Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ENERGIARABLÁS

2022-11-06

VISELKEDÉSI MINTÁI

medi teremtő 100.jpg

Kép: louis dyer

 

AZ ENERGIARABLÁS VISELKEDÉSI MINTÁI

 

A nyíltszívű, gondoskodó, empatikus és segítőkész emberek sokszor kerülnek olyan helyzetbe, amikor kihasználják őket és elszívják az energiájukat. Azok, akik nem a Forrásból merítkeznek, az energiát másokból nyerik. A harmadik dimenziós tudatosságban megrekedt emberek túlélési stratégiája az, hogy a gyengébbet leuralják, az erőssel megküzdenek, vagy jobb esetben szövetkeznek vele. A legtöbb harmadik dimenziós kapcsolat a hiánypótlásra, az előnyre vagy haszonszerzésre irányul. Így azok, akik ezen a tudatossági szinten vannak, soha nem feltétel nélkül, hanem mindig érdekből cselekszenek. A bennük lévő hiányt akarják pótolni belőled, és ha hasznot látnak abban, hogy kapcsolódjanak hozzád, akkor felhasználnak céljaik elérésében.

 

Aki meghaladta már ezt a szintet, ahhoz hogy megőrizhesse szuverenitását, energiáját és rezgésszintjét, át kell, hogy lássa, miként zajlik az energia rablásért zajló manipuláció. Másrészt, ha valakiben jelen vannak még ezek a berögzülések, fontos, hogy tudatosítva felszámolja őket.

 

Számtalan technika létezik, amelyeket az emberek arra fejlesztettek ki, hogy „kész energia táplálékhoz” jussanak. Előfordulhat, hogy már a puszta jelenlétükkel is olyan energia elszívást tudnak generálni, ami fekete lyukként nyeli el az életenergiát.

 

A túlzott jóhiszeműség, naivitás és mártíromság sokszor komoly problémákat okozhat. Ahhoz, hogy meghúzhasd a személyes határaidat át kell látnod a viselkedés mögött meghúzódó szándékot és meg kell tanulnod nemet mondani, anélkül, hogy bűntudatot vagy szégyent éreznél.

 

Nagyon fontos, hogy ne ítélkezz a másik fölött és ne bélyegezd meg, mindenki a maga szintjén próbál előrejutni, azonban kezelned kell a helyzetet. Az energiarablás technikái legtöbbször már kora gyermekkorban kialakulnak és tudattalanul működnek. Ha valakinek szeretettel elmagyarázod, miképpen csapolja le az energiáidat, talán tanulhat is belőle és tud változtatni. A másik fontos szempont az, hogy azok az emberek, akik az energiádat elszívják, legtöbbször azon gyenge pontokra mutatnak rá, ahol kimozdítható, kihasználható és támadható vagy. Sok esetben rámutatnak azon kapcsolati szimbióizmusra, amely a függőségi játszmák mögött rejlenek. Vagyis legtöbbször a mazochista mellet ott lesz a szadista, mert az egyik nem létezhet a másik nélkül. A kölcsönös erőátadás a párkapcsolatokban is gyakori. A nők a biztonság érdekében sokszor a saját hatalmukat, kreatív szellemi erejüket, átruházzák, átirányítják a férfihoz, és feladják önmagunkat. Hasonlóképpen ez a mechanizmus fordítva is működik, amikor egy férfi nem vállalja fel az erejét, és a nő kezébe adja a sorsát, így elveszítve a kapcsolatát a saját hatalmával.

 

Végezetül, ezen viselkedési mechanizmusok mögött mélyebb spirituális okok is húzódhatnak, például lehetnek olyan lelki szerződések és karmikus visszacsatolások, ahol esetleg előző életedben a másik félnek szolgáltattad ki magad. Tán egykoron fogadalmat is tettél neki, hogy szolgálni fogod őt, átadtad erődet és most azt kell felismerned, hogy fogadalmad feloldása által felszabadíthasd magad a régi rögzült karmikus mintából.

