Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Csakra színek és lélekfejlődés

2018-11-06

A magszín egy adott lélek tapasztalati állapotától függ

 Csakra színek és lélekfejlődés.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Összefüggésben a világvallásokkal

-részlet-


Valóban úgy van, hogy egy bizonyos színspektrumon dolgozzátok magatokat keresztül. Bár a lélekszín egyéni és minden lélek több színnel rendelkezik, de az inkarnációtok során, ahogy azt Michael Newton [ am. pszichiáter, író] mondja van egy magszínetek, ami az adott lélek tapasztalati állapotától függ, ill. változik…
Nos, a fehér szín egy lélek magszíne (alapszíne), aki újként kezdi az életet a Földön. A fiatal lelkek magjukban még nem rendelkeznek a 7 fő csakra színeivel. Ezért is a fehér a tisztaság színe a Föld sok kultúrájában. Voltak a Földön már korszakok, ahol egy magszín különösen gyakran volt jelen. Amikor a fehér szín volt a domináns magszín, már régen volt és korszakokkal korábbra nyúlik vissza, amiket csak legendák formájában ismertek.
Az ősi sumérok, Atlantisz és részben a kezdeti ókori Egyiptom korában érkezett sok fiatal lélek a Földre. Akkoriban a lélek otthonára még jól emlékeztek, ahogy akkoriban még volt kapcsolat földöntúli lényekkel. Asztrális lényekkel és testet öltött földönkívüliekkel is. De minél jobban besűrűsödött az anyag a Földön, annál misztikusabbnak és hatalmasabbnak tűntek az emberek számára azok a lények és végül Istenekké emelték őket.
Így jöttek létre az első vallások. Egyrészt vallások alakultak ki, mert a lelkek elfelejtették kik is ők valójában. Azonban ezek vallások arra is szolgáltak, hogy az ősi tudást kódolt formában megőrizzék, mielőtt az emberiség végleg elérkezne a beharangozott felejtés stádiumába. Sok ilyen vallás feledésbe merült, de ilyen típusú vallásként részben túlélő a hinduizmus. Ez a legrégebbi még elven hit és gyökereiben ez vezet a legmesszebbre…Azonban ez nem jelenti azt, hogy egy vallás több igazságot hordoz, mint a másik. Az új vallások sokkal inkább a régi hitek kiegészítéseként, bővítéseként és/vagy kijavításaként tekintendők. Minden, ami átjött azt meghamisították, mint az tudjátok. Könnyű lenne azt gondolni a legrégebbi vallás lenne a legigazabb, mert időben közelebb állt az igazsághoz, éppen így könnyű lenne azt gondolni, a legújabb hitforma a legigazabb, mert azt még nem ferdítették el…Egy ember hitbeli irányultsága még nem mond semmit el a lelki fejlődésének állapotáról. Sokkal inkább látható azon, ahogyan egy ember a hitét megéli [ a hétköznapokban]….
Amikor az emberek egyre mélyebbre süllyedtek az anyagban, akkor egyre jobban kezdtek el függeni az anyatermészettől. A régi tudás megvolt még, de a más lényekkel való kapcsolat nem működött csak szellemi szinten és a Fölanyával való mély kapcsolaton keresztül. Így vált Földanya Istenné és a természeti vallások, a sámánizmus sok fajtája születet meg.


gyökér csakra.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Egyéni lélekszinten ez a vörös magszín, a gyökércsakra. Ez a csakra a fizikai testé és a Földanyával való kapcsolatot szimbolizálja. A test egy a Földdel – a Földanyából jön és egy nap oda is tér vissza. A lélek az univerzumból származik és így képes kapcsolatba lépni az univerzummal. A régi sámánok és a természeti népek tudták ezt, de a fizikai test már annyira besűrűsödött, hogy a természet eszközeit kellett használniuk, hogy transzcendens tudatállapotba kerülhessenek. A vörös fejlődési szinten a lélek az inkarnációja során a puszta túléléssel van elfoglalva. Mestere lesz a fizikai síknak, testének táplálásában és a természet tiszteletében. A sámán mesteri fokon levizsgázott az élet eme lépcsőfokán…De ez nem jelenti azt, hogy minden sámán csupán ezen a fejlődési fokon (gyökércsakra) állna…

sex csakra.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


A szakrális csakra narancs színével a szexualitást és az életörömet jelképezi. A földi kívánságokat és vágyakat hordozza és abszolút összefüggésbe lehet hozni a vörös fejlődési szinttel. Itt még mindig a fizikai szint túléléséről van szó. A túlélés kipipálva, a vörös szintet a háta mögött hagyó lélek, olyan szinten ismeri ki már magát a Földön, hogy figyelmét a fizikai létezés örömei felé is fordíthatja. Jobban kiismeri magát, mint a fehér vagy vörös szinten állók és tudása alapján némi előnyre tett szert másokkal szemben.
A narancs és később a sárga szinten hozza létre a legtöbb lélek a karmáját, mert ez a lélek jobb, gazdagabb, szebb, okosabb akar lenni a többieknél. Élvezni akarja a világi élet minden előnyét.
A narancs szint elvégzése a tantra útját szimbolizálja vagy a taoizmus ősformája, ami a világi élet élvezetéről szól, anélkül hogy ezzel egy másik lénynek kárt okoznánk.

