Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚJKOR VEZETŐI ÉS TANÍTÓI

2024-06-19

A bölcsesség, a tudás és az igazság tanítói

medi q1 másolata.jpg

 

Az Újkor tanítói és vezetői

 

Az Újkor tanítóiról és vezetőiről évezredek óta kapunk előrejelzéseket a Föld minden kontinenséről. Azt mondták, hogy ők a szivárvány törzs, az emberiség megmentői, a bibliai 144000, angyali lények a fizikai testben, megtestesült Emelkedett Mesterek és tanárok, filozófusok az ősi időkből.


Ezekről a különleges lelkekről azt mondják, sokszor visszatértek a Földre, hogy a megértés, a bölcsesség, a tudás és az igazságok magasabb szintjét tanítsák meg.


Ők fizikai portálok a magasabb birodalmakhoz.

 

Élő könyvtárak és csomópontok egy energetikai rácson, amely a Földet körül öleli. Ők a magasabb frekvenciás energia adói, vevői, erősítői és átalakítói és megtestesítői. Ők a rendszerek lezúzói és a világok megváltoztatói.


Ők a kék sugár empaták. A SHEKINAH (ez egy héber szó, mely fény nyelven Isten megtestesülését jelenti), ők a Teremtő/Istennő energiát őrzik magukban és Arkán energia segítségével bármit tudnak manifesztálni és irányítani az elméjük erejének segítségével. Az Arkán energiájuk vagy Arkán fényük arktúriai csillag mag vonásaikból származnak. A csillag magok ezen nagyon kicsi, de erőteljes csoportja képes arra, hogy használja az Arkán energiát, ami a gondolatok erejének a mércéje, amit az izzólámpa Watt számához lehet hasonlítani. Minél erősebb az Arkán energia bennünk, annál drámaibb lesz a hatása. Az energia tovább ér, ezért sokakra, másokra is hat. Bizonyos események, mint a fogyatkozások, ritka asztrológiai időszakok, a Napfordulók, Napéjjegyenlőségek megduplázhatják és triplázhatják az erejét. Az ismételten fenntartott vizualizációk felerősítik az erejét, ahogyan a mindennapos földelés is.


Az út mutatóiról azt mondják, hogy sok rejtett pszichikus képességük van, ami még mindehhez hozzájön. De először is fel kell ébredjenek és meg kell emeljék a rezgés szintjüket, mielőtt emlékeznének ezen erőkre és alkalmazni tudnák azokat.


Ezek a lelkek a legmagasabbak a kék sugarúak közül és más teremtő sugarakat is hordanak magukban az energia mezeikben, mint pl. az ibolya lángot. Gyakran vonzza őket a sugaraik színe, mint pl. kék, a bíbor, az arany és a fehér különböző árnyalatai.


Sokakat vonz az, hogy sok fekete kedvenc állatot, kristályt stb.. tartson bizonyos időszakokban, az életük egyes időszakaiban, mivel a fekete egy semleges energia szín, így meggátolhatja azt, hogy negatív energiákat nyeljetek el másoktól és a környezettől. A fekete kedvenc állatok és bizonyos kristályok segítenek a negatív energiák megtisztításában vagy visszatérítésében oda, ahonnan érkeztek,
Azt mondják, hogy ezek a különleges lelkek a földi népesség 0,5-1%-át teszik ki.

 

Isteni kulcsokat és kódokat tartanak önmagukban, amelyekhez valaha hozzáfértek és sok ajtót nyitottak ki önmaguk és az emberiség számára és ezáltal váltak utat mutatókká és úttörőkké az Aranykor irányába.


Ők az igazság bátor harcosai, különleges módon belelátnak az emberi viselkedésbe és pszichológiába, könnyen átlátnak az illúziókon, a manipulációs technikákon és a hazugságokon. Képesek arra, hogy lássák azt, ami rejtve marad a szabad szem számára és felemelik a fátylakat, hogy mások is láthassák az igazságot és bölcsességet a normális megértésükön túlmenően.


A tudásuk és a bölcsességük nő, mivel sok területet tanulmányoznak. Legtöbbüket a történelem vonzza és olyan helyek, mint régi kastélyok, szent helyek, régészeti leletek, megmagyarázatlan dolgok, a varázslatosak, az okkult, a metafizikai, kristályok, természetes gyógyítás, asztrológia, numerológia és más kapcsolódó területek.


Ezeknek a különleges lelkeknek rendkívül érzékeny empaták, akik együttérzést, megbocsátást és megértést hordoznak a szívükben, miközben mindig önmagukat adják mások szolgálatában.

 

Egyidejűleg introvertáltak és extrovertáltak, így szükségük van magányra, hogy feltöltsék az energiájukat.


Sokuknak nehézséget okoz a bizalom, az önbecsülés és az önbizalom életük bizonyos szakaszaiban akár tisztában vannak ezzel, akár nem. Mivel azt mondják korábban rabszolgák voltak, akiket abuzáltak és kihasználtak. Áldozatul estek gyűlöletnek, méltatlanságoknak, kínzásoknak, voltak ők mártírok és feláldozták magukat mások javára, hogy a többiek láthassák az igazságot és megszabadulhassanak a félelemtől és saját lábukra tudjanak állni.

 

Ezek az életek igen nagyszabású alázatot, együttérzését és kedvességet adtak nekik.


