Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FÖLD NAGY DIMENZIÓVÁLTÁSA

2024-04-24

A FELEMELKEDÉS GLOBÁLIS ÉS EGYÉNI FOLYAMATA

egység föld köre.jpg

 

A FÖLD NAGY DIMENZIÓVÁLTÁSA

 

Rendkívüli időket élünk, a nagy kihívások és a nagy lehetőségek, a válság és az átalakulás, az ébredés és a felemelkedés idejét.

 

Mit értek a felemelkedés alatt?

 

A felemelkedés a rezgésünk emelésének, tudatosságunk kiterjesztésének és a valódi lényegünkkel való összehangolódásnak a folyamata. Ez az a folyamat, amely során túllépünk a 3D-s valóság korlátain, amely a félelmen, az elkülönülésen, a dualitáson és a konfliktuson alapul, és belépünk az 5D-s valóságba, amely a szereteten, az egységen, a harmónián és a békén alapul.

 

Az 5D valóság nem egy hely, ahová elmegyünk, hanem egy olyan létállapot, amelyet megtestesítünk. Ez nem valami, ami velünk történik, hanem valami, amit szándékunkkal, figyelmünkkel és cselekedeteinkkel együtt teremtünk. Ez nem valami, amire várunk, hanem valami, amit mi aktiválunk magunkban.

 

Az 5D valóság már itt van, csak arra vár, hogy ráhangolódjunk és megnyilvánítsuk fizikai világunkban. Ez az új Föld, amiről álmodtunk, ahol harmóniában élünk önmagunkkal, egymással és az egész teremtéssel. Ez az az új Föld, amiért dolgoztunk, ahol kifejezhetjük kreativitásunkat, örömünket és célunkat. Ez az az új Föld, amelyre vágytunk, ahol bőséget, szabadságot és boldogságot tapasztalunk.

 

De hogyan jutunk el oda? Hogyan váltunk át a 3D-ből az 5D-be? És melyek azok a jelek és tünetek, amelyek azt jelzik, hogy jó úton járunk?

 

Mi az a nagydimenziós váltás?

 

A nagy dimenzióváltás a Föld és az emberiség harmadik dimenzióból (3D) az ötödik dimenzióba (5D) történő átlépésének folyamatára használt kifejezés. Ez nem fizikai, hanem rezgésbeli mozgás. Azt jelenti, hogy frekvenciánkat és tudatosságunkat emeljük, hogy megfeleljen a létezés magasabb birodalmainak.

 

A harmadik dimenzió a valóságnak az a szintje, ahol évezredek óta élünk. Ezt a dualitás, az elkülönülés, a félelem, a konfliktus, a korlátozás és a szenvedés jellemzi. Ez az a dimenzió, ahol egymástól, a természettől, Istentől és valódi önmagunktól elkülönülve tapasztaljuk magunkat. Ez az a hely, ahol elfelejtjük, kik vagyunk valójában, és miért vagyunk itt.

 

Az ötödik dimenzió a valóságnak az a szintje, ahová átköltözünk. Ezt az egység, a szeretet, a béke, a bőség, a szabadság és az öröm jellemzi. Ez az a dimenzió, ahol egyként tapasztaljuk meg magunkat egymással, a természettel, Istennel és valódi önmagunkkal. Ez az a hely, ahol emlékezünk arra, hogy kik vagyunk valójában, és miért vagyunk itt.

 

A nagy dimenzióváltás nem olyasmi, ami egyik napról a másikra vagy egyetlen pillanat alatt történik. Ez egy fokozatos és folyamatos folyamat, amely az elmúlt években felgyorsult. Számos szakaszt és fázist foglal magában, amelyek életünk minden aspektusát érintik: fizikai, mentális, érzelmi, spirituális, társadalmi, környezeti stb.

 

dns föld.jpg

 

Néhány ilyen szakasz és fázis a következő:

 

DNS-ünk aktiválása és szunnyadó képességeink felébresztése.

Karmánk és traumáink megtisztítása és gyógyítása.

Csakráink és energiarendszereink megnyitása és kiegyensúlyozása.

Lelki aspektusaink összehangolása és integrálása

Szívközpontunk kitágítása és aktiválása

A tobozmirigyünk aktiválása és összekapcsolása

Felsőbb elménk felébresztése és aktiválása.

Magasabb énünk megtestesülése és kifejeződése.

Lelki célunk megnyilvánulása és megteremtése

A kapcsolat és kommunikáció a szellemi vezetőinkkel

Kapcsolat és együttműködés csillagcsaládunkkal

Egy új Föld társteremtése és megnyilvánulása.

 

Ezek a szakaszok és fázisok nem lineárisak vagy egymást követőek. Történhetnek egyszerre vagy különböző sorrendben különböző embereknél. Intenzitásuk és időtartamuk is változhat az egyes emberek felkészültségi és ellenállási szintjétől függően.

