Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az Ibolya Láng Őrei

2018-10-08

Mihály Arkangyal üzenete Ronna Herman csatornázásában

 Az Ibolya Láng Őrei.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretett Mesterek, az emberiség az alkalom kozmikus pillanatába érkezett. Az átalakulás és tisztulás Ibolya Lángja szeretett Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugárzásán keresztül, Saint Germain és Ikerlángja Lady Portia, az igazság istennője irányításával leözönlik a Földre, hogy segítségére legyen az emberiségnek ebben a példa nélkül álló idejében a Felemelkedés/Evolúciónak.


Az Ibolya Láng tisztító vibrációs mintájának ereje nagy mértékben fel fog erősödni az elkövetkező években, ahogy egyre több és több fejlett Lélek megtanulja használni, és átélni az Ibolya Láng mágikus, átalakító sajátosságait. A Hetedik Sugár: a szertartási rend, a szabadság, a megváltás, a megtisztulás, a rítus és a szervezés lesz az elkövetkező 2000 év vezérlő sugara; amint a Föld, spirális emelkedésével közelebbi pályára áll a naprendszer napját illetően.


Az Első Sugár: az Isteni akarat/erő/szándék lesz, a második legfontosabb aktív sugár a következő 2000 éves ciklusban. A Hetedik Sugár Ibolya Lángja fel fogja gyorsítani az átalakulás folyamatát azáltal, hogy visszaküldi a disszonáns vibrációs mintákat a semleges Fény állományba, hogy a szerető, tudatos szándékotokkal ismét egyensúlyba és harmóniába kerüljetek a fizikai, érzelmi, mentális és éteri testeitekben. Amint ezt véghez viszitek, könnyebben váltok igazi társteremtőivé a szépnek, a bőségnek, az örömnek és a békés együttélésnek a Földön.
Ti a személyes felemelkedést keresitek, azonban segítenetek kell fivéreiteknek és nővéreiteknek akár csak a Földnek, hogy fejlődjenek és ők is felemelkedjenek.
Az áldott Jézus volt az elmúlt 2000 éves ciklus irányadója, valamint Uriel Arkangyal és Lady Grace, a Hatodik Sugár minőségével és tulajdonságaival ragyogták be a Földet, mint az irgalom, a kegyelem és a megbocsátás. Amellett, a béke, a nyugalom és az áhítatos istentisztelet sugara is a Hatodik Sugár, és szeretett Jeshua sugara is. Jézus horgonyozta le a Földön ezt a sugarat, a fizikai testbe való inkarnációja által, az emberiség és a Föld felemelkedésének előkészületeiben. Csodálatos, szerető, mindent átragyogó Lényege állandóan itt van, hogy segítse az emberiséget a nagy változás ezen idejében. Ő is, akárcsak mi, itt vagyunk, hogy segítségetekre legyünk ebben az utazásban az EGY-ség/EGÉSZ-ség és a Fénybe való felemelkedés felé; visszatérésetek az Isten Tudatosság magasabb szintjére. a végső célja minden emberi Lénynek, akár tudatában van ennek, akár nem.


A HUSZADIK SZÁZAD fordulóján az Isteni Rendelkezés Kinyilatkoztatott, és a Hetedik Sugár Csohánja, Saint Germain, engedélyt kapott, hogy lehozza a Hetedik Sugár/Ibolya Láng misztérium tanításait. Ez idő előtt az Ibolya Láng tudása, és Isteni alkímikus tulajdonságai, akár csak a magas szintű tanítások, amelyeket mi hozunk le a tömegeknek, a Felemelkedett Mestereknek és azok választott tanítványainak a számára voltak fenntartva. Toborozva lettek a Chelas megnevezésű fejlett Lelkek, és az ÉN VAGYOK tanítások át lettek adva az erre alkalmas tanítóknak. Invokációk/Rendeletek lettek tanítva a tanulóknak, akik erre érdeklődést mutattak, és néhány évig a hívek száma növekedett; azonban, nem tudták fenntartani az impulzust, és a Rendeletek iránti érdeklődés fokozatosan halványodott, míg teljesen eltűnt mindenki tudatosságából, kivéve néhány hithű hívőt.


