítő hatásáról számolnak be. A tárgyak sugárzására jellemző az áramlás, a mágneses mező bizonyos tulajdonságai, a hőmérséklet változékonysága és a fény egynémely attribútuma, mint pl. a visszaverődés képessége. Ami az alaksugárzást illeti, gyakran nincs jelentősége, milyen anyagból készült egy adott tárgy. Nemritkán még a kívánt eredmény eléréséhez sem szükséges a teljes forma, hanem elegendő csupán annak váza is, mint például a nagy Gizai Piramis oldalfal nélküli kicsinyített mása esetében.

Atlantiszi gyűrű1.jpg

Ahogy már korábban említettem, minden élő szervezetre és tárgyra sajátos sugárzás jellemző, melyet az ember biofizikai eszközökkel tárhat fel és mérhet meg. E sugárzás hullámok formájában zajlik, és annak egyéni hossza a napfény spektrumán belül található. A hullámok hosszának meghatározásához az egyszerűség kedvéért a spektrum színeit rendelték hozzá, ez az ún. radiesztéziai szín. A spektrum színeit továbbá hideg (kék, lila, indigó) és meleg színekre (vörös, narancssárga, sárga) osztjuk. A zöldet, mely a színskálán a meleg és a hideg színek között helyezkedik el, semlegesnek tartjuk. A további kutatások során kiderült, hogy a spektrum terjedelme túl szűk az összes radiesztéziai szín befogadására, így kiegészítő fehér és fekete színeket rendelték hozzá, továbbá az ultraibolyát és az infravöröst.

A formák sugárzására irányuló kutatások gyakorlati alkalmazása elsősorban a radiesztéziai gyógymódokban érvényesül, a káros mikrorezgésektől való védelemben és a szervezet jótékony rezgésekkel való serkentésében. Tehát a színterápia a megfelelő hosszúságú hullám alkalmazá­sa. Ez a gyógymód az ősi Egyiptomban, Kínában, Indiá­ban és Görögországban is is­mert volt és több, mint való­színű, hogy az ősi Atlantiszon is. A betegséget a szervezet azon rendellenességének tar­tották, amely fényspektrumá­nak egy adott hosszúságú hul­láma, tehát egy adott szín abszorbeálását megakadályozta. E gyógyítás lényege a színek közötti arány visszaállítása. (Ne feledkezzünk meg az em­beri test energetikai központ­jaihoz, a csakrákhoz hozzáren­delt színekről sem.)

Atlantiszi gyűrű1.jpg

A modernkori tudományos kutatás történetében az ener­gia továbbítását először a víz hullámaiban figyelték meg. Később a kutatók megállapí­tották, hogy a hangok hullá­mok formájában terjednek a levegőn keresztül. Nagy áttö­rést jelentett azon felfedezés, miszerint a fénynek is van hullámmintája, mely térben és időben terjed. A tudósok legutóbb arra jöttek rá, hogy az anyag is elektromágneses hullámokból áll. Már senki sem hiszi, hogy az atomok pa­rányi kemény golyócskákból állnak. Az energia és az infor­máció az, amelyből minden felépül.

Érdekes elméletet mutatott be Dr. Greg Little a "Grand Illusions" című művében, mely magyarázatot hivatott adni különféle paranormális jelenségek keletkezésére. A szerző ugyanis azt feltételezi, hogy az elektromágneses energia spektruma az élet in­telligens formáinak forrása, azok pedig annak különböző szintjeinek lakói. Az elmélet szerint a Menny rezgései a spektrum egyik szélén, a koz­mikus sugárzás határán túl, míg a Pokol (Seól) az ellenté­tes szélén helyezkedik el, "ahol minden mozgás és rez­gés megszűnik". (Seól az Ótes-tamentum szerint a halottak földje... "amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsé­ge, ahol nincs rend, és a vilá­gosság olyan, mint a sűrű sö­tétség." Jób könyve 10. 22. Seólt lehetetlen volt ábrázolni,mivel ott soha semmi nem történik. E hely felfoghatatlan, s emiatt rémisztő volt... Ez eszembe juttatja a Michael Ende "Végtelen történet" című művében ábrázolt mindent elárasztó Semmiséget is.)

