Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ISTEN/EMBERI SABLON

2022-07-18

Michael Arkangyal

dns átalkítás másolata.jpg

 

AZ ISTEN/EMBERI SABLON

 

Az Elohim angyalok voltak az isteni/emberi sablon eredeti létrehozói az isteni terv szerint.


Ebben az eredeti sablonban az embereket úgy teremtették, mint a Szent Föld bolygó őrzőit és óvóit, gondozóit. Őket egy békeszerető és tapintatos fajként hozták létre azzal a céllal, hogy harmóniában éljenek az embertársaikkal és a környezettel.


Viszont nyilván tudjátok Kedveseim, hogy volt egy olyan lény/faj, akiket most egész egyszerűen „ drakón suméroknak” fogunk nevezni, akiket nagyon vonzott ez a bolygó, és úgy döntöttek, hogy a sajátjukévá teszik azt, és eltérítik azt az eredeti célkitűzéstől. Ennek érdekében megváltoztatták a genetikus mintákat és a kulcsokat, amelyekkel a bolygó emberi őrzői rendelkeztek úgy, hogy ezáltal megszűnt az a tulajdonságuk, hogy békeszeretők és harmónikusak legyenek és ehelyett kapzsikká és agresszívakká váltak. Ezt azáltal érték el, hogy megváltoztatták a masculin energiafolyam mintáit úgy, hogy miközben a masculin és feminim energiák korábban tökéletes egyensúlyban voltak, most a masculint úgy alakították át, hogy uralkodásra és ellenőrzésre igyekezzen szert tenni pénz, szex és hatalom segítségével. Minden más lényre alattvalóként tekintettek és az emberi masculin energia kiszolgálójaként.


Most, miután eltelt több ezer év ezen egyensúlyhiányban és torzított állapotban, amely átjárta az egész DNS-t és ennek a lenyomatait, a beérkező gyémánt fénykódok most annyira erőteljessé válnak, hogy ezek egész egyszerűen elmossák ezeket a torzításokat és manipulációkat, amelyeket az eredeti DNS megszenvedett, és lehetővé teszik az isteni/emberi sablon számára, hogy ismét az kerüljön a felszínre.


Az elohimok tudták, hogy idővel ez meg fog történni, és megtervezték a felemelkedés folyamatát annak érdekében, hogy a Föld őrzőit visszahozzák arra a tudatossági szintre, akik ők eredetileg voltak, és felébresszék az eredeti erőt és felhatalmazást, ami bennük rejlik.


Ezért tehát szeretett társaim, elértétek azt a pontot, ahol a DNS-etek teljes mértékben megtisztul és kitisztul, és újra kapcsolatba léptek az isteni erőtökkel. (Természetesen ennek ellentét, árnyék pólusa is megjelent a 3. d. torz valóságában)


Ahogyan ez a folyamat folytatódik, ledobjátok magatokról a régi masculin mintákat, amelyeket rátok erőltettek, és megbecsülitek és magatokévá teszitek azt, amit az új isteni masculin energiának nevezünk, amit számotokra a Földön Jeshua dolgozott ki akkor, amikor a Krisztus útján járva az avatár tudatosságát valósította meg. Mária Magdalénával együtt megmutatták azt, hogy a masculin és feminim energiát egyensúlyba lehet hozni annak érdekében, hogy létrehozzák az Aranycsillagot ill. Arany Fényt az emberi testben és a DNS-ben.


Amint ezek az energiák ismét egyensúlyba kerülnek, érezni fogod az arany fényt a sejtjeiden belül, ahogyan ezek megvilágítják az életedet és az ösvényt, amin jársz.

 

A masculin és feminim energia egyenlőséget és kiegyensúlyozottságot keres, és egy új lény forma jön létre, amely lehetővé teszi az isteni/emberi sablonnak, melyet az Elohim teremtők hoztak létre, hogy a felszínre kerüljön és hogy aktiválja minden egyes embernek és magának az Új Földnek az igazi küldetését.


Ez egyidejűleg lesz egy markáns és egy varázslatos időszak.


Fel fog gyorsulni az ébredési folyamat, valamint a megtisztulási folyamat is a testeteken belül.


Fontos, hogy jól gondját viseljétek a fizikai testeteknek és pihenjetek akkor, amikor annak szükségét érzitek. Nem most van itt az ideje annak, hogy nagyszabású projektekbe vágjatok bele, mivel a testeteknek szüksége van arra, hogy megadjátok neki azt az időt és energiát, ami ahhoz kell neki, hogy visszatérjen az eredeti beállításaihoz, és összhangba kerüljön az Isteni küldetésével.


