Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ISTENI ÉNED ÁBRÁJA

2022-03-01

Szeretett Hatalmas Én Vagyok Jelenlét

 ISTENI ÉNED ÁBRÁJA.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Különleges spirituális végzettel rendelkeztek. E végzet betöltésének egyik kulcsa isteni természetek és Istennel való kapcsolatotok megértése.  
 

"Szeretett Hatalmas Én Vagyok Jelenlét""
Amely saját individualizált Jelenléted Istenben!
"Mágikus Jelenlét" vagy "Isteni Én")

Az "Én Vagyok Jelenlét"-tel és az Ibolya Lánggal való munka nagyon fontos azoknak, akik komolyan veszik az átalakulást, a felemelkedést.

Különleges spirituális végzettel rendelkeztek. E végzet betöltésének egyik kulcsa isteni természetek és Istennel való kapcsolatotok megértése.

Az ÉN VAGYOK Jelenlét és kauzális test

Isteni énetek ábrája három alakból áll:
A felső alak az Isten Atya/Anya és a te ÉN VAGYOK jelenlétedet képviseli.
Az ÉN VAGYOK Jelenlét Isten mindnyájatok számára megegyéniesített Jelenléte.
A számotokra megszemélyesült ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK, Isten neve, amelyet Mózes előtt tárt fel a Sínai-hegyen.
Az ÉN VAGYOK Jelenlét a kauzális testeteket alkotó, hét, szivárványszínű, koncentrikus szféra veszi körül.
Kauzális testetek szférái jelenítik a tárházát mindannak, ami valóságos és állandó a lényetekben. Itt vannak feljegyezve, erényes tetteitek, amelyeket Isten dicsőségére és az emberiség üdvére vittetek véghez a Földön, inkarnációtok során.
Nincs két teljesen egyforma kauzális test, mert csillogó szféráik a lélek egyedi spirituális fejlettségét tükrözik vissza.
Azok a különleges tulajdonságok, amelyeket korábbi életeitekben kifejlesztettétek, határozzák meg, milyen képességekkel és tehetségekkel születtetek le, vagy fogtok a következő életetekben.
Ezek a tehetségek ott vannak bezárva a Kauzális Testetekbe,
és Magasabb Énetek által válnak hozzáférhetővé.

ISTENI ÉNED ÁBRÁJA1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

A Szent Krisztusi Én

Magasabb Éneteket, vagyis Szent Krisztusi Éneteket az Isteni Énetek ábráján a középső alak jelképezi. A Szent Krisztusi Énetek a Belső Tanítótok, őrzőtök és a legdrágább barátotok. Ő a szívetekben, a lelketekben megszólaló lelkiismeretetek hangja is. Ő választja ketté belső utatokat jóra és rosszra, és tanítja a különbségeket a kettő között.
A Szent Krisztusi Én feje fölött található a Szentlélek galambja,
amely az Atya-Anya Isten áldásával alászáll.
Az ÉN VAGYOK Jelenlétből kiinduló fehér fénysáv,
amely a Szent Krisztusi Énen át a kép alsó ábrájához ereszkedik le, a kristályzsinór. Salamon könyvében ezüstzsinórként utalnak rá.
Ezen keresztül áramlik át Isten fényének, életének és tudatosságának zuhataga.
Ez az életáramlat tesz képessé arra, hogy gondolkozzatok, hogy érezzetek,
hogy érveljetek, hogy tapasztaljatok az életet, és lelkileg fejlődjetek.


ISTENI ÉNED ÁBRÁJA2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Isteni szikrátok, a háromszirmú láng


és a Négy Alsó Testetek

Kristályzsinórotok energiája táplálja és tartja fenn Isten lángját, amely szívetek titkos kamrájában rejtőzik.
Ezt a lángot háromszirmú lángnak vagy isteni szikrának is nevezzük.
Ez szó szerint Isten szívének szeretett tűzének egy szikrája.
A hármas lángnak három szirma van.
E három szirom Isten három elsődleges vonását testesíti meg.
A fehéren izzó mag, amelyből a háromszirmú láng felszökik,
a mindenek fényforrását képviseli.
A hármas lángot magatok elé képzelve, lássátok a kék lángot a bal oldalatokon.
Ez Isten hatalmát testesíti meg, és az Atyának felel meg. A rózsaszín láng a jobb oldalon található és Isten szeretetét testesíti meg, és az Anyának felel meg.
A sárga láng középen helyezkedik el, és a bölcsességet szimbolizálja,
ez a Fiúnak felel meg.
Hozzáférve a három szirmú lángotokba plántált hatalomhoz, szeretethez és bölcsességhez, beteljesíthetitek életetek értelmét.
Az ábra alsó alakja lelketek képviselője. Lelketek négy különböző "testbe" burkolódzik, amelyeket négy alsó testnek is nevezünk.
Ezek az éteri test, a mentális test, az érzelmi test és a fizikai test.
Összességében ez az a jármű, amelyet lelketek a földi utazáshoz használ.
A éteri testetek, amelyet memória testnek is nevezünk, önazonosságotok lenyomatát tartalmazza. Itt található minden, ami lelketekben valaha is végbement, az összes impulzus, amelyet valaha is kieresztettetek a lelketeken keresztül, megteremtésetek óta.