 

Aki a felemelkedés ösvényén halad, fel kell, hogy tudja oldani azon egészségtelen szimbióizmusból eredő összekapcsolódások karmikus lenyomatait, amelyek hosszú korszakok óta hátráltatják a lelki és szellemi továbbjutását. A lelki vagy szellemi felszabadulás, csak a felismerés és változtatás által jöhet el, ehhez pedig le kell venni a rózsaszín szemüveget!

 

 energia vámpir.jpg

 

AZ ENERGIA RABLÁS MÓDSZEREI:

 

A Táv-vámpír

 

Vannak emberek, akik az energiát másokra való ráhangolódás által szívják el (ezt nevezzük öntudat áthelyezésnek). Ilyenkor szellemük kivetül és belehelyezkedik a másik energiaterébe, magukra öltik a kiszemelt személy jellegzetességeit és azonosulnak vele. Hosszasan megfigyelik, esetleg utánozzák. Ezt a technikát legfőképpen a gyermekek alkalmazzák és ez teljesen természetes, hiszen így sajátítják el a szülőktől az élethez szükséges tudást, másrészt így vannak védelemben a szülői szárnyak alatt. A baj akkor van, ha ezt valaki nem növi ki és felnőtt korában is alkalmazza azokkal szemben, akiktől energiát, védelmet, törődést és erőt akarnak nyerni.

 

A spiri-hangolódó

 

A ráhangolódó típusnak van egy másik fajtája is, amelyet legtöbbször a spirituális beállítottságú emberek használnak, szív nélkül. Mentálisan, szellemi képességeiket felhasználva ráhangolódnak a számukra kedvező energiákkal rendelkező emberre és tudást, spirituális energiát vagy magánjellegű infókat csapolnak le. Ez nem etikus! Senkinek nincs joga ahhoz, hogy a másik magán szférájába vagy fénycsatornájára ráhangolódjon.

 

A ráhangolódó típus legtöbbször távelszívást csinál, nem közvetlenül rabol energiát. Az összes technika között ez a legrejtettebb és sokszor nem tűnik fel, de ha valaki elkezd utánozni, miközben lesi minden lépésedet, és ha sokszor érzed, hogy folyton rád hangolódik, akkor érdemes eltávolítani őt a szellemi tereidből.

 

A provokátor

 

A provokátor konfliktust generál, hogy harc által szerezzen energiát. Gyenge pontokra bök és a technikája az, hogy kiugrassza a „nyulat a bokorból”. Ekkor valójában az a célja, hogy a másikat kimozdítsa a komfortzónájából, előcsalogassa belőle a negatív jellemvonásokat és megharcoljon vele. A poláris tudatosság arénájában él, mindig küzd valakivel és mindig támadja valami kívülről.

 

Kizsákmányoló

 

Azok, akik céljaikat nem a saját erejükből érik el, rendszerint mások teremtő energiáira kapcsolódnak rá. Ez lehet anyagi forrás, lelki erő vagy szellemi tudás. A kizsákmányoló mások életeszenciájából tartja fenn magát. Mindig keres valakit, akire rákapcsolódhat, és belőle nyeri azon életenergiákat, amelyre létének fenntartásához szüksége van. Rátelepszik a másikra, összekapcsolódik vele, szimbiózist alakít ki.

 

A megfélemlítő

 

A megfélemlítő agresszorként viselkedik.

Technikája az, hogy félelmet keltsen és így uralja le a környezetét. Amikor valaki fél könnyen irányítható, felhasználható és kiszipolyozható. A megfélemlített ember megszeppen, ledermed és azért, hogy ne essen bántódása, önként átadja az energiáját. Ezt sokszor alkalmazzák a vezető beosztású emberek az alkalmazottakkal szemben, de gyakori a családokban is, ahol egy domináns családtag másokat tart félelemben. Ez a típusú ember agressziójával, vagy hirtelen dühkitöréseivel kelt félelmet a másikban.

