Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Fényjelenségek

2018-10-23

Csatornázott tanítás a fényképezett fénygömbök (orbs, sziporkák) kapcsán

 

 

Mik a fotókon látható gömbök?

Fényjelenségek.jpg
 
Kép forrása: saját fotó

A gömbök a Földet körülvevő energiamező tényleges egységei. Élő egységek. Emberközelbe kerülésükkor sokrétű folyamat zajlik. Emberi érzések keltette hullám magas frekvencián hívja őket. Az öröm a hívószavuk, megjelenésükkor bekapcsolódnak az öröm hullámhosszába és élvezkednek. Rendkívül jóindulatú lények, akik élvezkedésük során szétszórják a maguk örömegységeit is, és megmártóznak az emberi örömminőségben, amit visszavisznek a Föld körüli energiamezőbe, ahonnan különböző minőségeik alapján különböző helyekre kerülnek, és különböző feladatokat látnak el. Összevonásuk felsőbb irányításra történik, amikor is szeretet-rezonancia egységeket tömörítenek, és ezeket viszik kijelölt helyekre. Nem robotok ők, (hanem) élő energia mezők, saját egyéni tulajdonságokkal és csoporton belüli, de önálló tudattal, akarattal és fejlődési szinttel. Nagyon képlékeny és eleven lények, akik a gömb formát változtatni tudják céljaiknak megfelelően. Negatív erőterekbe nem kívánnak behatolni, azoktól távol tartják magukat, viszont a pozitív erőtereket erősítik és a rezgésszintet emelik. Minden környékünkön lévő matériának – akár élő, akár élettelen – energiasűrűsödéséről van szó. Sokat tudnak segíteni emberek környékén, aki az öröm hullámhosszán él, azok közelében sokszor ragyognak. Egyéni affinitás szerint bizonyos emberekhez visszatérhetnek, és egyes földrajzi helyekhez is kötődhetnek akaratuk szerint.

Szerkezetük többféle. Ennek magyarázata túl bonyodalmas lenne egyelőre, különösen olyan „eszköz” szókincsét használva, aki ezen a téren nem képzett. Természetesen a legbonyolultabb dolgokat is el lehet magyarázni a legegyszerűbb szavakkal, de ebben az esetben egyelőre a szerkezetükre vonatkozó további információval nem szolgálok.

Mióta vannak itt?

Állandóan itt vannak. Ahogy említettem, az igazi belső öröm a hívószavuk. Ez az, aminek a környékén az emberi élettérbe be kívánnak kapcsolódni a kölcsönös fejlődés elősegítése miatt. Szabad szemmel pillanatokra lehet látni egy-egy felvillanásként, ahogy Z. már többször érzékelte. A digitális fotózás nagy előnyt jelent.

Mire, hogyan tudjuk őket használni?

Ti nem használjátok őket, ők megjelennek és emelik a rezgésszintet, ott, ahol meg kívánnak jelenni, illetve ahol központi magjuk kívánalmai szerint tanácsos megjelenniük.

Miért különbözőek?

Mivel különböző minőséget képvisel minden egyes egység, ezért látszanak másnak, mint ahogy két ember sem egyforma, ők sem.

Nagy örömöt okozott, hogy hívásunkra megjelentek!

Hallották a hívást, ismerik jó szándékotokat, szívesen jöttek.

Hogyan lehet kommunikálni velük?