 

A nagy dimenzióváltás nem olyasmi, ami a beleegyezésünk vagy részvételünk nélkül történik velünk.

 

Ez olyasvalami, amit tudatosan vagy tudattalanul választunk, hogy megtapasztaljuk.

 

Ez olyasvalami, amit elfogadhatunk vagy elutasíthatunk. Ez olyasvalami, amit elősegíthetünk vagy akadályozhatunk.

 

A nagy dimenzióváltás nem olyasmi, ami csak a Földön vagy csak az emberekkel történik. Ez olyasvalami, ami az egész Univerzumban történik, és az élet minden formáját érinti. Ez egy nagyobb kozmikus ciklus része, amely magában foglalja az egész teremtés evolúcióját és felemelkedését.

 

Miért történik most a nagy dimenzióváltás?

 

A nagy dimenzióváltás azért történik most, mert az Univerzum történetében egyedülálló és kedvező időszakot élünk. Több kozmikus ciklus és esemény konvergenciájának, összehangolódásának és szinkronizálódásának idejét éljük, ami az átalakulás és a transzcendencia erőteljes lehetőségét teremti meg.

 

föld dimenziókapu.jpg

 

Néhány ilyen kozmikus ciklus és esemény a következő:

 

A napéjegyenlőségi precesszió 26.000 éves ciklusának befejeződése.

A napéjegyenlőségi félprecesszió 13 000 éves ciklusának befejezése.

A Maya hosszú számlálású naptár 5 125 éves ciklusának befejezése.

Az asztrológiai korszakok 2160 éves ciklusának befejezése.

A Föld billegése 72 éves ciklusának befejezése.

A Föld, a Nap és a Galaktikus Középpont együttállása.

A Föld, a Nap és a Galaxis Központi Napjának együttállása.

Naprendszerünk és a Fotonöv együttállása.

A nagyfrekvenciás fény és energia beáramlása különböző forrásokból.

Különböző portálok és csillagkapuk aktiválása és megnyitása.

Különböző földönkívüli fajok és civilizációk érkezése és közbenjárása.

 

Ezek a kozmikus ciklusok és események nem véletlenszerűek. Egy magasabb intelligencia, amely felügyeli és irányítja az egész teremtés evolúcióját és felemelkedését, felelős ezek megszervezéséért és koordinálásáért. Ezt a magasabb intelligenciát sokféle néven ismerik, mint például Isten, Forrás, Teremtő, Elsődleges Teremtő, Nagy Szellem stb.

 

Ennek a magasabb intelligenciának Isteni Terve van az Univerzummal és mindannyiunkkal. Ez az Isteni Terv a szereteten, a bölcsességen és a szabad akaraton alapul. Ezt senkire és semmire nem kényszerítik. Mindenkinek és mindennek fel van ajánlva és meg van hívva.

 

A nagy dimenzióváltás ennek az Isteni Tervnek a része. Ez egy lehetőség számunkra, hogy fejlődjünk és felemelkedjünk a létezés egy magasabb szintjére. Ez egy meghívás számunkra, hogy csatlakozzunk a kozmikus családhoz, és nagyobb szerepet játsszunk az Univerzum teremtésében és tágulásában.

 

Hogyan vehetünk részt a nagy dimenzióváltásban?

 

A nagy dimenzióváltás nem olyasmi, amit figyelmen kívül hagyhatunk vagy elkerülhetünk. Ez olyasvalami, aminek vagy ellenállhatunk, vagy segítjük. Ez olyasvalami, amitől félhetünk vagy elfogadhatjuk. Ez olyasmi, amiben szenvedhetünk, vagy amit élvezhetünk.

 

Ha azt választjuk, hogy ellenállunk a nagy dimenzióváltásnak, akkor több kihívást, nehézséget és megpróbáltatást fogunk megtapasztalni az életünkben. Több fájdalmat, félelmet, haragot, szomorúságot, zavart és frusztrációt fogunk érezni. Több konfliktussal, problémával, akadállyal és válsággal fogunk szembenézni. Több káosznak, erőszaknak, pusztításnak és szenvedésnek leszünk tanúi a világban.

 

Ha úgy döntünk, hogy segítjük a nagy dimenzióváltást, akkor több könnyedséget, kegyelmet és áramlást fogunk megtapasztalni az életünkben. Több örömöt, szeretetet, békét, boldogságot, tisztaságot és hálát fogunk érezni. Több lehetőséggel, megoldással, szinkronicitással és csodával fogunk találkozni. Több harmóniának, szépségnek, gyógyulásnak és átalakulásnak leszünk tanúi a világban.

 

A választás a miénk.

 

A dimenzióváltás nem új jelenség. Sok ősi kultúra és hagyomány évezredek óta megjósolja. Például:

 

A Mayák megjósolták, hogy a naptáruk 2012-es vége egy régi ciklus végét és egy új kezdetét jelzi.