Ők élték az életüket szerzetesként, papként, papnőként, sámánként, gyógyítóként, varázslóként, prófétaként, misztikusként, pogányként, druidaként, keltaként, az alkímia és a varázslat tudósaként, Krisztus esszenciájaként, titokzatos iskolai tanítóként és beavatottakként, közösségek, iskolák, titkos tudás társadalmainak építőjeként. Földesurakként, királyokként, királynőkként

.
Ők magukban őrzik a tudást, amit e sok életből szereztek, amelyek őket a változás és a tudatosság élő kulcsaivá teszik.

 

Az a küldetésük, hogy emlékezzenek e tudásra és bölcsességre és használják azt fel, hogy a világ számára egy magasabb rendű létet és életet tanítsanak.


Mivel annyira érzékenyek az energiára, a rezgésekre és mások érzéseire és telepatikus gondolataira, mivel ráhangolódnak az energia mezeikre, képesek arra, hogy szándékosan kínálják fel az energiájukat, így tehát tudatos teremtővé válhatnak, ami egy olyan képesség, amivel a legtöbben nem rendelkeznek.


Azt mondják rendelkeznek egy erőteljes adottsággal, ami az a képesség, hogy másokra egy mélyebb szinten hangolódjanak rá, az ő felszín alatti érzéseikre, amelyekkel önmagukkal kapcsolatban még nem néztek szembe vagy nem vették ezeket tudomásul (ők általában azelőtt tudják mások mit éreznek, mielőtt ők maguk tudnák ezt).


Legtöbben könnyen észreveszik az önbecsléssel kapcsolatos problémákat másokban, mivel a legtöbbjük maguk is küszködtek ezzel a problémával a jelenlegi vagy korábbi életeikben.


Ezekre a különleges lényekre azt mondják mesterek, tanítók és mentorok különböző emelkedett bolygókról, csillag rendszerekből és fény birodalmakból. Azért vannak itt, hogy élen járók legyenek, őrzők és nagykövetek. És megvilágítsák az emberiség genetikus kódját és megemeljék itt az Isteni tudatosságot.
A Shekinah a Teremtés szent Isteni feminimumának az elveszett aspektusa, ami Isten és az emelkedési folyamat megtestesülése. Az Isteni feminimum utat mutatói a történelem kulcs időpontjaiban érkeztek annak érdekében, hogy segítsék az emberiséget abban, hogy eljussanak ebbe a különleges állapotba a Földön és az emberiség fejlődése során.


Ők kulcs fontosságú egyének és csoportok voltak a múltban, de legtöbben habár nem mind, inkognítóban dolgoznak egyenlőre a színfalak mögött.

 

Közülük néhányan csatornázóvá, íróvá és az igazság terjesztőivé váltak. Van aki állatokkal beszél, tanácsot ad, hypnoterapeuta vagy valamilyen gyógyító. Ők válnak az Aranykor tanítóivá.

 

Ők példamutatással vezetnek majd.

 

Megmutatják az emberiségnek a nagyszerűséghez vezető utat, ami önszereteten, feltétlen szereteten, együttérzésen, békén, alázaton, kedvességen, megbocsátáson, őszinteségen és becsületességen keresztül vezet.


Amint az önszeretet segítségével megtalálják az igazi erejüket, azt jelzik velük kapcsolatban előre, hogy egyesülni fognak az ikerlángjukkal annak érdekében, hogy megtanítsák az emberiségnek, hogy mi is az igazi feltétlen szeretet. Ezek a párok kiegyensúlyozzák az Isteni feminimumot és az Isteni masculinumot. Csakis azután fogják megtalálni az ikerlángjukat, miután megtalálták önmaguk szeretetét és a személyes igazságukat.


Ezek a párok olyanok lesznek, mint a JinYang, ahol az egyik erő gyenge, ott a másik erős lesz, olyan szinten összhangban lesznek, amit korábban nem tapasztaltak még meg, sokkal mélyebb szinten esnek szerelembe, elengedik annak a szükségességét, hogy ítéletet mondjanak vagy félelmet keltsenek a másik emberrel kapcsolatosan a társadalmi vélemények alapján.


Ezek a lelkek különlegesen kapcsolódnak majd a természethez, a vízhez és az állatokhoz.

 

Lehet kristály gyermeket vagy indigó empatát szülnek majd, akiket AN’ANASHA’-ként (az Arany kék fényű ) ismerünk. Ezekről a gyermekekről azt mondják, hogy ők azok, akik nagy szabású változásokat hoznak a Földre.


Mások úgy döntöttek, hogy ne legyen gyermekük, mivel karmát tudnak teremteni és ez az utolsó életük az alacsonyabb dimenziókban.
Ezek a lelkek olyan empaták, akikről a tudomány azt találta, hogy különleges agysejtjeik vannak, amelyek az empatikus képességeikhez kötődnek.
Az agyuk másképp van behuzalozva és ezen szuper érzékeny speciális agysejtek segítségével képesek arra, hogy érzékeljék és megértsék mások szándékait, gondolatait, érzéseit és motivációját.

 

Ők az emberi hazugság vizsgálók és mindezen képességekre szert tudnak tenni, amint megtanulják azt, hogy bízzanak a saját intuíciójukban és abban, amit éreznek.


Ezek a különleges lelkek úgy tudják megtapasztalni mások érzéseit, mint a sajátjukat. Így tehát meg kell tanulják azt, hogy megvédjék a saját energiájukat mások behatolásától. Mély, tartós és erős kötelékeket fognak alkotni azokkal, akikkel szeret teljes és elfogadó kapcsolatokban és energiákban osztoznak.


Ezek a lelkek azáltal fogják megváltoztatni a világot, hogy elfogadják azt, akik ők valóban, azaz a bölcsesség, a tudás és az igazság tanítói Gaia új Aranykora során.

 

 

 

Melissa Teague

 

Forrás: