Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÉLŐ KRYON CSATORNÁZÁS

2018-11-02


"A DNS aktiválásnak az elkezdése"

 ÉLŐ KRYON CSATORNÁZÁS.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Hogy segítsünk az olvasónak, ezt az üzenetet újraközvetítettük (Lee és Kryon) és kibővítettük, hogy még világosabb megértést biztosítson. Gyakran az élő közvetítés alkalmával olyan energiák vannak jelen, amelyek hordoznak egyfajta kommunikációt, amit a nyomtatott anyag nem. Ráadásul ez a közvetítés olyan helyen történt, ahol egyszerre négy nyelvre történt a szinkronfordítás. A rövid mondatokat megváltoztattunk az olvashatóság érdekében. Élvezzétek hát ezt a feljavított üzenetet, amely Rigában, Litvániában hangzott el, 2009 márciusában.

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól. Újból elmondjuk, hogy az itt jelenlévő energia tiszta. Újból elmondjuk, hogy itt nincs tennivaló és nincs manipuláció. Nincs olyan terv, mely az akaratotokat venné át; csak a szívetek megnyitására van.

Az Emberi Lények keresik a Teremtőt, és ezt teszik szinte attól a pillanattól fogva, amikor megszületnek, mert valami hiányzik. Én ezt a zenének hívom, ami az az ének, amit eonokon keresztül hallgattatok a fátyol túloldalán... az én oldalamon. Az egy óriási megrázkódtatás, erre a bolygóra születni, Emberi testbe, amikor hirtelen újra sejtstruktúrátok lesz. Ez egy megrázkódtatás annak a rendszernek a számára, ami a lélek. Ami a legnyilvánvalóbb dolog az egyik oldalról a másikra jutás során, az az az érzés, hogy hirtelen egyedül vagy. Ekkor az életed hátralévő részét azzal töltöd, hogy keresed a hiányzó részt.

Néhányotok felfedezte, talán az istentiszteleteitek épületeiben, hogy milyen érzés térdelni és Isten hatalmát hívni... és megkapni, ahogy átcsap felettetek. Ha ez a helyzet, csak ülni akarsz benne, ugye? Ez gyönyörű. Néhányotok, a meditációitokban, megkapja ugyanezt. Ez gyönyörű! Mert ülhetsz és érintkezésbe léphetsz, úgy gondolod, egy rövid időre. Ez valami fizikai, amit megtehetsz, hogy a hiányzó kapcsolatot létrehozd.

Azokban a rövid pillanatokban minden rendben van. Azokban a pillanatokban úgy érzed, létrehozol egy időt, ahol megérinted Isten arcát, legalább egy picit. És amikor ezt teszed, hallod a zenét és minden jól van. Sok időt töltesz azzal, hogy megpróbált újra létrehozni azt a valamit, ami hiányzik... hiányzik a születéstől fogva.

Az emberiség mindig is ezt tette. Én tudom, hogy miért, mert a zene számomra sosem szűnik meg. Azt mondom nektek, hogy én, mint Kryon, nem tudom elképzelni enélkül létezni. Az égi kórus, ami a fényben énekel a fátyol felém eső oldalán, az az, amihez mi mindannyian hozzá vagyunk szokva, mert örökkévalóak vagyunk és ide tartozunk. Mindkét irányban örökkévalóságot töltöttetek el, ezt hallgatva, ti is, és mégis teljesen lecsatlakoztok, amikor megérkeztek a Földre. Ez frusztráló kell hogy legyen az Emberi Lény számára, hogy ez elment... hogy ez nincs.

Tehát elkezdjük a mai tanítást, és ezzel a mondattal kezdjük: Egy új energia van ezen a bolygón, és ez az energia keresi, hogy most aktiválja a lélek energia azon darabjait és részeit, amit DNS-nek hívunk. Ez a testetek azon része, mely megtalálható 3D-ben és multi-D-ben is, ahol a a Fensőbb-Én lakozik. Ahogy aktiváljátok az energiát azokból az eszközökből, melyek újak, ugyanakkor aktiváljátok a mágneses rács újrahangoltságát, a Kristályrács létrehozását, Gaia rezgésciklusát, amit a maják előrejeleztek... ezek a dolgok mind-mind részei a játéknak. Amikor a harmonikus Konvergencia energiájába belekavartok, ez mind engedélyt ad számotokra, hogy elkezdődjön egy folyamat, ami egy szent érettségi, amit a mesterlét.

Ezek a mester eszközök – az engedély magad számára, hogy megértsd a kvantum állapotot, ami benned van. Ennek a felfedezésnek a folyamatában néhányatok elkezdi újra hallani a zenét. Megígérem. Ez nem olyasmi, hogy le kell ülnötök és meditálni, hogy végrehajtsátok, mert a DNS, amikor aktiválva van, így marad [megváltozva marad]. Nem fogjátok be- és kikapcsolni. Ez egy összetett kirakós játék, és felhívtam a társam figyelmét arra, hogy ma este legyen óvatos és lassan haladjon, hogy ez megfelelően legyen irányítva, velősen legyen fogalmazva és szeretettel legyen kommunikálva.

Ami most következik, az könyvben meg fog jelenni, így ezek utasítások, amiket a társam [Lee] most először hall. Mert a DNS-könyv folyamatban van, és ez egy fejezet lesz ebben, mert ez egy gyakorlatias része annak, ami ezidáig csak elméleti tananyag volt... a DNS 12 rétege, hogyan azonosítjuk őket, mik a neveik, mi a szerepük. De most még több is van a történetből, és ma ezt választottam, hogy átadjam ezt az információt, itt ezen a nagyszerű helyen [Riga Stadion], ezen a soknyelvű helyen [a Baltikum], a legújabbkori szabadság eme helyszínén.

Oka van annak, hogy miért itt fejtjük ezt ki, és egy ilyen indok, hogy ez nem egy nyugati üzenet! Ez a teljes családnak szóló univerzális üzenet, és ők itt ülnek előttem, több nyelven hallgatva [angol, lett, orosz, litván, észt], de csak egy nyelvet érezve – ami a harmadik nyelv, a szereteté.

