Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mindenek Forrása

2018-10-24

MINDEN Isten megnyilvánulása. Isten mindent Magán keresztül fejez ki, mert Ő Mindenek egyedüli Forrása. Minden, ami LÉTEZIK ISTEN

 Mindenek Forrása.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Kezdetben volt Isten, semmi más, csak Isten. Ezért minden, ami létezik,  Istentől eredeztethető, tőle kell hogy származzon. Isten pedig nem teremtett másból, mint önmagából. Ezért MINDEN Isten megnyilvánulása. Isten mindent Magán keresztül fejez ki, mert Ő Mindenek egyedüli Forrása. Minden, ami LÉTEZIK ISTEN, különböző megnyilvánulási formában.

Ez a legnagyobb IGAZSÁG. Ez az, amire emlékeznünk kell. Mindig is ismertük ezt az igazságot, és ezt mélyen legbelül most is TUDJUK. Pontosan erről beszélt Jézus, amikor azt mondta: “Felismeritek az igazságot, és az igazság felszabadít benneteket.”

Korábban úgy döntöttünk, hogy felejteni fogunk, hogy megtapasztalhassuk a teremtésünktől való elválást, de valójában az az igazság, hogy soha nem tudtunk elválni az egyetlen Forrástól. Amire képesek voltunk, az az elválás benyomásának megteremtése volt, az elszigeteltség illúziója. Tehát itt éljük életünket és nem tudjuk, kik vagyunk és nem tudjuk, mit teremtettünk. A saját teremtésünk foglyai vagyunk, az elszigeteltség megteremtésének foglyai és azt hisszük, nem létezik semmi, amivel ezen változtathatnánk. De minden egyes ember Isten, aki egy emberi formában nyilvánul meg, ezért rendelkezünk a kreativitás [teremtés] erejével is.

Látod, igazából sem én sem te nem teremtesz, hanem Isten, aki formában nyilvánul meg és így tapasztalja meg saját teremtését. Te és én Isten tudatának egyéni centrumai vagyunk, Isten teljes hatalmával felruházva, hogy kedvünk szerint fejezhessük ki magunkat. A tapasztalati úton való tanulás egy mód, amit mi magunk választottunk kifejeződési formánknak. Az volt a kívánságunk, hogy kifejezzük és megtapasztaljuk magunkat és hogy EMLÉKEZZÜNK. Tudd, hogy tudod.. és tudni fogod, vissza fog térni, emlékezni fogsz rá, ki vagy és hogy miért döntöttél úgy, ide jössz, hogy kifejezd magad és ezt megtapasztald.

A Forrás működésrendszere

A Forrás a SZÓ elvén működik. Isten szólt, gondolkodott és cselekedett – és úgy lett. Minden gondolat a teremtés magja. A világegyetem a Szellem, és minden az Isteni Szellemen belül létezik. Csak egy Szellem létezik, ez az Isteni Szellem [szentlélek]. Te és én ugyanazt a szellemet mondhatjuk sajátunkénak – ez ad lehetőséget a kommunikációra. Ha te is egy saját szellemmel és én is egy saját szellemmel rendelkeznék [elkülönülve egymástól], akkor nem értenénk meg egymást. Minden egyes szónak, amit gondolunk, hatalma van!

Jézus mindennél többet tanított a hitrendszerünkről. Gyakran mondta azt: „a hitetek szerint” vagy „azért adatik nektek, mert hittetek”. Ő ismerte a hit erejét. Amit hiszünk, az irányítja a teremtésünket. A hitrendszer olyan gondolkodásmód, minta és gondolat, amit mindig magunkkal hordozunk. A hitrendszerünk java részét belénk nevelték. Nem töltöttünk sok időt azzal, hogy a saját értelmezésünkre hagyatkozva teremtsük meg személyes meggyőződéseinket.

Úgy tartják, minden ember naponta 50.000 és 60.000 gondolatot gondol. Ezek közül mindegyik gondolat egy hatalommal bíró mag. A sok hasonló gondolat együttesen teremti meg ugyanazt. Amint megértjük, mekkora hatalma van a szónak, gondosan ügyelni fogunk rájuk. Most már felismerhetjük, miért történnek bizonyos módon a dolgok és felhagyhatunk az örök kérdéssel, miért. Tudjuk, hogy miért!

