Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az Átalakulás Ibolya Lángja

2019-04-21

Kilépés a Karma Kerekéből

 
ibolya láng 2.jpg
 
 
Az Átalakulás Ibolya Lángja
 
 
Az Átalakulás Ibolya Lángja a legdrágább ajándék, ami a Megvilágosodás Ösvényén mindannyiatok rendelkezésére áll. 
 
Segíteni fog benneteket a gyógyulási folyamat felgyorsításában, és a múlt összes negatív gondolat mintáinak valamint vétkeinek a megtisztításában.
 
A kilépés a Karma Kerekéből a Kegyelem Állapotába, magával vonja az Átalakító Ibolya Láng folyamatos használatát
 
Rendszeresen elő kell hívnotok az Ibolya Lángot, hogy állandóan az Ibolya Tűz burkoljon benneteket, ezáltal visszajuttatva minden diszharmonikus energiát a semleges Fény Szubsztanciába.
 
Ez magába foglalja az összes negatív gondolat formát amit valaha is kiküldtetek, azonkívül azt is biztosítja, hogy a múltban teremtett mindegyik alacsony frekvenciás karmikus minta semlegesítődjék. 
 
Felelősek vagytok minden teremtésetekért, legyen az pozitív vagy negatív.
 
A vibrációs minta amit teremtetek mindég visszajön hozzátok a Kör Törvénye útján.  És egy fenntartás: szorgalmasan kell törekednetek a magasabb és kifinomultabb személyes frekvencia minták elérésére és azok megtartására, ne csak az Átalakító Ibolya Lángra hagyatkozzatok, hogy az majd minden általatok kiküldött negativitást és torzult frekvenciát megtisztít. 
 
Az Ibolya Láng az átalakulás eszköze, rendületlen igyekezetet és állhatatosságot követel részetekről is.
 
ÉS EZ ÍGY VAN
 
 
Megidézett ibolya lángot használd meditációban naponta 10-15 percig, hogy elengedhesd a régi mintákat, karmikus lenyomatokat és felszabadulj. Az átalakulásodat a legnagyobb mértékben az Ibolya Láng segítheti a mostani időben.
 
chamavioleta.gif
 
RENDELKEZÉS:
 
ISTEN MEGSZENTELT JELENLÉTE
 
ISTEN MEGSZENTELT JELENLÉTE, Az ÉN VAGYOK, most fellobbantom a szívemet, Meghívom a Szeretett Saint Germaint és az ő Fény Légióját…akik által végtelenül egyesülhetek, az 5. dimenziós frekvenciával, az Ibolya Láng, Isteni Végtelen Tökéletességével.
 
ÁLDOTT EGYSÉG, most meghívom szívem lángján keresztül, az Ibolya Láng legerősebb frekvenciáját, ahogy azt az Isteni Törvény megengedi számomra, Szeretett Magamnak és az Emberiségnek.
 
MEGSZENTELT, ÉN VAGYOK, lángolok, lángolok, lángolok, teljes egységben a Szent Ibolya Tűzében, lángolok minden drága elektronon át és a körül.
 
Ismert és ismeretlen dimenziókban korlátozott életenergiám felszabadításáért, MOST átalakítom a karmikus mintákat, lenyomatokat, sablonokat, a befejezetlenség ok-okozati magván keresztül, az Isteni Végtelenség Tökéletességének feljegyzéseiben és emlékezetében.
 
MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, lángolok az Ibolya Láng 5 Dimenziós frekvenciáján keresztül, és mindenen keresztül. Szavak, tettek és benyomások, érzések, most ÁTLÉNYEGÜLNEK és visszaállítom az Isteni potenciálom Szeplőtlen Tisztaságát.
 
MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, most végigtekintek az életemen és látom azt, hogy mi a teendőm még, azzal kapcsolatban, ami kiegyensúlyozhat engem, sok másik emberrel, hellyel, helyzettel, dolgokkal, és mi az, ami megbontotta ezt az egyensúlyt, annyi meg annyi utam során, bármilyen is volt az.
 
MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, A Fény Szeretetével gazdagodik a kezem, és ez a gazdagság, valóban mindent kifejező energia, amely a szabadságomra tesz képessé a Földi tartózkodásom során, és a szabadsághoz való vonzódásom ereje az, amely elvezetett, a Fény szerető megtalálásához, amely beteljesít most.
 
AZ ÉN VAGYOK ISTENI EREJÉN KERESZTÜL, elfogadom ezt az Isteni Győzelem beteljesítéseként, Itt és Most, a lehető legteljesebben.
És ez így van.
 
 
 ibolya láng 2.jpg