Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Kik azok a fényküldöttek?

2018-10-30

A fényküldöttek azok az emberek, akik a spiritualitás útját járva emelkedett tudatosságukat sugározzák szét a környezetükbe.

Kik azok a fényküldöttek2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Azok az emberek, akik a spiritualitás útját járva emelkedett tudatosságukat sugározzák szét a környezetükbe. Ez legtöbbször a túláradó nyugalom, béke és harmónia érzése. Ezek az emberek csupán a létezésükkel megváltoztatják mindazokat a környezetükben, akik még túlsúlyban az automatikus elmereakciókkal és a személyes játszmák csapdájával küszködnek.

Az eredeti elnevezés az angol "lightworker" , azaz "fénymunkás" szóból származik, melynek egy elterjedtebb magyar változata lett a "fényküldött" megnevezés. Az elnevezés az emberek egy azon csoportjára vonatkozik, akik jelen földi életüket a bolygó és az emberiség megsegítésének szentelik.


 Nem áldozatot hoznak, mert nem annak érzik, amit tesznek. Sokkal inkább belső késztetéseik révén indulnak el - ki előbb, ki utóbb - egy olyan úton, amin aztán már nem lehet megállni,amiről nem tudnak visszafordulni (és itt jegyzem meg, nem is akarnak...).

 

Hiszen ha ráébrednek vagy egyszerűen csak érzik, hogy többre hivatottak, akkor már elkezdik tudatosan keresgélni helyüket az életben.

 

Akadnak olyanok közöttük, akik maguktól ébrednek rá feladatukra, de akadnak olyanok is , akik érzik, hogy tenni kell valamit, de csak homályos vágyak, érzelmek csillannak fel szívükben-lelkükben. Ilyenkor érdemes keresni egy "segítőt", aki kapcsolatot képes létesíteni az "égiekkel" és közvetíteni tudja üzeneteiket az ébredező léleknek életfeladatáról. Persze nem jósokra, önmagukat spirituális tanácsadóknak kikiáltó ál-segítőkre gondolok.

 

Az ébredezők egy idő után érzik, tudják, ki az, aki nekik valóban helyes útmutatásokkal fog szolgálni . Ha intuicióikra hallgatnak, megtalálják a megfelelő személyt. Lehet, hogy csak egy utolsó megerősítésre vár a fényküldött (aki gyakran ekkor még nem is tudja magáról, hogy az), hogy jó úton jár... és szárnyalni kezd.

 

Teszi a dolgát, mert TENNIE KELL !!! Miért? Néha maga sem érti, nem tudja, de halad előre, mint egy buldózer. Először maga is tanul: az életből, tanítóktól, tanfolyamokon, könyvekből. Majd gyógyítóvá, tanítóvá, segítővé válik. Szinte észrevétlenül átalakul az élete. Boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz és ezt sugározza környezete felé is. Először szűkebb, majd tágabb környezetében is beindulnak a pozitív változások.

 

 De ne gondold, hogy a fényküldöttek valamiféle különleges, kiváltságokkal bíró teremtmények . Ugyanolyan egyszerű emberek, mint bárki más. Élik mindennapi életüket, vannak problémáik, küzdelmeik. Időnként ők is elkeserednek, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelték. De nincsenek egyedül, mindig van mellettük éppen ott és akkor egy másik társuk, aki nem hagyja, hogy letérjenek a helyes útról, amit maguknak választottak (talán ez is az égiek segítsége ?).

 

Egyszer lent, másszor fent...de mindig csak előre tekintve érdemes élni és cselekedni. A fényküldöttnek már az is öröm, ha egyetlen ember életében pozitív változásokat tud előidézni. Hiszen hatással vagyunk egymás életére és ha egy folyamat elindul, nincs megállás. Egyre jobbá és jobbá teszi a fényküldött önmaga és szűkebb-tágabb környezete életét.


A fényküldöttek egy idő után egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élőlény testi-lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább laza csoportosulásokat alkotnak, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek, ha kell.

 

Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott, így a csoporton belül megtalálja a maga helyét. Itt ne "szektásodásra" gondoljatok. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött-csoport munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi.

 

Az élet minden terén igaz, hogy az összefogásnak van az eredménye. Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg, ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és közös munkálkodása a jövőért és felemelkedésért.

 

 Napjainkban az idő múlása felgyorsult, folyamatos a változás, átalakulás, így a már életfeladatukra ráébredt és még ébredező fényküldöttek is egyre jobban érzik a belső késztetést, hogy tegyék a dolgukat, amiért leszülettek közénk...ha Te is fényküldött vagy, nem véletlenül olvasod e sorokat, hiszen ott munkál Benned is a vágy, hogy segíts: először is önmagad gyógyítod (legfontosabbnak tartom, hogy szeresd Önmagad!) , majd a többi ember, állatok, környezeted jobbá tételén kezdesz munkálkodni.

 

Olyan dolgokat teszel, amiket addig nem tettél. Nem érted miért teszed, miért lesz számodra olyan fontos a környezetvédelem, az otthontalan állatok védelme, elesett embertársaid felkarolása? Csendesedj el, meditálj, meglátod, megkapod a választ. De ne sürgesd az égieket, a válasz csak akkor fog érkezni, ha már valóban felkészült vagy életfeladatod beteljesítésére.

