Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

IBOLYA LÁNG EREJE

2023-06-19

Az Ibolya Láng feloldhatja a karmát

saint germain 0777 másolata.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Az Ibolya Láng a kék és rózsaszín láng kombinációja.

 

Az Ibolya Sugár képviseli a változás, az alkímia és a szabadság energiáját.

 

Ez nem  egy (különálló)sugár önmagában. Ez a kék, a hatalom és a rózsaszín a szeretet kombinációja, egyesítve az isteni férfias és isteni nőies energiáit a spirituális alkímia egy csodálatos tevékenységébe. Az Ibolya Láng fő szerepe a transzmutáció, egy alkímiai kifejezés, ami pozitív változást hozz létre.

Például, azáltal hogy megidézitek és dolgoztok az Ibolya Lánggal, óriási mennyiségű karmát és helytelenül felhasznált energiát tudtok transzmutálni ezen és a múltbeli inkarnációkból egyaránt. Amint ezek az energiák transzmutálódtak, soha többé nem kell ezekkel foglalkoznotok a jelenlegi életetekben, azért mert ezek az energiák törlődnek és a szeretetben és örömben megbocsátásra kerülnek az Ibolya Tűz felhasználásával. Amikor az Ibolya Sugár energiáival dolgoztok, ez kibocsátja és feloldja a kiegyensúlyozatlan energiákat az auramezőtökből, valamint a tudatos, tudatalatti és tudattalan elmé(k)ből. Ez meggyógyíthat sok körülményt az életetekben.

Az Ibolya Láng feloldhatja a karmát, miután teljesen megértettétek az élettapasztalatokat és a létrehozott energiamintákat. Ennek energiáival, szintén csodálatos szépséget teremthetek meg, azért mert ezt az erő és szeretet frekvenciái alkotják. Az Ibolya Sugár tevékenységébe tartozik a megbocsátás és az együttérzés Lángja is, amely szükséges ahhoz, hogy harmóniát és manifesztációt hozzon létre az életetekben. Az Ibolya Lángnak más tulajdonságai is vannak, mint például az enyhítés, jólét lángja és a diplomácia és a szertartás lángja. Ezek mind a Hetedik Sugár tevékenységei.

Amikor enyhítést, jólétet teremtesz meg, függetlenül attól, hogy milyen formában van, akkor részt veszel a hetedik sugár alkímiájába, a Hetedik Sugár tevékenységében kötelezed el magad. Az Ibolya Lángot szintén, a Szabadság Szeretet Lángjának is hívjuk. Amikor elnyeritek a spirituális szabadságot, korlátlanná váltok, és az isteniségetek összes attribútuma a parancsnokságotok alatt áll.  Ez a teljes szabadság, nem csak egy dolog szabadsága. Az Ibolya Láng létfontosságú eszköz a spirituális/lelki fejlődéshez és az evolúcióhoz.

Aurélia - Mit jelent pontosan, amikor a spirituális ébredés folyamatáról beszélsz? Hogyan kezdhetjük el használni az Ibolya Lángot, hogy meggyógyítsuk magunkat és az életünket?

Adama – A Hetedik Sugár segíthet a szubsztanciák[lényegek] és élet energiák megtisztításában. A Ibolya Sugarat sokféle módon lehet konstruktívan[építő, teremtő jelleg] és hatékonyan használni. Használhatjátok ezt az imáitok és invokációitok révén; szintén vizualizálhatjátok ezt a meditációtokban és meghatározhatjátok a szándékotokat, hogy megkapjátok ezen energia egy infúzióját a lényetek minden aspektusába. Lélegezzétek be ezt a testetek minden sejtjébe, atomjában és elektronjába. Megtisztíthatok és megszűrhetek minden gondolatot és érzést az auramezőtökben. Legyetek kreatívak és kezdjétek el megírni a saját imáitokat és invokációitokat ehhez. Amikor ezek a saját szívetek tűzéből származnak, erősebbek, mint azok, amelyeket más emberek írtak. A mások által írt imák a legjobban megfelelőek azok számára, akik írták őket. Dolgozzatok vele minden nap, és kezdjétek el megteremteni a szeretet csodáit az életetekben.

