Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az elemek titka

2018-10-23

"Az, ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van"
Hermész Triszmegisztosz

 Az elemek titka.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

"Verum est, certum et verissimum, quod est,
superius, naturam habet inferioram et
ascendens naturam descendentis."

"Kétség nélkül való, biztos és igaz,
hogy ami lent van az megfelel annak ami fent van,
és ami fent van az megfelel annak ami lent van."

Oly sokszor találkoztunk már ezzel a bölcs mondattal, ami nem más, mint a legnagyobb titok és a hermetikus vallás alapja. Az ember az Isten képmása, minden, ami az Univerzumban megtalálhatunk nagyban, visszatükröződik az emberben kicsiben.
A makro- és mikrokozmoszban minden alkotás az elemek hatásával jött létre.
A világmindenség egy óraműhöz hasonló, egymásba kapaszkodó, egymástól függő forgáskerekekkel.
A legrégebbi keleti írások az elemeket Tattváknak nevezik.


Az egészség hermetikus szempontból nézve, a testben dolgozó erők tökéletes harmóniája, az elemek tulajdonságainak tökéletes egyensúlya.
Mind testi, lelki és szellemi vonatkozásokban a tattvák összhangja, meghatározó szerepet játszik, és alapja a felemelkedésnek.
Az uralkodó elem szerint megkülönböztethetjük a kolerikus temperamentumot amely a TŰZ tulajdonsága, a szangvinikus a LEVEGŐ, a melankolikus a VÍZ és flegmatikus a FÖLD.


Mind a négy elem, amely az ember temperamentumát határozzák meg, aktív formában jó, passzív formában rossz tulajdonságokkal ruház fel.
Tehát az ember az Isten képmására lett teremtve, testből, lélekből és szellemből áll. A test és lélek, csak mint szellem burka vagy ruhája teljesítenek szolgálatot, tehát mulandók és csak a szellem a halhatatlan rész, az Isten képmása. A legmagasabb Őselvből az AKASHA-ból, minden lét ősforrásából jött létre a szellem, a szellemi ÉN a négy különleges elemtulajdonsággal, melyet az Isten képmására lett teremtve a halhatatlan szellem.
A TŰZ elv, az impulzív rész az akarat. A LEVEGŐ elv az értelemben, az intellektusban mutatkozik meg, a VÍZ az érzelmekben, a FÖLD elve pedig mindhárom elv egyesítője az ÉN- tudatban jut érvénybe. A szellem minden más tulajdonsága rendelkezik ezzel a négy őselvvel, mint alappal.
Az ötödik tehát az ÉTHER elv (AKASHA) jellemző része a legmagasabb aspektusban, a hitben, illetve a legalacsonyabb az önfenntartási ösztönben mutatkozik meg. Mind a négy elem a polaritás-analógia, az elem-törvények sok pozitív és negatív aspektusával rendelkezik még. Valamennyi együtt képezi az "Én"-t vagy a szellemet.


Ily módon az erő a szenvedély és hatalom a TŰZ elv, emlékező tehetség, megkülönböztető és ítélőképesség a LEVEGŐ elv, lelkiismeret, megérzés a VÍZ-, míg az önzés, önfenntartó ösztön a FÖLD elvhez tartozik (A szellem valamennyi minőségét hosszú lenne most felsorolni.)
AKASHA a mindenek létrejöttének oka az ősforrás elve a feltétel nélküli határtalan szeretet, az ok szféra, a minden mindenben alapelv.
Amennyiben megtanuljuk az elemeket uralni mind az egészségi, mind a lelki, szellemi vonatkozásokban megváltoztathatjuk a nem túl előnyös tulajdonságunkat.
Az elemek ismerete és uralása az igazi mágia alapja.


Az állatövi jegyeket is az elemek szerint osztják fel: Tűz: oroszlán, nyilas, kos, Levegő: ikrek, mérleg, vízöntő, Víz: halak, skorpió, rák, Föld: szűz, bak, bika
Az egyik legrégebbi ránk maradt beavató eszköz a tarot kártyában is fellelhetjük ezt a vonatkozást, az első lap az elemeket ismerő és uraló mágust ábrázolja. A kard a TŰZ, a pálca a LEVEGŐ-t, a kehely a VÍZ, az érem pedig a FÖLD elemet szimbolizálja.
A leghatalmasabb felfogható lény az Isteneszme is besorolható az elemekkel analogikus szemléletmódba.
A TŰZ elvhez a mindenhatóság és mindenható erő.
A LEVEGŐ elvhez a bölcsesség, tisztaság és világosság, melynek aspektusából az általános törvényszerűség alakult ki.
A VÍZ őselve a szeretet és az örök élet.
A FÖLD elvének pedig a mindenütt jelenvalóság, halhatatlanság vagyis az örökkévalóság.
Az univerzum törvényei az elemek titkaira épül.Az IGAZI BEAVATÁS I. fokozatának összegzése
A SALAMONI TEMPLOM 4 FŐ PILLÉRE:
TUDNI, MERNI, AKARNI, HALLGATNI

Az elemek mágiája és egyetemes tulajdonságai:
A legrégebbi keleti írások az elemeket TATTVÁKNAK nevezik. Minden, ami létezik,
az elemek hatása által keletkezett. A négy durvább Tattvá, az ötödikből az AKASHA elvből született amely kvintesszenciának is tekinthető.