Idézzük a Szerzőt: "Körülbelül 2000 évvel ezelőtt Isten Földre küldte fiát, hogy megtanítsa az emberiségnek, hogyan kerülje el a Seólt a helyes életvitel által, és eképpen a Mennybe vezető útra léphessen. Az embernek az isteni "fényt" kell választania, a Seól "sötétségét" pedig el kell hárítania oly módon, hogy hozzáhangolódik az elektromágneses spektrum mennyei széléhez..."

Dr. Little írja, hogy az emberek ősidők óta találkoznak különböző formájú angyalokkal és ellenkező beállítottságú más lényekkel is, így számos kultúra kidolgozta azok "tesztelési" módszereit. A tesztelés szerinte ez esetben nem más, mint betekintés abba, hogy az elektromágneses spektrum melyik széléhez állnak közel. A sötétséghez közel álló intelligens formák az emberi tudat fölötti ellenőrzésre törekednek. Ennek célja az emberi természethez tartozó igazságkeresés megsemmisítése, a tudat gyarmatosítása, akarat nélküli tömegek termelése. Már most tanúi vagyunk annak a széleskörű jelenségnek, mikor az emberek milliói egy hívó jelnek szófogadóan engedelmeskedve követ­nek olyan utasításokat, hogy mit egyenek, mit szeressenek, min hatódjanak meg és milyen illatot árasszanak.

Félő, hogy e jelenség egyre erősödő tendenciájával szem­ben egyre nehezebben tudunk ellenállni. Az emberi tudatba való minden ilyen jellegű beavatkozás egyértelműen a fekete mágia területéhez tar­tozik és szellemi agressziónak minősíthető.

Atlantiszi gyűrű1.jpg

Az atlantiszi gyűrű, ponto­sabban annak rajzolata, alakja mint már említettem -, fehér fénnyel sugárzik, fényspektru­mának minden színét tartal­mazza. Más szóval a gyűrű ma­ga egy "fényobjektum" André de Bélizal kimutatta, hogy a gyűrű hatására kiegyenlítődik az emberi aura. Tapasztalataira és kísérleteire támaszkodva ál­lította, hogy a gyűrű megma­gyarázhatatlan érintetlenséget biztosít viselőjének, védi min­den formájú külső agresszió el­len. Később rájött, hogy ennek oka a bizonyos kiváltságos formák által sugárzott, nagyon ne­hezen (vagy egyáltalán nem, bár felelőtlenség lenne ezt tel­jes bizonyossággal állítani) át­hatolható védőburok. Ezalatt testi és lelki téren egyaránt ér­vényesülő jelenséget értett. A külső agresszión kívül a gyűrű védi viselőjét olyan diszharmo­nizáló befolyásoktól, amely tu­datosan vagy nem, saját belső energiáink megzavarásából fa­kad. Más szóval, szabályozza saját energiamezőnket, mely­nek maga a gyűrű is része.

Ezt Howard Carter, Tütanha-mon (TUt-Ankh-Amen) sírjá­nak híres felfedezője "saját bő­rén" is megtapasztalhatta. Howard Carter, aki már akkor az atlantiszi gyűrű birtokában volt, az 1920-as években ásatá­sokat vezetett a Királyok Völ­gyében Lord Carnarvon anya­gi és erkölcsi támogatásával. A munkálatokban résztvevő em­berek a fáraó sírjának feltárása után nemsokkal titokzatos mó­don egymás után meghaltak. Az emberek a "Fáraó átkáról" kezdtek beszélni, s az ebben való hitet minden következő haláleset egyre csak erősítette.

