Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

HIT ÉS SZERETET

2021-09-05

A hit a tájékozódó segédeszköz, a szeretet pedig az alkotó erő

rózsa 1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com 

 

HIT ÉS SZERETET

 

A hit a tájékozódó segédeszköz, a szeretet pedig az alkotó erő


A hit az egyetlen eszköz, amely mint ismeretlen erő vonzza az értelmet, ébren tartja a figyelmet, és az igazság csúcsa felé, az isteni igazság mindent egybefoglaló világossága felé tereli. Az a felébredt lélek, akit ez a világosság nem enged többé a föld porába ismét visszaesni, mind több és több ismeretet szerez, mind több és több titkot fedez fel, és mindig több és több kincset talál azokban az értékteleneknek látszó eseményekben és történésekben, amelyek vele és körülötte lejátszódnak.


A sors — legyen bármilyen mostohának látszó útitárs az életben — mindig olyat és úgy ad, hogy abban a hit világosságánál megismerje a lélek azt az igazságot, melyet neki az isteni Gondviselés, mint könnyen felhasználható segédeszközt nyújt.


Az igazság az a tökéletes fénysugár, amely mindent átvilágít, de mindent meg is semmisít, amibe a szeretet hatalmas ereje nem ad maradandóságot. Ezért a hit csak az igazság fényénél tájékozódó segédeszköz a lélek számára, míg a szeretet alkotó erő.


A szeretet az élet ősforrása, és az is marad mindörökké.

 

A szeretetben Isten természete, Isten teremtő akarata érvényesül. A szeretetben fejeződik be a lélek különböző tulajdonságainak célja és rendeltetése. A szeretet tökéletesedése Istenben éri el célját, mert tökéletes szeretet csak Őbenne van. Ő a nagy utolérhetetlen, a Felfoghatatlan; Ő van benne mindenben, és Őbenne van minden, mert minden Őbelőle lett. Tehát a szeretet a tökéletes Egy.


Kiben mennyi szeretet van, annyit tartalmaz magában Istenből. Kiben mennyi van a szeretet ellentétéből, annyit hordoz magában a szenvedtető, gonosz hatalomból, tehát az űr mind mélyebbé és szélesebbé válik, amely elválasztja őt a boldogságtól.


Ezt az űrt benépesíti a fájdalom, a szenvedés, a csalódás, a kétségbeesés mindaddig, amíg az isteni szeretet le nem nyújtja a segítő kötelet, hogy a mélység felett átvezesse.

 

Ez a kegyelem.

 

 

 

Idézet az "Elszórt kalászok" című kötetből