Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Ha felbukkan a Pegazus az életedben

2018-10-31

Üzenetet és sugallatot küld, a felsőbb, égi világokból, és segít túlszárnyalni önmagunkat

 Ha felbukkan a Pegazus az életedben.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Ha a Pegazus megérkezik az életünkbe:
akkor bensőnk örökké csobogó forrását ajándékozza nekünk.
Arra szólít fel, hogy kövessük intuíciónkat, sugallatainkat, és teremtsünk kapcsolatot a felsőbb világ magasabb rendű erőivel. Megszabadít életünk bénító egyhangúságától, majd megtisztulásra és életünk önálló alakítására buzdít. Új perspektívákat nyújt, rálátást és megfelelő érzelmet biztosít, amely segít az aktuális helyzet sikeres megoldásában. Az inspiráció, a teremtő erő és egy ügy iránti elkötelezettség tüzét adja.

Üzenetet és sugallatot küld, a felsőbb, égi világokból, és segít túlszárnyalni önmagunkat.

Pegazus szabad, más törvények vonatkoznak rá; ezek úgy engedik járni-kelni őt, ahogy neki tetszik. Legyünk hálásak, ha megjelenik, és bizonyos szituációkban elirányít bennünket.
Ne próbáljuk akaratunkkal irányítani, formálni az erejét, inkább engedjük, hogy ő vezessen, alakítson bennünket, és működjünk vele együtt.

Mivel a fény minden színt magában foglal, a Pegazus a számtalan lehetőség és forrás eredetében lévő utakat teszi nyilvánvalóvá.

A Pegazus szárnyas, fehér lóként lelkünk feltörő, tiszta erejével hoz kapcsolatba bennünket.
A szó legigazabb értelmében szárnyakat ad nekünk.
Az istenek világa, és főleg a múzsák lovaként a felső világ fényét hordozza, művészi inspirációt nyújt a festészetben, a költészetben, az irodalomban és a színművészetben. Egyesít bennünket a művésszel, a bennünk lévő alkotóval, és arra buzdít, hogy adjunk neki teret.

A források teremtőjeként összeköt a tiszta, egyértelmű eredettel és a vízelemmel.

A Medúza a bénító, sűrű földrengések szimbóluma, míg Poszeidón a víz erejét képviseli. Mivel Pegazus győzelmet aratott Medúza felett , ezért a bénító, lassú, halált hozó földerőnek a legyőzését testesíti meg, amely során a forráshoz való csatlakozásunk és a lelki-szellemi erő érzékelésének következtében teljes valónk kibontakozik. Arra szólít fel, hogy nézzünk szembe az élet harcaival, és kerüljünk ki belőlük győztesen.

Bölcsességet, tudatosságot, kitartást, bátorságot, gyorsaságot ad, és egy magasabb spirituális szint elérésének, valamint a rossz jóvá alakításának a képességével, erővel ruház fel, amely ahhoz szükséges, hogy eltávolodjunk a testiségtől és a földhözragadtságtól.

A Pegazus amulett a forrással és az isteni irányítással való kapcsolatunkat jelképezi.

Kövei: hegyikristály
Színei: fehér, kozmikus szivárványszínek, ezüst, arany
Elemei: víz, kozmikus tűz, levegő, éter
Szimbólumai: szivárvány, szárny, forrás

További asszociációk: kapcsolat az istenekkel, küszöb, lendület

Álombeli jelentése: Ha a Pegazus megjelenik, akkor a fény világából hoz üzenetet, és arra szólít fel, hogy bízzunk belső vezetésünkben és érzéseinkben. Dicsőséges eseményt is jelezhet.

Ha felbukkan a Pegazus az életedben1.gif

 Kép forrása: Pinterest.com