TŰZ elve - TEJAS

Az első elem amely az AKASHA elvből jött létre.
Alap tulajdonságai: FORRÓSÁG és KIÁRADÁS (EXPANZIÓ)
Polaritása: Aktív-pozitív: FELÉPÍTŐ, ALKOTÓ, NEMZŐ
Passzív-negatív: SZÉTBONTÓ, PUSZTITÓ
Tűz elvből és az expanzió által jött létre az ELEKTROMOS FLUID (töltés)
Az általunk ismert elektromossággal analóg.

VÍZ elve - APAS

Az AKASHA elvből jött létre.
Alap tulajdonságai HIDEG és ÖSSZEHÚZÓDÁS
Polaritása: Aktív-pozitív: FELÉPÍTŐ, ÉLETETADÓ, TÁPLÁLÓ, MEGTARTÓ
Passzív-negatív: SZÉTBONTÓ, SZÉTSZEDŐ, SZÉTOSZTÓ, GERJEDŐ
Víz elvből és az összezsugorodás által jött létre az MAGNETIKUS FLUID (töltés)

A TŰZ és VÍZ alapelemek, amelyekkel minden megalkotott.
Ellentétes polaritással bírnak elektromos és magnetikus fluiddal..
Az alkotás törvénye alapján:
A TŰZ nem tudna létezni, ha nem volna benne ellenpólusa, a VÍZ princípiuma.

LEVEGŐ elve - WAJU

Az AKASHA elvből jött létre. Összekötő elem, közvetítő a TŰZ és VÍZ között.
Alap tulajdonságai: SEMLEGES, EGYENSÚLYT fenntartó.
TŰZ elemtől a SZÁRAZSÁG, VÍZ elemtől a NEDVESSÉG tulajdonságát vette fel, és ezek kölcsönöznek a LEVEGŐNEK polaritást,
pozitív kihatásban: ÉLETETADÓ, negatív kihatásban LEBONTÓFÖLD elve - PRITHIVI

TŰZ, VÍZ, LEVEGŐ elemek kölcsönhatásából jött létre.
Különleges tulajdonságai: MEGMEREVEDÉS
TŰZ, VÍZ, LEVEGŐ elemeit magában foglalja, formát ad, elkülöníti és elhatárolja.
Az elhatárolódás által jön létre a tér és az idő. A három elem kölcsönös hatása a FÖLD elemmel együtt négy-pólusává vált (semleges, elektromos, mágneses, elektromagnetikus)
Minden elem a FÖLD elemben hat, minden megalkotott élet a FÖLD elve által nyilvánul meg amely a MEGVALÓSULÁS ( FIAT - "Legyen")
A fluid a FÖLD elem polaritásában elektromagnetikus.


A FÉNY ÉS A SÖTÉTSÉG

A FÉNY alapját a TŰZ. elv képezi. A Fény a TŰZ aspektusa. Minden TŰZ elem fénnyé változtatható és fordítva. Tulajdonságai: FÉNYLŐ, ÁTHATÓ, KITERJEDŐ
A SÖTÉTSÉG VÍZ. elvből alakult ki. A Fény ellentéte, tulajdonságai ellenkezők.
A fény és a sötétség a tűz és víz elem kölcsönhatásából jött létre.
A fény pozitív a sötétség negatív kihatású.


Az Akasha - Éter egyetemes elve

Az Akasha az elemek létrejöttének ős oka, ős lét és minden létrejött, megalkotott őseredete.
Az alkimisták kvintesszenciának nevezik mert minden gondolat és eszme őseredete ősalapja és tisztasága, nem más mint az ok világ. A Szellemi szféra tér és idő nélküli isteni tartomány.

Az ok és okozat törvénye a Karma

Minden ok, az oknak megfelelő hatást vált ki. A karma törvénye az univerzum törvényén alapszik és az Akasha elvben rejlik, mely szerint minden cselekedet következményében okkal és okozattal jár. A karma sem nem jó se nem rossz csupán okozat cselekedetek azon törvénye, hogy ki mint vet úgy arat

Néhány érdekesség a mai kor karma aspektusáról: A mai időkben egy felgyorsult ütemű változásokkal dús korszakot élünk, szellemi felemelkedés küszöbén állunk, így a karma törvénye sokkal hamarabb üt vissza, és gyorsabban fel is oldható a felismerések által.
Az isteni gondviselés számos segítséget nyújt az arra éret embereknek, hogy régi karmikus poggyászaiktól megszabaduljanak. Ezt az isteni fény által teszi, hogy megvilágítja szellemünk okfejtő elemző részét és ezáltal képesek vagyunk megismerni a mélyebb okokat, és így szellemünk ereje által és a mély felismeréssel a karma feloldható.

Az ok és okozat törvénye alá tartozik az evolúció és a fejlődés, szellemi lelki és fizikai szinteken.