Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

SAINT GERMAIN

2022-11-15

Ki is volt St. Germain valójában?

 

saint germain mesza.jpg

  Kép forrása: Pinterest.com


SAINT GERMAIN

 

Ki is volt St. Germain valójában?

Elsőként a magyarul is megjelent "Saint Germain gróf Legszentebb Trinozófiája" c. könyvből idézek:

"Utolsó barátjának története szerint Saint-Germain gróf fia volt Rákóczy erdélyi fejedelemnek és feleségének.

 

(Saint Germain gróf, II. Rákóczi Ferenc elsőszülött fia volt)

 

Saint-Germain gróf külső megjelenéséről azt írják, hogy középmagas, arányos termetű, szabályos és kellemes arcú volt. Arcbőre kissé barna, haja fekete, bár gyakran rizsporos. Egyszerűen, rendszerint feketébe öltözött, de kitűnő szabású és nagyon finom szövetű ruhákat hordott. Szemének hatalmasan lenyűgöző ereje volt, és aki belenézett nem menekülhetett a varázsa alól.


Madame de Pompadour szerint Saint Germain egy alkalommal azt állította, hogy birtokában van az örök ifjúság titka, egy másik alkalommal pedig, hogy személyesen ismerte Kleopátrát, ismét máskor, hogy barátságosan elbeszélgetett Sába királynőjével.


Nagy Frigyes leírása szerint pedig kifogástalan alakja kecses volt, kezei finomak, lábai kicsik, formás lábszáraira feszesen simult a selyemharisnya. Testhezálló ruhája kidomborította alakjának ritka tökéletességét.


...És a szemei! Senki nem látott ezekhez hasonlót. A korát 40-45 évesre becsülték. Mint korának kimagaslóan iskolázott személyét és rendkívüli nyelvtehetségét ismerték. Nyelvtudása szinte természetfeletti volt. Olyan folyékonyan beszélt németül, angolul, olaszul, portugálul, spanyolul, piemonti kiejtéssel franciául, görögül, latinul, szanszkritül, arabul és kínaiul, hogy minden országban, amelyet meglátogatott, mint állampolgárt fogadták.


...A gróf mindkét kezét egyforma ügyességgel használta, olyannyira, hogy ugyanazt a szöveget egyidőben mindkét kézzel le tudta írni. Amikor később a két papírlapot egyműásra fektették, és átvilágították, a két írás betűi és sorai tökéletesen takarták egymást. Egyszeri olvasás után képes volt bármit hibátlanul elismételni. Egyik kezével szerelmes levelet írt, a másikkal misztikus verset annak bizonyítására, hogy agyának féltekéi egymástól függetlenül is dolgoznak. Mindezen felül gyönyörűen énekelt.


Ez a kivételes ember valami telepátiához hasonló képességgel megérezte, ha jelenlétére valamelyik távoli városban vagy országban szükség volt, és feljegyezték róla azt is, hogy azzal a nyugtalanító szokásával rendelkezett, hogy saját vagy barátai lakásán úgy jelent meg, hogy nem vette igénybe az ajtó nyújtotta lehetőséget.


Furcsa módon a vasút és a gőzhajó feltalálásának előmozdítója volt.


Francz Graeffer az alábbiakat jegyezte fel könyvében:


"Ekkor Saint Germain fokozatosan elkomorodott. Néhány másodpercre szoborszerűen megmerevedett, szemei, amelyek állandóan beszédesek voltak, most üressé és fénytelenné váltak. Azután, mintegy varázsütésre, egész lénye újra feléledt. Kezével olyan mozdulatot tett, mintha búcsút intene és ezt mondta: Elmegyek, ne keressetek! Egyszer majd újra látni fogtok. Holnap éjszaka már messze járok, rám most nagy szükség van Konstantinápolyban, és Angliában, hogy előkészítsek két új felfedezést, amelynek gyümölcseit a következő században fogják élvezni... a vonatot és a gőzhajót."


Saint Germain legtöbb életrajz írója a gróf különleges étkezési szokásait is feljegyzi. A gróf kijelentette, hogy diétát tart, amelyet összekapcsol a hosszú élet valódi titkát magába rejtő csodálatos elixír fogyasztásával, és jóllehet a legpazarabb lakomákon vet részt, minden ételt visszautasított, kivéve azokat, melyeket saját receptjei és utasításai szerint kizárólag az ő számára készítettek. Ételei leginkább zablisztből és zabkásából készültek és a csirke fehér húsából. Úgy tudták, hogy csak a legkivételesebb alkalmakkor iszik néhány csepp bort, és állandóan minden óvintézkedést elkövetett, hogy elkerülje a meghűlést.


