Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ EMBERI KAPCSOLATOK MEGVÁLTOZTATÁSA

2024-02-12

Senkit nem kell és nem is lehet megváltoztatni

kapcsolat 7.jpg

 

AZ EMBERI KAPCSOLATOK 

MEGVÁLTOZTATÁSA

 

Mivel a tanítvány életfelfogása más lett, mint „alvó" környeze­téé, a körülötte élők észreveszik változását, furcsának találják, és - tudattalanul - igyekszenek visszaállítani a régi helyzetet, azaz megtesznek mindent, hogy a „kilógót" visszaparancsolják a megszokott helyére. Ennek leggyakoribb megnyilvánulása az, hogy ha a kereső boldogan újságolja környezetének mindazt a nagyszerű felismerést és lehetőséget, amit számára az ezoteri­kus tanítás jelent, akkor közönnyel, gúnnyal, elutasítással talál­kozik. Ez rendkívül nagy csalódást okoz neki, és nem érti, hogy a többiek miért nem akarják a jót.

Ez a helyzet legerősebben a családban, majd a baráti körben, végül pedig a munkahelyi kollektívában jelenik meg. Az eluta­sítás és kigúnyolás mértéke nagyjából ezzel a sorrenddel ará­nyos. Legnagyobb problémát a családban jelent, ahol elsősorban a házastárs ijed meg a változástól - amit nem ért -, és igyekszik minden lehetséges módon (nyilvános, sorozatos megalázások, érzelmi zsarolások, sőt erőszak alkalmazása is) visszaállítani a régi helyzetet.

A család ellenállása mindig mély válságot jelent a keresőnek. Erősen elgondolkodik, hogy vajon helyesek-e új nézetei, vagy téved, és rossz úton jár. Kívülről ez utóbbit erősítik meg ben­ne, és ha nem elég erős az egyénisége, ha befolyásolható, zsa­rolható, akkor visszakényszerítik régi pozíciójába. Ha kitart új meggyőződései mellett, akkor állóháború alakulhat ki, aminek az az alapképlete, hogy az egyik fél szellemileg előrébb jutott, mint a másik, így felborult az addigi egyensúly. Új egyensúly akkor alakulhat ki, ha 1. a kereső visszamegy régi tudatálla-potába, és lemond a szellemi fejlődésről 2. ha a házastárs felis­meri, hogy lemaradt, és mindent megtesz, hogy utolérje párját.

Sajnos ez utóbbi ritka, mint a fehér holló, ezért az esetek többsé­gében vagy az 1. variáció következik be, vagy a válás. Van még egy olyan megoldás is, ahol anyagi okok miatt nem válnak el a felek, hanem beletörődnek abba, hogy más-más világban élnek, és fizikailag együtt maradnak, de lélekben és szellemben távol egymástól. Ez mindkettőnek szenvedés, de a szellemileg előbb­re járónak még jelentős visszahúzó erő is. Két különböző szel­lemi minőség összekapcsolódásáról a következő törvényt kell ismernünk: egy rendszer (például egy párkapcsolat) energiaszint­jét és minőségét mindig a „leggyengébb láncszem" fogja meghatá­rozni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha két eltérő szellemi (vagy bármilyen) szinten álló ember kapcsolatba lép, akkor a „rendszerük" közös szintjét nem az emelkedettebb fogja megha­tározni - azaz a hátrébb járó nem fog igyekezni, hogy behozza a lemaradását - hanem az alacsonyabb szinten álló: vagyis nem fogja hagyni, hogy a másik a saját, emelkedettebb szintjén létez­zen és tevékenykedjen. Még „keveredés" sem lép fel, tehát nem olyan energiaszint áll be, amely alacsonyabb, mint a fejlettebbé, de magasabb, mint a lemaradotté. Ezt a törvényt sokan nem is­merik, ezért megpróbálják „felemelni" házastársukat. Átmene­tei, tünékeny eredményektől eltekintve ez nem szokott sikerül­ni, mivel ennek sokkal mélyebb, tudattalan okai vannak. Egy ember tudati állapotát nem lehet meggyőzéssel, információk át­adásával megváltoztatni. Ahhoz válság és katarzis kell, amit az élet szokott meghozni.

Némileg hasonló a helyzet a barátokkal is. Ok is észreveszik, hogy a kereső megváltozott, másként gondolkodik, másért lel­kesedik, új céljai lettek. Itt szintén ütközésekre kerülhet sor, ahol a kereső azt kapja meg, hogy „Nagyon megváltoztál! Mi van ve­led?!". Baráti társaságában szintén meg nem értéssel találkozik, és bizony sor kerülhet sok éves barátságok megszakadására is.

Ezzel együtt a baráti körben a keresőnek kicsit könnyebb a hely­zete, mint a párkapcsolatában. Barátai között ugyanis több olyat találhat, aki elfogadja új meggyőződéseit, nézeteit, sőt még édeklődik is ezek iránt. A további segítség, hogy a kereső új tudatállapota új barátokat vonz be életébe, így előbb-utóbb rátalál azokra, akikkel megoszthatja gondolatait, megéléseit.

A munkahelyen hasonló események játszódhatnak le. Ha kiderül, hogy a kereső másként gondolkodik, elutasításban, gúnyban részesülhet. Ez természetesen nagyon függ attól, hogy mennyire osztja meg magánélete e területét kollégáival, és mi­lyen hévvel lát neki „megtérítésüknek". Amíg azonban új néze­te nem akadályozza a munkáját, és a cég érdekeit, addig súlyos válságra itt többnyire nem kell számítania. Jó tanács a megváltozott emberi kapcsolatok kezeléséhez:

Szinte minden kezdő tanítvány beleesik abba a hibába, hogy nézeteit rá akarja erőltetni környezetére, meg akarja változtat­ni a körülötte lévőket, és új ismereteit bevetve mindenkit meg akar téríteni és menteni. Mindezt a legjobb szándékkal. Termé­szetesen zárt ajtókkal találkozik, amiből a következő tanulságo­kat tudja levonni:

1. Aki nem kér segítséget, annak nem kell segíteni. Majd szól, ha ő is úgy gondolja, és ha megérett rá a helyzet.

2. Senkit nem kell és nem is lehet megváltoztatni, különösen akkor, ha ő nem is akar megváltozni.

A jó tanácsok e fentiekből következnek: Igyekezzünk elkerülni a megmentő és a mártír szerepét. Ha valaki úgy érzi, ő már fel­ébredt, ne akarja az alvókat sem felébreszteni, sem pedig velük megbeszélni felébredésének történetét. Ezen a szellemi állomá­son kizárólag önmagunkat kell megváltoztatni, és türelemmel kivárni, amíg emberi kapcsolataink - többnyire maguktól - át­rendeződnek új belső minőségünk szerint. Keressünk új bará­tokat, de ne ott, ahol eddig, hanem elsősorban olyan helyeken, ahol nagyobb eséllyel fordulnak meg hasonló gondolkodásúak (előadások, tanfolyamok).
 
 


Szabó Judit: Az ezotéria kézikönyve