Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚT SZABADDÁ TÉTELE

2024-06-01

Az új, Szív-alapú társadalmi rendszerek előtt

Invokáció

 dimenzió kapu 7.jpg

 

AZ ÚT SZABADDÁ TÉTELE

 

Az új, Szív-alapú társadalmi rendszerek előtt

 

A Menny és a Föld egyesített erőfeszítései

 

(Amennyiben szeretnél hozzájárulni az új szívalapú társadalom megteremtéséhez, és az átmenet minél zökkenő mentesebb megvalósításához, kérlek naponta egyszer olvasd fel hangosan ezt az invokációt. Az ibolya láng ereje hatalmas, hogy átalakítsuk az alacsony rezgéseket fénylő isteni energiává. A Fényküldöttek egyesült ereje, sokkal hatalmasabb az árnyékerők szándékainál.)

 

Annak érdekében, hogy manifesztálódjon az új Szív-alapú Társadalmi Rendszerek Szeplőtelen Koncepciója, amit az Ébredő Emberiségnek az 5D Kristályos Szoláris Új Földön való létrehozására hívnak, először át kell alakítanunk Fénnyé a megmaradt maradványokat a durva mutációkból és a korrupt Társadalmi Rendszerekből, amelyeket az Emberiség a múltban rosszul hozott létre. Néhány évtizeddel ezelőtt Saint Germain és Lady Portia arra inspirálta a Fénymunkásokat, hogy hozzanak létre egy invokációt az Ibolya Láng számára, amely teljesíti ezt az Isteni Küldetést.

 

Ennek az invokációnak az volt az Isteni Szándéka, hogy az Ibolya Láng minden egyes alkalommal, amikor az invokációt használják, lendületet kapjon. Napról napra, ahogy az emberiség sikeresen fejlődött és felemelkedett az energia, a rezgés és a Tudatosság egyre magasabb frekvenciáira, a Fénymunkásoknak az Ibolya Lánghoz intézett invokációja is egyre erősebb és hatalmasabb lett.

 

Most, hogy a Földanya felemelkedett a mi Nagy Központi Napunk teljes ölelésébe, az Ibolya Láng sokkal erősebb, mint valaha.

 

Most már képes átalakítani az emberiség durván mutálódott társadalmi rendszereinek maradványait olyan módon, amit korábban nem tapasztalhattunk.

 

Most Saint Germain és Lady Portia az Ibolya Láng Arkangyalok légióival ismét csatlakozik a Fényküldöttekhez, hogy teljes mértékben igénybe vegyék ezt a nagymértékben megerősödött Ibolya Lángot.

 

Ha megvan bennetek a Szív Hívása erre, kérjük, lépjetek be Szívlángotok Istenségébe, és csatlakozzatok hozzánk, amikor figyelmünk és Isteni Szándékaink teljes erejével nagymértékben felerősítjük ezt a meghívást. És elkezdjük...

 

sg&p_manhattan44.jpg

 

Én VAGYOK az ÉN VAGYOK Jelenlétem és EGY VAGYOK Atya-Anya Istenemmel.

 

Egy vagyok az ÖSSZES Emberiség ÉN VAGYOK Jelenlétével is.

 

Egy Hangként, Egy Lélegzetként, Egy Szívverésként és a Tiszta Isteni Szeretet Egy Energiájaként, Rezgéseként és Tudatosságaként az 5. Dimenziós Kristályos Nap Ibolya Lángjának legintenzívebb frekvenciáit hívjuk meg, amit a Kozmikus Törvények megengednek.

 

Megidézzük Saint Germain-t és Lady Portia-t és az Ibolya Láng Arkangyalok Légióit.

 

Hívjuk továbbá Nővéreinket és Testvéreinket a Nagy Központi Nap rendszeréből, és a Fény összes lényét, akik évtizedek óta segítik az emberiséget ebben a fénytevékenységben.

Szeretett Egyek, gyertek elő MOST!

 

Azt kérjük, hogy lángoljátok, lángoljátok, lángoljátok ezt az 5. Dimenziós Kristályos Nap Ibolya Lángot ezer Nap erejével és hatalmával minden gondolatban, érzésben, szóban, cselekedetben, emlékben és hiedelemben, amit az Emberiség valaha is kifejezett bármely ismert és ismeretlen időkeretben vagy dimenzióban, ami bármi mást tükröz, mint az Új 5. Dimenziós Kristályos Nap Föld Szeplőtelen Koncepcióját.

 

Transzformáljátok vissza ezt az energia okot, magot, hatást, feljegyzést és emléket eredeti tökéletességébe, és zárjátok be Isten Átfogó Isteni Szeretetének legyőzhetetlen Erőtérbe.

 

Szeretteim, most felerősítjük a Fénynek ezt a tevékenységét, és ezt a nagymértékben felerősített Ibolya Lángot ezernyi Nap erejével és hatalmával vetítjük ki a konkrét, durván mutálódott és korrupt Társadalmi Rendszerek mátrixaiba és sablonjaiba, amelyeket az Emberiség a Kegyelemből való eónokkal ezelőtti bukásunk óta rosszul hozott létre.

 

Szeretett Fény Légiói ...

 

1) Égessétek az Ibolya Lángot a Földön fejlődő minden férfi, nő és gyermek gondolatain, érzésein, szavain, tettein, emlékein és hiedelmein keresztül, amíg minden ember egyénileg el nem ismeri és el nem fogadja a MINDEN Életben rejlő Istenséget, és az Emberiség minden megnyilvánulása egy Gyógyító áldás az Élet minden részecskéje és hulláma számára ezen az áldott bolygón.

