Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az aura színek jelentése

2018-11-04

Az aurában megjelenő szín kulcsot adhat az illető egyéniségének, hangulatának,
érettségének és egészségének a megértéséhez.

 Az aura szinei.gif

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A szín lehet építő és romboló, serkentő vagy lehangoló,

taszíthat és vonzhat. Jellegében hímnemű

vagy nőnemű is lehet, pozitív vagy negatív hatást

tükrözhet. Az aurában megjelenő szín kulcsot

adhat az illető egyéniségének, hangulatának,

érettségének és egészségének a megértéséhez.

Egyaránt tükröz fizikai és spirituális vonatkozásokat.

Jókora gyakorlat kell hozzá, hogy értelmezni

tudjuk az aurában látható színárnyalatokat. Minden

színnek megvannak az általános jellegzetességei,

de a színen belül minden árnyalat egy picit

módosít ezen. A szín helyét, intenzitását, de még

a szín formáját is figyelembe kell venni.

A könyvnek nem célja, hogy kitérjen az aurában

látható színek értelmezésének minden részletére.

Az alapszínek vizsgálatára szorítkozunk, valamint

arra, hogy ezek általában milyen energiákat jeleznek

a fizikai és egyéb szférákban. Ez kiindulási

pontként szolgálhat annak a megértéséhez,

hogy mit jelentenek az aura színei.

A testhez legközelebb látható színek az illető fizikai

állapotára utalnak, és jelzik azokat az energiákat,

amelyek a leggyakrabban manifesztálódnak,

és a legerősebben hatnak az életében. A távolabbi

színek és energiák gyakran azt az energiát

jelzik, amelyet be fog építeni az életébe. A gyakorlat

meg fog rá tanítani, hogy a színből és a színnek

a testhez viszonyított helyzetéből meg tudjuk

határozni bizonyos energiaminták időelemeit is.


Hogyan lássuk és OLVASSUK az AURÁT1.jpg
Kép forrása: Pinterest.comA szivárvány színei

Piros


A piros az erős energia, a tűz és az elsődleges alkotóerő

színe. Forró, erős szenvedélyt, eltökéltséget

és akaratot jelenthet. Dinamikus szín, haragot,

szerelmet, gyűlöletet és váratlan változásokat tükrözhet.

Új születésre és átlényegülésre is utalhat.

A test keringési rendszerére, szaporodási képességére

(szexuális energiájára) és a látens képességek,

tehetségek felébresztésére hat.

A túlságosan sok piros vagy piszkos piros túlcsigázottságra,

gyulladásra vagy kiegyensúlyozatlanságra

utalhat. Jelezhet idegességet, felindulást,

agresszivitást, impulzivitást vagy izgatottságot.


Narancsszín


A melegség, a kreativitás és az érzelmek színe.

Bátorságot, örömet és társas hajlamot jelez. Újfajta

tudatosság megnyílását is jelentheti, különösen

a finomabb régiók (az asztrálsík) felé.

Az árnyalattól függően érzelmi kiegyensúlyozatlanságot

és izgatottságot is jelenthet. A narancsszín

piszkosabb árnyalatai büszkeségre és feltűnés!

vágyra is utalhatnak. De aggodalom és hiúság

is tükröződhet benne.


Sárga


A sárga az első és a legkönnyebben látható auraszínek

egyike. A haj körül észlelhető halványsárga lehet

az optimizmus jele. A sárga a mentális aktivitásnak

és az új napsütésnek is a jele, amely új lehetőségek

megismerését, világosságot, bölcsességet

és intelligenciát tükröz. Pasztell árnyalatai (különösen

a halványsárga és a fehér közti spektrum)

gyakran lelkesedést, eszmék erős hatását és spirituális

fejlődést jeleznek. A sárga szín jelképezi az

ébredő pszi-képességeket és a „megérzést" is.

Mélyebb és piszkosabb árnyalatai túlzott gondolati

és elemző tevékenységre utalhatnak. Túlzott

kritikai hajlam, az el nem ismertség érzése és

dogmatikusság tükröződhetnek benne.


Zöld


Az érzékenység és a növekvő együttérzés színe,

növekedést, részvétet és nyugalmat tükröz. Jellemző

lehet olyan emberre, aki megbízható, bizalomra

méltó és nyílt szellemű. A kék spektrumhoz

közelítő élénk zöld gyógyító képességre utal. A bőség,

az erő és a barátságosság színe.

A sötét- és piszkoszöld árnyalatok bizonytalanságot

és nyomorúságot jelezhetnek. A piszkoszöld

gyakran féltékenységet és birtoklási ösztönt tükröz,

de lehet az önbizalom hiányának és a bizalmatlanságnak

is a jele.