A tanítás elkezdődik…

Voltak kérdéseik azoknak, akik ilyen csatornázásokra járnak, mint ez is, mert kérdezgetik a társamat: „Mi ez a sok minden a DNS-ről? Miért beszél Kryon állandóan a DNS-ről? Miért nem angyali dolgokról beszél, ezoterikus dolgokról? Miért nem meséli el nekünk, azt amiért jöttünk? Ez helyett mindig csak vegyészetről akar beszélni.” Ha te is ezt kérdezed, kedves, akkor még mindig nem érted az igazi nagy dolgot, ami fel lett fedve: a sejtstruktúrátokon belül vannak a mesterlét eszközei és ezek nem láthatatlanok. Ezek részei a sejt struktúrának, amit ma a tudomány egy teljesen más módon tanulmányoz. A spirituális titkok a DNS-ben vannak! A mesterlét utasításkészletei a DNS-ben vannak! Tehát, a DNS-ed ezoterikus tanulmányozása átváltozik a mesterlét és a bennlevő Isten tanulmányozásába, és egy belépő ahhoz, ami minden, ami van.

A testedben a dupla spirál százbilliónyi másolata található, és már átadtam számotokra a benne található energiák neveit. Most ezek közül néhány specifikusról fogunk beszélni, egy halmazukról. De még mielőtt a részletekről beszélnénk, előtte még egyszer át kell adnunk néhány forgatókönyvet, amit meg kell értenetek.

Az Emberi Lények listákat akarnak! Azt kívánjátok, hogy mindent osztályokba sorolhassatok, arról, hogy a dolgok hogyan működnek. Ez segít nektek a tanulásban, merthogy mindnyájan a lineáris gondolkodáshoz vagytok szokva. Továbbá egycélú mechanikai és kémiai folyamatokhoz vagytok szokva. Még a legösszetettebb kémiai folyamatok is ugyanúgy működnek minden egyes alkalommal. Felfedezed, hogy mi mit csinál, ezek után alkalmazod a jellemzők egy listájára, melyek egy adott sorrendben fordulnak elő az idő folyamán. Végülis vegyésszé válsz, aki ismeri ezeket a lineáris folyamatokat.

A kvantum-DNS nem egy lineáris módon működik. Tehát nem tudjátok osztályokba sorolni a funkciójában. Ezen ezt értem: a bolygón található legbonyolultabb gépekben is, melyek alkatrészek tízezreit tartalmazhatják, az egyes részek mindig ugyanazt a valamit csinálják. Lehet hogy van valami, ami ezerszer bonyolultabb, mint egy drága óra, de a rugók és a fogaskerekek mindigis rugók és fogaskerekek lesznek. Ugyanazt a dolgot teszik időről időre egy komplex módon.

A legkifinomultabb elektronikáitok pontosan ugyanúgy működnek. Milliónyi egyforma folyamatot hajtanak végre újra és újra, és az elektronpályák mindig ugyanazt a kapcsolást hajtják végre... egy egyedi folyamat gyorsan lefut lineáris bonyolultságban. A DNS nem ilyen. Ez nem egy gép. El kell kezdened úgy gondolni a DNS-re, mint ami totálisan és teljesen együttműködik saját magával. Amikor egy rész változik, a mellette lévő rész is változik. Ekkor nem tudjátok beazonosítani az egyes DNS-részeknek az egyedi céljait, ahogy mindig ugyanazt a dolgot hajtják végre. Gondoljatok az előbb említett összetett órára. Mi lenne, ha ez hirtelen interdimenzionálissá válna, és a rugó hirtelen fogaskerékké változna és a fogaskerék meg tudná változtatni az alakját és a méretét, ahogy éppen szükséges? Gondoljátok el - egy feleslegessé váló rész egyszerűen eltűnik, és ha valamire szükség van, ami nem volt ott, akkor az előtűnik! Ez csakugyan összetett lenne, ugye? Továbbá, ez a kvantumóra magától eldönti, hogy megváltoztatja azt az időkeretet, amivel eredetileg dolgoznia kellett volna. Fura? Ez a kvantum DNS.

Korábban már átadtuk a 12 rétegű DNS magyarázatát, tananyagszerű módon, ahogy ezek léteznek. Viszont mindig óvatosak voltunk, és nem mondtuk el, hogy mely réteg mit is csinál. Mindössze a feladataikat és energiáikat vagy a raktározási jellemzőiket adtuk át. Ezt egy pillanat múlva meglátjátok. De ahogy ezek együttműködnek, mindegyik réteg átalakul; ami azt jelenti, hogy változnak, attól függően, hogy a másik éppen mit tesz. Tehát azt mondhatod, hogy van egy motor, ahol minden egyes alkatrész folyamatosan változik és vált, attól függően, hogy a motornak mire van szüksége. Ez összetett és kvantum.

Kvantumállapotban nincs idő. Kvantumállapotban nincs adott hely, ahol bármi is lenne. Mert a kvantummechanika azt követeli meg, hogy bármely anyag, ha így akarjátok hívni, vagy bármely energia, ha így akarjátok hívni, mindenhol van, együtt, egy egységben. Képzeljetek el valami ilyen összetettséget! Most képzeljétek el, hogy ez duplikálva van a testetekben százmillószámra.

Van még valami. Még mielőtt elkezdenénk ezeket a részeket felsorolni, melyek az új eszközkészletet alkotják, van még valami más.

[Szünet]

Annak oka, hogy a társam tétovázik, az, hogy ezt megmutatom neki és erre nincsenek szavak. Erre még nincs tudományág. Ez új a számára. Ahhoz, hogy a DNS megfelelően működjön, hogy végre tudja hajtani az összes dolgot, amiről ezoterikusan és kvantumosan beszélünk, 300 billió DNS darabnak kell ugyanazt tudnia, ugyanabban az időpontban! Kell lennie egy kommunikációnak, mely a lábujjad körmének mikroszkópikus DNS-ében történik, egy időben a fejed leghosszabb hajszálában lévővel. Mindkettőnek azonnal kell tudnia róla. Akkor azoknak a billió daraboknak egyet kell érteniük, a tudatosság ugyanazon energiájába kell belemerülniük. Ennek mind egy 3D-s szerkezetben kell történnie – ami a ti valóságotokban van. Erre a folyamatra nincs tudományos szó, hacsak nem vesszük figyelembe azt, amit a fotonok leírására használnak, ami az „összekapcsolódás”.

Ez helyett „az energiák egybefolyása” van. Az egybefolyás igazából azt jelenti, hogy az energiák egybeolvadnak, így valami mássá válnak, egy egységgé. A tudomány ezt még nem látja a DNS-ben, de valamilyen szinten tudják, hogy léteznie kell. Egyébként hogy tudná az Emberi test azt tenni, amit tesz?

