Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Földanyánk Szíve

2018-10-24

Földcsakrák

 Földanyánk Szíve.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


FÖLDANYÁNK SZÍVE

A nepáli papok 2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:


"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található.


Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"


A FÖLD SZÍVE

A Szív a Kárpát-medence, a Pilis a szívcsakra! S van egy nagyon fontos része amitől minden szív dobog ez a szinuszcsomó. Ezért hívják rég eme követ „DOBOGÓKŐ”-nek!!!


A szanszkrit eredetű "csakra" szó magyar jelentése "kerék", amit gyakran lótuszvirágokként ábrázolnak. A Szkítáknál-Hunoknál-Magyaroknál napkorongként jelenítették meg.


A csakrák az ember érzékfeletti részeivel közös szervek, s minden testben sajátos feladatuk van. A csakrák erőközpontok, melyek harmonikus működésük esetén transzformátorokként alakítják át a szervezet és a kozmosz energiáit, s azokat így közvetítik egymás felé. A csakrák az ember fizikai szemmel láthatatlan, szellemi részeinek szervei. A fizikai test a normális érzékszervek számára is érzékelhető, az embernek azonban vannak olyan finomabb testei, amelyek az érzékfeletti, vagy más néven szellemi világhoz tartoznak.


- Gyökér csakra: A gyökér csakra elsődleges feladata a földelés, a biztonság megteremtése. Felelős a fizikai erőnkért és a vitalitásunkért.


A gyökér csakra felelős a tisztulási folyamatokért is. A legalacsonyabb rezgésszámú csakra.


- Szex csakra: A szex csakra a párkapcsolattal, a szexualitással, a kreativitással, a táplálkozással és a fizikai erőnléttel van kapcsolatban.


- Napfonat csakra: A napfonat csakra szintjén szembesülünk árnyék oldalunkkal, ezen csakra energiáinak segítségével vívjuk meg harcainkat saját magunkkal és a külvilággal is.


- Szív csakra: A 7 csakra középső tagja, mely az anyagi és a szellemi világ közötti híd. Hozzá tartozik a feltétel nélküli szeretet és az elfogadás.


- Torok csakra


- Harmadik szem (homlok) csakra: A harmadik szem csakra az intuíció és a hatodik érzék szerve. Ez vezérli a koncentrációt és a meditatív képességeket.


- Korona csakra: A korona csakra szintjén elérjük a teljes szabadságot, felelősséget vállalunk életünkért és bízunk a megérzéseinkben és a belső vezetésben.


Sárkányvonalak


Az ősi tudás szerint úgynevezett Szent György-vonalak (Sárkányvonalak) hálózzák be a Földet. Ezek energiarendszerek, egyfajta rezgések. Ahol a vonalak metszik egymást, azok az akupunkturális pontok, hasonlóan az emberi test akupunkturális pontjaihoz. A többszörös vonalkereszteződések egyszersmind szakrális, szentnek tekintett helyek. Ilyen az angol Stonehenge, a görög delphoi jósda, a perui Machu Picchu, az egyiptomi Kheopsz piramis.


A Kárpát-medencének azonban egyedülállóan kitüntetett szerepe van a Sárkányvonalak rendszerében. Itt ugyanis az akupunkturális pontoknak olyan sűrűsödése fedezhető fel, amely páratlan a Földön. Pilisben található a Föld szívcsakrája, vagyis az energiavonalak csokra.


A világ csakrapontjai

Földanyánk Szíve1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

GYÖKÉR CSAKRA: Jeruzsálem. Archaikus képben úgy jelenik meg, mint a Mágus (akár Jézus), aki megállja a helyét a földön és a túlvilágon, és aki tökéletesen elvégzi a dolgát.

Földanyánk Szíve2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

SZEX CSAKRA: Andok. Ezt régen a maják működtették. Azt mondják, hogy ezért nem találtak csontvázakat tőlük, mert kollektívan más létsíkra vándoroltak.

Földanyánk Szíve3.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

NAPFONAT CSAKRA: Ausztrália, mely jelenleg nem működik. Ezen a területen az őslakosok telepátiát használtak ahhoz, hogy nagy távolságokban is kommunikálhassanak egymással, és harmóniában éljenek.

Földanyánk Szíve4.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


SZÍV CSAKRA: Magyarország, Pilis. A csakrák „közepe”. Minden magyar embernek kötelessége, hogy óvja a Föld szívcsakráját, melyet saját szívcsakrájának védelmével is elősegíthet.


Földanyánk Szíve5.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


TOROKCSAKRA: India


Földanyánk Szíve6.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

HOMLOKCSAKRA: Bermuda-háromszög: a harmadik szem helye, melyről az embereknek javarészt a rejtélyes eltűnések jutnak az eszükbe, melyek a mai napig nem tisztázottak.