Amit "Rendeletnek” hívtak a múltban, azt most "megerősítéseknek” nevezitek, az eredmények viszont sokkal drámaiabbak, mivel nektek jóval több magas szintű tanítás lett átadva a Szent Bölcsességből. Amikor megvan a képességetek, hogy vonzerőt gyakoroljatok, vagyis magatokhoz vonzzátok a Teremtő Tudatosság Ádámi Részecskéit, melynek az Ibolya Láng is egyik alkotó eleme, akkor a megnyilvánulás Fény elemeinek a teljes spektruma a rendelkezésetekre áll. Amikor egy erőteljes gondolatformát hoztok létre a megerősítés és légzés útján, kisugározzátok ezt a gondolatot a formák világába, akkor magatokhoz vonzzátok a szükséges elemeket a gondolatforma megnyilvánítására, annak anyagi kifejeződésében.
Azon kívül, az Ibolya Láng fel fogja gyorsítani bármelyik disszonáns gondolatminta alkotó elemeinek vibrációs frekvenciáit, hogy azok felszabadulhassanak és megtisztulhassanak a Szent Láng által. A bizalom, az állhatatosság, és a megbocsátás önmagatoknak és másoknak, fontos részei a felgyorsított átalakulási folyamatnak. Szeretteink, hatalmas szolgálatot fogtok tenni azáltal, hogyha szokássá teszitek, hogy tudatosan látjátok ezt az áldott energiát fellángolni körülöttetek a lábaitok alól, és aztán kisugározzátok egy örökké szélesedő körben, ahogy csatlakoztok más elkötelezett Lelkekhez, hogy segítsétek az emberiség tudatosságát ismét felemelni a Szeretet/Fény frekvenciáiba. Amint előléptek és sugározzátok a Teremtő Isteni Lényegét, azáltal segítetek terjeszteni ezt a csodás transzformáló Fényt, amely elősegíti a Föld és az emberiség gyógyulását.


Hogyha követtétek a tanításainkat egy ideje már, akkor tudatában vagytok annak, hogy mielőtt megkezdtétek volna az utazásotokat az Univerzumban, megkaptátok Isteni Küldetéseteket. Az a Küldetés magába foglalta a feladatok választékát, vagy a kisebb megbízatásokat, de sok más lehetőség is fel lett ajánlva nektek, amikor megnyilvánításbeli szakavatottságotok megnövekedett, és hozzászoktatok a formák és kifejeződések sokféleségéhez.


Mint Csillag Magok, azok közületek, akik válaszoltak a harsona hívó hangjára, a galaxis egy csillag rendszerébe lettetek kisérve, amelyet az IBOLYA LÁNG tiszta Ametiszt Kristály Energiái alkotnak, és ez helyezett benneteket végső soron fizikai testben a Földre, ebbe az időbe.


Ott, a Mennyei Ametiszt Teremben, az Ametiszt Trónról Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst elfogadták fogadalmatokat, hogy az IBOLYA LÁNG ÖRZÖI lesztek. A Mag Atom, amely az Ibolya Láng vibrációs frekvenciáit tartalmazza, Szent Szívetekbe lett helyezve. Az Ibolya Láng tartalmazza Anya Istenünk szeretetének és együttérzésének a vibrációs mintáit, valamint a megbocsátás és az átalakulás frekvenciáit. Azon kívül, tartalmazza még a Szeretet/Fény Ádám Részecskéit is, amit Isteni rendelkezésre ajándékba kaptatok; azonban ezeket aktiválni kell a szerető, együtt érző szív frekvenciáival.


Amint a Mag Atom aktiválódott, a Gyémánt Mag Isteni Sejtetek azon csiszolása, amely az Ibolya Láng vibrációs mintáit hordozza, fellángol és betölti auramezőtöket, és elősegíti majd a felemelkedés Fény Járművének a MER-KI-VAH-nak az aktiválását.


Mint az Ibolya Láng Őrzői, nektek aktívan is terjesztenetek kell az Ibolya Láng ajándékait mindazokhoz, akikhez vezérelve lettetek, hogy segítséget nyújtsatok, valamint kilépve a világba is. A MER-KI-VAH Fény Jármű, és az Ibolya Láng is eszközei a felemelkedés folyamatának. Az Ibolya Láng eltávolítja a disszonáns vibrációs mintákat, hogy a MER-KI-VAH Fény Járművetek gyorsabban kiterjedhessen, és ragyogása erősödjön.


