Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Invokációk

2018-11-04

Energiatest feltöltése a sugarak fényeivel

 Invokációk.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A vörös sugár invokálása

Hívom a rubinvörös sugár Elohimjét, sugározzátok fényeteket testembe.
Hívom a rubinvörös sugár Elohimjét, Öntsétek a Forrás erejét testem minden sejtjébe,
hogy testem újjászülethessen a fényben.
A rubinvörös fény gyógyítson meg minden sérülést a sejtjeimben,
oldjon fel minden stresszt és fájdalmat, és csillapítsa a változástól való félelmet.
Testem teljesen a fényben van.
Lényem nyugodt a fényben.
Velem van a Forrás ereje.


  A narancssárga sugár invokációja

Hívom a narancsságra sugár Elohimjét, hogy Isten vitalitása testembe áramoljon.
Hívom a narancssárga sugarat, hogy felébredjen isteni alkotóerőm.
Hívom a narancssárga sugarat, hogy elmélyüljön szeretetem és kapcsolatom a Földdel.
Az áramlás és a változás mestere VAGYOK, átélem minden teremtés Szépségét.

 A sárga sugár invokálása

Hívom a topázsárga sugár Elohimjét, hogy testembe áramoljon az isteni megvalósítás.
A sárga sugárral ébresztem fel isteni feladatomat.
Hívom a sárga sugarat, hogy erősítse meg bennem a Forrás szolgálatát.
Hívom a topázságra sugarat, hogy lágyítsa meg egómat,
hogy átadhassam magamat a Szellemnek.

 A zöld sugár invokálása

Hívom a smaragdzöld sugár Elohimjét, hogy szétáradjon testeimben a bőség.
Hívom a smaragdzöld sugár Elohimjét, hogy összekapcsolódjam az isteni áramlattal.
Mint fent, úgy lent.
Hívom a zöld sugarat, hogy segítse teljesen megnyílni szívemet.
Hívom a smaragdzöld sugarat, hogy segítsen megteremteni a bőséget.
Mint fent, úgy lent, minden szeretet, minden áramlás.


 A kék sugár invokálása

Hívom a zafírkék sugár Elohimjét, hogy a szent összeköttetés fénye szétáradjon testeimben.
Hívom a zafír sugár Elohimjét, hogy az isteni igazság átáramolhasson testeimen,
hogy képes legyek kimondani, ki VAGYOK valójában.
Hívom a zafírkék sugarat, hogy segítsen szeretettel kommunikálnom,
és fényemet összekapcsolni a fénnyel.
Hívom a zafírkék sugár Elohimjét, hogy lágyítsa meg hangomat,
hogy segítségével mindenki hallhassa Isten igazságát.


 Az indigószínű sugár invokálása

Hívom az indigószínű sugár Elohimjét,
hogy harmadik és negyedik szemem felébredhessen
és megerősödhessen, mivel a látást választottam.
Hívom a csillagzafír sugár Elohimjét, hogy ébressze fel bennem azt a csillagot,
amely emlékszik arra, aki VAGYOK.
Hívom az indigószínű sugár Elohimjét,
hogy emlékezetem és megértésem tárolósejtjei aktiválódjanak.


Az ibolya kék sugár invokációja

Hívom az ibolyakék sugár Elohimjét,
hogy az isteni transzformáció áradjon szét mindenben, ami VAGYOK.
Hívom az ametiszt sugarat, hogy magasabb fénybe emelje testem minden sejtjét és atomját.
Hívom az ibolyakék lángot,
hogy égjen a lelkemben, és oldjon fel minden fátylat, ami szellememtől elválaszt.
Hívom az ibolyakék lángot, hogy égesse el illúzióimat és ellenállásaimat,
félelmemet pedig változtassa szeretetté.Az arany sugár invokálása

Hívom az arany sugár Elohimjét, hogy tudatomban szétáradjon az isteni bölcsesség.
Hívom az arany sugár Elohimjét, hogy feltáruljon az univerzum végtelensége,
harmóniája és határtalansága.
Hívom az arany sugár Elohimjét, hogy szellemem megvilágosodjon,
hogy békében és megértésben növekedhessek.
Cselekedeteim legyenek bölcsek, érzelmeim kiegyensúlyozottak,
szellemem pedig békés.


Az ezüst sugár invokálása

Hívom az ezüst sugár Elohimjét, hogy oldja fel minden karmikus mintámat és minden elnyomott haragomat, hogy megismerhessem az örömöt.
Hívom a kegyelem Elohimjét, hogy lényem megbocsátással töltődjön fel,
életem hálával, szívem pedig ünnepélyességgel.
Hívom az ezüst sugár Elohimjét, hogy megszabaduljak kicsinyességeimtől,
hogy széttörjön a gyűlölet igája, és lelkem felszabaduljon.


A rézszínű sugár invokálása

Hívom a a rézszínű sugár Elohimjét, hogy mutassa meg életem isteni tervét.
Hívom a rézszínű sugár Elohimjét, hogy mutassa meg létezésem mintáját.
Kérem a rézsugarat, hogy kösse össze és támogassa testeimben a primer sugarakat.
Hívom a rézszínű sugár Elohimjét, hogy vezessen el spiráltáncba,
hogy a fénybe emelkedhessek.


A türkizszinű sugár invokálása

Hívom a türkizszínű sugár Elohimjét, hogy átvezessen az isteni tudat óceánján.
Hívom a türkiz sugarat, hogy összekössön minden inkarnációmmal.
Hívom a türkiz sugarat, hogy összekössön minden megnyilvánulássommal.
Egy VAGYOK az isteni tudattal.
Isteni összeköttetés VAGYOK, belemerülünk a fénybe és nevetünk.

A rózsaszín sugár invokálása

Hívom a rózsaszín sugár Elohimjét, hogy árassza szét az isteni egységet.
Hívom a rózsaszín sugár Elohimjét, hogy segítsen befogadni krisztusi lényemet.
Hívom a rózsaszín sugár Elohimjét, hogy az isteni szeretet szétáradjon testemben.
Krisztus szeretete áradjon rajtam keresztül.
A szellem egysége működjön rajtam keresztül.
Krisztusi lény vagyok.
Egységben VAGYOK a Forrással.

Az eksztázis sugarának invokálása

Hívóin az eksztázis sugarának Elohimjét, hogy fényét testembe árassza.
Hívom az eksztázis sugarát, hogy segítsen felépítenem fényjárművemet.
Hívom az eksztázis Elohimjét, hogy összekössön az ÉN VAGYOK jelenével.
Hívom az eksztázis Elohimjét, hogy olvadjon Össze forrásommal.
Ennek a sugárnak a színét leginkább az arany, réz és a bronzosmézszín keverékével lehet meghatá-rozni. Képzeld el ezt a színkeveréket mielőtt fehérré változik. Az eksztázis sugarát gyakran sokkal eresebbnek érzik, mint más sugarakat.

Invokációk1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Forrás: A fénytest c könyv részlet