A mentális testetek gondolkodó képességetek edénye.

Az érzelmi test az alacsony és a magasabb rendű vágyaitokat tartalmazza, és érzelmeitek jegyzékét.

A fizikai test a hús vér csodája, lehetővé teszi a lélek számára, hogy fejlődjön az anyagi világban.

Az ábra alsó alakját Ibolya Láng veszi körül - ez a Szentlélek átváltoztató, spirituális tüze. Naponta előhívott Ibolya Láng megtisztítja a négy alsó testet, és feleméssze a negatív karmát, gondolatokat, érzelmeket és a betegséget.

Az Ibolya Lángot fény oszlop veszi körül,
amely hívásotokra száll alá az ÉN VAGYOK Jelenlétből.
Ennek a henger alakú, fehér fénynek az erőtere védelmül szolgál a nap 24 órájában, mindaddig, amíg harmóniában vagytok önmagatokkal és fenntartjátok a kapcsolatot a magasabb énetekkel és az ÉN VAGYOK Jelenléttel.
ISTENI ÉNED ÁBRÁJA3.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

FELEMELKEDÉS AZ ÉN VAGYOK JELENLÉTBE

A következő Fénygyakorlatot a Fénylények adományozták az Emberiségnek..

ÉN kényelmesen ülök a székemben, nem keresztezem sem a lábaimat, sem a karjaimat. A gerincem olyan egyenes, amilyen egyenes csak lehet. Azonnal nyugodt, békés állapotba kerülök. Kiürítem az elmémből a nap során felmerült gondolatokat, a jelen pillanatában befelé fordítom a figyelmemet, és igyekszem a Szívemben lakozó Istenire összpontosítani. "Végigjártam elégedetlenségem telét", és belépek egy Új Nap dicsőségébe, amely a Földi Paradicsom lendületével teljes. Enyém a Győzelem! Enyém a Győzelem! Enyém a Győzelem! Atya-Anya Istenem tökéletes egyensúlya és minden fejlődő lélek ÉN VAGYOK Jelenléte VISSZATÉRT a Földre!!!
Ezzel a belső tudással felvértezve belátom, hogy az a csodálatos felelősségem, hogy teljesen saját ÉN VAGYOK Jelenlétemmé VÁLJAK, amíg meg vagyok testesülve itt a földön. Ez a szó szoros értelmében azt jelenti, hogy integrálni fogom fénylő Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétemet négy Földi Testembe sejtes és atomi szinten, azaz megtöltöm minden elektronomat, minden atomomat, minden szubatomi részecskémet, a testemből áradó minden hullámot, minden teret testem atomjai és molekulái között ÉN VAGYOK Jelenlétem sokrétű, 5. Dimenziós Szoláris Fényével. Ez az integráció lehetővé teszi ÉN VAGYOK Jelenlétem számára, hogy teljes uralmat gyakoroljon fizikai, éteri, mentális és érzelmi testeim felett. Amint ez megtörténik, gondolataim, szavaim, érzéseim és tetteim Isteni Szeretetet, Harmóniát és Isteni Egyensúlyt tükröznek majd. Ez az átalakulás átváltoztatja fizikai valóságomat is a Földi Paradicsom határtalan fizikai tökéletességévé. Ez egy egyedi ajándék, egy szakrális lehetőség, amely minden Földön élő férfi, nő és gyerek rendelkezésére áll itt és most.
Kontemplálom ezt az igazságot, és miközben ez a szakrális tudás rezegni kezd szívem mélyén, átélem, hogy a Halhatatlan Győzedelmes Hármas Láng egyre nő és nő a szívemben, amíg magába nem foglalja mind a négy Földi Testemet.

Mostantól ÉN VAGYOK Jelenlétem szeretetteljesen uralmat gyakorol alacsonyabb emberi tudatomon, és felszabadítja fizikai, éteri, mentális és érzelmi testemet.