Az ásatások bőkezű támoga­tója elsősorban Lord Carnar­von volt, aki a felfedezés után két hónappal halt rneg egy moszkitó csípés okozta elfer­tőződött seb miatt. Érdekes, hogy a halálos csípés a bal or­cáján keletkezett, pontosan azon a helyen, amelyen a fá­raót halálos ütés érte! A lord borotválkozás közben véletle­nül megvágta, s ennek követ­keztében a seb elfertőződött. Lord Carnarvon fia beszámo­lója szerint a kairói szálloda egyik szobájában feküdt a hal­dokló, és halála pillanatában kialudt minden lámpa. Ahogy a jelenlévők másnap megtud­ták, e pillanatban Kairó összes lámpája kialudt és egy ideig a város sötétségben maradt. Az elektromos művek nem tudott magyarázatot adni erre a külö­nös áramszünetre. Lord Carnar­von Angliában hagyott kutyája pontosan abban a percben, amikor gazdája Egyiptomban meghalt, keserves vonítás kö­zepette múlt ki. Az egykori új­ságok állítása szerint "a lord még a sírban karcolta meg ma­gát valami éles tárggyal".

Az embereknek hirtelen eszükbe jutottak a legősibb időkből származó sírfelira­tok, melyek a legszörnyűbb sorssal fenyegettek meg "minden halandót, aki a sírt megszentségteleníti". A szen­tély ajtajára vésett hieroglifa jelentése; "Akik e szent sírba belépnek, rövidesen meg­érinti Őket a halál szárnya." Howard Carter a sír bejára­tan a következő feliratra ta­lált: "Száradjon el annak ke­ze, aki a testemet háborgatja! Pusztuljon, aki nevemre, lak­helyemre és képmásaimra támad!"

Conan Doyle Lord Carnar­von halálának hírére kijelen­tette, hogy "Tutanhamon sírját nem lelkek és kísértetek véd­ték, hanem a fáraó papjai által odarendelt elementárok" (má­gikus lények).

Lord Carnavont Georges Bénédite, a Louvre Egyiptomi Régészeti Osztályának vezető­je követte, aki a sír elhagyása után szédülten esett egy kőra­kásra és nyomban meghalt.

A kutatócsoport más tagjai is követték őt a halálba:
. Arthur C. Mace, a New York-i Metropolitan Museum Egyiptomi Régészeti Osztályának dolgozója, Carter jobb keze;
. George Jay Gould, aki közvetlenül a feltárás után látogatott el a sírhoz;
. Davies, Herbert, Aston, Callender, akik közvetlenül vettek részt a munkálatokban.

Az ő haláluk okait a mai napig nem sikerült kideríteni.

További esetek:
. Aubrey Herbert, Lord Carnarvon öccse, röntgenológus akkor halt meg, mikor úton volt a múmia megvizsgálásához;
. Evelyn Greely, egy amerikai nő Chicagóba visszatérve hirtelen, a sír látogatását követő napon halt meg;
. A British Museum egy meg nem nevezett kurátora, aki állítólag a sírból kikerült tárgyakat katalogizálta (bár a múzeum tulajdonába egyetlen tárgy sem került);
. Laf'feur és Archibald Reid professzorok, akik a fáraó múmiájának kötelékeit kioldották;
. Winlick és Foucrat professzorok, akik a sír feltárásában és azt követően a múmia körüli munkálatokban vettek részt;
. Mohammed Ibraham, egyiptomi miniszter, aki 1966-ban autóbalesetben halt meg, közvetlenül azután, hogy engedélyt adott Tutanhamon kollekciójának egy párizsi kiállításon való bemutatására;
. Hirtelen halállal halt meg Gamal Merhez, a miniszter közvetlen utódja is;
. A listát egy amerikai archeológusnő zárja, aki a sírt az 1980-as években látogatta meg, és bakteriális infekció következtében hunyt el.