Invokáció az Ibolya Lángért

Példaként: „A lényem ÉN VAGYOK-ja nevében, az Isten nevében, most megidézzem a transzmutáció, együttérzés és megbocsátás isteni Ibolya Lángját az auramezőmben, minden gondolatom és érzésem a tisztításáért és átszűréséért a napfonatcsakrámba és minden más csakrámban. Kérem az Ibolya Tűz tevékenységét, hogy minden pillanatban, és minden nap az életem minden napján járja át a négy test rendszerem minden sejtjét, atomját és elektronját, az összes torzulás meggyógyításáért az energiamezőimbe, amik a múltbeli és jelenbeli téves elképzelésekből és viszályokból származnak. Kérem az Ibolya Tűz energiáit, hogy kezdje el meggyógyítani az összes torzulás a fizikalitásomba, az érzelmi és mentális testeimbe. Nagy hálával most kérem, hogy az Ibolya Tűz tevékenységei teljes erővel nyilvánuljanak meg az energiamezőimben. És ez így legyen.”

Használhatjátok ezt a fajta invokációt vagy létrehozhatjátok a sajátotokat. Üljetek csendesen vizualizálva ezt, lélegezzétek ezt be. Használjátok a légzést egy tudatos és tartós módon behozva ezt az auramezőtökbe egy sokkal kézzelfoghatóbb és kreatív módon. Ezután kérjétek meg az Ibolya Lángot, hogy tartsa fenn ezt a tevékenységet a nap hátralevő részében, és folytassa a tevékenységét a számotokra, miközben a napi tevékenységeiteket végzitek. Az aktivitás megszakíthatatlanul folytatódik, amíg harmóniában maradtok.

Amikor az Isten bármelyik lángját invokáljátok és kéritek ennek impulzusa legyen fenntartott, tevékenysége addig folytatódik, amíg az érzelmi világban a diszharmóniával vagytok lefoglalva. Ez a vibráció leáll, amíg békébe nem kerültök önmagatokba, és újra invokáljátok ezt. Amíg harmonikusak maradtok a gondolataitokban és érzéseitekben, a láng tovább fog működni. Ha diszharmonikus helyzetbe kerültök, invokáljátok újra, hogy helyreállítsa az érzelmi egyensúlyotokat.

Minél jobban elképzelitek ezt, és minél inkább a szívetekbe maradtok ezzel a meditációtokban, annál több impulzust épít ki ez. Az elmúlt évszázadban volt idő, amikor az emberek nem voltak hajlandóak meditálni. Így olyan rendelkezéseket fogalmaztunk meg, ahol sokan naponta, és néha hosszú órákig invokálták az Ibolya Lángot vagy más sugarak lángját. Sajnos sok ember számára ez a fajta odaadás mentális szertartássá vált, amely nem a szívük igazi buzgóságából származott.

Noha ezek az emberek jól értettek és őszinték voltak, a legjobb, ha néhányszor mondanak el egy rendelkezést vagy imát az összes lelkesedéssel, amit a szív összegyűjthet, és megfelelő mennyiségű időt fektet be a szeretet alkímiájának létrehozásába. Amikor egy invokációt vagy imát mondotok, engedjétek meg magatoknak, hogy teljesen érezzétek ennek energiáját a szívetekben és töltsétek meg ezt szeretettel; ezután engedjétek meg az energiának, hogy tökéletesen végezze a munkáját. Az elmúlt évszázadban több ezer ember volt, akik a felemelkedésüket az éveken át tartó mindennapi Ibolya Láng invokálása által érték el. Sok lelkesedéssel és szeretettel a szívükben invokálták ezt anélkül, hogy valaha is tudták volna, hogy mit transzmutálnak. Minden árnyékukat felszínre engedték, hogy tudatosítsák őket, anélkül, hogy elítélték volna őket, de átadták magukat az energiáknak, azáltal, hogy megfürdették őket az Ibolya Tűzbe. Ezek a kedves lelkek nem rendelkeztek hozzáféréssel minden olyan eszközhöz és információhoz, amellyel most rendelkeztek. A hit és a következetesség révén folytatták őket, amíg ki nem lehelték az utolsó emberi lélegzetüket. Ezzel a fokozatos folyamattal, megváltoztatták, apránként, az összes negatív energiát sok életből, a múltbéli és jelenbeli életekből, a tiszta arany folyékony fénybe. Amikor továbblép. Ma már, köztünk vannak, a Fény palástját hordják és élvezik az ötödik dimenzió összes bőkezűségét.

Aurélia - Tudatosan tisztába kell lenned azzal, amit transzmutálsz?

