Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

SAINT GERMAIN – MÁRIA ANYA

2021-05-04

A HALHATATLANSÁG DIADALMAS HÁROMSZOROS LÁNGJÁNAK AKTIVÁLÁSA

fel. m. Mária.jpg

 

SAINT GERMAIN – MÁRIA ANYA ÉS AZ IBOLYA LÁNG AKTIVÁLÁSA

A HALHATATLANSÁG DIADALMAS HÁROMSZOROS LÁNGJÁNAK AKTIVÁLÁSA

Fény Létezői, Május misztikus havában Mária Anya erőteljes szeretet sugaraiban állhatunk. Mint minden évben május hava alatt a Belső Birodalmakban, megnyílik Mária Anya Templomának Szeplőtlen Szíve.


Ebben az évben, ennek a hónapnak óráiban rendkívül fontos, hogy Mária Anya áldásai eljussanak hozzánk.


A Fényre fókuszálva, amikor éjszaka alszunk: az ÉN VAGYOK JELENLÉTE, elkísér bennünket, a finomabb testeinkbe, Mária Anya elé.
Amikor odaérünk, Mária Anya mindegyikőnket felöltöztet az ISTENI SZERETET PALÁSTJÁVAL.
A Palást lesz az a szent ajándék, amely végtelenségig megnöveli, vagy képessé teszi befogadni a Szeretet erőteljes sugarait, az, amely feltölt bennünk Földi Isteni síkjainkra.

Mária Anya rendületlenül dolgozik mindegyikünkkel, megerősítve szíveinket, a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros Lángjával.
Az Anya Istennő visszatérése óta az Istennői aspektus, mindannyinkba harmóniát vonz be, és megnyit bennünket Isteni Önvalónkhoz.


Itt az ideje, hogy e vonzás hatására, a kvantumugrás következményeként, megnyíljunk Örök Szívünk Lángjára.

Az Atyai és Anyai, azaz a férfi és női polaritás megtapasztalása szükséges volt az emberiség számára, mert életünk fenntartását, minden élő részünket, az szabályozza. Olyan, mint egy virág magva a valóságunk, az Emberi létezés a Naprendszerben.
Mind a két polaritásnak meg kell jelenni benne, és léteznie kell az életfeltételek szerint, ahhoz hogy létezésünkkel gazdagítsuk, a magasabb isteni potenciát, de a polaritásoknak nemcsak jelen kell lenniük, hanem kiegyensúlyozottaknak is.

A férfi polaritásunk, az Isteni Atya ragyogása, a bal agyféltekében, amely aktiválja a racionális és logikus gondolkodást. És amikor az megnyílik, megnyilvánul, az eljut minden sejthez, és a test szerveihez, az érzékszervekhez a Torok Csakra erőközpontján keresztül. Az Isteni Atya fénye zafírkék és a Kék Láng erejében kap formát, a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros Lángjában, s innen jut az emberi szívekbe.

A női polaritás, az Isteni Anyánk lángja, a jobb agyféltekét aktiválja, a kreatív és intuitív gondolkodást. Megnyilvánulva, eljut minden sejtünkhöz, a test szerveihez, érzékszerveinkhez, a szeretet központon át a Szívcsakrán.

Amikor a bal és a jobb agyféltekék kiegyensúlyozódnak, akkor az Isteni Atya férfi ereje a Torok csakrában kiegyenlítődik, az Isteni Anya női szerető ereje, pedig a szívcsakrában kerül kiegyensúlyozódásra. Ezek a rózsaszín és kék központok, az agyalapi mirigyben, a hipotalamuszban és az idegközpontok dúcaiban találhatók, az agyunkban.


Amikor az agyközpontok aktiválódnak, a koronacsakránkon világosság nyílik, és krisztusi öntudatunk ébredését tapasztalhatjuk meg.

Az aranysárga fény, a Mi Krisztusi Önvalónk, a planetáris isteni gyermek igazsága, amely a koronacsakrán lobog keresztül, minden sejthez, a test szerveihez, és a Bölcsesség arany lángját formázza a Halhatatlanság Diadalmas Lángját, a szívünkben.

A kék, rózsaszín és aranylángok adják a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros lángját, mindenki szívében, és a jelenlétbe ez nyilvánítja meg a Szentháromságot.


Ez az Isteni egyensúly, az AtyaIsten ereje, az AnyaIsten szeretete, a Szent Szellemé, és az Isteni Bölcsesség Fia, vagy Lányáé, mint a Krisztusi Kristály Bölcsesség fényéé.