Amikor megjelennek, örömeteket indukálják, fokozzák, és mintát kapnak a tiétekből, ahogy már mondtam. Érzésekkel lehet velük kommunikálni. Némelyik nagyobb méretű egység alkalomadtán létrehozhat fizikai ingereket testetek felszínén. Emberi szavakba öntött, közvetlen kommunikáció léte egyelőre olyan mértékben lenne csak lehetséges, ami nektek csalódást okozna. Ők az érzelmi test, az érzelmi energia más dimenzióbeli megnyilvánulásai, éppen ezért érzelmekkel kommunikálnak, nem szavakkal. Jó érzés önti el azokat, akiknek közelében megjelennek. A mentális testre nem kívánnak hatni, habár az érzéseken keresztül arra is tudnak hatni. Kommunikatív képességük rendkívül fejlett, de nem emberi szavakkal fejezhető ki. Engem kértek, hogy tolmácsoljam ezt nektek: Nagyon szeretnek vidám táncok közepette megjelenni, ahol a felszabaduló energiák megadják nekik azt a hátteret, hogy az öröm-energia mintavétel és átadás egyidőben, szinergikusan megtörténjen. Mind a két fél jól jár. Az ember érzelmi teste stabilizálódik, feltöltődik örömmel az ilyen lények közelében, ők pedig örülnek és erősödnek az emberi aura tiszta örömérzésétől.

Köszönjük a tanítást! Van-e még valami, amit szeretnél közölni velünk?

Fogunk még találkozni, most nincs több üzenetem, amikor lesz, jelentkezem. Örömmel voltam itt.

Még egyszer köszönjük, hogy eljöttél hozzánk és nagy szeretettel várunk vissza!

Köszönöm szavaid. Fokozatosan távozom Z. testéből, sikeresnek mondható az első ilyen kapcsolat.

Kérdés: Milyen az orbok szerkezete?

Fényjelenségek2.jpg

 
Kép forrása: saját fotó

Az orbok többdimenzionális fényegységekből épülnek fel, amik energia adó-vevő modulátorokként működnek. Az érzelmi energia hullámként tárolódik el bennük, és ők ezt táplálják be a bolygó körüli energiamezőbe. Van egy külső védőburkuk, ez egy rendkívül rugalmasnak mondható fényhártya, ami lehetővé teszi számukra az alakváltozást, az energia felvételt és leadást. Ennek a szerkezete is változik, energia felvételnél illetve leadásnál lukacsossá bálik, s ezeken keresztül fényesedik. Nagy energiájú gömbök telítődéskor átkerülnek egy másik dimenzióba, ezért van az, hogy pillanatról pillanatra változik a fotókon a sűrűségük, telítettségük és fényük ereje.

Kérdés: méretük..

A nagy orbok nagy orbok….

Kérdés: életlen képeken is élesek

Az emberi alakok elmosódása a mozgás miatt van. Az orbok másként reagálnak a fényképezésre. Amelyik úgy dönt, hogy megmutatja magát, azt nem zavarja semmiféle földi befolyás.

Kérdés: az a  másik dimenzió hol van?

Egyéb dimenziókban a Föld is egy másik dimenzió. Beszűkített érzékelésetek nem tudja ezt érezni, de táguló tudatotokkal tudjátok. Ők a Föld térbeli helyén lévő egyéb dimenziókhoz tudnak csatlakozni, de központi magjuk kérésére máshova is kerülhetnek, és az univerzum más területeire is el tudnak menni mintavételezésre, ami nagyon sok világ számára rendkívül értékes, máshol, mentális és egyéb világokban nem létező energiafajta. Ennek a szállító egységei ők, de más feladatokat is el tudnak végezni. Öröm-buborékokként fel lehet fogni őket úgy, ahogy a szappanbuborék nő a levegő hatására. Az ő levegőjük az öröm, és ezért változó a méretük és fényintenzitásuk. Az öröm olyan értelemben használatos itt, ami nem feltétlenül csak tánc közben, mozgással járó tevékenységek közepette létezik, hanem egyéb belső békésebb örömök meglétét is jelentheti. Természeti közegben ez még inkább megtalálható, de ott is vannak az orboknak különleges referenciáik. Növények, földrajzi helyek és állatok egyedi minőségét érzékenyen le tudják tapogatni érzelmi öröm-vibráció egyeztetéssel, és ilyen módon kötődnek növényekhez, állatokhoz, helyekhez, emberekhez.

Távozom, örömömre szolgált, hogy köztetek lehettem.
 

Fényjelenségek2.jpg

Kép forrása: saját fotó


Csatornázta: Starkey-Kelenfi Zsuzsa

Esztrentoa az orbok szerkezetéről