Adama - Nem mindig. Bizonyos esetekben jó tudni, de ez nem követelmény. Ami fontos, hogy töltsétek a szereteteteket ebbe bele. Mindig a szeretet, a megbocsátás és az együttérzés ömlik be egy helyzetbe, ami transzmutálódik ebben valami jobbá, ezáltal átváltoztatva egy negatív helyzetet egy pozitív helyzeté, és a bölcsesség megszerzésével ezek az energiák megpróbálnak tanítani. Ha problémád van valakivel, küldj Ibolya Láng hullámokat neki. Ahogy a szeretet, az együttérzés, a megbocsátás és az áldás hullámait külditek egy helyzetnek, lehetetlenné válik, hogy ugyanaz maradjon; az univerzális törvény megköveteli a feloldását mindazok számára, akik szeretetet és áldásokat kapnak.

Az áldás aktivitása a transzmutáció egy formája, a Hetedik Sugár egyik tevékenysége.

Ahogy elkezditek megáldani mindazt, ami kevesebb, mint az isteni tökéletesség az életetekben, transzformáljátok vagy transzmutáljátok a helyzeteket, ami negatívnak tűnik valami sokkal pozitívabbá; megteremti az isteni megoldást, és megnyilvánul a mindenki számára előnyös nyertes-nyertes helyzet. Ez a transzmutáció; olyan átalakulást hoz létre, amely mindenkit győztessé tesz.

Aurélia ‐ Hogyha valakinek problémája van a házastársával, vagy haragszik a főnökére vagy bárki másra, hogyan használhatná az Ibolya Lángot, hogyan transzmutálja vagy gyógyítsa meg a helyzetét?

Adama - Először is, el kell határolódnotok a végkimeneteltől. Ha elkezditek a változtatásokat vagy egy konkrét végeredményre vágyni, akkor valószínűleg elmegy a hajó. Ezért mindig bölcsebb kérni a tökéletes isteni megoldást. Ha különlegesek kívántok lenni a végkimenetellel kapcsolatban, amit megkívántok teremteni, fontos, hogy "engedjetek" teret egy eltérő végkimenetelnek azáltal, hogy hozzáadjátok az imátokat vagy szándékotokat: " ez vagy valami jobb, az isteni akarat szerint". A Felsőbb Énetek látja és ismeri a nagyobb képet, amit elfátyoloztak előletek. Tegyük fel, hogy egy házasság véget ér. Abban a pillanatban, amikor azt mondjátok "Ó, Istenem! Imádkoztam, és annyi Ibolya Lángot invokáltam ebben a helyzetben, mindent megtettem, hogy szeressem, könyörületes legyek, és szeretettel és megbocsátással idézem elő a megoldást, és most úgy tűnik, még nagyobb kihívást jelentő helyzetben vagyok. "

Szemléljétek ezt meg; kérdezzétek meg önmagatokat, hogy a házasság vége hiba volt-e vagy egy spirituális győzelem. Azt mondom, hogy ha a legjobbat csináltad, és a helyzet nem ér véget a reménykedésed által, talán egy karmikus kapcsolat érte el a beteljesülését. Talán a Felettes Lelked most készen áll arra, hogy megnyissa az életedet valami olyanra, ami sokkal jobban megfelel az ösvényed végett és a boldogságod végett. Ebben az esetben a házasság felbomlása minden bizonnyal spirituális siker volt, nem pedig kudarc. Az elvégzett belső munka jó minősége miatt ez történt, ilyenkor elnyertétek azt a jogot, hogy valami sokkal beteljesítőbbe lépjetek. A veszteség vagy a hibázás érzése csak egy ideiglenes, múló emberi illúzió.

Bizonyos idővel később, egy csodálatos új kapcsolatba találjátok önmagatokat, amiben sokkal boldogabbak vagytok és amiben sokkal több vonzódás, jellembeli hasonlóság és harmónia van. Emlékezni fogtok majd ez időtájt az Ibolya Tűz tavára, ami korábban invokáltatok, ami ezt az új utat hozta létre az életetekben? Vannak időszakok, amikor karmikus helyzetek megoldódnak, és itt az ideje, hogy továbblépjetek. Ez annak módja, ahogyan az imáitok meghallgatatnak; most "szabadok" vagytok, hogy valami jobbat tapasztaljatok meg, ellenben azzal, hogy egy olyan kapcsolatba maradtok, ami elérte a beteljesülését. Ebben az időben fontos, hogy elengedjétek azokat a helyzeteket, amelyek már nem szolgálnak titeket. Az isteni megoldás nem mindig tűnhet elsőnek annak, amit akartatok, de bármi is jön létre az mindig a lelki fejlődésetek végett lesz, és mindig a legjobb eredményt hozza el. Az Ibolya Lángot "csodatevőként" is ismerik.