Egyik alkalommal egy ősi korból való és saját személyével kapcsolatos tréfás történetet mesélt el, és amikor egy részlet, melyet fontosnak tartott nem jutott pontosan eszébe, ezekkel a szavakkal fordult komornyikjához: "Nem tévedés Roger?" A jó ember habozás nélkül válaszolta: "Gróf úr, úgy látszik elfelejti, hogy én mindössze ötszáz éve vagyok a szolgálatában. Ez még az elődöm idejében történhetett."


...Gazdag és drága ruhatára volt, de gombjainak, inggombjainak, óráinak, gyűrűinek, láncainak, gyémántjainak és egyéb drágaköveinek pazarsága valóban páratlan volt. Hatalmas gyűjteménye volt mindenből és hetente változtatta ékszereit.


...Olyan hatalmasan képzett kémikus volt, hogy a gyémánt és smaragd foltjait el tudta távolítani, amit 1757-ben XV. Lajos kérésére be is mutatott.


...A Versailles-i udvarban történt, hogy Saint Germain gróf szembetalálkozott az idős de Gergy grófnővel. A következő párbeszédet folytatták:

"Ötven évvel ezelőtt a velencei követ felesége voltam - mondta a grófnő. Jól emlékszem rá, hogy önnel ott találkoztam. Akkor is épp olyan volt, mint ma, talán akkor kissé érettebb korú volt, azóta úgy látszik, megfiatalodott."


...Évtizedeken át forgott Európa nyilvánossága előtt, de senkinek sem sikerült felkutatnia, hogy miért jelent meg Londonban jakobinus ügynökként, Pétervárott mint összeesküvő, Párizsban, mint alkimista és műértő, Nápolyban pedig mint orosz tábornok...


...A zene birodalmában is mester volt. Míg Versailles-ben hangversenyeket adott, addig eseménydús életében legalább egyszer szimfonikus zenekart vezényelt partitúra nélkül.
...Ha már zenéről esik szó, ő nem csak játszott, hanem komponált is, és mindkettőt rendkívüli izléssel.


...Óriási vagyonát sosem azokból szipolyozta ki, akikkel kapcsolatban volt. Gyümölcstelen maradt minden olyan törekvés, amely vagyonának eredetét és nagyságát akarta meghatározni. Sem bankokkal, sem bankárokkal nem volt kapcsolata...


...Saint Germain okkult tudásának forrása teljességében ismeretlen. Amikor erről őt megkérdezték, azt válaszolta, hogy Atyja a Titkos Tudomány volt, anyja pedig a misztériumok. Tökéletesen jártas volt a keleti mezoterizmus alapelveiben. A meditáció és a koncentráció keleti módszereit gyakorolta. A Himalája szívében volt egy remetelak, ahová időnként visszavonult a világ elől.


...A gróg a XVIII. Században a rózsakeresztes mozgalomnak éltető eleme volt... valószínűleg tényleges feje is a rendnek... és azt gyanítják, hogy a francia forradalom mögött ő volt a titkos rugó.


...Minden kétséget kizáróan meg kell állapítanunk, hogy a gróf szabadkőműves és templárius volt.


...Saint Germain éppen olyan hirtelen és megfejthetetelen módon tűnt el a francia miszticizmus színpadáról, mint Ahogyan megjelent. Eltűnése után semmit sem tudnak róla. A transzcendentalisták állítása szerint visszavonult egy titkos rendbe, amely őt valami rendkívüli és fontos feladattal küldte ki a világba. Misszióját befejezve eltűnt.


...Népszerű hagyományok szerint Saint-Germain végül is Károly herceg kastélyában halt meg és ennek időpontját 1784-ben határozzák meg. Halálának furcsa körülményei azt a gyanút támasztják bennünk, hogy csupán névleges temetést rendeztek, éppen úgy, mint Lord Bacon, az angol adeptus esetében.

 

saint germain gróf s.jpg

 

Könyvajánló: 

 

Irene Tetzlaff: A főnix szárnya alatt:

 

Ez a könyv először írja le majdnem hézagmentesen az ismert Saint Germain gróf életrajzát.

II. Rákóczi Ferenc elsőszülött fia volt. Alkímiai ismeretei és egyetemes tudása miatt a XVIII. század legérdekesebb személyiségei között tartják számon. A szociális gondolatot hirdette. Megújította a régi rendi hagyományokat, előkészítette az Európai Unió-t.

Konferenciákon és kongresszusokon állt ki a béke és a népek egyesülése mellett. Emberi nagysága bölcsességgel és segítőkészséggel párosult.

Németországban a legjobb vegyészek között említik a nevét. Kavargó élete és a róla mesélt furcsaságok különleges színezetet adnak a cselekedeteinek, amelyeknek színtere egész Európa volt.