A Szeplőtlen Szív, a Szent Hármasság esszenciája, és minden emberi szívben beteljesedik.

Ahogy belépünk a Szeplőtlen Szív templomába, május hava alatt, Áldott Mária Anyánk, átölel mindegyikőnket, szerető karjába. Szent templomában megtestesülve, ölelésében, felébreszt bennünk, áldásaival.
Emlékezni fogunk, arra, amikor a Földre érkeztünk egy kozmikus pillanatban, az Isteni Akarat kívánsága szerint.
Mind meg fogjuk érteni ekkor, hogy önkéntes szolgálatban állunk, Isteni eszközként, a kritikus időkben, és az idők eonjai alatt minden küldetésünkben, azt képviselve, kiképzésben vettünk részt.
Emlékezni fogunk szintén arra, hogy megtestesülésünkkel, az Isteni Szeretet fényét manifesztáljuk, ahogy arra egykor ígéretet tettünk.


Mária Anya ajándéka, az Isteni Szeretet Palástja, az a megjelöltetésünk, amely elképesztően képessé tesz bennünket segíteni, beteljesíteni isteni küldetésünket.

Mária Anya szolgálatában, mindannyian emlékezni fogunk arra, hogy mit választottunk behozni az Isteni Terv egy-egy részeként, és ezt belekódoltuk Szívünk Lángjába, amelyet eddig földi születéseinkben, testünk fátyla elrejtett előlünk.


És Ő Mária Anya fog emlékeztetni arra is bennünket, az esküinkre, hogy létezéseink alatt, ő mindig segíteni, támogatni fog, mellettünk áll, hogy beteljesítsük küldetéseinket.
Ugyancsak emlékeztetni fog arra, azokra a képességeinkre, amelyekre szert tettünk életsorsainkon keresztül, hogy beváltsuk az Isteni Terv Szándékát, és a lehető legmagasabb tisztulás egyensúlyába kerüljünk.

EGÉSZ MÁJUS IDEJÉN, AZ ÉN VAGYOK JELENLÉTÉNEK SZOLGÁLATÁBAN, A SZEPLŐTLEN SZÍV KELYHÉBEN teljesedhetünk be, abban a mely bölcsője a Hallhatatlan Dicsőség Háromszoros Lángjának.

 

 hármas láng.jpg

 

 

A Szeplőtlen Szív Kelyhének kiterjedésében, szívünk igenlő pulzálására, meg fogjuk kapni a lehetőséget a jelenlét egyensúlyára.


Ahogy ez megtörténik, Szívünk Lángján a nagy Átalakító Isteni Erő sugárzik át, és áthat és betölt bennünket.
Így ébredünk tudatára, Isteni Jelenlétünknek, létezésünk minden sejtjében és atomjában.
Az Isteni Jelenlét be fog burkolni bennünket, az istenségünkkel való egyesülés útján, amint a Szoláris Kristály testeinkkel tökéletesedünk, ahogy kiegyensúlyozódnak a fizikai, éterikus, mentális és emocionális testeink.

Ez egy gyönyörű folyamat, amely most bontakozódik ki.

Teremtőképesek leszünk, a Szoláris Fényű testeinken keresztül, ösztönösen felemelkedik bennünk az Isten és minden élet meggazdagodik a tudatosság életelvével, az Isteni Tökéletesség Jelenlétévek a világ formáiban.

A Menny Társaság most megerősít bennetek szolgálatotokban, és mindenben segíteni fog, amíg elsajátítjátok, az Isteni Szeretet új típusú köpenyének megszerzését.

 

Az Ibolya Láng a Jelenlét Egyensúlya, úgy, mint, az Isteni Atya Kék Lángja, az Isteni Akarat Lángja, és a Mi Anyaistennőnk Rózsaszínű Lángjának az Isteni Szeretet lángjának egyensúlya.

Május hónap során, a világon sokfelé az Ibolya Láng meghívását, számos Fénymunkás aktiválja, amely során Saint Germain és Légiója, megáldja ezzel az 5. Dimenziós frekvenciával az egész emberiséget.

Ez a frekvencia a Szent Tűz lüktetését hordozza, és elhozza számunkra, az Isteni szabadságot, az Isteni Igazságosságot, a Győzelmet, a Könyörületet, a Részvétet, a Megbocsátást, és az Átalakítást.