Amikor megáldjátok a személyt, akivel problémátok van, a házastársatokat vagy szomszédotokat, vagy a főnökötöket vagy valaki mást a munkakörnyezetetekben, vagy egy rokont, lássátok őt az Ibolya Tűz szerető vibrációjába fürdőzni. Elismerve annak a személynek a jogát, hogy megszabaduljon a saját terheiről, és teljes potenciáljára ébredjen. Tegyétek ezt együttérzéssel és megbocsátással. Használjátok a diplomácia lángját is másokkal való összes interakciótokban; ez a Hetedik Sugár tevékenységének része. Ha elkezditek használni a Hetedik Sugarat az összes attribútumával, és ha nincs más személyes napirendeteken/menetrendeteken mint várni az isteni akarat legjobb végkimenetelére, akkor csodálkozni fogtok a csodákon, amelyek saját életetekben és a körülöttetek mások életében nyilvánulhatnak meg. Így jön létre a béke a Földön.

Aurélia – Sok ember úgy fogja találni, hogy a ne legyen személyes napirendje/ menetrendje rész nehéz lesz számukra, azért mert a saját módjukon akarják ezt.

Adama - Legtöbben annyira a végeredményre összpontosítanak, hogy mit akarnak látni, hogy szembeszálljanak azzal, amit el kell engedni és hagyni, hogy az Isten belül végezze a tökéletes munkáját. Isten különböző lángjai tartalmazzák az isteni intellegenciát és tudatosságot. Tudatában vannak a nagyobb képnek, és tudják, mi a legjobb a számotokra. Szó szoros értelmében az őrzők és mesterek több százezrei és milliói dolgoznak minden egyes lánggal.

Akarjátok ezt, a saját módotokon mondva, "Nos Isten, akarom ezt, de a saját módomon akarom, még akkor is, ha végső soron ez nem is a saját legnagyobb javamat szolgálja. " Ha kitartotok emellett és ragaszkodtok ehhez, ne lepődjetek meg azon, amit kaptok. Isten mindig meg akarja adni nektek a szívetek vágyait, és hamarosan rájöttök, hogy ez nem az, amire valójában szükségetek volt. Ezek a lángok az életetekben a legcsodálatosabb végkimenetelt kívánják előidézni, de ami iránt eltökéltek vagytok az fog manifesztálódni. Amikor elhatározzátok, hogy ezt a saját módotokon manifesztáljátok, az univerzum meg fogja ezt adni számotokra és néhány hónap vagy év múlva kiderül, hogy elmulasztottatok egy jobb végkimenetel. Ne feledjétek, a bizalom hiánya az emberiség tudatosságának eredeti bukásának az energiája volt, és a bizalom hiányával kapcsolatos tapasztalatok valóban nagyon fájdalmasak voltak. Ennek mindig felelősségben kell történnie, (a bizalom hiányának)" megengedése" hozta létre a sok diszharmóniát. "Önmagad" Felsőbb aspektusa teljes egészében szeret téged és nem akar semmit csak a boldogságodat és azt hogy haza térj a megvilágosodáshoz és a mesteriséghez.  

Az emberek attól félnek, hogy saját teremtéseik sötétségét tapasztalják meg. Ami az embereket bajba jutatta első helyen, az a bizalom hiánya volt. Amikor az emberek úgy határoztak, hogy többé nem kívánnak megbízni az Istenbe, hogy naponta háromszor táplálékkal lássa el őket, és úgy döntöttek, hogy saját ételeiket szerzik be, akkor egy összhang hiányt hoztak létre. Amikor abba hagyták a saját szellemük hangjára való hallgatást, és elkülönítették magukat az Isteni áramlattól. Most, néhány ezer életidővel később, többé nem bíznak az Isteni Lélek/Szellem és Akarat közötti kapcsolatban, és szinte mindenki félelemben és valamilyen hiányban él. Most, ez a ti időtők, hogy a tapasztalat és elfogadás révén, hogy visszaszerezzétek és újratanuljátok a bizalom energiáját, a külső megjelenéseitek ellenére. A szándék, elengedés és felszabadulás révén, a Minden Ami Van beengedése révén, , a "határok", amiket létrehoztatok, és amik blokkolják " a Mindenhez vezető Ajtót" azok feloldásra fognak kerülni, és szabaddá váltok, hogy "belépjetek ezen". Végre otthon lesztek!

