Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÁTALAKULÁS

2018-11-06

A fénytest - Dimenziók - Test

 AZ ÁTALAKULÁS.jpg

 Kép forrása: pinterest.com

 

Ahogy már valószínűleg tudod, ez a bolygó éppen felemelkedik. Frekvenciája gyorsan emelkedik, és veszít abból a sűrűségéből és anyagából, amit a harmadik dimenzióban úgy ismerünk, mint összesű-rűsödött fényt. Ez a sűrűség csökken, és a bolygó, valamint az emberek rezgési frekvenciája emelkedik.


Univerzumodban a sűrűsödési folyamat elérte a tiszta fénytől való maximális távolságot. Ez a folyamat most megfordul, ami azt jelenti, hogy megkezdődhet az Egyhez való hazatérés. Amikor egy bolygó felemelkedik, az újraegyesülés mindig rendkívüli folyamat. És az újraegyesülés örömét is mindig másképpen fejezik ki, a játszmában alkalmazott szabályok függvényében. Ez a játszma magában foglalta a fénytől való legtávolabbi elszakadást, és ez sikerült.


A legizgalmasabb kérdés a „Most hogyan csináljam? Milyen energiákat, érzéseket és mennyi örömöt fogok kifejezni az újraegyesüléshez vezető úton?” Amit a Forrás ki- és belégzésének nevezünk, az már sokszor megtörtént, és ez a mostani belégzés akkor lesz egyedi lefolyású, ha ez a bolygó és minden más bolygó is visszatér az Egyhez. Ez a bolygó éppen a fénybe emelkedik, vagy másképpen kifejezve: a felemelkedés állapotában van. Ez lassú, fokozatos folyamat. Nem máról holnapra válsz anyagból fénnyé. Minden ember benne van ebben a folyamatban, és sokan közületek már megtették az út felét.


A dimenziók


Először a lét különböző dimenzióit vagy síkjait magyarázom el. Egy tizenkét dimenziós modellt használunk, és te a fizikai testeddel a harmadik dimenzióban vagy. Ez az anyagon alapul. A negyedik dimenziót asztrális síknak is nevezik. Legnagyobb részben az érzelmeken alapul. E két dimenzió együtt adja ki azt, amit alsó teremtett világnak nevezünk. Ezek azok a dimenziók, ahol az elszakadás játszmája lejátszódott. Ezek az egyetlen dimenziók, ahol fennmaradhatott a jó és a rossz illúziója, ahol az ember elválasztva érezheti magát másoktól és a szellemtől.


Az ötödik-kilencedik dimenzió ebben a modellben a középső teremtett világ.


Az ötödik dimenzió az a fénytesti dimenzió, ahol tudatában vagy annak, hogy te is mester, és több dimenziós lény vagy. Az ötödik dimenzióban teljesen szellemi irányultságú vagy. Közületek sokan jöttek erről a síkról, hogy a fény közvetítői legyenek itt.


A hatodik, dimenzió tartalmazza a DNS minták sablonjait minden egyed számára, beleértve az egész emberiséget is. Ott vannak eltárolva a fénynyelvek is. Túlnyomó többségében színekből és hangokból épül fel. Ez az a dimenzió, ahol a tudat gondolatok által teremt, és egyike azoknak a helyeknek, ahol álmodban dolgozol. Ebben a dimenzióban nincs tested. Ha a hatodik dimenzióban dolgozol, akkor inkább egy „eleven gondolathoz” hasonlítasz. Tudatoddal teremtesz, de nincs feltétlenül szükséged egy „járműre” (azaz testre).


A hetedik dimenzió tiszta kreativitás, tiszta fény, tiszta geometria és tiszta kifejezés. Ez a végtelen finomítás síkja, és az utolsó sík, ahol még individuumnak érezheted magadat.


A nyolcadik a csoportszellem, vagy a csoportlélek dimenziója. Ez az a hely, ahol lényed nagyobbik részével találkozol. A nyolcadik dimenzió jellemzője az én-tudat elvesztése. Ha a dimenziók között utazol, ez az a hely, ahol a legnehezebben tudod egybetartani tudatodat, mivel itt tisztán „mi” vagy, és a csoport céljaiért dolgozol. Ezért úgy tűnhet, mintha elaludtál volna, vagy kihunyt volna benned valami.


A kilencedik dimenzió modellünkben a bolygók, a csillagrendszerek, a galaxisok és a dimenziók kollektív tudattalanjának a helye.