A sejtstruktúra az specifikus és egyedi. Mint a lineáris gép, ez specializált, és hallottatok már a törzssejtekről, melyek ezt a specifikusságot hordozzák. De a DNS az megegyezik a teljes testben. Nem specifikus. Nincsen lábujjköröm DNS vagy haj DNS vagy szív DNS. Csak a saját egyedi DNS-ed van. Ugyanannak az Emberi kvantum tervezetnek a billiónyi másolata kell, hogy beszéljen egymáshoz pillanatról pillanatra, különben megszűnnél létezni. Ezt hogyan is teszik? Valójában nem adtak tudományos nevet a DNS-hurkok közötti kommunikáció folyamatának, de fognak. Ez egy kvantumosság a mágnesesség „levesében”.

Most nézzük meg, hogyan is működik ez a kommunikáció, és akkor a kirakósjáték darabjai elkezdenek összeállni. Merthogy a mágnesesség mestere áll előttetek. Sokan éveken át azt gondoltátok, hogy Kryon mágneses jellemzője a rácsról szól. Ez csak részben igaz, de ez valójában a DNS mágnesességéről szól. Mert ahogy a társam már jelezte a mai korábbi előadás sorozatban, van valami, amit tudnotok kellene a DNS-ről, és ez az, hogy vannak mágneses összetevői. A DNS minden egyes hurokja egy mágneses mezővel rendelkezik, mely átfedi a mellette levő hurkot, ami átfedi a mellette levőt. Százbilliónyi átfedés egyenlő egy tudatossággal. Ez ekkor egy mágneses lenyomatot képvisel, amit az Ember magával hordoz velük együtt. A mágnesesség egy interdimenzionális energia, egy kvantum energia, és ez a lenyomat hozza létre az Emberi aurát. Az aura az nem egy mágneses mező és nem lesztek képesek aurát látni mágneses eszközökkel. Az aura az Emberi testen belüli DNS kommunikáció egybefolyásának az eredménye, egy kvantum lenyomat, energiák egybeolvadása, ami egy kvantum mezőt hoz létre, amit nem tudtok mérni semmivel sem a bolygón, egyelőre.

Azért mondom el ezeket a dolgokat, mert meg kell értenetek, hogy ami a DNS-ben történik, az egyszerre történik, minden egyes energia rétegében. Gondoljatok a koordinációra, a kirakósjátékra. Ha van bármifajta ezoterikus aktiválásotok, ami új a DNS-edben, gondoljátok el, minek kell végbemennie! Százmilliónyi rész kapja meg egyszerre. Ez milyen érzés?

Reagálás egy pillanatra…

Már pár perce folyik a csatornázás. Viszont egy ekkora tömegben sok spirituális út létezik. Néhányan elkezdik megérteni, hogy ez egy valódi kommunikáció, és néhányan sosem fogják ezt felfogni. Lesznek azok, akik megértik, ami jönni fog és lesznek, akik nem. Ez az, amiért ezt valós időben ily módon leírjuk, hogy újra át tudjátok nézni ezt az információt, amikor szükségetek van rá. De soha semmi nem fogja nektek azt újból megadni, mint ami most történik; te és én egy kvantum-állapotban vagyunk, kedves családtag, pontosan ebben a pillanatban. Használjátok ki a lehetőséget. Mert ezen a helyen kvantum energiák sétálnak a széksorok között. Ezek közül néhány most meg is érint titeket, és érezni tudjátok őket.

A részletek…

Most pedig beszéljünk a DNS-ről. Ez most, társam, kritikus. Pontosan fogd fel a számokat; pontosan fogd fel a szándékokat, és tanítsd ezt egy olyan módon, ami lehetővé teszi a megértést. [Ezek utasítások voltak Lee számára.]

Ebben az új energiában van öt olyan réteg, melyek egy olyan pontig aktiválódnak, ahol nagy ajándékokban lesz részetek. De hibáznék, ha azt mondanám, hogy ez egy lineáris módon történik, mert az ötből egy, az mindig aktivált állapotban van. Így valójában négy plusz egy van! Már most zavarban vagyunk, mert kvantum energiákat linearizálunk, megpróbálva megszámozni őket. Mindenképpen ezt fogjuk tenni, mert nincs mód rá, hogy kvantum dolgokról kommunikáljak veletek, hacsak nem redukálom őket egy háromdimenziós szerkezetbe a tanítás számára. Tehát ezt fogom tenni.

Öt kvantum energia van ennek a kornak az ajándékaiba belevonva. Specifikusan öt. De azt mondhatjátok, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a legfőbbet, mert ez a fő 3D-s réteg. Ha ezt mondanátok, igazatok lenne. Ez összesen hat energiát jelent, de én mégis ragaszkodni fogok az ötös koncepcióhoz, mert az Egyes DNS Rétegre minden hatással van, bármi is történik a többiben. Az egyes réteg az a 3D-s dupla spirál… a lineáris vegyészet, amit a mikroszkóp alatt láthattok. Noha az egyes részek nem változnak, az, hogy hogyan hatnak egymásra, azt a többi 11 vezérli. Tehát az egyes réteg mindig váltásban van. Ez a vegyészetet reprezentálja; tehát azt, amit láttok és éreztek.

A numerológiában az ötös a változás száma, és ez megfelelő számunkra, hogy ezt azt energiát ebbe a leckébe belehelyezzük. A 5 energia vagy a rétegek 5 azonosítója a kettes számú, a hatos, a hetes és a nyolcas kombinációja, és a kilences. Ezek öt energiát képviselnek és hat réteget foglalnak magukba. Meg fogom magyarázni, ahogy haladunk, és fel fogom sorolni őket áttekintésképpen. Ez egy ezoterikus tanítás és ez bizony összetett. Ez csodálatos, és új, és elkezd megmagyarázni számotokra néhány dolgot, néhány olyan koncepciót, amire szükségetek van, hogy tudjátok. Magyarázatot ad a váltás kezdeti ajándékaira, és olyan jellemzőket szolgáltat, amiket megtehettek, amikre korábban nem voltatok képesek. Elkezdi megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

Már átadtam ennek a leckének az általános numerológiáját. Tehát már a numerológia energiájában vagyunk. Ha kételkedtek, hogy az ötös energiájával foglalkozunk, akkor íme: vegyétek a kettes, hatos, hetes, nyolcas és kilences rétegeket, és adjátok őket össze, és megkapjátok a numerológiai ötös energiáját [2+6+7+8+9=32]. A 32, ha egy számjegyre redukáljuk, az 5. Tehát ismétlem, az ötös az univerzális változást jelenti. Készüljetek fel a változásra!