 

A panaszkodó

 

A panaszkodó ember mindig a problémáit taglalja, felnagyítja és tragédiaként éli meg. A nehéz helyzetét az életében bekövetkező drámáit ismétli szüntelen. Egyedül nem tud megbirkózni a nehézségeivel ezért, mindig szüksége van valakire, akire át tudja rakni a terheit. Technikájának alapja, hogy figyelmet, sajnálatot és részvétet követlejen ki magának, amin keresztül energiát vesz el. Előszeretettel von bele másokat a saját problémáiba, megoldást vár a környezetétől, amit egyébként esze ágában sincs megfogadni. Sokszor előfordul, hogy betegségeket teremt, annak érdekében, hogy ezt a státuszt tartósan megtarthassa önmaga számára. Áldozat szerepben tetszeleg, akit mindig kihasználnak, bántanak és megaláznak.

 

A dráma király/királynő

 

A drámakirály a problémák megteremtéséből és előidézéséből profitál. Azért van szüksége a dráma játszmákra, mert sötét és mély üresség uralkodik az életében. Imádja keresni a krízist, a problémákat és a küzdelmeket. A drámák által keletkező intenzív energia összetűzéseket használja fel arra, hogy felpörgesse magát. Saját megoldatlan problémáit kívül akarja kiélni, másokat használ fel erre. Szüksége van a konfliktusok által gerjesztett negatív energiára, ebből táplálkozik.

 

Ősmártír

 

Az ősmártír áldozat tudatosságban él, mindig kihasználják és rendszerint mások miatt szenved. Önsajnálatba süllyed és sokszor az együttérzés és bűntudatkeltés által szerez energiát. Másokat hibáztat sorsának rossz alakulása miatt, nem vállal felelősséget az életéért. Ő a világ áldozata, sokszor másokat hibáztat, manipulál, és érzelmileg zsarol.

 

A fölényeskedő

 

Azok az emberek, akik saját maguk felsőbbrendűségi tudatát terjesztik ki a környezetükre, ledegradáló módon gondolkodnak másokról. Kisebbrendűségi érzést keltenek, ami a másikban alárendeltség érzést eredményez. A beszélgetésben saját maguk nagyszerűségében tetszelegnek, hogy a másik fél kevesebbnek érezze magát és ilyen módon vonnak el energiát.

 

Az okoskodó

 

Az okoskodó mindent jobban tud és fitogtatja a tudását. Szívesen leiskoláz beszélgetés közben, ha valamivel kapcsolatban hiányos a tudásod. Ha bizonyos dolgokkal kapcsolatban más a véleményed, akkor verbális küzdelemmel próbál leuralni. Az által von el energiát, hogy tudásbeli fölénnyel föléd magasodik, és szellemileg leural. Kisebbrendűséget kelt és azt érezteti veled, hogy buta és értéktelen vagy.

 

A hatalmaskodó

 

A hatalmaskodó felsőbbrendűnek érezni magát, többnek és jobbnak a másiknál. Lehengerlő természetével zavarba hozza a többi embert, természetesnek veszi, hogy ő diktáljon és őt kell követni. Bár vezéregyéniségek, de ezt erőből teszik, nem a magasabb jó érdekében. Ők az alfák, ezért mindig arra törekszenek, hogy a környezetükben ők legyenek a legerősebbek. Ha valaki ezt a státuszt veszélyezteti, akkor megküzd vele. Az energiaszerzés abból ered, hogy alárendelté teszi a másik félt, irányítja és befolyásolja a többi embert. 

 

A zárkózott

 

A zárkózott ember energia rabló technikája a passzivitás, ami által a másik fél kénytelen többletenergiát kiadni. Magába forduló ember, passzív energia elvonást gyakorol. Sokszor sértődékeny, szótlan, szomorú és így vonja magára a figyelmet. Passzív hallgatósága a másik félt arra készteti, hogy interakcióba kezdjen, annak érdekében, hogy megtudja, mi az oka annak, hogy magába fordult. Ekkor a zárkózott az energiát elnyeli, nem áramoltatja vissza, mert pontosan ebből nyeri a számára hasznos energiatöbbletet.