Ha ebbe a dimenzióba látogatsz el, akkor nagyon nehéz lesz tudatosnak maradnod. Itt is nehéz megőrizni az „én” tudatát, mivel itt olyan hatalmas vagy, hogy mindent csak úgy érzékelsz, hogy „te”. Képzeld el milyen egy galaxis tudatának lenni! Benned van minden életforma, minden csillag, minden bolygó és az egyedek csoportszellemei!


A tizedik-tizenkettedik dimenzió a felsőbb teremtett világ.


A tizedik dimenzió a sugarak és azok-nak az otthona, akiket Elohimnak nevezünk. Itt születnek meg az új teremtési tervek, és innen küldik ki ezeket a középső teremtési síkra. A tizedik dimenzióban lehet „én” érzés, de egyáltalán nem olyan, mint a harmadikon.


A tizenegyedik dimenzió az előre megformált fény, a teremtés előtti pillanat pontja, és egy különleges várakozási állapot, hasonló a tüsszentés vagy az orgazmus előtti pillanathoz. Ez annak a lénynek a síkja, akit Metatronnak, arkangyaloknak és e forrásrendszer más akasháinak neveznek. Vannak egy bolygóra, egy galaktikára és egy egész forrásrendszerre vonatkozó akashák. Te most az egyik forrásrendszerben vagy. Ezért most csak a rendszer leírását adjuk meg. Ha egy másik forrás-rendszerbe látogatsz el, egészen mások lesznek a tapasztalataid.


A tizenkettedik dimenzió az Egy pontja, ahol minden tudat felismeri, hogy mindennel azonos. Itt semmiféle elszakadás nincs. Ha belépsz erre a síkra, akkor tökéletesen egynek érzed magadat a teremtő erővel és mindennel, ami van. Ha erre a síkra lépsz, akkor soha többé nem leszel már ez vagy az, mivel ha egyszer megtapasztaltad a tökéletes egységet, akkor már nem tudod fenntartani az elszakadás megszokott fokát.


A tested


A régi világban van egy fizikai tested, és a legtöbb ember úgy reagál saját testére, mint valami ellenségre. A tested által tudod megtapasztalni a karmikus korlátozásokat. Sokan érzik úgy: „ha nem lenne testem, nem kellene megtapasztalnom ezeket a korlátozásokat”. Azt sem fogadják el, hogy a testnek tudata van, és ennek a tudatnak az a célja, hogy őket, és a szellemet szolgálja. A fizikai test ezért legtöbbször elutasítva és bántalmazva érzi magát. Azt mondod: „Semmi kedvem, hogy a karmán keresztül tapasztaljalak meg, ezért nem fogok rád hallgatni, nem fogom meghallgatni, amit mondani akarsz. Nem foglak ellátni azzal, amit enni akarsz. Nem fogom hagyni, hogy játssz, amikor ahhoz van kedved.” Ezeket teszed tehát a testeddel. Legtöbben közületek gyűlölettel és szeretettel kapcsolódnak testükhöz. „A testem túl kövér, túl nagy, túl széles, túl szőrös, túl hosszú, túl kicsi.” Legtöbbötök így viszonyul a fizikai testéhez.


Van egy ún. éteri másolatotok is. Akik érzékelni tudják az éteri síkot, azok ezt a testet kb. egy cm-re érzékelik a bőrtől. Ez is bennetek létezik. Ennek a testnek hetedik, hatodik, ötödik és negye-dik dimenziós struktúrái vannak. Ezt a dimenziót modellünkkel tudjuk elmagyarázni.


Jelenleg a harmadik dimenzióban vagy. A negyedik dimenzió az asztrális sík. Karmikus mintáitok többsége ott van elraktározva az étertestben.


Azokat a mozgásokat indítják be, amelyek átnyúlnak más energiatestekbe is, és karmikus tapasztalatokat hoznak nektek. Korlátot szabnak annak a fénymennyiségnek is, amelyet testetek felvenni képes, s ezzel a DNS működését is egy alacsony, túlélési szintre korlátozzák.


Van egy, még felébredő-aktiválodó állapotban lévő ötödik dimenziós fénytest struktúrátok is. Ez a struktúra tartalmazza azt, amit éteri kristályoknak nevezünk. Ezek a kristályok bizonyos energiaáramlásokat blokkolnak, és megakadályozzák, hogy a test túl hamar aktiválódjon. Az ötödik dimenziós éteri másolat egy tengely-tonális meridián-rendszerből, egy tengelyes keringési rendszerből, és olyan forgáspontokból áll, amelyek összekötik ezeket a rendszereket és struktúrákat.