Földanyánk Szíve7.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

KORONACSAKRA: Tibet, ahol a szellem összekapcsolódik a felsőbb szellemiséggel. Itt nyílik meg az univerzális tudat kapuja. A tibeti buddhisták is a transzcendentális tudásra, a megvilágosodásra törekednek évezredek óta.


" Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"


Pio Atya

Földanyánk Szíve8.jpg
 
Kép forrása: Pinterest.com

Gaia Földanya gyógyító meditáció


Hunyd be a szemed. Helyezkedj el kényelmesen. Nyugodtan, egyenletesen lélegzel.


Képzeld el, hogy amikor belélegzel, gyönyör Fényt és éltet ű ő energiát viszel be testedbe, lelkedbe, mikor kilélegzel elengedsz minden olyan bántó gondolatot, fájdalmat, érzelmet ami veled van. Ahogy lélegzel egyre könnyebbnek és könnyebbnek érzed magad. A benned lévő Fény minden egyes belégzéssel erősebben világit benned. Béke, nyugalom és szeretet vesz körül. Most képzeld el, hogy a szakrális csakrádból férfiaknál


gyökércsakrából egy gyönyörű fényspirál indul ki mely lágyan leszalad Gaia Földanya kristályszívébe. Ez a varázslatos hely Földanyácska létének központja. Köszöntsd őt tisztelettel és szeretettel. Érezd ezt a mindent átható szeretetet ami feléd árad .


Földanyácska teste gyönyörű, titokzatos, erő és lágyság jellemzi őt. Az ő végtelen szeretetében saját testét adja nekünk embereknek, hogy a Föld nevű játszótéren eljátszhassuk mindazokat a szerepeinket, melyekre szükségünk van lelki és szellemi fejlődésünkhöz. Érezd a Földanya szívének dobogását, érezd ahogy egy ütemre dobban a te szíveddel. Érezd, hogy Földanya és te most eggyé váltok. Érezd meg az ő fájdalmát, érezz együtt vele, lásd, hogy csakráit éppúgy meg kell tisztítani mint a tiédet,


hogy azt a sok sok sebet amit mi emberek okoztunk neki begyógyuljanak. Kérd meg a természet déváit és angyalait, hogy segítsenek neked ebben a gyógyító folyamatban.


Képzeld el, hogy aranyszínű gyógyító fényben van Gaia Földanyánk, mely aranyszínű gyógyító fény minden hibát kijavít, minden blokkot felold, minden betegséget meggyógyít. Képzeld el, hogy a földön béke boldogság harmónia van. A hit, remény és a szeretet lengi körül Földanyát. Képzeld el, hogy az emberek szívéről lehullottak a bilincsek és mindenki érti a szót a másik Te is Én vagyok.


Tárd ki angyalszárnyaid és repüld körül a Földet. Lásd az esőerdőket ahogy az éltető nap sugarai beragyogják lombkoronájukat. Üdvözöld a Fák nagy és bölcs szellemeit


Lásd az állatokat, a párducok nesztelen suhanását éppúgy, mint a sasok röptét, lásd az egyszarvuak népes táborát éppúgy mint a hatalmas Fénysárkányokat. Most repülj


tovább gyönyörködj a virágokkal teli tarka rétben, a hófödte hegycsúcsokban, barlangokban. Szívedből áraszd a szeretet minden élőlény felé. Indulj tovább az óceánok, tengerek, folyók, patakok gyönyörű zuhatagok fölé, lásd, hogy a kristálytiszta vízben játékos delfinek sokasága hív téged. Halgass a hívó szóra kapcsolódj össze a delfinekkel a tengerek a csodálatos gyógyítóival. És most menj tovább a habokból


emelkedj a magasba repülj együtt a sasokkal , repülj a Napba, válj eggyé ezzel az Isteni Fénnyel. És most ezt az éltető Fényt vidd vissza magaddal Gaia Földanya szívébe, ez az éltető Fény most mindent eláraszt, megújul általa Földanya és te is. Ahogy gyógyul


Földanya, úgy gyógyulsz te is. Köszönd meg Gaia Földanyának az együtt töltött időt, vedd körül őt tiszta szereteted fényével. Lassan elindulsz, s ahogy lépteid visszafelé visznek, térben és időben a jelenbe, rezgésszámod egyre csökken. Újra egyenletesen lélegzel, érzed testedet, visszatér tudatosságod, nyújtózkodj egyet, nyisd ki szemedet


megérkeztél.

Földanyánk Szíve9.jpg
 
Kép forrása: Pinterest.com

Írta: Berta Fruzsina Clara