Az általunk gondolt 50.000 – 60.000 gondolat mind bevonz és teremt valamit. Don Miguel Ruiz a „Four Agreements”-ben a „szavaink kifogástalanságáról” beszél [a szavak mindig pontosan célba érnek-ford. megj.]. Amint gondolataink 51%-a pozitív természetű, az ebből származó teremtés pozitív lesz – de ennek ellenkezője is igaz. Olyan sokáig tartózkodtunk az illúzióban, hogy most már kihívást jelent a gondolataink megfigyelése és kordában tartása. 50.000 – 60.000 gondolatra kell odafigyelnünk, tetemes mennyiség.

Abraham Hicks tanítása az érzelmi irányítórendszerünkről szól. Az érzelmeink mutatják meg nekünk, melyik pillanatban mit gondolunk. Az irányítórendszer a következők szerint működik: Tudod, ha remek jó napod van és minden nagyszerűen megy – akkor „nagyszerűen” érzed magad. Egy gondolat, mely jelezte, hogyan érzed magad. Úgy gondolják az érzelmeink azért teremtődtek, hogy megmutassák számunkra, hogyan vagyunk, hogy vezessenek bennünket és ha hallgatunk rájuk, akkor korrigálhatunk útközben. Gondolhatunk jobb gondolatokat és megváltoztathatjuk azt, amit „érzünk”. Tehát kaptunk a kezünkben egy további segítséget a gondolatinkhoz, a teremtésünkhöz. Egy kis gyakorlattal életünket egyre könnyedebben, elképzeléseink szerint igazíthatjuk.

Minden energia és tudat

A gondolatok a szellembe jutnak, az univerzumba, az energiába és ha sok hasonló gondolat gyűlik össze, materializálódnak. A mi világunkban is gyűlnek az emberek gondolatai és tapasztaljuk is a manifesztációjukat. Csak te vagy képes az egyéni világodat megteremteni, de téged mások befolyásolhatnak, gondolhatod az ő gondolataikat és létrehozhatsz valamit, ami az ő gondolataikon alapszik (mások hitrendszerének átvétele).

Sokan ismerik ezeket az elveket ebben a világban és használják is őket, hogy másokat manipuláljanak, ellenőrizzenek, és hogy hatalmat gyakoroljanak felettük. Emlékezz rá, hogy SENKI nem tolakodhat be a [személyes] teredbe. Úgy tűnik, mintha megtehetnék, de erre nem képesek. Valamilyen módon megengedjük nekik, a gondolatainkon vagy a cselekedeteinken keresztül. Egyesek a félelmet használják ellenőrző eszköznek ([pl.] igaznak tűnő hamis állítás). Csak emlékeznünk kell rá, hogy kik vagyunk, mert akkor „megszabadulhatunk” a hamis teremtésünktől. A teremtési folyamatban a gondolatok energiával kapcsolódnak össze és az energia a vonzás törvényét alkalmazza és ehhez a gondolathoz még több gondolatot fűz hozzá. Így kezdődik formálódni egy ötlet. Az energia információt használ, hogy formát hozzon létre. Az Isten szelleme, tudat és energia.

Minden gondolat olyan, mint egy hópehely, egyéni és egyedülálló. Minden gondolatnak van egy saját rezgése. Például a szeretet másként rezeg, mint a félelem és ezt a különbséget testi szinten is „érzékelhetjük”. Ha több szeretetteljes gondolatot gondolunk, akkor szeretettel teli helyzeteket teremtünk. Ha több félelmen alapuló gondolatot gondolunk, akkor több félelmen alapuló helyzet adódik. Mi, formában megnyilvánuló energia vagyunk.

Olyan, mint az Avatar című filmben. Individualizált centrumok vagyunk Isten tudatában, összekötve öt testi érzékeléssel (látás, szaglás, ízlelés, érintés, hallás). Információt továbbítunk a testnek és a karok megmozdulnak, lélegzünk és ezer más funkció zajlik. Mi nem vagyunk a test, mely csupán rezgő atomok csoportja. Mi a tudat vagyunk, mely a testet megformáló atomokat irányítja. Emlékezz rá, hogy minden ami létezik Isten, tudat és energia.

Valójában semmilyen szilárd dolog nem létezik – csupán az érzékelés során tűnik szilárdnak és ezzel az érzékeléssel vagyunk összekapcsolva. Minden energia, mely a rezgésen keresztül kerül kifejezésre. Ha szemlélünk valamit, akkor a Fény rezgése behatol a szemünkbe és egy elektromos jelet küld az agynak. Az agy számunkra érthető módon adja vissza és így látunk valamit „szilárdnak”.