Az elszakadási játszma részeként az ember tengelytonális meridiánjai és felettes énje, valamint más csillagok népei közötti kapcsolat megszakadt.


Ez okozta az agy csökevényesedését, az öregedést és a halált. A tengelytonális vonalak megfelelnek az akupunktúrás meridiánoknak, amelyek össze tudnak kapcsolódni a felettes lélekkel és a rezonáló csillagrendszerekkel. A tengelytonális vonalak révén fogja a felettes én átprogramozni az emberi testet egy új testbe. A tengely-tonális vonalak függetlenek minden fizikai testtől vagy biológiai formától. Ezek különböző csillagrendsze-rekből származnak, és a galaktikus test ezek révén ellenőrzi megújuló mechanizmusát.


Képzeld el, hogy a Tejút egy élőlény teste. A csillagok és a bolygók a szervei ennek a galaktikus testnek; a csillagokon es a bolygókon élő egyedek pedig e szervek azon sejtjei, amelyek megújítják a szervek és a sejtek energiáit. Ahhoz, hogy végbemehessen az elszakadási játszma, a Földet és lakóit el kellett szakítani a galaktikus testtől és a felettes lélektől. Most pedig újra összekapcsolódnak.


A tengely-tonális vonalak fényből és hangból állnak. A krisztusi szolgálat funkciói szükségesek ahhoz, hogy kialakuljon az emberi test tengelytonális meridiánjainak új struktúrája. Amikor ez megtörtént, akkor a felettes én átveszi a szükséges szín- és hangfrekvenciákat, hogy a fizikai testet át tudja alakítani fénytestté.


A tengelytonális vonalak az akupunktúrás meridiánok mentén futnak, és összekötik őket a „forgáspontokkal”. A fogáspontok elektromagnetikus energiából álló kis, gömb alakú örvények, amelyek a bőr felületén találhatók. Minden sejtben vannak ilyen forgáspontok. Ezek a sejtben lévő pontok fény- és hangfrekvenciákat bocsátanak ki magukból, s ettől a sejtmolekulák atomjai gyorsabban forognak. A molekulák megnövekedett forgási sebessége miatt olyan fényszálak keletkeznek, amelyek egy sejtregeneráló hálózatot hoznak létre.


Mivel ennek a játszmának végbe kellett mennie, a tengelytonális vonalak elvesztették kapcsolataikat. Ennek következtében az ember tengelyes keringési rendszere teljesen elcsökevényesedett. A bőr felszínén lévő forgáspontokat az ötödik dimenzió egyik energiarendszere fogja összekötni a sejtekben lévő forgáspontokkal. Ez a fizikai mutáció egyik modellje, amely megújul, mivel a tengely-tonális vonalak újra összekötődnek. Az idegrendszerhez hasonlóan a tengelyes rendszer is inkább elektromos természetű, és pulzáltatja az energiát, mint a vérkeringés rendszere. A felettes én energiát küld a tengelytonális vonalakba, amely aztán a bőrön lévő forgáspontokba jut, s így táplálja az fizikai akupunktúrás meridiánokat és a tengely-tonális rendszert. Amikor a tengelyes rendszer energiát kap a felettes éntől, újrakombinálja a színeket és a hangokat, hogy az isteni minta, Adam Kadmon alapján vérré, nyirokrendszerré, endokrin- és idegrendszerré alakíthassa. A tengelyes rend-szer energiát is szállít a felettes énből a sejtekben lévő forgáspontokba. Ez arra ösztönzi a forgáspontokat, hogy hangot és fényt áramoltassanak ki magukból, és egy rácshálót teremtsenek az emberiség evolúciójának.


Ez a hatodik dimenziós struktúra olyan sablonokat vagy mintákat tartalmaz, amelyek az anyag és a fénytestek megformálására szolgálnak. Itt van elraktározva a DNS teljes kódolása. Ez a hatodik dimenziós sablon határozza meg, hogy mit tartalmaz a DNS, és hogyan formálódik meg a fizikai test. A fény közvetítői magukban hordozzák a többi 383 felemelkedő bolygó különböző egyedei genetikai anyagának részeit is.