"Alacsonyabb emberi tudat, Szeretlek, és hálás vagyok neked, amiért biztosítottad a növekedés és tanulás lehetőségét a fizikai síkon, most azonban azt parancsolom neked, hogy lépj a Fénybe! Alacsonyabb földi tudat, az Isteni Szeretettel és Hatalommal ÉN, az ÉN VAGYOK Jelenlét most azt parancsolom, hogy...
Engedd el a fizikai testemet, és térj vissza a Fénybe!
Engedd el az étertestemet, és térj vissza a Fénybe!
Engedd el a mentális testemet, és térj vissza a Fénybe!
Engedd el az érzelmi testemet, és térj vissza a Fénybe!

Alacsonyabb földi tudat, Szeretetemmel most Szabaddá teszlek, hogy a tanulás magasabb iskoláiba léphess, ahol átalakulhatsz majd Isten Tökéletességévé."
ÉN VAGYOK Jelenlétem most teljesen átveszi az uralmat négy Földi Testem felett, és hordozó burkaim felemelkednek 5. Dimenziós Szoláris Fénytesteim tökéletességébe. Tudatommal felemelkedem a Mennyek Királyságába, a Határtalan Fizikai Tökéletesség rezgő Birodalmába... Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem Birodalmába. Úgy állok ott most, mint egy tökéletes Isteni Lény Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem dicsőséges, sokszínű, többdimenziós sugárzásában. Szívem, elmém és hangom most Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem Tizenkét Rétű Szoláris Lángjának közepén összpontosul.
Lábammal szilárdan állok a Földön, de egyúttal Egy VAGYOK a Határtalan Tökéletesség minden Felemelkedett Birodalmával. A tündöklő Fény Isteni Lénye VAGYOK, aki most meg is valósítom e Fény teljességét Lényem minden síkján. Miközben ÉN felemelkedem, minden Élet felemelkedik velem együtt. Emiatt tudom, hogy Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétemben az egész Emberiség nevében állok ott, belátva, hogy Isteni Lények vagyunk minden birodalomban, amely ehhez a bolygóhoz kötődik.

Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétemen belül ÉN VAGYOK a Harmónia Kozmikus Lángja, aki Isteni Szoláris Fényt áraszt hordozó burkaim minden fizikai és kémiai kapcsolódásába, meggyógyítva és helyreállítva az energetikai kötéseket az atomok között és az atomokon belül, amíg vissza nem nyerik a határtalan tökéletesség Szoláris rezgésfrekvenciáját.

Tudom becses ÉN VAGYOK Jelenlétem minden meggyőződésével, hogy a Fény ezen áramló elektronikai mintázatában minden szükséges megtalálható a fizikai testem és az egész fizikai sík meggyógyításához. Minden szükséges benne van, hogy helyreállítsa minden egyes Földi élet sejtjeinek, atomjainak és elektronjainak pályáját, forgását és elektronikai töltését. Érzem, hogy az atomi sík minden energetikai kötésének rezgésfrekvenciája felgyorsul a határtalan fizikai tökéletesség frekvenciájának sebessége felé. Az Élet minden egyes sejtje az 5. Dimenziós Szoláris Fény teljes tökéletességében ragyog.

Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétemben ÉN VAGYOK Isten Mennyei Fénye, amely áthatja most az Emberiség minden egyes interakcióját és kapcsolatát - beleértve az emberek, szervezetek, fajok, vallások és nemzetek közötti kapcsolatokat -, ezáltal felemelve ezeket az interakciókat a Létezés Magasabb Rendjének harmóniájába, és megnövelve az Emberiség Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétének Szféráját a Földön.
A Nagy Szoláris Csend Békéjében megismerem elmémmel ezt a Magasabb Valóságot. Tisztán megkapom Szoláris ÉN VAGYOK Jelenlétem Isteni Sugallatait, Ideáit és Elgondolásait. Érzem ezt a Magasabb Valóságot az érzelmi világomban, amely Isten nagy Kauzális Testében nyugszik. Az Isteni Tulajdonságok nyugodt óceánja VAGYOK, amely a Szent Szellem Szakrális Tüzes Leheletét sugározza magából.

Élő, Fénnyel teli Temploma VAGYOK a romolhatatlan Tökéletes Egészségnek, Sugárzó Szépségnek, Örök Fiatalságnak, Életteliségnek és Örömnek. Az ÉN VAGYOK Jelenlét Szoláris Fénytestei VAGYOK, amelyek most megnyilvánultak a Föld fizikai síkján. Ez így van.

Most visszahozom a tudatomat a szobába. Tudatosul a testem, és hagyom, hogy ezek az Isteni Energiák asszimilálódjanak fizikai, éteri, mentális és érzelmi testeimbe.

ISTENI ÉNED ÁBRÁJA4.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

 www.angyalforras.hu