Kék


A sárga mellett a kék színt a legkönnyebb látni az

aurában. A kék a nyugalom és a csönd színe, odaadást,

igazságot és komolyságot tükröz. Jelezheti

a tisztánhallás képességét és a telepátia kifejlesztésének

a lehetőségét.

A világosabb árnyalatok élénk képzelőerőre és

jó intuíciós képességre utalhatnak. A mélyebb tónusok

magányosságot jelezhetnek, ami az egyik

szinten egész életen át tartó transzcendentális keresést

tükrözhet. A mélyebb árnyalatok az odaadás

fokát jelzik. A királykék tónusai becsületességet

és jó ítélőképességet jeleznek, de arra is

utalhatnak, hogy az illető megtalálta vagy rövidesen

megtalálja választott munkáját.

A piszkoskék árnyalatai az érzékelés gátoltságát

jelezhetik, ezenkívül melankóliát, hajszoltságot,

aggodalmaskodást, önkényességet, félénkséget,

feledékenységet és túlérzékenységet.


Lila és bíbor


A lila a melegség és az átváltozás színe. A szív és

az ész, a fizikai és a spirituális vonatkozások

összhangját jelzi. Önállóságot és intuíciót, dinamikus

és jelentős álomaktivitást tükröz, de valamiféle

keresésre is utalhat. A lila bíbor árnyalati

a dolgok gyakorlatias, világias kezelésének a képességét

tükrözik. A lila és a bíbor halványabb,

világosabb árnyalatai alázatosságot és spiritualitást

jelezhetnek. A bíborvörös árnyalatok na|

szenvedélyre vagy akaraterőre utalhatnak, de

nagyobb egyéni erőfeszítés szükségességére is.

A sötétebb és piszkos árnyalatok azt jelezhetik,

hogy valamin felül kell kerekedni, de intenzív erotikus

képzeletre is lehet belőlük következtetni. A

hatalmaskodásra való hajlam, az együttérzés utáni

vágy, a meg nem értettség érzése is a piszkosabb

árnyalatokban fejeződik ki.


Az aura egyéb színei

Rózsaszín


Az együttérzés, a szeretet és a tisztaság színe,

tükrözhet örömet, kényelmet és erős társtudatot.

Az aurában a rózsaszín nyugodt, szerény, művészetért

és szépségért rajongó emberre utal.

Az árnyalattól függően éretlenséget is jelezhet,

ez különösen a piszkos tónusokra vonatkozik.

Igazsághűség vagy ennek a hiánya tükröződhet

benne, de új szerelem és újfajta látásmód születését

is jelezheti.


Arany


Az aranyszín dinamikus spirituális energiát jelez

és azt, hogy az illető valóban erejének a birtokába

jutott. Az áhítat magasabb rendű energiáit és a

harmónia helyreállását tükrözi. Nagy lelkesedést,

erős inspirációt jelez és újra feltöltődést életerővel.

Az arany piszkos árnyalatai jelezhetik, hogy az

illető a magasabb rendű inspiráció ébredésének a

folyamatában van, de ez még nem tisztult le benne.

Az alkímiai folyamat, amelynek során életének

ólomanyagát arannyá alakítja, még nem zárult le.


Fehér


Az aurában gyakran előbb látjuk meg a fehéret,

ttlint bármilyen más színt. Leginkább áttetsző árnyalatnak

látszik. A fehér magában foglalja az

összes színt, és amikor erősen látható az aurában,

rendszerint más színekkel együtt észlelhető.

Ebből tudjuk meg, hogy valóban energiaszínt látunk-

e, vagy csak az aura gyenge észleléséről

szó. Ha a fehér színként válik el a többitől, akkor

igazságot és tisztaságot jelez, vagyis az illető energiái

maguktól megtisztulnak. Nem ritkán a nagyobb

kreativitás ébredésére is utal.


Szürke


A kezdés, a beavatás színe, jelezheti a rejtett képességek

felé történő elmozdulást. Ezüstbe hajló

árnyalatai a női energiáknak, vagyis a megvilágosodás,

az intuíció és az alkotó képzelet energiáinak

az ébredését tükrözhetik.

A szürke sötétebb árnyalatai fizikai kiegyensúlyozatlanságra

engednek következtetni, különösen,

ha bizonyos szervek környezetében jelennek

meg. Jelezhetik azt is, hogy a félbehagyott feladatokat

be kell fejezni. Ha túlságosan sok szürke

látható az aurában, titkolózó, magányos farkas típusú

személyiségre lehet következtetni.


Barna


Az auratérben gyakran lehet látni barna színt.

Noha sokan úgy vélik, hogy energiahiányt vagy kiegyensúlyozatlanságot

tükröz, ez nem mindig

igaz. A barna a föld színe, s amikor feltűnik az aurában,

különösen a fej fölötti részen és a lábfejek

körül, a növekedés jele lehet. Új gyökerek eresztését

és ezek kiteljesedésének a vágyát jelezheti. A

hatékony szorgalom és a szervezettség színe is.

