Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ IDŐVONAL ELMÉLET

2024-06-06

A KVANTUMFIZIKA VALÓSÁG TEREMTŐ HATALMA

életút 012 másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

AZ IDŐVONAL ELMÉLETA KVANTUMFIZIKA VALÓSÁG TEREMTŐ HATALMA

 

A döntéseink, hitrendszerünk és a választásaink határozzák meg, hogy mely valóságot fogjuk megtapasztalniEgyre jobban válik nyilvánvalóvá, hogy az emberiség két külön világra tagolódik szét. Míg egyesek a felemelkedés csodálatos megtapasztalásait élik és egyre közelebb kerülnek az Új Föld fény valóságához, mások egyre mélyebbre süllyednek és a Föld alacsony rezgésszámú realitását élik meg.

De vajon tényleg lehetséges -e, hogy a szétválasztás valósággá válik, hogy egyesek egy magasabb dimenzióba emelkednek, míg mások megtapasztalják a végidők rémisztő valóságát?

Ebben a kontextusban elég népszerű az idővonal elmélet, amely szerint a valóság két párhuzamos idővonalra tagolódik szét.

Nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy ezen a bolygón nem minden ember él fizikailag ugyanabban a valóságban. Az életet és annak tapasztalatait nagyon másként éljük meg, még akkor is, ha egy azon életteret osztunk meg másokkal.

Hallottál már Mandela hatásáról?

 

Ez a hatás drámaian eltérő emlékeket tár fel egyes történelmi eseményekkel kapcsolatban. Az említett esetben nagyon sok ember meg volt győződve arról, hogy Mandela börtönben halt meg, miközben a társadalom más részének kristálytiszta emlékei voltak arról, hogy szabadon bocsátották, Dél-Afrika első fekete elnöke lett és csak 2013-ben halt meg.

Amennyiben elfogadjuk, hogy ezek az események két párhuzamos valóságban zajlottak le, akkor mindkét állítás igaz lehet.

A szétválasztódás már elkezdődött, a világunk két valóságra tagolódik szét, amely realitások fokozatosan egyre távolodnak egymástól. Egy ideig még párhuzamosan fognak futni egymás mellett, de idővel teljesen elválnak, mint a zipzár két fele.  

Az oka ennek az, hogy az emberiség egy része a felemelkedést választja, míg mások teljesen elzárkóznak tőle. Mindenki az egyéni választásai alapján dönti el, hogy melyik világba tart.

Az ötödik dimenzióba való felemelkedés valóság, de nem mindenki számára. Sok ember aki nem tud emelkedni, semmit nem lát vagy érzékel abból, amit sokan az Új Föld valóságáról tapasztalnak.


Ennek a koncepciónak a megértésében a kvantumfizikát hívjuk segítségül. A '' megfigyelő hatás '' kísérlet, bebizonyította azt, hogy a megfigyelő elvárásai döntik el a valóság menetének végkifejletét, ezért valójában senki sem válik külső helyzetek áldozatává, hanem a realitása az alapján alakul, hogy mi mellett dönt.

Elménknek nagyon nehéz felismerni ezt a tényt és megérteni a választásaink alapján formálódó valóságunk mibenlétét. Ennek az elméletnek a megértéséhez a párhuzamos valóságokról szóló információk nagyon hasznosak lehetnek.

Egyre több fizikus szerint,  a galaxisunkon kívül léteznek úgynevezett párhuzamos világok. E modell szerint az univerzumok hihetetlenül nagy számban vannak beágyazva más univerzumok közé. Bár ez számunkra paradoxonnak tűnhet, néhány kvantumfizikai kísérlet megváltoztathatja a múltat.

 

Hogy lehetséges ez?

 

Erre a kérdésre választ ad a multidimenzionális világokról szóló modell, ami szerint végtelen számú világ létezik, amely minden lehetséges variációt tartalmaz.

Ennek az elméletnek a kvantum értelmezése a következő :" Minden alkalommal, amikor egy hullám megtörik (és ez történik minden döntésünkkel, minden választásunkkal), az univerzum párhuzamos univerzumokra tagolódik szét. Max Tegmark fizika professzor szerint '' A kvantumelmélet olyan párhuzamos univerzumok létezését feltételezi, amelyben életünk számtalan változatát tartalmazza  egyszerre. " Tehát lehetséges az, hogy két párhuzamos idővonal létezik jelenleg a Földön, amelyek egyszer végleg elválik egymástól?


A válasz egyértelműen IGEN, akár a hit, akár a tudomány szempontjából vizsgáljuk ezen témakört, be kell vallanunk, hogy a sorsunk feletti uralom, valójában a saját kezünkben van.

 

A döntéseink, hitrendszerünk és a választásaink határozzák meg, hogy mely valóságot fogjuk megtapasztalni?


Így nem érdemes elhinni és elfogadni mások igazságát, ha az a törekvésünk és szándékunk ellen való. Érdemes gondosan megválogatni, azt, hogy miben hiszünk, minek adunk teret az életünkben, mit teremtünk érzéseinkkel, gondolatainkkal, szavainkkal és a képzeletünk jövőbeni látomásaiban.

 

A negatív jövőképek és vészjósló események várása valójában önbeteljesítő jóslat. Amit ha elfogadunk a jövőnk valóságát fogja meghatározni.

 

Pontosan ezért fontos kivonnunk teremtő tudatosságunk fókuszát, minden olyan vízióból, amely olyan jövőt tár elénk, amelyet nem szeretnénk megélni.

Eljött az idő, hogy emlékeztessük magunkat a teremtő erőnkre, valamint tudatosan és aktívan használnjuk azt.

Ideje kikapcsolni az ego tudati programjait, hogy semmire sincs befolyásunk és elhagyni azon elavult gondolkodásmódot, amely szerint meghatározzuk és teremtjük a valóságot.


Minden pillanatban teremtünk, valaki a mennyet, más pedig a poklot, és mindenki azt fogja megtapasztalni, amiben hisz.

Szeretném hangsúlyozni, hogy jelenleg a kiterjedt változások végső szakaszában vagyunk. A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy a változást lehetővé tevő ablak rövid ideig lesz nyitva.

Mindenki maga dönt afelől, hogy mely idővonal realitását fogadja el.

Most teremtjük a jövőt!

 

Áldással és Szeretettel


Írta: Aysha