Maga Howard Carter pedig,aki a sír feltárásához legnagyobb mértékben járult hozzá, természetes halállal halt meg 1939-ben, tizenhét évvel a sír feltárása után. A gyűrű azonban a feltárás idején állandóan nála volt. Fontos, hogy a felfedező hitt a gyűrű védőerejében és amulettként használta azt.

Belizal vizsgálatai során két dologra figyelt fel: kutatásának eredményeit először a kéz ujjainak asztrológiai megjelöléseivel, utána pedig a gyűrűn lévő geometriai formák szim­bolikájával vetette egybe. Ami­kor egy meghatározott ujjra húzzuk fel a gyűrűnket az ál­talános, fentebb felsorolt hatá­sokon túl -, egy adott testrész­re is irányítjuk a hatását. Az asztrológia szerint az emberi kéz ujjainak a következő boly­gók felelnek meg:

Atlantiszi gyűrű1.jpg

Hüvelykujj - Vénusz A testre vonatkozóan: a gyűrű hüvelykujjon való viselése sa­ját szervezetünk öngyógyító erőit az alábbi betegségek gyó­gyítására Összpontosíthatja (természetesen az orvosi keze­lés kiegészítéseként): köhögés, fulladás, váll fájdalom, fejfájás, asztma, mandulagyulladás, torokfájás, arcidegbénulás. A gyűrűt a hüvelykujj felső ujj­percére helyezve serkenthet­jük a tobozmirigyet, a nyúlt-agyat, a szemeket, a mellet és a fejbőrt. Az ujjtövön viselve pedig a csecsemőmirigyet. A Kirlian-féle fényképen (elektrofotográfia), amely a biomező sugárzását rögzíti, a hüvelyk­ujj a tüdő és a nyirokrendszer állapotát mutatja.

A lelkiekre vonatkozóan: a szépségre való fogékonyság, az akaraterő és az intuíció erő­sítése, az impulzív reakciók el­lenőrzése, belső harmónia.

Mutatóujj -Jupiter

A testre vonatkozóan: fejés fogfájás, bőrbetegség, látási za­varok, eszméletvesztés, fájdalom csillapítás, emésztési zavarok, a máj és a vastagbél működése. Az ujj végén viselve pozitív hatást gyakorolhat a homlokés az arcüregre. A mutatóujj Kirlian féle fotója a gerinc, a gerincvelő és a vastagbél állapotát mutatja.

Lelki terület: a világ megértése, az önfejlesztés, a szellemi fejlődés igénye.
A gyűrű mutatóujjon való viselése a dohányzásról való leszokáskor is ajánlott.

Középső ujj - Szaturnusz

A testre vonatkozóan: szívburokgyulladás, mellkasi nyomásérzés, kézreszketés, láz, orrvérzés, gyomor fájdalmak, túlzott izzadás. Az ujj felső, köröm közeli részén viselve serkenthetjük a nyelőcsövet és a szervezet vérellátását. Az ujj közepén viselve a torokra hatunk, az ujjtövön pedig az orra és a fogakra. A középső ujj a meridiánrendszernek azon részéhez kapcsolódik, amely a vérkeringésért felel.

Lelki terület: A Szaturnusz konszolidál, erősíti a meglévőt, rendszeresít, kikristályo

sítja az eszméket, önfegyelmet ad. Középső ujjunk a legrejtettebb gondolatainkat és vágyainkat mutatja meg. Segítséget nyújthat pánikbetegségek, hisztéria, álmatlanság és szexuális zavarok esetén.

Gyűrűs ujj -A Nap

A testre vonatkozóan: fejfájás a halánték környékén, szédülés, fülzúgás, nátha, megfázás, gégegyulladás, hiperaktivitás csökkenése. Az ujj középső részén viselve segíthet a migrén gyógyításában, az ujjtövön pedig serkentően hat a máj és az epe működésére. Kirlian féle fotója a hormonrendszer állapotát mutatja meg.

Lelki terület: A Nap az individualitást, a vitalitást és az alkotó energiát képviseli. A saját akarat kifejezéséért és az önértékelésért felel.