Most pedig átadom, amit a társam záradéknak nevez. [Kryon mosolyog]. Ezek közül egy dolgok közül sem fog veled megtörténni, ha nem akarod őket. Ezek a Fénymunkásoknak szóló ajándékok. Ha a Fénymunkások ki akarják nyitni az ajtót, ha saját maguk kvantumrészeit akarják megnyomni a választás tudatosságán keresztül, akkor változás fog történni. Ha nem akarják, akkor semmi sem fog történni. Ezen a bolygón a valóságotokat az Emberi tudatosság választása vezeti.

Azok számára, akik nem értik meg ezt a koncepciót, újra elismétlem a nagyon híres Hardy-paradoxont. Ez azt állítja (a saját tudományotokban), hogy kvantum állapotban a fotonok, ha megfigyelik őket, megváltoztatják a jellemzőiket. Ez igazán nem különbözik, mert a ti szándékotok az a megfigyelés, hogy változást hozzatok létre a kvantum DNS-etekben. Szándék nélkül semmi sem történik.

A jó öreg doki a fél-litván nevével [Kryon csapattag, Dr. Todd Ovokaitys] ezt jól megmagyarázta. Azt mondja, hogy a DNS nagyon olyan, mint a legfejlettebb sugárhajtásos repülőgép, amit valaha is készítettek. Viszont a föld bolygó energiája, ami szó szerint beszél a DNS-etekhez a mágneses mezőn keresztül, mindig is alacsony volt. A mesterlét energiájához viszonyítva, a prófétákhoz viszonyítva, a DNS-etek mindig alacsony energiaszinten volt. Tehát az a csodálatos sugárhajtásos gép egyszerűen fel és alá taxizott a kifutópályán az egész emberiség számára, minden időkben, a teljes történelmen át. Most ez változik, és ti készen álltok a repülésre. Ez az üzenet és mindig is ez volt. Nézzük meg tételesen, mi is változik.

A DNS tanításai… kvantum leckék számotokra és a múltatok

A kettes DNS réteg úgy írható le, mint az Emberi Lény életfeladata. Ha a DNS-t energiánként osztályozzátok, akkor tegyétek 3D-be a tanításhoz, ezt egyszerűbb megérteni. Fontos, hogy megértsd, hogy mi az életfeladat, és hogy miért van a DNS-edben. Ezzel jössz erre a bolygóra, és ez valami olyasmi, amit számodra hoztak létre az Akasha Krónikának megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az életfeladatod a múlt életeidhez kötődik.

Tehát, mivel ez összefügg az elmúlt életeiddel, a személyes Akasha DNS feljegyzésekkel, ez kapcsolódik a hetes és nyolcas réteghez [a DNS-esed lemúriai rétegei]. Máris egymásra hatunk, nemdebár? Egy réteg sem működik önállóan, de térjünk vissza a ketteshez.

Azok számára, akik azt mondanák, hogy „Életfeladat? Úgy hangzik, mint a karma”, ez nem az. Semmi köze sincs a karmához. Ez inkább egy energia, mely rád lett téve, amit néhányan szándéknak hívnak. Mi az, ami hajt téged? Néhányotok bejön és a sejtek azt az üzenetet éneklik, ami azt mondja, hogy „Sohasem akarok egyedül lenni.” Mit gondoltok, mi az életfeladatod? Egyedül lenni! Ez nem tűnik tisztességesnek, ugye? De ez az életfeladat energiája.

Bármi, amit az elmúlt életeid egyberaktak, mint egy kirakósjátékot, melyek olyan dolgokat képviselnek, amiket még nem valósítottál meg, éppenséggel az életfeladatoddá válnak. Sokan vannak ebben a szobában, akiknek nagyon hasonló életfeladatuk van, és amikor megmondom, hogy mi ez, akkor tudni fogjátok, hogy igazam van. Generációkon keresztül a Baltikumnak egy olyan élet valósága jutott, ami meg volt határozva a számotokra. Te ez vagy, te az vagy. Ezen a módon fogsz gondolkodni, azon a módon fogsz gondolkodni, és sokan közületek tudják, hogy miről beszélek. Tehát nagyon sok olyan életfeladat van ebben a teremben, ami azonos: Soha többé ne hagyd, hogy mások határozzanak meg téged, mint társadalmi lényt. Legyen a szabadságod és függetlenséged országos szintű, tükröződjön a gondolkodásodban. Ez nem karma, de ez személyes és tükrözi, hogy mit teszel a többiekkel. Ez a karma helyett az életfeladatod.

Tudod, hogy ez mit tesz számotokra, mint egy csoport számára? Lehetővé teszi az energiáitok felröppenését. Ne lepődjetek meg, ha egy felébredés történik itt ezen a helyen, ami spirituális alapú. Ez így működik. Ez a kettes réteg, és ez változik. Módosul. Megváltozik. Így azt mondhatod: „Nos, hogy is változik meg? Az életfeladatnak életfeladatnak kell lennie. Hogyan változhat meg, ha azon alapul, ami éppenséggel megtörtént?” Ezt így válaszolom meg: Ez a megvalósulásának képességében változik meg. Tehát a feladat azonos lehet, de a feladat eredménye nagyban feljavult. Kövessek továbbra is.

Az a réteg, mely mindig mindenben érintett, az a hatos számú. Ismeritek a hatos numerológiáját? Nézzetek utána, merthogy ezt mondtunk nektek: A hatos szám a Fensőbb-Én energiáját képviseli. [Szünet] Ha még nem hallottátok volna ezt korábban, most meg kell, hogy halljátok: Hol is van a Fensőbb-Én? Nos, az éppen elhangzott szavak alapján, fentebb kell, hogy legyen, ugye? De nem így van. Az egyetlen rész, ami magasabban van, a vibrációjának az általatok történő érzékelése. Egy olyan helyen van, mely arra késztet benneteket, hogy imádni akarjátok. Felfogtátok, hogy nagyon sokat közületek az imádás épületeibe jár, azért hogy magatokkal kapcsolódjatok? Tehát térdeltek és hallgatjátok a zenét és magatokhoz imádkoztok!

Nem vagyok istenkáromló. Alapvető információkat adok át arról, hogy hogyan működnek az Emberek, és hogyan érzékelitek Istent. A Fensőbb-Én, az a hatalmas angyal, az aranyszínű, az a darab és rész, mely a fátyol túloldalához kapcsolódik, mely az alapvető lelked, mindig is Istennek tűnik számodra. Pedig ez a részed... és benne van a DNS-edben! Szeretnél folyamatosan hozzá kapcsolódni, ugyebár? Nos, amíg ez az új energia ki nem fejlődött, ez azt igényelte, hogy dolgozzatok meg érte, mert ez nem volt elérhető a közönséges Emberi tudatosságon belül. Most már igen!