solar plexus.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


De a mások feletti hatalom csábítása még mindig nagy és a hatalomról szól a sárga szinten lévő lelkek élete.


Sok sárga szinten tartózkodó lélek épp a karmáját oldja fel, amiket narancs állapotukban teremtettek. Gyakran ájulatban érzik magukat és új harc kezdődik, ami gyakran sok inkarnáción keresztül zajlik.
Az ájultságtól (tudatlanság=hatalom nélküliség állapotától=kiszolgáltatottságtól) való félelmükben egyre több hatalmat akarnak szerezni, ami sok inkarnáción keresztül eltarthat. A sárga szint elvégzése általában egy nagyon hosszú út, ami sok-sok inkarnációt vehet igénybe. Ezért van két nagy világvallás is, amik megfelelnek a sárga szintnek. Egyrészt a júdeaizmus, ahol az Istenek vagy Istennők helyébe egy férfi Istent helyez, másrészt a buddhizmus született meg, hogy segítséget nyújtson a lelkeknek a sárga szintjük végén a hatalmi témák meghaladásához.
Az egyéni szellem hatalmának lecsillapításával lehetséges az Örök és Egy szellemhez való visszacsatlakozás. A teremetés mögötti csend, az állapot, amiből a lélek egykor született.
A megvilágosodás minden létező ősi esszenciájához való visszacsatolás állapota. Ami azonban még nem egyenlő a lélek utazásának végével. Legalábbis csak a legritkább esetekben. Sokan, akik túl vannak a sárga szint fejlődésfokán valamelyik „elmúlt” életében már megtapasztalták a megvilágosodást. Ez azonban könnyebben érhető el egy kolostor vagy a hegyek elszigeteltségében, ennél nehezebb, ha világi kihívásokkal kell közben szembenéznie a léleknek.

szív csakra1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


A következő fejlődési fok, ill. a következő csakrát a zöld szín jellemzi. Ez a szív- csakra, a Krisztus-energia (kristály-energia) székhelye. Jézus hozta el a kereszténységet és bővítette ki a tanításokat a Földön a felebaráti szeretettel, függetlenül attól, amit később az egyház ezzel a tanítással tett. A zöld fejlődési fokon álló lelkek általában világi inkarnációkban élnek. Anyák és apák, világi hivatást űznek és társas kapcsolati szinten munkálkodnak, hogy megtalálják belső békéjüket. Ez gyakran az egyik legnagyobb kihívás. Mert az érzelmek, amik a társas kapcsolatok szintjén vannak a legerősebbek, amiket transzcendálni, felemelni szükséges.
A zöld fejlődési szint elvégzése a teljes odaadással való szolgálat, anélkül hogy a lélek megfeledkezne önmagáról. Megtalálni a békét a földi élet forgatagában. Ennek a szintnek a mesterfokán vizsgázók gyógyítói képességeket fejlesztenek ki. Így Jézus a mesterré válás előhírnöke volt ezen a szinten, híres volt a kézrátétellel való gyógyításról.

A Földön sok más fejlődési fok is képviselteti magát, még ha egy bizonyos szín dominál is. Minden szín/minden fejlődési szintnek megvan az erőssége és a gyengesége. A zöld szint kezdetekor mások igazi megértése gyakran nehézséget jelent a lélek számára. Az ilyen lélek gyakran makacs és inkább saját útját járja. Ha felismeri, hogy így nem jut előbbre, általában átesik a ló másik oldalára és alárendelődik. Itt az arany középút megtalálása a cél- ami minden szintre igaz. A kereszténység Istenét nagyon erősen megszemélyesítették és emberszerűvé vált, ami ennek a fejlődési szintnek egy tévedése, amit meg kell oldani. De minden szintnek megvannak a sajátos tévedései, ahogyan a tanításai is.