És még más is történik. Ha szemlélünk valamit, akkor egy mélyebb szinten tudatában is vagyunk a cselekvésünknek. Egyrészt ott van a tudat másrészt a szemlélet, mint cselekvés, mindkettő egyszerre van jelen. Ha valóban sikerül felfognunk, hogy egy tudat vagyunk, aki egy testi tapasztalatot szerez, akkor erősebben kezdjük el teremtő erőnket az általunk kedvelt dolgok irányába terelni és nem „érezzük” magunkat többé áldozatnak.

Így látom az univerzumot és a teremtést: Az univerzum tartalommal van megtöltve, ezért nem omlik össze önmagába. Nem létezik az üres tér. Csak üresnek tűnik, ha szemléljük, de nem omolhat össze. A forma nélküli energia pihen és csendesen kivár, de magában hordozza a potenciált, hogy átváltozzon bármivé, amiről információt kap. Úgy, mint egy őssejt.  Dr. Bruce Lipton, sejtbiológus szerint az egyforma őssejtek a környezetüktől függően különbözőféleképpen fejlődhetnek. Az egyik sejt tüdőszövetté, míg a másik egy lábujjá fejlődik – a [sejt-] környezettől függően (Információ). Egyforma sejtek két különböző végeredménnyel. Mindegyik sejt rendelkezik a lehetőséggel, hogy bármivé válhasson. A tiszta potencialitás, ahogyan Dr. Deepak Chopra mondja.

Egy további példa az új élet teremtése. Egyetlen egy sejttel kezdődik, ami osztódik, és kettő lesz belőle. A kettőből lesz négy, majd nyolc és így tovább. Egy és ugyanaz a sejt hordozza a potenciált, hogy a test bármely szervévé váljon. Emlékezz rá, hogy a teremtési folyamatban minden egy sejttel kezdődik. (Ami érdekes: Amint a növekedés eléri az 512 sejtet, a szív alapja formálódik meg. A szív az első szerv. És ami még szintén érdekes: A következő szerv a nyelv.) Minden sejt egyforma és potenciállal rendelkezik, hogy a kapott információ alapján, mindennek formát adjon. Így működik a teremtés egésze. Úgymond minden sejt potenciállal rendelkezik, hogy az információ szerinti formát vegyen fel. A teremtés maga a tiszta potenciál. Minden lehetséges, mivel MINDEN szellem.

Ha mozog a karunk, azt mondjuk: „ A kar elmozdul a térben.”, de ez nem így van. Mivel az univerzum tartalommal telített, a kar esszenciáját tölti át a tér következő pontjába. Úgy is mondhatnánk: Amit térnek érzékelünk, azok a tiszta energia aprócska gömbjei, amik kitöltik a teret. Ha a kar azt jelzi, hogy el akar mozdulni, akkor a mellette található energia- gömböcskék feltöltődnek a kar esszenciájával. Emlékezz: Minden, ami létezik energia – szilárd nem létezik. Minden energia-gömböcske a kar információjává alakul át, és úgy tűnhet a kar elmozdul a térben. Mivel a világegyetem tartalommal telített, a tér nem létezik – csak az energia átalakítása.

Istennel együtt hatalmas teremtők vagyunk

Ha szemügyre vesszük ezt a világot és mindent, ami benne foglaltatik, akkor tudjuk, hogy minden atomokból formálódik, amik rezgő energiából tevődnek össze. Minden atom információt tartalmaz és miközben átveszi ezt az információt, egy speciális frekvenciával rezeg. Minden atom szubatomi részecskékkel rendelkezik, protonnal, neutronnal és elektronnal. A proton és a neutron formálják a központot és az elektron a centrum körül köröz. Úgy tűnik, hogy az elektron az atommag [nukleus] körül kering – de ez nem így van, ismételjük át még egyszer. Az elektron esszenciája tölti ki a legközelebbi teret, ezután a következőt és így tovább. Úgy, mint az aprócska energia-gömböcskék, amikor a kar mozdul el.