 

A Hopik azt jósolták, hogy a negyedik világban élünk, amely hamarosan véget ér, és megszüli az ötödik világot.

 

A Hinduk azt jósolták, hogy a Kali Yugában élünk, a sötétség és tudatlanság korában, amely hamarosan véget ér, és átadja helyét a Satya Yugának, az igazság és a megvilágosodás korának.

 

A Buddhisták azt jósolták, hogy a Dharma véget érő korszakában élünk, amely hamarosan véget ér, és beköszönt a Maitréja Buddha korszaka.

 

A Keresztények azt jósolták, hogy a végidőkben élünk, amelyek hamarosan véget érnek és elhozzák Krisztus második eljövetelét.

 

Ezeket a jóslatokat nem kell szó szerint vagy félve venni. Szimbolikusan és reménykedve kell őket venni. Arra mutatnak rá, hogy nagy átmenet idejét éljük, amikor egy régi paradigma haldoklik, és egy új paradigma van kialakulóban.

 

Hogyan hozzuk meg ezt a döntést? Hogyan segíthetjük a nagy dimenzióváltást?

 

felemelkedés 3.jpg

 

Íme néhány egyszerű lépés, amit megtehetünk:

 

Legyünk tudatosak:

 

Legyünk tudatában annak, hogy mi történik a Földön és az Univerzumban. Tájékozódjatok a nagydimenziós váltásról és annak következményeiről. Keressetek megbízható információforrásokat, amelyek rezonálnak az intuícióval és a megkülönböztető képességetekkel. Kerüljétek azokat a forrásokat, amelyek félelmet, negativitást vagy félretájékoztatást terjesztenek.

 

Legyetek éberek.

 

Ébredjetek rá valódi természetetekre, mint a fény és szeretet isteni lényére. Emlékezzetek arra, hogy kik vagytok valójában, és miért vagytok itt. Kapcsolódjatok újra lelketekhez és Felsőbb Énetekhez. Aktiváljátok DNS-etek és szunnyadó képességeiteket. Tágítsátok ki a tudatosságotokat és az érzékeléseteket.

 

Igazodjatok egymáshoz:

 

Igazodjatok a lélek céljához és Isteni Tervéhez. Kövessétek a szenvedélyeteket és az örömötöket. Fejezzétek ki ajándékaitokat és tehetségeteket. Osszátok meg bölcsességeteket és tudásotokat. Szolgáljatok másokat és a bolygót szeretettel és együttérzéssel.

 

Hangolódjatok a magasabb frekvenciákra és energiákra, amelyek elérhetőek számotokra.

 

Emeljétek a rezgéseteket és a frekvenciátokat. Nyissátok meg a szíveteket és az elméteket. Hozzátok egyensúlyba csakráitokat és energiarendszereiteket. Gyógyítsátok meg a karmátokat és a traumáitokat.

 

Legyetek hitelesek:

 

Legyetek önmagatok minden pillanatban és minden helyzetben.

 

Legyetek őszinték magatokkal és másokkal.

 

Legyetek hűek az értékeitekhez és elveitekhez. Legyetek hűek az álmaitokhoz és vízióitokhoz. Legyetek bátrak a cselekedetekben és a döntésekben.

 

Legyetek alkalmazkodóképesek:

 

Legyetek rugalmasak és alkalmazkodóképesek az életetekben és a világban bekövetkező változásokhoz. Fogadjátok el a bizonytalanságot és a kiszámíthatatlanságot a növekedés és a tanulás lehetőségeként. Fogadjátok a kihívásokat és nehézségeket az átalakulás és a transzcendencia katalizátoraként.

 

Legyetek kalandvágyóak:

 

Legyetek kalandvágyóak és kíváncsiak az előttetek kialakuló új valóságra. Fedezzétek fel az előttetek megnyíló új lehetőségeket és potenciálokat.

 

Következtetés

 

A dimenzióváltás nem fantázia vagy téveszme. Ez egy valóság és egy lehetőség. Olyan valóság, amelyet a Földdel és a Kozmosszal együtt teremtünk. Ez egy lehetőség, amit kaptunk, hogy fejlődjünk és felemelkedjünk a létezés egy új szintjére.

 

A dimenzióváltás nem olyasmi, ami velünk vagy értünk történik. Ez olyasmi, ami velünk és rajtunk keresztül fog megtörténni. Mi vagyunk azok, akik ezt a döntéseinkkel és tetteinkkel meg fogjuk valósítani.

 

A dimenzióváltástól nem kell félnünk vagy ellenállnunk.

 

Ez olyasmi, amit el kell fogadnunk és ünnepelnünk kell.

 

Ez egy új korszak, egy új valóság, egy új Föld hajnala!

 

 

 

Forrás