Egy Új Föld, egy Új Élet és egy Új Küldetés


Szeretteim, ahogyan az Elohimok emlékeztetnek bennünket a Földet eredetileg arra teremtették, hogy egy szent templom bolygó legyen, vagy a spirituális visszavonulás helye, ahova a lények az egész Galaxisból eljöhetnek, hogy élvezzék azt a bolygó szintű kertet. A különböző csillagnemzeteket meghívták annak érdekében, hogy megteremtsenek szent helyeket és templomokat, amelyek összekötik őket az ő otthoni világaikkal és amelyek visszatükrözik az istenivel való kapcsolatukat. A Föld tartaná a templomi vagy szent energiákat, amelyek sok csillagnemzetből származnak és az embereket úgy teremtették meg, hogy őrizzék ezt az édenkert szerű bolygót, és hogy megőrizzék a szépségét és harmóniáját.


A DNS átalakítása után ez az eredeti küldetés elveszett és a csillagnemzetek visszahúzódtak a Földröl, amint az Elohimok rájöttek arra, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy vissza szerezhessék a Földet anélkül, hogy erőszakra és manipulációra támaszkodnának ennek érdekében. A tervük abból állt, hogy meghívják a Fénymunkásokat és a Fény harcosait az egész Galaxisban és azon túlmenően is, hogy jöjjenek ide a Földre segítendő a tudatosság emelkedésének a folyamatát ahhoz, hogy az emberek visszaemlékezzenek arra, hogy kik is voltak ők és le tudják vetkőzni a bennük rejtőző torzításokat és manipulációkat.

 

Ezért van az, hogy ilyen sokan vagytok itt, válaszoltatok a hívásra és eljöttetek, hogy elhozzátok a fényeteket és az erőtöket abba a projektbe, aminek a keretében vissza szerzitek a Földet és megszülitek az Új Földet, amely visszaállítja a Föld galaktikus küldetését arra, hogy ez egy szent bolygó legyen és a spirituális fény helyszíne, azaz egy szent hely a Galaxisban.


Most tehát a Föld felemelkedik az Új Küldetésére, mint egy Szent és Isteni bolygó, amelyben spirituális energiák léteznek, amely az 5. Dimenzióban gyökerezik, de fel fog emelkedni egészen a 9. Dimenzióig.


Közűletek pedig azok, akik úgy döntöttek, hogy vele együtt emelkednek, szintén megnyílnak a magasabb dimenziók felé és megengeditek saját magatok számára, hogy ezeket a magasabb dimenziókat az Új Föld rácsaiban gyökereztessétek.


Nem mindenki áll készen arra, hogy felemelkedjen az Új Földhöz és, hogy átmenjen a magasabb tudatosság felé vezető hídon.

 

Azok, akik még nem képesek arra, hogy túllépjenek az 5. Dimenzión továbbra is a jelenlegi Földön folytatják majd a létezésüket, amelyet „alternatív Földnek” fogunk nevezni, egy olyan helynek, ahol az alacsonyabb frekvenciájú emberek élhetik az életüket a döntéseiken keresztül, azzal a lehetőséggel, hogy mindig nyitva áll számukra az, hogy felébredjenek.


Az alternatív és az Új Föld ugyanabban a térben létezik, de különböző dimenziókban.


Ezért lehetséges a számotokra az, hogy mozogjatok közöttük.


Az Új Föld egy tiszta, ősi energia, amely felemeli a szent dolgokat és harmónikus és szeretetteljes kreatív frekvenciaként létezik. Ezért hívjuk ezt „ szent vagy templomi” frekvenciának.


Az alternatív Föld egy káoszos hely, ahol az elme energiák örvénylenek, amint sokan azok közül, akiknek nem sikerült úrrá lenni az energiájukon megpróbálnak teremteni és együtt létezni. Ők sok félelmet és haragot közvetítenek, mivel nem érzik mindazt a kárt, amit a kiegyensúlyozatlan érzések és gondolkodásmód okozhat. Ők nem emelkedtek fel a szeretet szintjére, hanem e helyett még mindig idejét múlt mintákat követnek, melyek középpontjában a kapzsiság és az uralkodás áll annak érdekében, hogy megteremtsék mindazt, amire szükségük van.