A hatást szemléltetve, ha az atommag kosárlabda méretű lenne, akkor az elektron 25 mérföldes körpályára nyúlnak ki. Mi azt mondanánk: proton, neutron és elektron a tömeg alkotóelemei, amiről azt hisszük, hogy szilárd részeit képezik annak, amit látunk. Azonban az atomok foton természetűek, Fényből, rezgő energiából állnak és nem szilárdak. Ha az egész teret figyelembe vesszük, ahová az atom kiterjed, akkor ez a tömeg, amit látunk az elektron körpályájának csupán 1%-nak 1/10-e. Ez azt jelenti, hogy csak az 1%-nak az 1/10-t látjuk abból, amit szemlélünk. 99,99%-t nem látunk. És sok információ és történés van ebben a 99,99%-ban, amit soha nem látunk…

Nem kell megértenünk a teremtési folyamatok egészét, mert úgy készültek, hogy már működésben vannak. A SZÓ elve ismeri a funkcióját, és a Forrás energiája is ismeri. Minden, amit tudnunk kell, hogy minden gondolatunk (tudatos vagy tudattalan) cselekvésbe ültetődik át, és minden gondolatra a vonzás törvénye épül fel. Az érzelmi vezetőrendszerünk segít nekünk, hogy tudatosítsuk gondolatainkat (érzések által) és így szükség esetén korrigálhatunk. Azért vagyunk itt, hogy a teremtés folyamatát újra megtanuljuk, hogy felismerjük, kik vagyunk.

Emlékezz: Minden, ami létezik Isten és Ő rajtad és rajtam és minden létezőn keresztül nyilvánul meg. Minden Istentől eredeztethető, mert Isten Mindenek egyetlen Forrása. Isten teremt, miközben azzá válik, amit megteremt.

Ez a mi VALÓDI természetünk: Lények, akik Isten megnyilvánulási formái, mi vagyunk az ÉLET, SZERETET, ÉRTELEM, BÖLCSESSÉG? KREATIVITÁS, SZÉPSÉG, BÉKE és ÖRÖM. ÉLETTEL teliek vagyunk, képesek vagyunk ÉLETET adni és befogadni. Az ÉLET a SZERETET formájában nyilvánul meg. A SZERETETBEN mindenki TUDATOS, INTELLIGENS, ami elvezet minket a BÖLCSESSÉGHEZ. TUDATÁBAN vagyunk, hogy nem létezik semmi az ÉRTELMÜNKÖN kívül, mert mi vagyunk a BÖLCSESSÉG. Mi folyamatosan a SZÓ elvével TEREMTÜNK. A teremtési folyamat tökéletesen működik. Ez elvezet a SZÉPSÉGHEZ és a SZÉPSÉG megteremtése elvezet a BÉKÉHEZ. A BÉKE A MI ESSZENCIÁNK, és mert mi vagyunk a BÉKE, CSAK az ÖRÖM [BOLDOGSÁG] létezhet!

Ha nem tetszenek a teremtéseink, akkor bármikor változtathatunk rajtuk! Mi ISTEN HATALMAS TÁRS-TEREMTŐI vagyunk, mi Isten Szellemén belül teremtünk (tudatosan vagy tudattalanul). Bármikor bármit megváltoztathatunk és emlékezhetünk rá, kik vagyunk valójában. Az érzékeinken keresztül észlelt világ, csak egy időszakos világ, mely minden pillanatban változik. És ez Isten Szellemén belül történik.

Ezért nincs ok túlságosan felhúznunk magunkat a teremtésünk miatt, mert ez csak egy pillanatra szól. Az általunk ismert idő a rendelkezésünkre áll, hogy teremtésünket a Most-ban megtapasztalhassuk. Nincs ok az aggodalomra, a szégyenkezésre vagy a bűntudatra, mert minden Szellem és SZERETETBEN teremtődik, ez által tanulható és tapasztalható a TEREMTÉS. Mi vagyunk Isten tudatában a centrumok. A mi ötletünk volt, hogy megteremtsük és megtapasztalhassuk saját teremtésünket- miközben azzá válunk, amit megteremtünk. Megtanultuk, amit meg akartunk itt tanulni. MOST teremtsünk tudatosan együttes erővel ÉLETET, SZERETET, INTELLIGENCIÁT, BÖLCSESSÉGET, SZÉPSÉGET, BÉKÉT!  A valódi természetünket.

TUDD,  AMIT TUDSZ, ÉS TUDNI FOGOD!

Mindenek Forrása1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás
magyar forrás: kristalyhang.wordpress.com
Szerző: Dana Salisbury

azaminow.bravesites.com