Kisujj Merkúr

A testre vonatkozóan: segíthet szemgyulladás, pajzsmirigyproblémák, a vékonybél működési zavarai és fülfájás esetén, relaxáló, fiatalító hatású.

A kisujj középső része a nemi szervekhez kapcsolódik, az ujjtovön való viselés enyhítheti a fülbetegségeket.

Lelki terület: racionális gondolkodás, kommunikáció, a tudás megosztása, memorizálás, logika, kapcsolatteremtés.

Ujjaink és belső szerveink kapcsolatát leginkább a kínai medicina térképezte fel a me-ridiánrendszerról szóló tanban. Röviden: A hüvelykujj a tüdővel, a mutatóujj a vastagbéllel, a középső ujj a szívburokkal, a gyűrűs ujj a hormonrendszerrel, a kisujj pedig a szívvel és a vékonybéllel áll kapcsolatban.

Atlantiszi gyűrű1.jpg

De ne feledjük, az energia követi a gondolatot. Más szóval: oda áramlik, ahová irányítjuk. Ha konkrét szándékkal viseljük a gyűrűt (vagy akár annak mintázatát karkötő vagy medál formában is), de nem pont a szándékunkhoz hozzárendelt ujjon, elég, ha a célunkra koncentrálunk, vagy esetleg megerősítés formájában kimondjuk magunkban.

Hogyan viseljük a gyűrűt

A vásárlás után a gyűrűt mossuk le vízzel, amelybe egy csipetnyi tengeri sót oldottunk fel. Ezzel azon személyek láthatatlan lenyomatait tisztítjuk le, akik addig a gyűrűt megérinthették. Ettől kezdve ne adjuk más személyek kezébe, mivel a gyűrű tulajdonosa személyes energiamezőjének részévé válik, amely minden egyes embernél egyedi. Ha ez mégis megtörténne, ismételjük meg a fenti tisztító kezelést. Ajánlott a gyűrűt háromhavonta 72 órára a tengeri sót tartalmazó vízbe áztatni.

Ha a gyűrű eredeti fényességét a viselés során elveszítené, használhatjuk a kereskedelemben kapható tisztítószereket, vagy egy kis fogkrémet, esetleg puha ruhadarabbal kis ideig füstölőhamuval dörzsölhetjük. Érdemes figyelni a gyűrű szín-, illetve fényesség változásait testi-lelki állapotunk függvényében. A gyűrű elszíneződésének leggyakoribb oka a bőr savas kémhatásának emelkedése. A bőr naponta átlagosan 430 gramm vizet távolít el az izzadsággal, kb. 4,0-8,0 pH értékben. A gyűrű vagy karkötő besötétüésekor vizsgáljuk meg étrendünket, korlátozzuk a savas ételeket és a tejtermékeket. A stresszhatásra történő változásokat figyeljük meg a gyűrű felületén is.

Az atlantiszi gyűrű teljes felülete fehér fénnyel sugároz, de nyomokban felfedezhető benne minimális zöld pozitív és zöld negatív szín is. így minden gyűrűnek két pólusa van és nem mindegy, hogy melyik oldalát hordjuk az ujjtő felé. Mielőtt az új gyűrűt viselni kezdenénk, mérjük meg előbb ingával (vagy kérjünk meg erre egy ingával bánni tudó személyt), hogy melyik oldala pozitív (pontosabban: melyik oldala felel meg a pozitív zöld színnek), és melyik a negatív. Ehhez fektessük az asztalra a gyűrűt, és az ingát fölötte tartva a következő kérdést tegyük fel; "Milyen pólusa van a gyűrű jelenleg vizsgált oldalának?" Ehhez azt a konvenciót fogadjuk el, miszerint a pozitív oldal megjelölése az inga jobbra való forgásának, a negatív pedig a baloldalra való forgásnak felel meg.