 

Ekkor tudni fogod, mi a dolgod: egy gondolat, egy élethelyzet vagy akár egy találkozás valakivel fogja megmutatni Neked a helyes utat. Lépj rá erre az ösvényre ! Ez a TE UTAD, amit csak TE járhatsz végig! Ne félj, most kezdődik igazán a VALÓDI ÉLETED, amitől boldog leszel!

 

Fényküldöttek csoportjai

 

A létezésetek azon fokán, amikor magatokhoz veszitek angyali minőségetek, életetek egy új állomásához érkeztek el,- amelyben, kiteljesedett Lényként élitek életetek.
Tudatában vagytok isteni létezéseteknek, a formának, melyet magatokra öltöttetek, s mely által itt a földi világban megvalósítjátok azt a tervet, melyet feladatul magatokkal hoztatok.
Az emberi létezésnek több formáját ismeritek.

 

Sokan vannak köztetek, akik küldötti minőséggel rendelkeznek. Ők olyan kódokat hordoznak magukban, amely által a FÖLD szerves létezési formáját átalakítják.
Saját fényrezgésük által egy bizonyos membránt hoznak létre, amelyen keresztül hozzákapcsolódnak a FÖLD információs rendszeréhez, és átáramoltatva magukon keresztül a Krisztusi Energiát, - egy újabb energia minőséget hoznak létre.


A Fényküldötteknek számos csoportja létezik, mindegyik más programmal vállalt megtestesülést.

Különböző osztályokba soroljuk őket:

- ÉBRESZTŐK:
Ők azok, akik tudatukkal már jóval az átlag felett járnak, de önkéntes vállalásuk által, az anyag vonzásába zárták magukat.

Az ő feladatuk felettébb fontos és meghatározó, mert olyan formátummal rendelkeznek, - amelyben isteni hírnökökké válnak/válhatnak.

Rajtuk keresztül kinyilatkoztatások történnek, az égi világ üzeneteiről közvetítenek.
Információáramoltatás által hozzák a többi ember tudtára, hogy a BOLYGÓ jelenleg milyen folyamatánál, ciklusánál tart.

- HÍDTARTÓK:

Ők azok a csoportok, akik az ÉBRESZTŐKET követik és segítik tervük megvalósulását. Egy erős, határozott energiával inkarnálódtak,- hidat tartanak az emberi és a tudatfeletti határok között.
Saját maguk nem rendelkeznek információs csomaggal, angyali létezésük által különböző megnyilvánulásokat bocsátanak ki magukból,- amellyel növelik a Fény erősségét, a BOLYGÓ tudatát,- őket külön kategóriába soroljuk.

- BEFOGADÓK:

Ők azok, akik készen állnak lelkiségüket megnyitni az isteni világok felé, és az előbb felsorolt segítők által,- nyitottá válnak a szellemi útmutatásra,- ebből adódóan egy újabb réteget vonnak maguk köré,- akik szintén átengedik magukon keresztül a szellemi tanításokat, útmutatásokat.
A Fényküldötteknek több csoportja is létezik, most ebből soroltunk fel néhányat.

Most térjünk rá az Emberangyali minőségre, aki tudatában hordozza az isteni világok megnyilvánulásait, és felébredve az anyag vonzásából,- ráébredve küldetésére és mibenlétére, itt a FÖLDÖN egy önkéntes szolgálatot teljesít.

Szolgálata pedig abban nyilvánul meg, hogy a BOLYGÓ tudatát egységesen emeli, összekapcsolja a Krisztusi Világokkal. Magán keresztül átáramoltatja a krisztusi minőséget, és leföldeli a földi világokba.

Létezésének azon fokán működik, amikor tudja, hogy rajta keresztül nyilvánul meg az isteni minőség,- és ezáltal olyan tettekre, cselekedetekre képes,- melynek tudta nélkül képtelen lett volna megnyilvánítani magát isteni Lényként a földi létezésben.

Az Emberangyali minőséggel rendelkező Fényküldöttek egyre mélyebbről hozzák felszínre a tudásukat,- megnyilvánítják a Létezésben, a TEREMTŐ FORRÁSRA csatlakozva, a Krisztusi Fényt sugározzák szét a világba.

Éppen ezért arra kérünk bennetek, akik felismeritek magatok a Létezésben,- tudatosak legyetek!

Önkéntes vállalásotok által, nagy tettekre vagytok képesek. Tudatos Lényként, önálló gondolatokkal rendelkeztek, amelyben az isteni minőséget hívjátok elő magatokból.

Az isteni Fényt magatokon keresztül áramoltatva kötitek össze a FÖLDDEL az ÉGI VALÓSÁGOT,- ez megemeli a FÖLD rezgését,- ezáltal szervesen részt vesztek a felemelkedésben.
Isten végtelen szeretetét átengedve magatokon, segítsetek megrekedt társaitokon.

Szívetek irgalmába helyezve, ajánljátok Isten kegyelmébe őket.
Imáitokkal segítitek megtérésüket.
Szívetek gyengéd szeretetével öleljétek át őket, vonjátok körbe Isten élő szeretetével.
Adjatok, mindig csak adjatok…, a FÉNYT sugározzátok.
A szeretet, a hála, soha nem fogyhat ki belőletek, hisz ti magatok VAGYTOK a FÉNY FORRÁSA.

Kik azok a fényküldöttek.jpg

Kép forrása: Pinterest.com