Mit szólnátok egy 100%-os folyamatos kapcsolathoz a Fensőbb-Énnel? „Nos, Kryon, ha ez meglenne, olyan lennék, mint egy mester!” Pontosan! És mi tart vissza elképzelni, hogy egy ilyen dolog lehetséges, kedves Emberi Lény? Ez egy kissé túl hatalmas a számodra? Ez nem túl hatalmas! Ez az élet céljának az érzése, hogy van egy szent cél, ami miatt itt vagy. Ó igen, a kihívások jönnek és mennek, de az élet már csak ilyen. Isten szeretete mindig a szívedben van, mindig kapcsolódsz. A váltás energiája elkezdni megváltoztatni a képességedet erre, és most sokkal könnyebbé válik elérni ezt a mesterlétet.

A hatos réteg benne van minden egyes eszközkészletben, amit valaha is le fogok írni számotokra. Tehát azok az intellektuális gondolkodók, akik 3D-be akarják helyezni a dolgokat, meg fogják számolni a rétegeket numerológiai célokból és mondják: „Nos, ha ez mindig érintett, akkor ezt beleszámoljuk, vagy ne számoljuk bele?” Azt mondom, hogy igazából nem számít. Mert ez folyamatosan változik minden egyes réteggel, amivel dolgozik. Miért akarjátok megfogni ezt a nehezen meghatározható energiát, ami kvantumos? Tényleg igazán meg kell értenetek minden részét ahhoz, hogy használjátok? Tehát a kettes réteg az életfeladat és a hatos réteg a Fensőbb-Én. Mindkettő érintett ebben az eszközkészletben. Most pedig eljutunk ahhoz a kettőhöz, ami kritikus, és amit korábban már említettünk.

A két legfontosabb…

A DNS azon két energiája (rétegei), melyeket most fogok átadni, a legfontosabb Emberi DNS energiák a bolygón. Ezek mindig is a legfontosabbak lesznek, mert ezek hajtják meg a karmikus cél motorját. Felelősek az életfeladatokért és kapcsolódnak a hatos réteghez, a Fensőbb-Énhez. Figyeljetek: csak két olyan DNS energia csoport van, melyek párban vannak. Ezek a négyes és ötös rétegek, amiket ma nem tárgyalunk és a hetes és nyolcas, amit viszont igen.

Ahogy a négyes és ötös is, a hetes és a nyolcas is házastársak. Mondhatnád: „Nos, ez miért is van? Miért is nem hívod őket egy rétegnek?” Ez a hangsúlyozás és a numerológusok miatt van. [Kryon mosolyog] Szükséged van, hogy halljad, hogy milyen hatalmas az energia, hogy meg tudd érteni, mert a hetes és nyolcas rétegek azok, amiket A Lemúriai Rétegeknek hívtunk. Ezek a teremtő rétegek, amik a te Akasha Krónikátok. Ami azt jelenti, hogy ez minden egyes életidő feljegyzése, amit valaha is megéltél a földön, minden, amit valaha tettél, minden eredmény, minden képesség, amit megtanultál, és a tudás spirituális korsója, amit az út során megtöltöttél.

Csatornázás csatornázás után történt, hogy megmagyarázzuk ezt az energiát számotokra. Újból elmondom: A DNS-edben ott van az eonok során megtanult spirituális tudás. Mit gondolsz, mennyi múlt életben vettél részt, öreg lélek? Itt ülsz, bármi bizonyíték nélkül, hogy korábbi életben vettél volna részt, de intuitívan tudod, ugye? Ó, igen, tudod! Tudom, hogy kik vannak itt, és ez nem tudjátok letagadni.

Az út során megtanultad, amit most tudsz. Az út során felszedted a spirituális cél és a tanulás részeit és darabjait. Továbbá elkövetted az összes hibát, amire szükséged volt elkövetni, és ez feltölti a tudást a DNS-edben levő spirituális korsóban. Aztán bejössz, körülbelül mostanában, olyan Emberi Lényként, aki itt üldögél a székben ebben a teremben. Tehát megkérdezlek, kinyitottad-e már ezt a korsót vagy pedig újra el fogod követni az összes hibát? Ezt tudnod kell: Ebben a spirituális korsóban, az Akasha Krónikának hívott DNS-rétegekben sok életidőnyi tudás van. Ha a szándékoddal azt választod, hogy kinyitod ezt a kvantum korsót, sámáni energiák fognak belőle előjönni! Annyira bölcsebb lennél ezt megtéve, kedves.

Most az első ajándék egyik jellemzőjét írtam le. Azt a képességet, hogy azonnali spirituális bölcsességed legyen, hogy tudd a célodat, az életfeladatodat, érezd Isten szeretetét az életedben és elkezd a kapcsolódás egy folyamatát. Mindössze a korsó megnyitásával ez megkapod. Ez egy nagy dolog, ugye? Ez elvezet téged ahhoz, amit tudnod kell, és el fog juttatni azokhoz a szinkronicitásokhoz, hogy megvalósíthatsd azt, amiért itt vagy. Azoknak, akik kinyitják a spirituális korsójukat, meglesz a tudásuk arról, hogy mik azok az új energiás utak, melyeken haladniuk kell, mert ezek közül sok az új. Ez segíteni fog felfokozni azt, amit még mondani fogok nektek, ami kvantumos. Ez éppenséggel mind-mind összeillik.

Most pedig hadd tárgyaljuk tovább a hetes és nyolcas rétegek együttműködését a hatossal, a Fensőbb-Énnel. Mit gondoltok, mi a fontos a múlt életekben? Két olyan jellemzőt fogok átadni, melyek nem újak, de kapcsolódnak ehhez a beszélgetéshez.

Kvantumszinten nincs olyan dolog, hogy múltbeli élet. Ezt írjátok fel a jegyzeteitekbe, mert a DNS és az Akasha Krónika kvantum állapotban van. Tehát nem tudsz egy időszakra olyan szóval hivatkozni, hogy „múlt”. „Akkor mi is a múltbeli élet, Kryon? Nem éltem a múltban?” Ó, 3D-ben talán igen, de a tapasztalat úgy él a DNS-edben, mint egy aktuális életenergia. „Ez mit jelent, Kryon?” Ezt oly módon fogok átadni nektek, hogy meg tudjátok érteni és könnyűnek találjátok. Mi lenne, ha egy híres festő lettél volna 300 évvel ezelőtt? Tudtad, hogy ez a képesség még mindig ott van? Még mindig ott van! „Nos, Kryon, én még rajzolni sem tudok.” Tudom. Szóval erre rászántad magad és ezt fogod nekem mondani: „Nem. Megpróbáltam és még rajzolni sem tudok!” Erre azt mondom, hogy csak 3D-ben próbáltad! Mi lenne, ha lemennél meditációba és beszélnél a sejtstruktúrádhoz és azt mondanád: „Szeretnék abból az életidőből kivenni, amelyikben tudtam festeni.”