Aurélia – Ez a végeredmény a gyógyítással aminek szükséges megtörténnie a szíveinkben és lelkeinkben?

Adama ‐ Pontosan. Hamarosan, az emberiség elkezdi majd megtanulni a leckéit egy sokkal drámaibb módon. Az események ki fognak szivárogni a bolygóra megkívánva az emberektől, hogy számos életidejük legnagyobb választásait hozzák meg. A Föld Anyátok hamarosan nem fogja elviselni azt a fajta elkülönülést, amely a Testén történt meg eddig, és az embereknek formába kell lendülniük vagy ki kell szállniuk. Az új világ rendszer ezen bolygó számára nem az amit a világotok vezetői tervezgetnek, hanem az Isten Jelenlétével teljes egységben lévő élet lesz – a Teremtőn belül és a Teremtővel. Az Isteni Rend néhány rövid év alatt helyre fog állni. Az igazságtalannak vagy tisztességtelennek tűnő események általában az emberek tudatosságának tükröződései. Mindig a kollektív tudatosság energiáival jönnek létre. Például, az országotokban sokan nem szeretik a kormányotokat, és nem akarnak részt venni semmilyen politikai tevékenységben, mert „túl negatívnak” tekintik. Könyvek könyvek hátán, weboldalról weboldalra, leírják a kormányotok összes hibáját és korrupcióját.

Amit a nyilvánosság számára leírtak és bemutattak általában igazak, és bár a kormányok legvelejükig korruptak, és ne feledjétek, hogy mindig tükrözik az általuk irányított emberek „tudatosságát”. Mit mond ez nektek? Amikor az emberek együttesen emelik tudatosságukat, hogy magukévá tegyék a szeretet, az igazság és a harmónia univerzális törvényeit, akkor már nem vonzzák be a jelenlegi fajta kormányt, ami most van. Ez nem csak az USA-ban van így, hanem a bolygó minden országára is vonatkozik. Amikor egy kataklizma történik, ugyanez igaz. A kataklizmák nem mások, mint a természet kollektív tudatossága által okozott egyensúlytalanságok és toxicitások kitisztításának módja. Nem tisztelitek a Földet, a testét tele szórjátok szeméttel, egyre nagyobb szennyezést hoztok létre és az erőforrásait felelőtlenül kihasználjátok. Így kollektívaként, olyan nagy mennyiségű kiegyensúlyozatlan energiát teremtettek, amit előbb vagy utóbb fel kell szabadítani és meg kell tisztítani a kataklizmák által, amiket gyakran tapasztalatok a bolygón különböző helyeken.

Amikor ezek a kiegyensúlyozó kataklizmák megnyilvánulnak, az Ibolya Láng hullámairól hullámaira töltődnek fel, az Isten tűzének teljességével, ami megtisztít. Egy háború után, hatalmas mennyiségű személyes és bolygói szintű karma kerül kiegyensúlyozásra. Nagyobb megértés érhető el, bár ez nem tűnik nyilvánvalónak, amikor ezt az igazságot azok szemén keresztül nézzük, akik még mindig arra törekszenek, hogy ellenőrizzék a szabad akaratotokat. Igaz, sokan szenvedtek, de a saját személyes karmájukat is kiegyensúlyozzák a folyamatban. A második világháború után, amikor sok karma került kiegyensúlyozásra a bolygón, ez megnyitotta az utat a kiterjedésre, az új technológiára és a nagyobb nyugalomra, amit manapság élveztek.

Aurélia – Úgy érted, hogy minden, amit személyes kapcsolatainkban, vagy egy társadalomban, egy kultúrában és egy országban tapasztalunk, mindezek tükrök, amelyek az ént és a kollektív tudatosságot tükrözik?