A mérést a biztonság kedvéért ismételjük meg, majd az eredmény alapján a pozitív oldalt jelöljük meg reszelővel. A művelet megismétlésénél viszont a gyűrűt függőlegesen felállítva mérjük meg annak oldalait. (Az ingától azt kérjük, hogy mutassa meg a gyűrű pozitív oldalát.) Ezután a pozitív oldalt mindig az ujjtő felé fordítva viseljük a gyűrűt.

Ahogy említettem, a gyűrű hatása nem helyettesítheti az orvosi kezelést, de kitűnő kiegészítője lehet az orvosi és a természetgyógyászati kezeléseknek. Amikor a gyűrűt a megfelelő ujjra húzzuk fel, egy adott akupunktúrás csatornában, illetve az ujjakon lévő reflexzónákban is energiaáramlást serkentünk. Ez egyrészt beindítja a szervezet saját öngyógyító erőit, másrészt a gyűrű vonzza a finom kozmikus energiákat is.

Atlantiszi gyűrű1.jpg

A kutatók egyfajta antennához hasonlítják a gyűrűt, amely érzékennyé teszi viselőjét a "finom" üzenetekre, illetve segít felfedni parajelenségbeli képességeiket. Ahogy Rogger de Lafforest írja: "Ami engem illet, úgy vélem, hogy Jua, a főpap egyfajta különleges, vezeték nélküli telefonként használta gyűrűjét, hogy a beavatottakkal tartani tudja a kapcsolatot. A fáraók papjai az atlantisziak misztikus titkainak örökösei olyan hihetetlen módszereket ismertek, amelyeket a modern tudomány csak most kezd felfedezni. A gyűrűt, melynek tulajdonságait igencsak nagy érdeklődéssel tanulmányoztam, a telepátia egyik legnagyobb bizonyítékának tartom."

Nagy a valószínűsége, hogy a gyűrűt nem fogja tudni állandóan viselni. Engedjen magának egy kis időt arra, hogy kitapasztalja, hogyan kell vele élnie. A gyűrűt és a karkötőt inkább felváltva, külön-külön ajánlatos viselni, nem pedig együtt. Egy holland használó beszámolója szerint ilyen esetben a karkötő ténylegesen kettétört. Úgy látszik, ez már túl megterhelő volt... Az illető ettől kezdve az ágya mellett tartotta a két darabot, hogy azok két dologra emlékeztessék:

ne akarj túl sokat egyszerre;

bízzál a Felső Énedben.

A karkötő és a lemez

Az atlantiszi gyűrű mellett az atlantiszi karkötő is népszerűségnek örvend. Ebben az esetben nem tudjuk igénybe venni az ujjakhoz rendelt testrészekről vagy jellemvonásokról való ismereteket, hanem "csak" a minta általános tulajdonságait, ami önmagában sem kevés.

Az atlantiszi minta másik elterjedt hordozója a lapos rézlemez. A terek légkörének harmonizálásához, a monitorok és egyéb elektroszmogot kibocsátó tárgyak káros hatásának neutralizálásához használjuk. A lemezt az ágy alá lehet tenni geopatikus sugárzás semlegesítése céljából, lehetőleg fix helyre, az északidéli tengely mentén helyezzük el.

Honnan tudjuk, hogy a gyűrű Atlantiszról származik?

A gyűrű atlantiszi származását André de Belizál állapította meg, egyrészt radiesztéziai vizsgálataira, másrészt marki d'Agrain véleményére támaszkodva. A gyűrű mintázata nem hasonlít az Egyiptomban használt motívumokhoz, viszont atlantiszi vonatkozású elemeket tartalmaz.