Egy olyasmit fogok neked mondani, amit lassan meg fogsz tanulni: Kezdd el a folyamatot! Szándékkal, formálj igényt arra a képességre. El fogsz kezdeni rajzolni, először gyengén, aztán valami történik: színek kezdenek el megjelenni, valami olyasmi módon, ahogy korábban nem. Tudni fogod, mi mihez illik. A társam tudja, hogy ez így van, mert ő vett az Akashá-jából, hogy meg tudjon tenni néhány olyan dolgot, amit kértem tőle. Évekbe tellett, de megtalálta, amije már korábban megvolt és most láthatjátok ez a munkája során. Tehát az Akasha Krónika az aktuális, nem múltbeli. Jegyezzétek ezt fel.

Nos, ez hogyan kapcsolódik a Fensőbb-Énhez? Megmondom: amikor egy múlt életet nézel, ahogy ezt hívjátok, tegyük fel, hogy évszázadokkal ezelőttit, és ott vagytok valamiféle múlt életre történő visszaemlékezési hivatalban, lehet, hogy azt mondják, hogy voltál valaki más a múltban. Adhatnak erről információt, hogy ez ki lehetett. Ezt meg tudják tenni, mert ez bele van írva az Akashá-dba, és ez sokak számára „olvasható”. Hogy érzed magad? Össze vagy ezzel kapcsolódva vagy szétválasztva érzed magad tőle?

Nos, ezt akarom neked mondani: a Fensőbb-Én, a hatos számú, ugyanaz a Fensőbb-Én volt akkor, mint most. Van egy kapcsolatod mindenhez, amit azóta valaha is tettél. A te Fensőbb-Éned ott volt mindegyiknél! Ez ugyanaz a Fensőbb-Én, ami most is van... az a darabod, ami olyan drága, az ugyanaz volt minden egyes időben, élettartamok százaiban, ugyanaz a Fensőbb-Én. Tudod, hogy ez mit jelent? Ezt jelenti, vagy egy barátod, aki ott volt!

Ez a következő tanításban fog szerepet játszani, amit át akarok nektek adni. Ez kezd bonyolódni, és tudom, hogy ezt elnyújtjuk [hosszú ideig tart]. De ez fontos, hogy halljátok. Az Akasha Krónikában vannak jellemzők, melyekre szükséged van, kedves Emberi Lény. Ebben az időszakban, pont most, ebben az új korban szükséged van ezekre az eszközökre. Szükséged van erre a mesterlétre. Szükséged van erre a kvantum türelemre. Miért nem mész be az Akashá-ba és kéred meg a Fensőbb-Ént, hogy ezt aktiválja? A fensőbb-Éned meg fogja ezt keresni és egy türelmes személlyé fog tenni. Hiszel ebben?

„Kryon, meg tudom változtatni a személyiségem jellemzőit?” Ez az, amiről ez szól, és ez az új eszköz. Ó, ezen is túlmegy. Mennyire szeretnéd, hogy nehezen lehessen felingerelni? Mennyire szeretnéd, hogy egy olyan személyiséged legyen, ami sosem lép be a drámába vagy a félelembe? Mennyi életidőd volt, amiből választhatsz? Mehetsz, hogy megkapd. Ott van. Benne él a DNS-edben. Ez az, amiért ott lett eltárolva, lemúriai. Most pedig menj érte!

Az Akasha kiaknázása, ahogy ez hívtuk. Ez az új eszköz. Menj a részekért és darabokért, ami te vagy, amit megéltél és megérdemelsz. Mi tanultál ebben az életben? Ha adnék neked időt, ha az egész estét neked adnám, elkezdenéd felsorolni mindazt, amit ebben az életidőben tanultál? Mint egy nő, egy férfi, egy Ember? És azt mondanád: „Nos, sokkal többre van szükségem, mint egyetlen este, hogy ezt leírjam.” Igen, többre! Most szorozd meg ezt néhány száz élettel és egy könyvtárnyi tapasztalatot és tudást kapsz. Egy nagy raktárat kapsz. Egy hatalmas mennyiségű tapasztalatot kapsz, de ahelyett, hogy ez a múlt múltban lenne, ez mind most van. Ez mind te vagy.

Robert Coxon

Itt egy Emberi Lény tőlem balra [Robert Coxon, aki zenél a csatornázás alatt]. Ő a nap zenészmestere. Hadd mondjak el valamit róla: amikor megszületett, tudta, hogy hogyan kell zongorázni. Tudtátok ezt? Azt mondaná, hogy zongora leckéket vett, de valójában nem. El fogok mondani valamit róla. Amikor ideérkezett, tudta, hogy hogyan kell zongorázni és tudta, hogy hogyan kell zenét szerezni. A dallamok már ott voltak a fejében, mert nem fejezte be az előző életével! Nem tanulta a zongorajátékot ebben az életében. Helyette megtanulta, hogy hogyan formálja a kezeit, ahogy növekedtek, hogy elérje a billentyűket és folytassa azt, amit már tudott. Ki kellett bányásznia az Akashá-t és „visszaemlékezni”, hogy mit tegyen. Automatikusan kibányászta az Akashá-t!

Hallottatok azokról a csodagyerekekről, akik úgy tudnak festeni, mint egy mester? Itt vannak körülöttünk, tudjátok? Nem csodálkoztok, ez hogyan történik? Nos, pont most mondtam el. Mert a múlt életeik és az aktuális annyira átjárható, hogy ezek összejönnek, amikor az Ember megszületik és egyszerűen csak felszedik, ahol abbahagyták.

Most pedig: néhányatok ezt más módon tette meg, mert amin egy múltbeli életen keresztülmentetek, az félelmetes volt. Talán ugyanazzal a félelemmel jöttél be, ami az utolsó életedben volt? Vannak, akik még azt is mondják, hogy meg vagy átkozva egy energiával vagy valami hasonlóval és soha nem fogsz tudni ezen felülemelkedni. El fogom mondani, hogy ez az energia ott van az Akashá-dban és ezt behoztad... egy félelmet, mely olyan erős, hogy befolyásolja az életfeladatodat, a Fensőbb-Énedet, és a teljes Akashá-dat.