Hadd magyarázzuk ezt el még világosabban: A régi 3 Dimenziós Föld megszűnt létezni. Ennek a helyébe lépett egy alternatív Föld, amely be tudta fogadni a régi Föld népességét. Ezen túlmenően tartalmazza az ÚJ Föld csíráit is, amelyek most hozzák meg a gyümölcsüket, éppen most, amint az emelkedők első hulláma felkészül arra, hogy aktiválja a belső hídjaikat és áttérjenek az Új Föld frekvenciáira.


A szolgálat és a küldetés egy szent kontextusban van.


Kedveseim az egyértelmű, hogy ezáltal a Föld és a küldetése ilyen rendkívüli mértékben átalakul, hasonló mértékű változást fogtok megtapasztalni a lélek küldetésetek és célotok tekintetében is.


Azok, akik áttérnek az Új Föld frekvenciáira erőteljes vágyat fognak érezni arra, hogy összhangba kerüljenek a Föld szent küldetésével és aktiválják a lélek küldetésüket, aminek az a lényege, hogy a Szent Föld energiáinak őrzői legyenek. Ők lesznek az új templomok és új szent helyek őrzői, ami lehet olyan egyszerű dolgot jelent, mint egy termet vagy szobát egy külvárosi lakásban őrizni, vagy lehet olyan óriási nagy dolog is, mint egy új épület, melyet az isteni szolgálatnak szentelnek az Új Földön.


Aztán lesznek azok is, akiknek az a hivatásuk, hogy reaktiválják a paradicsom kertjét, paradicsom kódokon keresztül. Ők magával a Földdel fognak újra kapcsolatba lépni, valamint a Dévákkal és a természet szellemeivel ahhoz, hogy a paradicsom energiáit manifesztálják azokon a helyeken a Földön, ahol az Új Föld frekvencia földelődik.


Ugyanis kedveseim, Ti vagytok az Új Föld és Ti voltatok, akikben az új gyémánt kristály frekvencia földelődik, bennetek és rajtatok keresztül.


Viszont, sokan úgy fogtok majd dönteni, hogy több időt töltötök az alternatív Földön, és azon folyamatokkal foglalkoztok, hogy asszisztáltok azoknak, akiket még mindig fel kell ébreszteni. Ti lesztek a tanárok, vezetők, gyógyítók, és azt fogjátok látni, hogy munkátok gyorsan bővül és nő, ahogy egyre több embert irányítanak hozzátok.


Sokatokat épp most hívnak be, hogy lépjetek előre, és álljatok nagyobb mértékben rendelkezésre azok számára, akik a fényt keresik és akik belépnek az ébredési folyamatba, akiknek támogatásra, szeretetre és útmutatásra van szükségük.


Úgyhogy látjátok, sok opció áll a rendelkezésetekre számotokra Fénymunkásoknak és Fény harcosoknak, amint beléptek ebbe az izgalmas új fázisba.


El kell viszont mondjuk azt is, hogy a hangsúly azon van, hogy a Fényt és az Isteni Tervet szolgáljátok és nem azon, hogy pénzt keressetek és hatalmas és sikeres üzleteket építsetek fel. Ez a régi paradigma.


Az Új Föld energiájában egyszerűen követni fogjátok az intuíciótokat és a belső útmutatásotokat mindenben, amit tesztek.
A Földnek az is küldetése, hogy minden életet fenntartson, annak érdekében, hogy soha ne kelljen aggódnotok és ne féljetek akkor, ha belső impulzusaitokat követitek, aminek az a lényege, hogy szolgáljátok a Földet és kifejezzétek rajta a személyes küldetéseteket.


Készüljetek fel arra, hogy meghallgassátok a belső útmutatásotokat és azt, amit a lelketek üzen.


Hozzátok meg azokat a döntéseket, hogy hol szeretnétek lenni, és mit éreztek, mit szeretnétek tenni annak érdekében, hogy kifejezzétek a Földön ill. az Új Földön a lelketek küldetését.


Mindenek felett, tartsátok meg a szent energiát a szívetekben.


Lehetséges még az is, hogy elkezdtek egy szent helyet felépíteni az Isteni Fény számára.
Vagy az is lehet, hogy elkezdtek létrehozni egy kertet a szívetekben és az életetekben.


Mi együtt örülünk és ünneplünk Veletek, amint visszatér a Fény és a Föld az eredeti küldetésére mint „Új Föld”- az Isteni Fény szent Bolygójaként. 

 


~Michael Arkangyal~

 

by Celia Fenn