E kozmikus pillanat alatt. Saint Germain és Ibolya Láng Légiója ekkor lobbantja fel a Szent Tüzét, a Föld körül, és mindenen belül, a Föld életenergiájának minden elektronjában. És ez folytatódik egész május hónapban. Ez az, az időszak, amikor az Emberiség Ibolya Lángjának legdöbbenetesebb meglepetése lesz megtapasztalható, mindenki számára. Kérjük ne szalasszátok el ezt a rendkívüli lehetőséget.

Saint Germain és az Ibolya Tűz Légiója az Ibolya Lánggal felajánlja nekünk szolgálatait, kinyitva az új, eddig példa nélkül álló, az 5. dimenzió frekvenciájának ajtaját.

Az Isteni Terv gyönyörű megszentelődésében, teljességében megtapasztalhatjuk, áradását a fizikai síkon is, bár ezt a kívánságot, maguknak a Fény Létezőinek kell, minden külső támogatás nélkül engedélyezni.

Összehangolódva az Univerzum Törvényességével, már megkaphatjuk a támogatást, és azok jönnek, jönniük kell azokból a birodalmakból, ahonnan szükséges.

Meghívásunknak megfelelően az Ibolya Láng, egy igen intenzív hullámot manifesztál a Föld fizikai síkjára, és az Istennő szívének Lángja először ezt a síkot fogja átírni, hogy majd bármelyikünk testében kitörölhetetlen nyomokat hagyjon.

Habár Saint Germain és a Fény Létezői elkötelezettnek érzik az Ibolya Láng, hihetetlen és csodálatos erejének hatására, a dimenzionális ajtó megnyitását, csak akkor történhet meg, ha ennek a Szent Tüzét, a megtestesült Fénymunkások átengedik, saját szívük lángján, mert másképpen nem férhető hozzá ehhez az erőhöz.

Ez azt jelenti, hogy újra és megint, meghívást kapunk a magasabb szolgálatra.


Mi most újra felkészítünk bennetek a Mi Atya/Anya Istenünk, Saint Germain és a Mennyország teljes támogatása által, ha Ti önkéntesen, szívesen vállaljátok, magatokra venni ezt az Isteni Erőt, amikor azt szándékozzátok, hogy ez az erő, átjöjjön a szíveteken, fejeteken, kezetekbe tarthassátok, a Földi fizikai síkon.

Nem egy hatalmas feladatot kérünk tőletek, csupán egy, egyszeri, testesült meghívását jelenti az Ibolya Láng frekvenciájának, és megjelenítésének aktiválását a Ti Szívetek Lángján keresztül.

A meghívás egyéni szintű, és megtapasztalható, bár tudni való, hogy ezt ti egyidejűleg, szinkronicitásban végzitek, és minden földi ember, nő, férfi és gyermek helyett is.ibolyaláng543.jpg

 

AZ IBOLYALÁNG MEGHÍVÁSA

ISTEN MEGSZENTELT JELENLÉTE, Az ÉN VAGYOK, most fellobbantom a szívemet, Meghívom a Szeretett Saint Germaint és az ő Fény Légióját…akik által végtelenül egyesülhetek, az 5. dimenziós frekvenciával, az Ibolya Láng, Isteni Végtelen Tökéletességével.

ÁLDOTT EGYSÉG, most meghívom szívem lángján keresztül, az Ibolya Láng legerősebb frekvenciáját, ahogy azt az Isteni Törvény megengedi számomra, Szeretett Magamnak és az Emberiségnek.

MEGSZENTELT, ÉN VAGYOK, lángolok, lángolok, lángolok, teljes egységben a Szent Ibolya Tűzében, lángolok minden drága elektronon át és a körül.

Felszabadítom minden életenergiám, amely valamilyen formában korlátozott volt, bármely dimenzióban. Most átalakítom ezeket a sablonokat, a befejezetlenség ok-okozati magván keresztül, az Isteni Végtelenség Tökéletességének feljegyzéseiben és emlékezetében.

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, lángolok az Ibolya Láng 5 Dimenziós frekvenciáján keresztül, és mindenen keresztül, szavak, tettek és benyomások, vagy érzések, most a legkevésbé tudják ezt visszaadni, az én teljes Isteni potenciálom Szeplőtlen Tisztaságát.

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, most végigtekintek az életemen és látom azt, hogy mi a teendőm még, azzal kapcsolatban, ami kiegyensúlyozhat engem, sok másik emberrel, hellyel, helyzettel, dolgokkal, és mi az, ami megbontotta ezt az egyensúlyt, annyi meg annyi utam során, bármilyen is volt az.

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, A Fény Szeretetével gazdagodik a kezem, és ez a gazdagság, valóban mindent kifejező energia, amely a szabadságomra tesz képessé a Földi tartózkodásom során, és a szabadsághoz való vonzódásom ereje az, amely elvezetett, a Fény szerető megtalálásához, amely beteljesít most, odavezetett, hogy már nem tudok rosszat cselekedni.

AZ ISTENI SZERETET AJÁNDÉKA ÁLTAL, feloldom a régi szabvány-szokásrendszeremet, hogy felszabaduljak, és az isteni valóm formát öltsön a földi létezésben.

AZ ÉN VAGYOK ISTENI EREJÉN KERESZTÜL, elfogadom ezt az Isteni Győzelem beteljesítéseként, Itt és Most, a lehető legteljesebben.

 

És ez így van.ÉN VAGYOK A MINDEN SZERETET

Ó ISTENI JELENLÉT SZELLEME
MINDEN ÉLETTEL TELI LÉNYBEN AKI VAGY
AKI VAGY AZ ÖRÖK SZERETŐ SZÍV ÁLTALI
ITT ÉS MOST MEGMERÍTKEZEM MAGAMMAL

ÁRTATLANUL ÁTADOM MAGAMAT, FÉNYHORDOZÓKÉNT
EGYESÜLNI A MINDEN LÉTEZŐ TERMÉSZETES SZERETETÉVEL

ÉLETEM VEZETÉSE, FONALA EZENTÚL CSAK EHHEZ A SZERETETHEZ FOG KAPCSOLÓDNI
EMBERI TESTEM MEGTELÍTŐDIK EZZEL A SZERETETTEL
ÉS RAGYOGÓVÁ, LEGYŐZHETETLENNÉ VÁLIK.

ÉTERI TESTEM ÁTSUGÁROZZA, ÁTALAKÍTJA SZERETETTEL A MÚLTAMAT.

AZ ISTENI TÖRŐDÉS SZERETETE GAZDAGÍTJA GONDOLATAIM SZÁRNYALÁSÁT.

AHOGY ISTEN MŰKÖDHET BENNEM, ANNAK SZERETETE MINDENT MEGERŐSÍT LÉTEZÉSEMBEN.

AZ ÉN VAGYOK, CSAK A SZERETETRE GONDOL, ÉREZ, EMLÉKEZIK.

TUDATÁBAN VAGYOK AZ ÉN VAGYOK JELENLÉTÉNEK ÉS AZZAL DOLGOZOM.

ÉS ÁLTALAM IS SUGÁRZIK AZ ISTENI ATYA ÉS ANYA TÖKÉLETESSÉGÉNEK EREJE:
ELÉR ENGEM A MINDENTTUDÓ, MINDENHATÓ, MINDENÜTT JELEN LÉVŐ ERŐ.
MINDEZ ÉN VAGYOK, ÉS ÁRAD TŐLEM AZ EMBERISÉGHEZ, MINDEN LÉTEZŐHÖZ, AMELY A SZERETET SZABADSÁGÁNAK ÍGÉRETE.

TUDATOMAT FELEMELEM, AZ ISTENI SZERETETHEZ
SZELLEMEM , SZENT SZELLEMMEL EGGYÉ VÁLIK
ÉS ÉN VAGYOK AZ ISTENI SZERETET BŐSÉGE
AMI KIÉRDEMELTEM E FÖLDÖN

SZERETETEMBEN ISTEN MINDEN ÁLDÁSÁT MEGKAPOM
ÉS EZ A SZERETET RAGYOGVA ÁLD MEG MINDEN LÉTEZŐ LÉNYT KÖRÜLÖTTEM.

A SZERETET SZELLEME VAGYOK
MINDEN FORMÁN KERESZTÜL HATOLÓ
AMELY MAGÁBA VONZ AZ OSZTHATATLAN EGYSÉGBE.

ÉRZEM MINDEN ÉLET SZÍVÉNEK LÜKTETÉSÉT
ÉS A SZERETET FOLYÉKONYSÁGÁT ÖRÖKKÉ MAGAMÉVÁ ENGEDEM
EZ A MINDEN SZERELME

A SZERETETBEN ÚJJÁSZÜLETTEM
ÉS A SZERETETBŐL CSÍRÁZOM KI
ÉS AZ ÉN VAGYOK AZ AMELY VISSZATÉR A SZERETET TELJESSÉGÉBE.

ÉN VAGYOK MINDEN SZERET
A HÁLÁT ADÓ ÉN VAGYOK
ÉS A MEGSZENTELT ÉN VAGYOK IS ÉN VAGYOK

 PATRICIA DIANE COTE-ROBLES