Nincs itt az ideje megszabadulni ettől? Megteheted! Belenyúlhatsz az összes életed energizált rétegeinek a közepébe és kiválaszthatod azt, ami a hős volt, önbizalommal teli, bátor, szeretettel teljes, békés és egészséges. Észrevettétek, hogy az utolsót ezek közül még nem adtam elő? Most megteszem.

A kilencedik réteg

A DNS kilencedik rétegét úgy definiáltuk, hogy a gyógyító réteg. Nos, 3D-ben nagyon izgatottakká váltok és azt mondhatjátok: „Hú, én ezt akarom,” mintha elérhetnéd és felvehetnéd, de erre nem vagy képes. Ezek interaktívak, emlékeztek? Ezt mondtam már korábban. Amikor ott ülsz egy tányér leves előtt, nem tudsz belenyúlni és nem veheted ki az ízesítőt vagy a paradicsom molekulát. Hasonlóan ezt nem teheted meg a DNS-sel sem, mert ez interaktív.

Ez a DNS zamata, amit megízlelsz, amit szagolgatsz. Mit szólnál, ha megváltoztatnád annak a zamatát, hogy ki is vagy? Mennyire szeretnéd felszedni azt a mesterlétet, ami egy korábbi életben történt? Itt vannak ennek az eszközei!

A kilences réteget gyógyító rétegnek hívják, nem azért, mert meggyógyítja a testet – ezt sosem mondtuk – ez meggyógyítja az Akashá-t! Most felfedünk néhány titkot: Ez az összes réteg együttesen működik, és néhányuk alvó állapotban volt az emberiségnek a bolygón töltött teljes idején keresztül, készen arra, hogy aktiválódjon, amikor a föld energiája elért egy bizonyos pontot. Ez most van. Egy olyan embercsoporthoz beszélek ma este, akik tudják, milyen az, hogy be vannak börtönözve egy régi energiába és hirtelen kiszabadulnak és és egy független szellemmel rendelkeznek. Ez az, amiért az választottam, hogy nektek adom át ezt az üzenetet itt, elsőként, mert ti össze tudjátok kapcsolni a tudatosság kiterjedésével, a felszabadulás örömével, azzal az eszmével, hogy minden lehetséges.

Tehát a kilencedik réteg meggyógyítja az Akashá-t. „Ez mit jelent, Kryon?” Ez azt jelenti, hogy megvan a képességed belemenni a saját Akasha Krónikádba és elrendezheted. A magad módján meggyógyítod magadat egy változást létrehozva a DNS-edben az Akasha Krónikán keresztül.

Egy olyan Emberi testtel jöttél erre a helyre, aminek van valami problémája? „Kryon, van egy hajlamom egy betegségre. A szüleimnek is megvolt és a testvéremnek is. Én is megkaphatom.” Most nem fogtok ebben hinni, így azt akarom, hogy érezzétek ennek az üzenetnek a tisztaságát. Azt akarom, hogy érezzétek a szeretetet, melyben ezt átadjuk, mert olyan dolgokat adok át, melyek külföldiesen hangzanak, melyek lehetetlennek hangzanak, és amiket csak a mesterek, akik itt jártak a földön, tudtak megtenni. El fogom mondani, most azonnal, kedves Emberi Lény, hogy kiválogathatod a saját Akasha Krónikádat és megtalálhatod a legtisztább DNS-t, mely valaha is a tiéd volt, felszedheted, és az éppen aktuális egészséged jellemzőire ráteheted. Ez az, amiről a kilences réteg szól... az Akasha meggyógyításáról.

„Úgy érted, meg tudom magam gyógyítani?” Ó, igen! Ez az, amiért itt vagy, és várakozol és készen állsz, hogy elmondjam neked, hogy hogyan. Ez könnyű és nehéz is, attól függően, hogy mennyire hiszel benne. Ez egy valódi kommunikáció a másik oldalról, vagy sem? Ha itt ülsz és azt mondod, hogy „ez csak egy ember egy székben,” akkor legyen egy szép életed, mert a DNS-ed olyan marad, mint amilyen most. Ha része akarsz lenni a váltásnak, akkor el kell kezdened kiterjeszteni a tudatosságodat, hogy a láthatatlan dolgokat is befogadd.

Tudod itt Isten szeretetét érezni? Ha tudod, akkor ez egy jó kezdet. Ezt mondom nektek: ha tudod érezni ezt az üzenetet, akkor meg tudod valósítani, amit ez tanít. Ez a gyógyulás nem hirtelen történik, de én átadom a módszert. Mindegyikőtök egyedi a bolygón. Mindegyikőtöknek van egy életfeladata, mely egyedi. Mindegyikőtöknek megvan a múltbeli életeiteknek egy egyedi mintázata. Ez azt jelenti, hogy az Akasha Krónikátok más, mint bárki másé, és a Fensőbb-Énetek is egyedi. Ez korlátozza azt a képességemet, hogy át tudjak adni valamifajta 3D-s általános listát vagy módot, hogy hogyan gyógyítsd meg magadat, merthogy specifikusan „magaddal” van dolgod. Így inkább miért nem ülsz le egy csendes pillanatban, tisztaságban, és mondod a Szellemnek: „Szeretném ezeket a dolgokat. Megadom az engedélyt aktiválni azokat az energiákat, melyeket szükséges aktiválni az életemben, hogy meg tudjam valósítani azokat a szándékokat, amiért jöttem. Örömet akarok az életemben és meg akarom találni az örömet a teljes Akashá-mban, mert megérdemlem és mert megdolgoztam érte. Voltak pozitív, örömteli életeim, tehát ezt az energiát akarom áthozni.”

Mondjuk, hogy önbecsülést akarsz. Ezt mondd: „Szellem... test, önbecsülést akarok, mert nem sok van belőle.” Ami ezután történik, hogy a Fensőbb-Én belemegy az Akashá-ba és visszahozza a harcost a csatamezőn... te magad egy másik életben. Ez az egyed kiemelkedik az Emberi Lények között és bátor a csatában. Nem egót kérsz, hanem inkább „a személyiség egy önbizalmát”. Emlékezzetek, csak annyit kérsz, hogy merülj bele abba, amit már megteremtettél.