 

2) Égessétek az Ibolya Lángot minden érkező csecsemőn, a gyermekeken, szüleiken és gondviselőiken keresztül, amíg MINDEN fiatal fel nem emelkedik energiában, rezgésben és Tudatosságban, hogy végrehajtsa az ÉN VAGYOK Jelenlétük utasításait és Isteni Tervük beteljesülését.

 

3) Égessétek az Ibolya Lángot minden ifjúsági központon és tevékenységen, minden iskolán, főiskolán és egyetemen, minden tanáron, professzoron és diákon keresztül minden területen, amíg az Isteni Megvilágosodás Lángja meg nem nyilvánul és örökké fenn nem marad minden diák és minden egyes oktatójuk szívében és elméjében.

 

4) Égessétek az Ibolya Lángot minden vallási és spirituális tanításon keresztül, hogy az Isteni Szeretet, az Igazság, a Tolerancia, az Egység és az Egyetemes Testvériség nyilvánvaló valósággá váljon.

 

5) Égessétek át az Ibolya Lángot minden orvoson, nővéren, gyógyítón, kórházon, biztosítótársaságon, gyógyszeripari konglomerátumon és minden olyan intézményen, amely bármilyen gyógyítással kapcsolatos, amíg az Isteni Irgalom, az Együttérzés és a Gyógyítás kézzelfogható valósággá nem válik minden fejlődő lélek számára.

 

6) Égessétek át az Ibolya Lángot minden banki és pénzügyi intézményen, minden gazdasági rendszeren, minden pénzen és a pénzzel kapcsolatos bármilyen jellegű interakciókhoz kapcsolódó embereken, amíg minden ember a Földön nyíltan nem demonstrálja a valódi integritást, becsületességet, nagylelkűséget, igazságosságot, bőséget és minden jó dolog Isteni ellátását.

 

7) Égessétek át az Ibolya Lángot minden börtönben és minden ott dolgozó emberen, minden büntetés-végrehajtási intézeten, minden rendfenntartó tisztviselőn és minden bírón, esküdtszéken és bíróságon, amíg az Isteni Igazságosság meg nem nyilvánul és örökké fenn nem marad.

 

8) Égessétek át az Ibolya Lángot a Világ MINDEN kormányán és minden személyen, helyen, állapotban és dologban, amely a Világ kormányaival kapcsolatos nemzeti, állami és helyi szinten az egész bolygón. Erősítsétek ezt az Ibolya Lángot, amíg minden kormány az Egységre, a MINDEN Élet iránti tiszteletre és a legmagasabb jó megteremtésére összpontosít minden esetben minden érintett számára.

 

9) Égessétek az Ibolya Lángot minden űrtevékenységen keresztül az egész világon, amíg minden nemzet egyesül az együttműködő szolgálatban, hogy Isten Akarata megnyilvánulhasson Nővéreinkkel és Testvéreinkkel együtt az egész Univerzumban.

 

10) Égessétek az Ibolya Lángot az Emberiség fizikai, éteri, mentális és érzelmi testén keresztül, amíg minden betegség, minden emberi félresikerült teremtés, valamint azok oka és magja fel nem oldódik, meg nem tisztul és vissza nem transzmutálódik Fénnyé, és az Emberiség földi teste nem fejezi ki a vibráló egészséget, az örök fiatalságot és Isten végtelen fizikai tökéletességét.

 

11) Égessétek át az Ibolya Lángot az élelmiszer- és víziparon, valamint az emberi fogyasztásra használt összes élelmiszeren és vízen, amíg az élelmiszer minden részecskéje és a víz minden molekulája meg nem telik Fénnyel. Adjatok erőt ennek az Elemi anyagnak, hogy emelje az Emberiség fizikai, éteri, mentális és érzelmi testének rezgéshatását, amíg a fizikai tökéletesség minden Emberi Lény számára tartósan megnyilvánuló valósággá nem válik.

 

12) Égessétek az Ibolya Lángot az Élet minden olyan aspektusán keresztül, amely az Elemi Királysághoz és a Föld Anyához kapcsolódik, beleértve a Föld, a Levegő, a Víz, a Tűz és az Éter Elemeket, amíg az egész Elemi Királyság vissza nem állítja eredeti, érintetlen szépségét és nem éli azt az életet, amelyet Isten szánt számára.

 

13) Most, Szeretteim, lobbantsátok fel az Ibolya Lángot az értékes Életenergia minden megmaradt elektronjában, azon keresztül és körülötte, amíg az Új 5. Dimenziós Kristályos Napföld Szeplőtelen Koncepciója kézzelfoghatóan meg nem nyilvánul. A Menny és a Föld egyesített erőfeszítései révén a Kvantumváltás az 5. Dimenziós Kristályos Nap Ibolya Lángján belül, amelyet ezen a szent napon megidéztünk.

 

ELFOGADJUK és TUDJUK, hogy az ÉN VAGYOK Jelenlétünkön keresztül a Nap Ibolya Lángjának ez az ÚJ frekvenciája pillanatról pillanatra növekszik minden egyes lélegzetvételünkkel. Isten Kegyelme által ez a gyorsulás addig fog folytatódni, amíg az emberiség, az Elemi Királyság és Földanya be nem fejezi a felemelkedésünket a Kristályos Fény 5. Dimenziós birodalmaiba, amely a Szoláris Új Földhöz kapcsolódik. És így is van!

 

Szeretett VAGYOK, Szeretett VAGYOK, Szeretett VAGYOK.

 

Köszönjük, Szeretett Egyek, Örökké Hálásak vagyunk az Isteni Közreműködésetekért és a hajlandóságotokért, hogy segítsetek nekünk azzal, hogy a Világ Fényét ilyen jelentős módon hozzáadjátok a Világ Fényéhez. Isten áldjon meg Benneteket.

 

 Zadkiel ark.jpg

 

Szerző: Patricia Cota Robles

Forrás: https://eraofpeace.org