(Összefoglalva:
Vörös: Harc a túlélésért – Összhangban a természettel
Narancs: Vágyak kielégítése – a teremtés tudatos élvezete
Sárga: Hatalommal való visszaélés – saját hatalom visszaszerzése/Önuralom
Zöld: Önálló egyénné válás harca – Képesség a szeretet megélésre és beengedésére)

torok csakra.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Torokcsakra, igen ez az átmenet a zöldből a kékbe, Ha a léleknek sikerül egyéniségét ezen a világon belül kifejeznie és úgy élnie, hogy mégsem válik számkivetett magányos farkassá, újra felébred lelkének kreativitása…ezek a lelkek válogatott barátokkal rendelkeznek és nem számkivetettek, mert szabadon választották egyéni útjukat és nem félnek attól, hogy mások és másként élnek…Azonban ez csak nagyvonalakban vázolt kép és nem mindenkire igaz – A fejlődés nem történik mindig lineárisan, mint azt eddig lefestettük, erre később majd kitérünk.
A legtöbb türkiz szinten lévő lélek ateista vagy szabad szellemű. A vallás és a hit kreatív gondolati szerkezetek és a szavakon túl jönnek létre.
Művészi módon fejezik ki ezt a belsőjükben fellelhető megfoghatatlan LÉTET, hogy megértsék és másokat is inspiráljanak vele.
A fiatal „türkiz” lélek azonban kicsit elveszettnek érzi magát kreativitásában, megpróbál másokat másolni és sikertelen művészként végzi vagy egy olyan munkahelyen dolgozik, ami messze távol van álmaitól. Ez frusztrálhatja és lehangolttá teheti.
A nyugati világ lelkeinek nagy része ezen a fokon áll. Sok öreg lélek depressziós, mert nem tudják megtapasztalni kreativitásukat a saját fejlődési fokukon. Igen úgy tűnhet számotokra, hogy sok fiatal lélek van még, akik szunyókálnak, és robotokként irányítja őket a hatalmi tudatkontroll. De valójában a legtöbb lélek már öreg és a kreativitásuk elnyomása következtében alusszák álmaikat, ami egy fiatal lélek látszatát keltheti…
Azok a lelkek, akik lezárták a türkiz szintet, nagy festők és zenészek, akik műveikkel emberek millióit érintettek meg szívükben…
Nem szükséges minden szintet mesterfokon lezárni, ez olyan mint az érettségi [ford. megj.-emelt szint/közép szint]. Vizsgázhatsz dicsérettel vagy éppen hogy átmehetsz. Ezután folytathatsz további tanulmányokat. Annak ellenére, hogy mindegyik szintből le kell vizsgázni, mindenki jobb vagy rosszabb egy adott szintből. Egy lélek specializálhatja magát egy területre vagy haladhat tovább is.

Nos az iszlám valóban a kereszténység kibővítése. Korrekciónak szánták. A legfontosabb üzenete az, hogy Jézushoz hasonlóan Mohamed is próféta volt. Ennek az üzenetnek kéne szolgálni az emberiséget a fejlődésben, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus vagy Mohamed. Isten egy hírnöke!
Ez a kék szint hívőszava. A lelkek a kék szinten helyreállították a segítségüket [mankójukat] a lelkükkel való kapcsolódással és így Istennel összekapcsolódva élik meg egyéni kreativitásukat. Az „isteni” nagykövetei lesznek, tanítók és mások számára inspirációként szolgálnak.
Kezdetekben ismét konfrontálódnak a hatalom csábításával. Sok embert vonzanak magukhoz és el kell kerülniük, hogy ebből hasznot húzzanak vagy, hogy magukat gurunak nevezzék ki. A kék szint mestereként egyfajta tanárrá váltak, akik másokat felemelnek (inspirálnak). Aki találkozik a kék szint egy igaz tanárával, nem lealacsonyítva, hanem felemelve érzi magát majd. Egy kék szintű tanár közben annak is tudatában van, hogy mindenki mástól is tanulhat. Minden lélek egyéni tapasztalatokkal rendelkezik és ez számukra is megtisztelő és érdekes.


homlok csakra.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Aki mesterfokon végzi el a kék szintet, újra kapcsolatba kerül a kozmosszal, más lényekkel, de ebben az esetben oly módon, hogy felismeri ezekben a lényekben a családot és nem felette álló isteneknek látja őket. A kék szint elvégzése után nincs szüksége a léleknek vallásra. Minden vallás egységbe rendeződött, a mögötte álló igazság és minden tévedés felismerhetővé vált.
A kék úton járó lélek, mint egy hagyma héjait, úgy hámozza héjanként az egyik tévedést a másik után, míg eljut a maghoz, a saját isteni igazsághoz.
Tudja, hogy nem tud semmit és minden egyes héj lefejtése után lépésenként haladja meg a földi megértés korlátait. De a megértéshez vezető úton minden lehetséges tévedéssel találkozhat. A szimbolikus hagyma minden héja egy további illúzió, ami kifoghat rajta és amit fel kell emelnie az egységbe.

korona csakra.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Ha elérte célját, akkor az ibolya szint következik. Ez az, amit ti Felemelkedésnek neveztek. Ezután a lélek tovább halad, még ha az útja túlmutat a fizikai anyagon, mert a fejlődés nem ér véget ezen a ponton, csupán a fizikai valóság sűrűjében vezető úté, mert ez a világ természetétől fogva korlátokkal rendelkezik, a lélek azonban végtelen.