Ha viszont az arcrészen jelenik meg, vagy érinti

a fejet, akkor a józan ítélőképesség hiányára és

ennek a szükségére utalhat. Ha a csakrák helyén

tűnik fel, akkor azt jelezheti, hogy ezek az energiaközpontok

tisztításra szorulnak. Ilyenkor energiaelakadást

tükröznek. A barna színt meglehetősen

nehéz értelmezni, mert gyakran testi bajokra

utal, de legyünk óvatosak, nehogy elhamarkodott

következtetésre jussunk. A legjobb, ha az illető

visszajelzései alapján tájékozódunk.


Fekete


Az auraspektrum egyik legzavarbaejtőbb színe.

Hallottam már azt a véleményt, hogy a fekete

megjelenése az aurában a halál vagy valami szörnyű

betegség előjele. Az én tapasztalataim ezt

nem igazolták.

A fekete az oltalom színe, amely pajzsként védi

az embert a külső energiáktól. Ha az aurában látható,

az illető önvédelmét jelezheti, vagy azt, hogy

valami titka van. Ez teljesen elfogadható, ha nem

viszi túlzásba. A fekete jelentheti még, hogy a terhek

és áldozatok új megértése van folyamatban.

Utalhat a fekete kiegyensúlyozatlanságokra is,

minthogy a fizikai zavarok gyakran sötét vagy fekete

foltok formájában jelennek meg az aurában a

fizikai test körül. Az aurában elfoglalt helyükből

lehet a jelentésükre következtetni. Az aura külső

szélén látható fekete szín az auratér lyukaira

utalhat. Azoknak az aurájában láttam ilyet, akik

gyermekkorukban erőszak áldozatai* voltak, vagy

élvezeti cikkek (alkohol, kábítószer, dohány) függőségében

éltek, akár korábban, akár a vizsgálat időpontjában.


Ezüst csillámlás


Még egy tapasztalatomról kell említést tennem.

Gyakran láttam az aurában lágy, csillámló fényeket.

Rendszerint nagyon fényesek és ezüstszínűék.

Különböző jelentéseik közül egyet szeretnék

kiemelni. A „csillámok", ahogyan elneveztem őket,

szinte mindig nagy kreativitásra és termékenységre

utalnak. Amikor megjelennek valakinek az aurájában,

jelzik, hogy az illető életében nagyobb alkotó

erő lépett működésbe.

Leginkább nők körül jelenik meg, de nem korlátozódik

rájuk. Ha női aura tanulmányozásánál

találkozom a csillámlással, meg szoktam kérdezni

a hölgyet, hogy várandós-e. A csillámok ugyanis

mindig megjelennek terhes asszonyok és azok körül,

akik az előző hat-kilenc hónapban szültek.Noha nem mindenki várandós, akinek csillámok

mutatkoznak az aurájában, a legtöbb terhes

asszonyra jellemző ez a jelenség.

Elméletem szerint a csillámló fények a kreativitás

és a termékenység aktiválódását jelzik az ember

életében. Ez különböző formákban nyilvánulhat

meg, nemcsak a várandósságban. Meggyőződésem

azonban, hogy ha ez a teremtő készség

olyan aktívvá válik, hogy az auratérben is megmutatkozik,

akkor új lelkeket vonz az illető köré,

akik alkalmas pillanatban „becsúsznak".

Ha az asszony, akinek az auráját olvasom, nem

várandós, amikor a csillámokat észlelem, akkor

kétszeres óvatosságot szoktam ajánlani, mert a

következő hat-kilenc hónapban jóval nagyobb

esélye van rá, hogy teherbe essék. Azt szokták

mondani, hogy a figyelmeztetés felfegyverzés.

Ha a termékenység nem fizikai terhességben éri

el a tetőpontját, akkor az illető életének más területén

fog realizálódni. Rendszerint kilenc vagy legföljebb

tíz hónap múlva olyasmi történik vele, ami

annyira meg fogja változtatni az életét, mint egy

újszülött gyermek. Valamilyen pozitív, jótékony

ajtó nyílik meg előtte. Fél év is eltelhet a teremtő

lehetőség felmerülése után, amíg az események

teljesen kibontakoznak, de a folyamat rendszerint

nagyon dinamikus és nagyon pozitív.

Ahogy auralátásunk fejlődik, észre fogjuk venni a

finom színkülönbségeket. A színterápia és a színelmélet

tanulmányozása nemcsak azért lehet hasznos,

mert növeli az érzékenységünket, de a színek

Jelentését is segít jobban megérteni.

Hogyan lássuk és OLVASSUK az AURÁT2.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com