Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ EMBERT VEZÉRLŐ SUGÁR

2023-03-01

Mindenki a hét fénysugár egyikének befolyása alatt születik

7 sugár integráció.jpg

Kép: Pinterest.com

 

Az emberekben lévő hét fénysugár

 

Mindenki a hét fénysugár egyikének befolyása alatt születik, és ennek az egyedi fénynek tulajdonságai befolyásolják személyes erejét, alapvető tulajdonságait, és irányultságait. Egyik módja saját fénysugarad meghatározásának, ha átnézed a megadott személyes karakterjegyek listáját és megkeresed, hogy melyik határoz meg téged legjobban, és melyik irányít leginkább az életedben...Első- fénysugarú emberek

Az első fénysugár vezetői képességet hordoz és a tisztánhalló vezetőket kitűnő szaglással és erős akarattal ruházza fel. Határozottak, fejedelemhez méltón viselkednek, heroikusak és dominánsak. Felállítják a játékszabályokat mindenben, amiben részt vesznek. Erős akaraterejük elméjükön, érzelmeiken és testükön keresztül jut kifejezésre. Minden akadály ellenére véghezviszik döntéseiket. Szemüket mindig a célon tartják.Második- fénysugarú emberek

A második fénysugarú emberek bölcs tanárok, és filantrópok, akiket az egyetemes szeretet vezérel. Ösztönösen megérzik az isteni tervet, szeretetteljesek, megosztják életüket másokkal, és segítőkészek – saját érdekeiket és vágyaikat is képesek feláldozni. Együtt érzőek, tele vannak szeretettel, gyengédséggel, melyeket fizikailag is kifejeznek, és szívükben is éreznek. Mélyen együtt éreznek mások szenvedésével, és hisznek a spiritualitás önfeláldozó cselekedeteiben.Harmadik- fénysugarú emberek

A harmadik fénysugaras emberek filozófusok, akiket a gondolat hatalma vezérel, és óriási képességekkel rendelkeznek a felszín alatt megbújó elvek és természeti törvények megértésében, valamint a folyamatok több lehetséges nézőpontból való értelmezésében. Tárgyilagos adminisztrátorok, és igazgatók, akik előtt nem marad rejtve a dolgok logikája, tévedhetetlenek a bajok forrását illetően, és azonnali megoldásokat találnak a problémákra. Nem téríti el őket az ön-érdek, vagy a személyes vágy.Negyedik- fénysugarú emberek


A negyedik fénysugarú emberek művészemberek, figyelmesek, meditatívak, a szépséget jelenítik meg. Képesek inspirálttá válni, és könnyen kerülnek befolyás alá. Megélik a világ örök és fundamentális szintjét, de érzékelik a folyamatos változást is. Megtapasztalják a harmóniát és szükségük is van rá személyes és személytelen szinten egyaránt. Vágynak a harmóniára életük belső és külső része között, önmaguk és mások, illetve a környezet között.Ötödik- fénysugarú emberek

Az ötödik fénysugár vezet be az életbe és lát el energiával. A logika, az éles elméjűség és a nagy pontosság vezérli őket. Szenvedélyesen kutatják az igazságot és annak alkalmazását. Ez túlmutat a kíváncsiságon, vagy az olyan gyors válaszok megtalálásán, melyek az igazságot csak az igazság kedvéért keresik. Mind a nyilvánvaló, mind az absztrakt igazságot kutatják, szinte már istenként tisztelik. A végső igazságot keresik a felszín alatt. Ez egy ösztönös, vagy később tudatos elégedetlenséggel kezdődik az érdektelenségre vonatkozóan.Hatodik- fénysugarú emberek

A hatodik fénysugár energiájával rendelkező emberek odaadóak és mártírok, az odaadó lojalitás és feláldozó szeretet jellemzi őket. Gyakran teljesen egyvalaminek szentelik magukat és teljesen önzetlenül tevékenykednek abban, amit ők spirituális elgondolásnak, vagy annak kifejeződéseként érzékelnek. Megbízhatóak és teljesen lojálisak elképzeléseikhez és asszociációjukhoz. Egyszerűek a felső Istennel való tudatos ön-azonosítás követésében.Hetedik- fénysugarú emberek

A hetedik fénysugár energiájával született embereket az akaraterő, az intellektualizmus, az idealizmus és az azonnali cselekedetek jellemeznek. A lelkesedés vezeti őket, akaratuk által megformált koncentrált gondolatok. Ha egy hetedik fénysugarú ember felébredt állapotba kerül, akkor a tudatosság solar és kozmikus szintjeire is felemelkedhet. Ez a solar energia és tudatosság erőforrássá és együttműködő féllé válhat számukra. Ezek a fejlett hetedik sugarú emberek rálátással bírnak a kozmoszra, mint egészre. Ők azok, akik ösztönösen mozdulnak el a rend irányában, bármit is tesznek. Ebből adódóan természetüktől fogva rituálisak. Életük megtelik méltósággal és renddel a ceremóniáik mentén.

 

 

 

 

Felhasznált irodalom:  Von Braschler „Az időutazás 7 titka” című könyv

Angyalimenedek kiadó