A két végén lévő háromszögek a Szinuszt jelképezik, amelynek atlantiszi vonatkozásai vannak. A feltételezések szerint ugyanis onnan érkezett az atlantiszi kultúrát teremtő idegen civilizáció. A Szíriusz az egyik legfényesebb és legközelebbi csillag, amely tulajdonképpen két csillagból áll: a Szíriusz A-ból és az azt ötvenévenként megkerülő "fehér törpéből", a Szíriusz B-ből. A "fehér törpe" azt jelenti, hogy a csillagra óriási anyagkoncentráció jellemző (minden egyes köbcentimétere a Földön 50 tonnát nyomna). A Szinusszal számos ősi kultúra foglalkozott, és meglepően sokat tudtak róla. Az ősi egyiptomiak kultikus tiszteletet tanúsítottak a Szírusz iránt, amelyet feltehetően az atlantisziaktól vettek át. Az egyiptomi leletek között van egy, a Szíriusz keltén alapuló naptár (holott sokkal egyszerűbb lett volna a Napfelkeltékre vagy a Hold feljöveteleire támaszkodni). E naptár évi ciklusokat mutat harminckétezer évre visszamenőleg...

Az afrikai Maliban élő dogon torzs pontos és alapos ismeretekkel rendelkezik a Szi-riuszról, annak pályájáról, gravitációjáról. A Szíriusz A-t Tblo-nak, a Szíriusz B-t pedig Po-Tblo-nak hívják. A Szíriusz B ötvenévenként megkerüli a Szíriusz A-t, amit a dogonok megünnepelnek. E szertartásokhoz többszáz (nem kevesebb, mint ötszáz) éves kellékeket használnak. Tudnak a fehér törpe óriási tömegéről és kicsi méretéről. Nos, a nyugati tudománynak csak 1844 óta van róla tudomása, Wilhelm Bessel königsbergi csillagász felfedezésének köszönhetően.

A dogonok mítoszai megelőzve a mai tudományt a még hipotézis fázisában lévő Szíriusz C-ről (Emme-Ya-Tolo) és annak holdjáról (Nyan-Tolo) beszélnek. Az utóbbiról a tudomány még semmit sem tud.

A dogonok mítoszai szerint Nommo, az istenember egy bárkán érkezett a földre a Szíriuszról.

Abban, hogy saját népüknek földön kívüli eredetet tulajdonítanak, nincsenek egyedül. Személyesen ismerek egy maori sámánt (tohunga), aki nemcsak hiszi, hanem egyenesen tudja, hogy ősei a Plejá-dokból fénysugarakon érkeztek a polinéz szigetekre, ahol emberi formát öltöttek. A szíriuszi származást pedig több afrikai törzs is magáénak vallja, így pla malinké, a hottentotta, a bozo, és a bambára.

A feltételezések szerint a gyűrűn lévő háromszögek a szinuszról érkező jeleket regisztráló antennák. Nem kizárt, hogy a gyűrű háromszög alakú elemei a piramis energiáját is jelképezik. A háromszög továbbá fényt, mozgást, életet, bőséget, védelmet szimbolizál és a védőmágia egyik legfontosabb eszközévé vált. (Őseink a bölcsőben ágacskákat helyeztek el háromszög alakban szemmelverés ellen.) Az imákat, megerősítéseket vagy varázsigéket háromszor ismételjük (megfogalmazás, felküldés, lezárás = az eredmény befogadása).

A háromszög további jelentései:
- múlt
- jelen
- jövő,
- test
- lélek
- szellem,
- Menny Föld
- alsó világ,
- teremtés
- fenntartás
- bomlás.

A két háromszög"Héraklész Oszlopait" (Gibraltár) jelképezte, melyek utat nyitottak Atlantisz felé. A háromszög istenséget, szentséget, gondviselést, védelmet isjelképez.

A gyűrű többi geometriai formái: négyzet stabilitás, mozdulatlanság, alap (pl. a piramis alapja), a négy elem (levegő, víz, fold, tűz), az egyenlőség, a pártatlanság, a jog, az igazság, a tartósság. A négyzet és a téglalap a négy világtáj és a négy rendszeres szél megfelelői. (A három téglalap együtt ismét egy négyzetet alkot).

A kör (gyűrű az atlantiszi minta hordozója): Végtelenség.

 

Atlantiszi gyűrű1.jpg