Annak, aki könyvet akar írni vagy meg akarja találni a szónokot vagy írót a DNS-ében, tedd ezt! Ott vannak. Honnan tudom? Mert pontosan azok az emberek fogják ezt kérni, akik ezt olvassák és hallgatják. Ők a bolygó öreg lelkei és nekik vannak a legteljesebb Akasha-feljegyzéseik... a legtöbb tapasztalat bármely Ember közül.

Aki spirituális tudást akar, az menjen, keresse meg a spirituális korsóját! Benne van a Sámán, aki voltál, vagy a spirituális dolgok oktatója a faludban. Az mind ott van. Ezt tudom, mert ismerlek benneteket!

Összefoglaló

Tehát van öt réteg-energia, amik aktiválódnak: Élet feladat [2. réteg], Fensőbb-Én [6-os réteg], két lemúriai réteg [6. & 7. réteg] és a gyógyító réteg [9. réteg]. Ezek ennek a kornak az ajándékai. Ezek interdimenzionálisak és nem tudom ezt az üzenetet ebben a pontban lezárni anélkül, hogy megkérnélek titeket, hogy dobjátok el a számokat. Számotokra nem adatott meg, hogy különállónak lássátok őket, mint ahogyan most tanítottam nektek. Helyette azt akarom, hogy úgy lássátok őket, mint a fény magjai, melyek pulzálnak... egy ajtónyílás. El akarom mondani nektek erről az aktiválás ajtónyílásáról: ez a fátyol másik oldalán levő zenével együtt pulzál.

A meditációidban, ha tiszta szándékkal benyittok ehhez a fényhez, amit találni fogtok, az a teremtő keze, mely kinyúlik hozzátok! Mi ennek az oka? Mert a teremtő azt akarja, hogy megtaláld! Tudtad ezt? Azt mondták neked, hogy az Istenhez vezető út nehéz lesz? Azt mondták, hogy szenvedned kell, vagy hogy Isten igazából nem törődik veled? Semmi sem áll távolabb a valóságtól! Mert a teremtő azt akarja, hogy megtaláld, mert a teremtő az családtag. Amikor nyitod az ajtót, segítséget fogsz kapni. Ez nem olyan feladat, amit egyedül kell tenned. Ez egy együttműködő energia, egy társulás. Újból ezt a kifejezést fogom használni: a DNS egy kvantum társulás.

Van egy éppen folyamatban levő váltás és ha ezt csak három dimenzióból figyelitek, akkor ez tele van változással, félelemmel, idegességgel és bizonytalansággal. Ez lehet az időjárás vagy a gazdaság vagy problémák a családban, a barátokkal, vagy akár a munkáddal kapcsolatban. Ez a váltás. Viszont van egy másik folyamatban levő váltás. Ha kvantum módon tudtok erre tekinteni, ez az a váltás, amiről 20 éve beszélünk. Most pedig megkapjátok az összes eszközt ennek kezeléséhez. Mindegyiket.

Mindezek a dolgok bele vannak csomagolva abba, amit a tanár, Peggy, a Rács-nak hív [Peggy Dubro a Kozmikus Rácsról tanít]. A Rács egy Emberi Lény személyes Akasha jellemzőit képviseli, egy kvantum energia, ami őt körbeveszi, amit lehet használni és támaszkodni rá. Ez magába foglalja a gyógyulást, az egyensúlyt az életben, és még a mesterlétet is. A DNS egy kvantum állapot fizikai járműve mindössze. A kvantum állapot mindenhol van. Ez nehéz lesz, hogy megértsd, Emberi Lény, de valójában tényleg nincsenek DNS-részeid és -darabjaid. Ezek mindenhol vannak a teljes Univerzumban! Isten bizony tudja, hogy ki vagy, ó Kvantum Lény. Ha elkezded aktiválni ezeket a részeket és darabokat, a Rácsod színt fog változtatni, tudtad ezt? Ó, de ezt ráhagyjuk Peggy-re, hogy beszéljen nektek erről. [Kryon kacsint].

Új energiák vannak és ma átadtuk nektek az ehhez kapcsolódó új eszközök leírásaiból néhányat. Ez mind évekkel ezelőtt kezdődött, mintegy 20 évvel ezelőtt. Ez azért volt, hogy felkészítsen titeket, hogy egy olyan helyen üljetek, ahol segítséget fogtok kapni, most. Minden, amin a társam keresztülment és minden emelvény, amin ült, felkészítette őt erre a pillanatra. Mert el tudja kezdeni a tanítást és megírni az Emberi Lény DNS-éről szóló könyvet. Ez lenyűgöző.

Ez az, ami a mai üzenet. Ó, kedves, készek vagyunk távozni és mondtuk már korábban: A legnehezebb, amit teszünk, az a távozás. Az a rész, mely a társamon keresztül jön, nem akar menni, tudjátok, mert hozzá vagyok kapcsolva azon a módon és ő érzi ezt. De az a rész, mely a fátyol másik oldalán van, mely kvantumos, sosem megy el. Veled együtt fog kisétálni az ajtón, ha azt választod, fogva a Fensőbb-Éned kezét, ha azt választod. Micsoda ajándék! Micsoda energia! Egyébként vannak, akik azt mondták, hogy ez sosem történhet meg, hogy az emberiség statikus marad, és sosem fog mozdulni. Az emberiség sosem fog fejlődni; sosem fog leérettségizni, és alacsony tudatosságban fog megrekedni. Mindez megváltozott 1987-ben. Sokan közületek itt voltak, felelősek érte, és még csak nem emlékeztek rá. Sok minden történik a fátyol túloldalán, amiknek részesei vagytok. Néhányotok emiatt ül itt a székekben, és ha így van, akkor tudod, miről beszélek.

Kryon vagyok. Imádom az emberiséget. A nagyrabecsülés energiájában kavargok, ahogy megmosom a lábaitokat, hogy egy ilyen dolog megtörténhet. Végül nagyon értékelem, hogy egy ilyen fajta üzenetet hozhatok a számotokra. Gratulálok, kedves emberiség, mert az utatokon haladtok. Szabad választással hadd legyen, hogy megvilágosodva hagyjátok itt ezt a helyet, jobban, mint amikor ideérkeztetek. Szabad választással hadd legyen, hogy úgy mentek el erről a helyről, hogy készen álltok megtenni azokat a dolgokat, amikről talán nem is tudtátok, hogy képesek vagytok rá. Szabad választással árasszátok ennek az üzenetnek a fényét és a magatokét is, akik vagytok... egy része Istennek. Meghívlak benneteket, hogy halljátok a zenét.

És ez így van.

KRYON

Riga, Litvánia– 2009. március 15.

ÉLŐ KRYON CSATORNÁZÁS1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com