Adama – Minden, ami történik, legyen személyes vagy globális szinten, akár egy vulkán kitörés, földrengés, a városaitok egyikében zavargás, akár háború, mindig visszatükrözi a kiegyensúlyozatlan, elfojtott vagy elnyomott energiát, amelyet az emberek magukban tartanak. Ez visszatükrözi a haragot, a félelmeket, a csalásokat, megtévesztést, a kapzsiságot, az emberi igazságtalanságokat, a bánatot, stb., amit az emberek a saját lelkükben tartanak. Ezek semmivel se többek, mint a tükrök, amelyek emberi szinten ki kerültek az irányítás alól.

Aurélia – Sok ember nem érti, hogy hogyan teremtjük meg a valóságunkat. Azt mondják, ha a saját valóságukat teremtik, akkor a tökéletes testet, házat vagy társat, bőséges pénzt…stb teremtenének.

Adama – A probléma az, hogy az emberek még nem értették meg és nem fogták fel, hogy hogyan teremtenek. Szintén, nem szükségszerű egyedül csakis ezen életből származtatni a teremtéseiket; " a karmának" vagy a megértés hiányának meg kell tisztulnia, mielőtt az új és tökéletes manifesztálódhatna. Az emberek pillanatról pillanatnyi gondolataik és érzéseik által teremtenek folyamatosan, a szavaik és cselekedeteik, és a belső párbeszédük által az elméjükben minden éber órában. Az emberek lehet, hogy azt mondják, tökéletes testet vagy házasságot akarok, habár a gondolatok és érzések, amikkel az idő nagy részében szórakoztatják magukat, nem támogatják vágyaikat. Ha valaki megmutatja nekik, hogy pillanatról pillanatra, milyenek a gondolataik és érzéseik, és hogy milyen kiegyensúlyozatlanságokat teremtenek a valósságukban, megértenék, hogy miért nincsen egészséges vagy tökéletes testük, amit akarnak, vagy a tökéletes párkapcsolatuk és a bőséges életük, amit akarnak.

Az embereknek igazán tudatossá kell válniuk a gondolataikra, az érzéseikre, szavaikra és cselekedeteikre. A szavak nagyon erőteljes (eszközök), és folyamatosan erősítitek az energiáikat az érzéseitekkel. A szavak azonban nem mindig felelnek meg az érzéseiteknek. Talán több pénzt akartok, de belül szegénynek érzitek magatokat. Szeretnétek egy jobb párkapcsolatba bonyolódni, de belül úgy érzitek, hogy nem érdemlitek meg ezt és nem vagytok hajlandóak kigyomlálni a lelketek kertjét, annak érdekében, hogy bevonzzátok a tökéletes társat. Azt mondjátok, tökéletes testet akarok, de belül nem szeretitek önmagatokat. Nem szeretitek a testeteket, ahogyan van, és nem fogadjátok el azokat a tanulságokat, amelyeket a testetekben tanultok a jelenlegi formájában.

A test csak a szeretetre reagál, és szinte mindannyian nem szeretitek, és nem törődtök a testetekkel, mint ahogy mi, Telosban tesszük. Nagyon kevesen, szeretitek magatokat ahhoz, hogy eléggé gondoskodjatok róla és tápláljátok önmagatokat és a testeteket megfelelően és folyamatosan. Sokatok nem adja meg a testeteknek a megfelelő táplálékot, amire szüksége van a megfiatalodáshoz és a tökéletes egészség kisugározásához. Hogyan várhatjátok el akkor, hogy tökéletes testet teremtsetek magatoknak? Folyamatosan megerősítitek azt, amit nem akartok, ahelyett amit akartok.

A tükrök házában éltek, és az univerzum sokat ad vissza a gondolatok, érzések és szavak által létrehozott dolgokból. Amikor kijelented "Rosszul vagyok és kifáradtam ettől vagy attól/belefáradtam ebbe vagy abba, " akkor nagyon erőteljes megerősítéseket teremtesz, amik visszatérnek hozzád olyan energiákként, amiket éppen megneveztél. Folyamatosan teremtve a megerősítések által, amiket nem is akartok. Legyetek tisztában azzal, hogy az univerzum hall titeket és tiszteletben tartja azt, amit kimondotok. Azt mondja, " ha rosszul van (ettől) és fáradt, és folyamatosan megerősíti ezt olyan sok hévvel, erővel és megerősítéssel, ennek kell lennie annak amire vágyik, amit akar. Hagy adjam meg ezt neki. "És így többet kaptok ugyan abból, és a tükrök visszatükrözik ezt.

