Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A négy alsó test

2018-11-01

A térben együttesen létező, egymáson áthatoló energiatestek, amelyek különböző frekvenciával rezegnek

 A négy alsó test.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Az énünk hordozója és a négy alsó testünk

Az ábrán lejjebb álló alak képvisel bennünket, az emelkedő életáramlatot.  Az ábra az életáramlatunk legmagasabb szintű lehetőségét mutatja, amely esetén megszabadulunk a dualitás/kettősség tudattól, és magunkra vesszük a krisztusi tudatot.  Így az alacsonyabb énünk a magasabb énünk tökéletességét tükrözi.  Itt lenn is azok lehetünk, akik odafenn vagyunk.
Leonardo da Vinci Vitruvius-tanulmányának emberalakja az alacsonyabb énünket ábrázolja teljesen kiegyenlített állapotban.  Az alakot körülvevő kör jelzi a szellemi valósággal való egységet.  A négyzet az anyagi világegyetemet reprezentálja, a kör négyszögesítését, vagyis azt a folyamatot, amelynek során a szellem anyaggá válik.

A négyzet szimbolizálja a négy elemet, a tüzet/Fire, a levegőt/Air, a vizet/Water és a Földet/Earth.  Ezek jelképezik az anyagi valóság négy síkját és a négy alacsonyabb „testünket”, az önazonosságunk testét, a mentális vagy gondolati testünket, az emocionális vagy érzelmi testünket és a fizikai testünket.

A négy alsó test1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

A lejjebb álló alakot nevezzük az énünk hordozójának.  Ez foglalja magába a négy alacsonyabb testünket, amelyek ugyanabban a térben együttesen létező, egymáson áthatoló energiatestek, amelyek különböző frekvenciával rezegnek.

 - Az önazonosításunk testét/Identity body éteri testnek is nevezik.  Az önazonosításunk teste határozza meg azt, hogy mivel azonosítjuk önmagunkat.  Hogyan tekintünk önmagunkra, Istenre, milyennek látjuk a világot, és hogyan észleljük a mindezek között fennálló kapcsolatot?  Magunkra szellemi lényként tekintünk-e, aki azért van itt, hogy megtanulja uralni az anyagot, vagy anyagból álló lénynek tekintjük magunkat, a Föld termékeként, akinek nincsen befolyása arra, hogy ezen változtasson?
         
 - A mentális vagy gondolati testünk/Thought body tartalmazza a gondolatainkat.  Itt alkotjuk meg azoknak a különböző dolgoknak a gondolati képekeit, amelyeket az anyagi világban meg szeretnénk valósítani, és magát a megvalósítás módját.  Minden gondolatformánk önazonosságunkon alapul, vagyis az szabja meg, hogy miről hisszük el bizonyos helyzetben, hogy képesek vagyunk megtenni, és miről hogy nem.  Így ha az önazonosságunk alapján emberi lényeknek tekintjük magunkat, akkor ezzel behatároljuk önmagunk lehetőségeit.

 Az emocionális vagy érzelmi testünk/Feeling body természetesen az érzelmeink helyszíne.  Emóció vagy érzelem nem más, mint olyan energia, amely mozgásban van.  A gondolataink gondolat-formák, amelyeknek ahhoz, hogy cselekvéssé váljanak, vagy megvalósuljanak mozgásba kell hogy jöjjenek, és ez történik az érzelmi test szintjén.  Ez a testünk tartalmazza vágyainkat is, amelyek esetleg ellentétesek lehetnek a magasabb szintű céljainkkal.  Ideális esetben az érzelmeink a gondolatainkat tükrözik, amelyek pedig az önazonosításunk tükröződései, és amelyek végül az isteni természetünk visszatükröződései.  Gyakori azonban, hogy az érzelmeink saját életet élnek, és megpróbálják irányítani az életünket, ahelyett, hogy a gondolataink felügyelete alatt állnának.
     
- A tudatos elménk és a fizikai testünk/Physical body.  Nagyon sok ember önazonosítása többnyire a gondolatok és az érzelmek tudatos észlelésének küszöbértéke alatt rejtve marad.  Ezért nem értik a tudatos gondolatokhoz, érzésekhez és cselekvésekhez vezető folyamatot.  Ebből adódóan kevés hatalmuk van afelett, hogy a cselekedeteiket ellenőrzésük alatt tartsák, így ilyenkor azok a tudat alatti folyamatok eredményeként születnek.  Az emberek pedig csak szemlélhetik, hogy a tudat alatti elméjük irányítja életüket.

A tudatos elme és a cselekedeteink irányításának az a kulcsa, hogy csökkentsük a tudatos észlelésünk küszöbértékét, és így kezdjük el megérteni azt, hogy mi történik a magasabb testeinkben, és kezdjük el azokat tudatosan irányítani.  A tudatos énünk erre tökéletesen alkalmas, hiszen képes arra, hogy oda vetítse ki önmagát, amit elképzel.

A négy alsó test2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

http://www.askrealjesus.com