A hetedik dimenzió struktúrái azért vannak, hogy megtestesítsék az istenit. Ezek metszéshelyek az egyén fizikai és asztrális teste, valamint isteni mintája között. Adam Kadmon az isteni forma, amelyből minden érző lény származik, ezért a formák milliárdjait hordozza magában. A hetedik dimenzió struktúrái nagyon rugalmasak, és egyénenként különböznek. A struktúra előkészített „küszöbei”, és a harmadik és negyedik dimenziós testek képezik a határát annak, ameddig a felettes lélek kapcsolatba tud lépni az egyénnel, és meg tud testesülni benne. Tested fénnyé való aktiválása előtt tehát legtöbbször tudatában vagy a testeidben lévő negyedik dimenziós mintának.


Ebben a modellben a következő testet érzelmi testnek nevezzük. Az ötödik dimenzióból tekintve az érzelmi-, a mentális- és a spirituális test kettős tetraéderekből épül fel, amelyeknek meghatározott forgásszámuk van. Az érzelmi testedben vannak azok a csodás, bár blokkolt helyek, amelyek valójában geometriai alakzatok, s amelyek nem koherensen mozognak. Ezeket a nem koherens mozgásokat a negyedik dimenziós struktúrák okozzák az éteri másolatban. Tehát érzelmeken ülsz. Ez a karma játszma része. Ebben a játszmában megtanultad, hogy ne fejezd ki magadat, mert az veszélyes. És ha nem fejezed ki magadat, akkor lezárod ezeket a csodálatos geometriai formákat ebben a mezőben. Így éldegélsz tehát, amíg találkozol valakivel, akinek a tiédet kiegészítő blokkja van. Kis geometriai formáitok egymásba száguldanak, és máris benne vagy a karmában, aminek meg kell innod a levét. Addig vagy blokkolt, amíg lejár az ideje, és a kis geometriai formák ismét eloldódnak egymástól. Ezt korlátozásnak érzed, kellemetlennek, és megkérdezed magadtól: „mi a csudának vagyok itt?”


A mentális test ugyanígy geometriai formákból áll. E test feladata, hogy meghatározza realitásodat. A mentális test azt hiszi, hogy kezében van az ellenőrzés. Azt hiszi, hogy ö „menedzseli” személyes „show”-dat. De nem így van. Egyetlen feladata, hogy meghatározza, mi a „reális”. Ő hatá-rozza meg, hogy hogyan alakul a világ a te életed szempontjából. Azzal, hogy meghatározza, hogy mi a reális, a karma játszmában tart fogva. A mentális test semmit sem utál jobban, mint a változást. Semmit sem! Ugyanis, ha a jövőben valamit másképpen csinálsz, mint most, akkor ez fenyegetheti túlélésedet. A mentális test egy olyan realitást tart fenn, amiről azt gondolja, hogy téged életben tart, függetlenül attól, hogy ez így van, vagy sem. És teljesen mindegy neki, hogy boldog és elégedett vagy-e. A mentális test fenntartani akar. Önmagunkban egyesülve lenni a Minden-Ami-Van természetes állapota. Hihetetlen mennyiségű energiára van szükségünk ahhoz, hogy fenntartsuk az elszakadás illúzióját. Ez sokkal több energiát követel meg, mint ami ennek az egyszerű elengedéséhez kellene. Éppen ezért erősödött meg ennyire a mentális test. A mentális testnek az a legegyszerűbb, hogy nem reálisnak ítéli meg azt, amit nem lát, hiszen csak így tudja fenntartani az elszakadás illúzióját. Ezért olt ki minden, a szellemből jövő impulzust.


A spirituális test is ilyen tetraéderekből épül fel, és a karma játszmában általában nem vesz részt.


Az a feladata, hogy összekössön felettes lelkeddel, a krisztusi felettes lelkeddel, és a Vagyok- jelenlétével. Nyilvánvaló, hogy a spirituális testnek nem sok szerep jut a karma játszmában. Ott kívülállónak érzi magát, és nem tudja betölteni feladatát.


A spirituális test impulzusokat és információkat hoz szellemedtől, amelyek aztán beleütköznek mentális testedbe, ami azt mondja: „ez nem reális”. Aztán, ha az érzelmi tested fogja fel a szellem útmutatását, akkor bezárul, ahelyett, hogy kifejezné magát. És te megismétled a korlátozás és elszakadás egész ciklusát, mivel az egész játszma a szellemtől való elszakadás illúzióján alapul. Hát, erről van szó.


Tashira Tachi ren -A fénytest
Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól