Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A felemelkedés

2018-11-18

Ami most történik egyedülálló a Föld történelmében, rendkívül intenzív átalakuláson megyünk keresztül

új életfa.jpg

  Kép forrása: Pinterest.com

 

A felemelkedés

 

Mit is jelent a felemelkedés sokat emlegetett fogalma?

 

Valóban a Jézus által ígért "Mennyország a Földön" már itt teremtődik a jelenben a szemünk előtt?

 

Ami most történik egyedülálló a Föld történelmében, rendkívül intenzív átalakuláson megyünk keresztül amit 2012 december 21-e koronázott meg, amikor is a Földbolygó egy új kozmikus ciklushoz érkezett. Egyrészt, ez lesz az a pillanat, amikor a Föld a Plejádok, Alcyone csillaga körül 25.920 éves keringési pályájának a végpontjára érkezett, és ugyanabban a pillanatban a Plejádok egész csillagrendszere a Galaktikus központ körüli 225 millió éves keringési ciklust zár be és az egész Tejút Galaxis is éppen ebben a pillanatban jut majd el, egy végtelenül hosszú keringési pálya végpontjára a Nagy Központi Nap körül.

 

Felemelkedünk az 5.-dik dimenzióba, egy új világba ahol békében élhetünk majd egymással egy magas tudatosságot képviselő új Földön ahol a SZERETET lesz az uralkodó eszme.

 

Az egész 1887-ben kezdődött, amikor is az emberiség felsőbb kollektív tudata - egyéni felsőbb Éneket egyesítő kiterjedt tudatmező - egy kéréssel fordult a Galaktikus Tanácshoz, az isteni gondviseléshez. A kérés az volt hogy a jövő apokaliptikus világvégéje helyett a jövő történelme íródjon át és mind az, amit szeretünk, amiért érdemes élni ezen a Földön, az élet minden szépsége és emberi kincse és minden tiszta szív őriztessék meg és mint közösen teremtett valóság emelkedjen fel a 3. Dimenzió síkjáról a 4. dimenzió hídján át az 5. dimenzióba. E kérés meghallgattatott és új kozmikus tervet készítettek el így vált lehetővé, hogy János által írt Jelenések könyve vagy Nostradamus jóslatai érvényét vesztették és nem teljesülnek be.

 

Csodálatos szellemi csoportok, számtalan angyali lény, felemelkedett mesterek, csillagküldöttek segítik és végig asszisztálják segítik ezt a folyamatot a bolygószintű újjászületést.

 

Az új terv 1987. augusztus 17-én kapcsolódott a földhöz ezt a napot hívjuk Harmonikus Konvergenciának. Ezen a napon egy hívás áradt ki a Föld terében az Ég és Föld egymásba hajlott és valami új vette kezdetét megkezdődött a bolygó átalakítása és az emberiség spirituális felemelkedése.

 

Azóta is folyamatosan áradnak hozzánk a 4. és 5. Dimenziós energiaminőségek, melyek áthangolnak minket, lépésről lépésre emelik rezgésszintünket, átalakítanak testileg, lelkileg és szellemileg.

 

A nagy átalakulás és változás kellős közepén vagyunk, sok mindent lehet erről olvasni, hallani. Az éter csak úgy zeng az információktól. Vannak, akik ezt a folyamatot segítik és vannak olyanok is, akik mindent megtesznek, hogy az emberiséget visszatartsák és félrevezessék.

 

Minden esetre mindenkinek azt ajánlom, hogy szűrjön, ne fogadjon el semmi olyat feltétel nélkül, ami összezavarja vagy feszülté, teszi, vagy olyat, ami félelmet kelt benne. Az információk nagy többsége angyali szférákból érkezik vagy a felemelkedett mesterek síkjáról ahonnan számos megvilágosodott szellemi lény tevékenyen, segédkezik.

 

A magas szellemlények közlései világosak szeretet teljesek, tömörek, nem tartalmaznak fenyegetést, félelem- vagy bűntudatkeltést. A közlések sokkal mélyebbek puszta információknál, sokkmindent nem is értünk beülök elsőre csak egy idő után, leszünk képesek beépíteni a világnézetünkbe. Azt is tudnunk kell, hogy egyetlen médium sem 100 %-os, mivel a fentről jövő üzenetnek át kell jutnia az emberi érzések szűrőjén.

 

Minden üzenetet a szíved szűrűjén értelmezd mivel a mostani időszak közléseit már inkább a szív központú üzenetek és az intellektus inkább akadályozó tényező. És még egy dolog te vagy az egyetlen autoritás, aki eldöntheti, hogy életedben mi az "igaz" és mi a "reális".

 

Emberi lényünk épp egy nagyszerű multidimenzionális frekvencia adóvevővé válik, ami képes elérni és továbbítani az Új Föld frekvenciáit. És ahogy egyre többen elérjük az Új Föld frekvenciáját az álmainkban vagy ébrenléti állapotunkban, úgy lehetővé tesszük, hogy ez a frekvencia "lejöjjön" a Földre és rögzüljön itt.

 

Így a Menny - vagy a magasabb frekvenciák - leszáll a Földre. Ám a jövő és a jelen ezen tánca szimultán zajlik a "nincs idő" terében, az örök jelenben. Mi, az új kor emberei pedig épp azt tanuljuk, hogy hogyan tudjuk meghajlítani és irányítani az időt és a teret, hogy elérjük ezt az új valóságot.

 

Szó szerint bevonzzuk a teremtő tapasztalás egy újabb oktávját a frekvenciánkba, pusztán a szándékunkkal. Az volt a szándékunk, hogy felemelkedjünk és az Új Földre kerüljünk, és ez így is van - vagyis majdnem! Ám kitartás, jönni fog. Micsoda csodája ez a tudatos evolúciónak!

 

Semmi egyebet nem kell tennünk, csak áthangolni a tudatosságunkat, hogy érzékelni tudjuk az új teremtést.

 

föld2 másolata.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com