Ahogy azt már elmagyaráztam néhány múltbeli látogatásom alkalmával e szent helyen, amikor az emberiség először benépesítette a Földet, a Tahoe tó medre nem volt vízzel töltve, egy fordított piramis volt itt, egy gigászi hegyi kristály nyalábbal az alján. A fordított piramist Anya Istenünk vibrációs frekvenciái ragyogták be, és átvette a Szeretet/Fény Energiát. E tökéletes kristály nyaláb néhány csúcsa több száz láb magasságba emelkedett a levegőbe, mert arra lettek programozva, hogy vevői legyenek a magasabb birodalmakból érkező információnak.
A Shasta Hegyet Atya Istenünk maszkulin tulajdonságai ragyogták be, és az információ meg az energia szállítója lett a Földről vissza a Fény Birodalmaiba.


A Fordított Piramis északi oldalán egy csodálatos kristály barlang volt és ebbe a barlangba lett elhelyezve a hatalmas Ametiszt kristály nyaláb. Ennek a gyönyörű kristály nyalábnak a közepén volt egy forrás, amely a Föld egyik legcsodásabb Ibolya Lángját tartalmazza. Sok Csillag Mag, (Öreg Lelkek) akik a Földre jöttek a népesség korai szakaszában, az Ibolya Láng ezen Templomának Őrei voltak.


A kristály nyaláb még most is ott van, akár csak az ametiszt nyaláb, míg az Ibolya Láng az Isteni Fény egy védő szférájába zárolt. A kristály nyaláb körül is védő szféra van, meg a barlang bejárata körül is, és az egészet sok láb vastagságú iszap és kő temeti be.


Szeretteink, eljött az idő, hogy az Univerzum komplex tervezetéből többet tegyünk közzé, hogy jobban megértsétek otthonotok csodálatosságát a csillagok között. Nem, nektek nincs egy meghatározott hely, ami az otthonotok lenne, mert ti az Univerzum honpolgárai vagytok. Ti, a Csillag Magok segítettetek megteremteni megannyi csodás bolygót meg galaxist, és ezért kaptatok olyan fontos szerepet ennek az Univerzumnak az eljövendő kiterjesztésében. Gyakran hallottátok azt a mondást, hogy "Amint Fent, Úgy Lent" és, hogy "A Mikro Kozmosz a Makro Kozmoszt képviseli". Előzőleg már beszéltünk nektek az Új Arany Galaxisról, amely most formálódik; azonban, nem részleteztük a Sugarak Galaxisait és funkciójukat ebben az Univerzumban.
Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve; és habár a másik 11 Sugár frekvenciái és színei szintén képviselve vannak mindegyik galaxis szerkezetében, mégis egy-egy galaxisban azok a domináns színek és frekvenciák, amely Sugarat képviseli. A Hetedik Sugár Galaxisa főleg Ametiszt Kristályokból áll, a legmélyebb lilától a leghalványabb ibolya színűig.


Ez Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst Arkangyal otthona, és a Mennyei Ametiszt Teremben, Ametiszt Trónusukról küldik szét a Teremtő Fény Törésének hatalmas Sugarait a Nagy Központi Napok sokaságába Univerzum szerte. Ezek a Galaxisok az Univerzum csakra rendszere, és az általuk képviselt Sugár, koncentrált vibrációs frekvenciáit tartalmazzák. Ezeket a galaxisokat úgy is nevezhetnénk, hogy az ISTENI TEREMTŐ FÉNY raktárházai az Univerzumban. Amikor eljön az ideje, hogy egy konkrét Sugár domináns szerepet töltsön be az Univerzum meghatározott kvadránsában, akkor Atya/Anya Istenünk nagyobb mennyiségben sugározza azt a Sugarat a Kvadráns galaktikus központjába úgy, hogy az adott Sugár Arkangyalai többet sugározhatnak az Isteni Tudatosság tulajdonságaiból , minőségéből és értékeiből a kijelölt galaxisokba, naprendszerekbe, bolygókra és nektek mindannyiatoknak, valamint az összes érző Lénynek.
Szeretteink, tudjuk, hogy néhány az eszmék közül melyeket rátok bízunk zavarba ejtő lehet, azonban, ahogy a tudatosságotok és a bölcsességetek kiterjed, Szent Elmétek megnyitja majd a tartalékolt tudásotok forrását, és akkor emlékezni fogtok és megértitek! Mindig veletek vagyok.
Mihály Arkangyal vagyok.

 

 


Ronna Herman