Nos – a világvallások olyan időkben keletkeztek, amikor egy bizonyos lélekszín erőteljesebben jelent meg a Földön, ill. gyakran egy új korszakot és lélekszínt harangoztak be. Mégis, egy kék fejlődési szintű lélek egy katolikus pap életét is választhatja magának, hogy hű lehessen feladatához, mint Isten nagykövete/hírnöke. Egy kék léleknek azonban itt nem mindig lesz könnyű dolga, mert az egyház törvényei nem mindig felelnek meg Isten valódi tanításainak, de pont ez a kihívás lehet, amit ez a lélek kitűzött maga elé…


Sok sárga és zöld fejlettségi szinten lévő lélek inkarnálódik iszlám országokba. Ezt megfigyelhetitek a szoros családi kötelékeken, ill. a csoportosulások hatalmi témáiban. Annak ellenére, hogy az iszlám a legfiatalabb vallás, ezt a vallást magyarázták a legjobban félre. Ez történik mindig az új hitirányzatokkal. Ez az igazság elkendőzését szolgálja, mely igazság ennek ellenére fényként utat tör magának a sötétségből kiemelkedve.


Sok zöld, türkiz és kék utat járó öreg lélek jógázik, annak ellenére, hogy ez a legősibb vallásból ered. Itt tapasztalható meg a visszacsatolás az eredethez.


St.Germain beszél nektek az ibolya sugárról és ennek a színsugárnak a képességéről, hogy rövid időre feloldja a lineáris időt és így aki képes dolgozni az ibolya fénnyel, az visszacsatlakozik oda, ahol a lelke még kapcsolódott a teremtőhöz. Így a fehér visszavezet az ibolyához. A kör bezárul és mégis történt fejlődés és felismerés. [ford. megj.-Ez az, amit sose fejtenek ki pontosan…Michael Newton könyvében azt válaszolják a hipnózisalanyok, hogy „a Forrás saját örömére teremt”...nem azért hogy „több” legyen és fejlődjön, miért is akarna több lenni egy abszolút tökéletes energia??? Ezt eddig sem értettem….Mindenesetre a szufik is elgondolkodtak ezen, szerintük Isten maga a szépség és a szépség természete a kifejeződés, szerintük ezért teremti a Forrás a lelkeket…ez egy kicsit romantikusabb verzió, mint az örökös tanulni-tanulni, hogy legyen belőlünk valaki…]


Mint azt már korábban elmondtam a lelkek specializálódhatnak egyik vagy másik területre (színre/szintre). Tehát aki köztetek erős vonzódást érez a természeti vallások iránt, az nem jelenti mindjárt azt, hogy a lélek egy alacsony fejlettségi fokozatban van. Ez utalhat arra, hogy ez a ti szakterületetek!
Az egyes szintek közötti fejlődés sem lineáris folyamat. Lehetséges, hogy bár a lélek elérte a zöld szintet, mégis a sárga és piros szint egyes témáival dolgozik, hogy finomítsa azokat és hogy új tapasztalatokat gyűjtsön egyeztetve a zöld szinttel.
Tehát fontos, hogy az általam átadott tudást ne lineárisan értelmezzétek. Nem is mások kategorizálását szolgálja. Egy lélek fejlődési szintje a legjobban arról ismerhető fel, mennyi együttérzés van benne. Ezt ne feledjétek!


Léteznek ibolya szintű inkarnálódott lelkek, de ők nem közismertek. Nem lépnek ki a nyilvánosság elé ezekben a napokban. Azok a kevesek, akik itt vannak mindenféle civilizációtól távol meditálnak a hegyekben, hogy fenntartsák a [z emberi] kollektív kapcsolatát a szellemmel [Egy-gyel]. Mások még az erdők mélyén élnek azokba a kis létszámú törzsekben, hogy fenntartsák a kapcsolatot Földanyával. Mások „csendes” angyalként tevékenykednek világi segélyszervezeteknél, a világ előtt ismeretlenül. Még nem jött el az idő, hogy kilétüket felfedve nyilvánosan mutatkozzanak ezek a mesterek.

Csakra színek és lélekfejlődés1.jpg
 
 Kép forrása: Pinterest.com


Csatornázta: © Shari D. Kovacs

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.sternenkraft.at/sternenbotschaften/botschaften-shari/chakra-farben-seelenentwicklung-und-weltreligionen/ http://kristalyhang.wordpress.com