 

A faggatózó

 

A faggatózó érdeklődve tesz fel számtalan kérdését, de nem azért mert őszintén érdeklődik a másik iránt, hanem azért mert információt gyűjt és kifigyeli a gyenge pontjait. (Tipikus hamis barát effektus.) Úgy tűnik, mintha érdekelné őt a másik dolga, élete és a története, de ez csak taktika. Mindvégig azt figyeli, hogy miképpen férkőzhet közel a másik bizalmába, a kapott információkat pedig rendszerint arra használja, hogy kibeszélje a háta mögött. Egyfajta fölényt hoz létre a másik felett, hibákat keres, kritizálja és a megszerzett információkat felhasználja ellene. Az energia elszívás itt azon alapszik, hogy amíg a kérdező vizslat és adatokat gyűjt, a másik fél megnyílik lelkileg és így nagyon könnyű elszívni az energiáját.

 

A primadonna

 

A primadonna, akár férfi akár nő, a figyelemből, a dicséretből és a rajongásból szerzi az energiát. Ő a világ közepe, rivalda dicsfényben tetszeleg, minden körülötte forog és ezt a státuszt minden szinten fenn akarja tartani. Társaságban ő van a központban, közösségi médiában állandóan látni lehet. Előnyeit legfőképpen külsőjének köszönheti. Sokszor rajongó tábort gyűjt maga köré és folyton azt figyeli mennyire népszerű. Lelkileg legtöbbször üres, hiszen csak a külsőségekben él, hamar kiborul, ha rossz kritikát kap, kapcsolatai silányak, hisz legtöbbször egyoldalúak. A figyelem által gyűjti be az energiát és azzal, hogy nárcisztikus személyisége nem ad és áramoltat vissza semmit a kapott energiából, hisz minden ő érte van. Csak magáról szeret beszélgetni. Bocsánatot kérni vagy megköszönni valamit is, szinte soha nem szokott. Nem mutat semmiféle empátiát vagy érdeklődést mások iránt.

 

Az ítélkező

 

Az ítélkező egyfolytában ítélkezik és kritizálja a másikat, ezáltal szellemi főlényre tesz szert. Magát jobbnak és többnek gondolja és valamiért azt hiszi, hogy bíráskodhat mások fölött. Állandóan hibát keres, ami által bizonytalanságot idéz elő. Szereti a másikat bántani, ledegradálni és becsmérelni. Keresi a másikban a gyenge pontokat, amit felhasználhat ellene. Azzal szerez energiát és növeli az egóját, hogy megalázza a másikat és azt érezteti vele, hogy jelentéktelen.

 

A hibáztató

 

A hibáztató minden baj forrását másokban látja. Személyisége még nem elég érett arra, hogy felelősséget vállaljon az életéért, ezért mindig keres valakit, akit hibáztathat. Technikája a bűntudatkeltés, amit rendszerint beszélgetésekben alkalmaz, hiszen mindig van valami a múltban, amit előszedhet, hogy hibáztatással előnyhöz jusson. Ha sikerül bűntudatot keltenie, akkor a másik fél engesztelő szándéka által energiához juthat és bármire ráveheti.

 

Kaméleon

 

A Kaméleon nagyon rafinált, mindig az aktuális helyzethez alkalmazkodik. Előszeretettel alkalmaz különböző technikákat, annak függvényében, hogy milyen módon tud energiát rabolni.

 00001 sorelv.jpg

Az emberek tehát számtalan technikát használnak, hogy energiához jussanak.

A legjobb védelem a tudatosság, hogy átlátod a mesterkedést és nem mész bele a játszmákba. Ha feltétel nélküli szeretettel vagy a másik felé és nem mész le az ő szintjére könnyen elkerülheted az energia elszívást.

 

 

Írta: Aysha

Saját tapasztalatok és megfigyelések alapján

 

angyalforrsa.hu - 2007 - 2020 © Minden jog fenntartva