Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Kommunikáló Univerzum

2018-10-29

Mindenség információtengere folyamatosan körbevesz minket és áthat bennünket

 Kommunikáló Univerzum.jpg

 Kép forrássa: Pinterest.com

 

Hogyan tudok kapcsolatba lépni a magasabb dimenziókkal? Egyáltalán lehetséges-e bepillantást nyerni oda, ahová eddig csak keveseknek sikerült? Milyen fizikai alapjai vannak a metafizikának e tekintetben? Valóban minden kommunikál mindennel és egy elektron rezdülésébe beleremeg az Univerzum?


Frekvenciák, melyek létezése kétségbevonhatatlan, mi azonban csupán parányi töredéküket érzékeljük. Ez volna hát a valóság? A személyes valóság talán igen, de a totális nem. Hányszor próbálkozott már az ember a tudatlanság mélységes verméből kikecmeregni, s hányszor esett oda vissza?


Minden anyaginak nevezett, tárgyiasult létező energiából épül fel. Az energiák hatása azonban nem ér véget a szemmel látható anyag határán, hanem tovább hatol, beleárad a Mindenség megannyi energiamezőjébe és ott változásokat indukál. Nincs olyan hatás, amely elveszhetne vagy elbújhatna.


Az emberek is energiamezők, akik többdimenziós lénnyel rendelkeznek, azonban ezt még csak részben fedeztük fel. A kölcsönhatások száma, amelyek az ember és a világ között energetikai síkokon létrejöhet, végtelen. A kvantumfizika szerint minden létező tárgy, sőt valamennyi esemény, amely az életünkben végbemegy, kapcsolatban van egymással. Ez egy megkerülhetetlen alapvetés.


Ez az alapja többek között számos pszichológiai és spirituális irányzatnak is. Például az emberek viselkedésének mozgatórugói nagy részben megmagyarázhatók az energiák síkjain végbemenő cserélődési folyamatokkal – hatással vagyunk egymásra oly módon is, ahogy eddig nem is hittük: kollektív energia- és tudatmezőkön keresztül.


Ma már kezdik belátni a fizikusok is azt a metafizikai tényt, hogy mi egy Egység részei vagyunk, s az elkülönültségünk csak látszólagos és viszonylagos. Minden egy alapmezőből nőtt ki valaha és indult el a maga rögös evolúciós útján. Abban az időben még nem létezett fizikai világ, de az energiáknak nem is ez a legfontosabb transzformációja, mint ahogyan mi hinni szeretnénk.


A Világegyetemben van egy olyan mező, amely mindig mindenről tud – így lehetne összegezni sokféle kvantumokkal kapcsolatos elméletet. Természetesen ez nem ilyen egyszerű, mert sokféle egyéb mező is van az ember és eme őseredeti fundamentum között. De ez a finomabbnál is finomabb, már-már éteri, mindent behálózó kommunikációs sztráda létezik. S nagyon úgy fest, hogy ennek a mezőnek az egyik tulajdonsága a mindig is keresett időtlenség, örökkévalóság és „el nem múlás”.


Nagyon úgy tűnik, hogy ez a tiszta tudatmező mindent történést regisztrál, mintegy feljegyez, de ami minket most jobban érdekel, mindent mindennel összeköt. Viszont nem szól bele a folyamatokban, sokkal inkább olyan, mint egy térfigyelő kamera, a Nagy Megfigyelő. (Talán a Mindent Látó Szem.)


Ez a tudatmező magától értetődően kommunikál minden dimenzióval, síkkal és világgal. Máskülönben hogyan tudna minden információt begyűjteni belőlük?


Így a Mindenség mindig változik, hiszen folyamatosan gyarapodik az információk tekintetében. Ennek a rendszernek éppen az adja az emberi ésszel felfoghatatlan nóvumát, hogy kívül áll a mi fogalmaink szerinti téren és időn.


A 21. század emberének el kell jutni addig a kiindulópontig, hogy az információ nem csak az, amit a média harsog, hanem az a valóság egyik örökérvényű összetevője, amely minden világban, illetve valóságszinten fellelhető. Ha óhajtod, gondold tovább, hogy milyen egyéb információ-formák létezhetnek.


Az információ nem az ember fejéből pattan ki ötlet vagy gondolat formájában, hanem a világegyetemben ab ovo létezik.


Az ember képletesen fogalmazva a különféle tudatszintjein mágnesként vonzza magához az egyes információkat az Univerzumból, ha intuitív, spontán és nyitott az illető és nem csak a felvett, tanult dolgait nevezi információknak.


Tehát az információ egy mindenhol megtalálható alkotóeleme a valóságnak. Ugyanez elmondható az energiáról is. Mutassunk egyetlen olyan helyet, ahol nincs energia? A legszebb, hogy ez a két komponens – információ és energia – egymással összekapcsolódva minő csodálatos teremtményeket tud összehozni, kibontakoztatni, feltéve, hogy abból indulunk ki, hogy minden energia rendelkezik információtartalommal is.


Az energiák tehát „beszédesek”. Sőt, a spiritualitás odáig megy, hogy kijelenti: bizonyos energiakoncentrációk „öntudatukra ébredhetnek”. Ez lehet egy angyal, egy elementál, vagy egy ember is. Az természetesen messzire vezetnek, hogy végiggondoljuk, hogyan megy végbe, illetve mit eredményez mindez. Ez már nagyon közel áll a létezés és az élet definiálásához.


De most kanyarodjunk vissza az információ-áramláshoz, amit kommunikációnak is hívhatunk. Az információ átadása, közvetítése maga a változás. A változás egyben átalakulás. Mire nem hajlandó a 21. századi ember? Éppen erre. Ezért merev, maradi, begyöpösödött, ragaszkodó, és sokszor nem vevő, nem hajlandó a változásra. Kérdem én: kit hátráltat ezzel elsősorban? Kinek tesz jót az, ha a legvalóságosabb valóságot (a metafizikát) figyelmen kívül hagyja?


Jó hír, hogy a Mindenség információtengere folyamatosan körbevesz minket és áthat bennünket. Ezáltal biztosított, illetve potenciálisan garantált, hogy „bármikor” összekapcsolódhassanak egymással a különféle létformák, tudatszintek, világok stb.


De nem össze-vissza, hanem rendezetten, hiszen az információknak akkor van értelmük, ha Rendet tartanak bennünk. Így a lehetőség adott az egyéni megismerésre, az Élet felfedezésére és a Rend átlátására.

 

Forrás: http://tudnodkell.info