Aurélia – Most, hogy az Ibolya Lángot kifejezetten a karma kiegyensúlyozására használjuk, akkor attól fogva (nem) kell megtanulnunk a karmából nyert leckéket, hogyan tudjuk megtanulni ezeket a leckéket, ha egyszerűen csak az Ibolya Lángot használjuk az ezektől való megszabadulásra?

Az Ibolya Láng nem fog csak úgy "megszabadítani" tőle. Ez nem a célja. Az Ibolya Láng segít abban, hogy kiegyensúlyozzátok azt, de megtanít arra is titeket, hogy milyen tanulságokat kell megtanulnotok, bár gyengédebb, finomabb módon. Ha továbbra is ellenálltok a tanulságoknak, az ebből származó tanításoknak és annak megértésének, hogy a kihívó helyzetek tanítanak titeket, akkor az Ibolya Láng használata lehet, hogy nem fogja elhozni a kívánt eredményeket. Nem tudnak visszaélni azzal, hogy megakadályozzanak titeket abban, hogy megszerezzétek azt a tapasztalatot és bölcsességet, amely végső soron a karma valódi jelentése.

Mégis különbség van egy lecke szelíd módon történő megtanulásában, a bölcs útmutatásból származó módon, amit magadhoz ölelsz, vagy egy nagyon nehéz tapasztalaton át megélve azt, annak érdekébe, hogy ugyanazt a megértést szerezd meg. Látjátok a különbséget? Az Ibolya Láng elhozhat titeket egy olyan térbe, ahol a leckéiteket egy nagyon szerető és gyengéd módon tanulhatjátok meg, ahol könnyedén és kegyelemben tanulhatjátok meg ezeket. Nem kell annyira fájdalmasnak vagy nehéznek lennie, mint amilyennek ebben a pillanatban tapasztaljátok ezeket. Az ellenállásotok, hogy megnyissátok magatokat a magasabb és könnyebb utaknak az, ami létrehozza a keménységeket az életeitekben.

Egy másik invokáció az Ibolya Lángért. Egy másik módja, ahogyan használhatjátok az Ibolya Lángot a világ számára magatok körül. Határozottan invokálhatok és mondhatjátok: "A nagy ÉN VAGYOK nevében, hívom szeretett Saint Germaint, hogy a világot az Ibolya Tűz hullámairól hullámaira telítse meg, hogy az élet minden részecskéjébe oltsa be, minden férfibe, nőbe és gyermekbe ezen a bolygón az Ibolya Láng egy aura mezőjébe, hogy megvédje és felébressze őket. Kérem, hogy ez a tevékenység lankadatlanul tartson, amíg a tökéletesség helyre nem áll. És ez így legyen. "

Ezt az invokációt napi imáitokban megtehetitek és szólíthatjátok az Ibolya Láng milliónyi Angyalát, akik csak a kérésetekre várnak, hogy munkához láthassanak. Küldjétek el őket mindenhova, hogy megtöltsék a világot az Ibolya Tűzzel. Az angyaloknak nem engedik meg, hogy beavatkozzanak a világotokba, kivéve, ha a hívás a bolygótokról érkezik. Küldjétek őket munkába; arra várnak, hogy válaszolhassanak az imáitokra. Az Ibolya Láng angyalok szó szerint elárasztják a bolygót az Ibolya Tűzzel és sokkal lecsökkentik fájdalmat és szenvedést. A mindennapi életetekben, kérjétek őket, hogy árasszák el a személyes világotokat az Ibolya Láng energiájával.

Aurélia – Fontosnak tűnik, hogy elküldjük a láng energiáját minden férfi, nő és gyermek számára a bolygón, és a szíveinkkel, elárasszuk a Földet ezen energiájával.

Adama – Igen, és ne felejtsük el az állatokat, a fákat, az elementálokat, a természeti szellemeket és a növényi királyságot. Az elementáloknak gyakran szükségük van a segítségetekre, a szeretetetekre, a támogatásotokra és az Ibolya Lángért való invokációtokra, hogy képesek legyünk fenntartani az egyensúlyt a bolygón. Most sokkal többre van szükség, mint valaha ezen átmeneti időszak ideje alatt. Az elementálok nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy segítsék a bolygót a magasabb oktávban; ők a segítőitek. Minél több Ibolya Lángot és szeretetet kapnak az emberiségtől, annál simább lesz az átmenet a Föld és a testén élő minden királyság számára.