Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A HÁROM IDŐVONAL

2024-05-08

AZ EMBERI TAPASZTALÁS HÁROM FŐ REALITÁSA

életút párhuzamos 2 másolata.jpg

 

A HÁROM ÚT

 

AZ EMBERI TAPASZTALÁS HÁROM FŐ REALITÁSA


JELENLEG A FÖLDÖN ÉLŐ EMBEREK HÁROM NAGY CSOPORTRA TAGOLÓDNAK


I. A ZÚHANÓ IDŐVONAL


AZ ÖSSZEOMLÓ VILÁG REALITÁSA


A 3. Dimenzióba rekedt tudatok


A zúhanó idővonalon haladó emberek még nem tudják meghaladni a harmadik dimenziót, egyszerűen éretlenek, ezért nem is tudnak belelátni abba, ami magasabb szinten történik a világban. Tudatuk az anyagba rekedt, félelemben és szorongásban élnek erősen a 3D-s frekvenciába rögzülve. Szívük még nem tud megnyílni az egyetemes isteni szeretet felé, ami által hozzá tudnának igazodni a Föld felemelkedésének idővonalához.

 

Az ego tudati szintjén élnek és a külvilág eseményeihez igazodnak. Ezek az emberek állandó szorongásban élnek, könnyen manipulálhatók és tudatilag az emberi tapasztalás alacsony szintjéhez kapcsolódnak. Azon alacsony rezgésű mezőkkel vannak kölcsönhatásban, amelyek fenntartják a Földön a félelem rezgését. A hírek, a média, a virtuális világ és a filmek világának tudattompító hatásai alatt állnak. Alacsony szintű emberi kapcsolatokat tartanak fent, amit az önzés, a vágyak kielégítése, az érdek és haszonszerzés motivál. Amikor olyan információkkal találkoznak, amelyek meghaladják a világról alkotott megértésüket, tagadásban mennek át vagy nagy félelmet, haragot és fenyegetettséget éreznek.

 

Ebbe a csoportba tartozó emberek mindenáron meg szeretnék tartani a komfortzónájukat, csak a saját igényeik kielégítése érdekli őket. A világban zajló változásokat csak a tudatuk szűk látóköréből szemlélik, gyakran pesszimizmus, depresszió, apátia és függőségek csapdájába esnek. Áldozat tudatban élnek, mert átadják magukat a körülményeknek, nem tudnak vagy akarnak változtatni magukon. Állandó harcban állnak másokkal, saját magukkal és mindenkivel, akit okolhatnak. Az energiát másokból nyerik, mert nem rendelkeznek saját égi energiaforrással.


Mivel a zuhanó idővonalon haladó emberek tudatában nincs az új energiákkal kompatibilis "szoftver", sok érthetetlen, irracionális és következetlen cselekedetet hajtanak végre. Ez nem csak a hétköznapi emberekre vonatkozik, hanem a kulcsfontosságú pozíciókban lévő politikusokra is.


A globális kaotikus eseményeket ez az idővonal generál. A cél az emberek megfélemlítése, hogy erőt merítsenek a félelem energiából, csökkentsék a kollektív mező rezgését és megakadályozzák az egyéni felemelkedést.


Az összeomló világ idővonalán a káosz egyre nagyobb, a harc az energiáért egyre fokozódó, mert egyre kevesebb 3. dimenziós energiaforrás van.

 

dimenziókapu végitélet.jpg


II. AZ ÁTALAKULÁS IDŐVONALA


A MÉLY TRANSZFORMÁCIÓ 4. DIMENZIÓS VALÓSÁGA


3D és 5D frekvenciák között ingázó emberek csoportja


Az átalakulás idővonalán haladó lelkek számos intenzív tisztító és tisztázó esemény sorozaton mennek keresztül, amikor szembesülnek saját árnyékukkal. A régi hiedelem minták elengedésén dolgoznak. Intenzív transzformációt élnek át, amit sokszor nagyon nehezen viselnek, mivel a régi elhagyásának és az új integrálásának átalakító folyamataiban vannak. Sokszor tapasztalták már meg a magasabb létállapotot, de nem tudják tartósan megtartani. Hol a nyugalom és a nyított szív állapotában vannak, hol pedig visszaesnek az alacsony frekvenciák félelem rezgéseibe és szorongást élnek át. Az ilyen fajta ingázás nagyszerű fejlődési lehetőséget biztosít, mivel arra motivál, hogy tudatosan kioldhassák a feltörő negatív érzelmeket, gondolati mintákat és korlátozó hiedelmeket.

 

A beáradó magas rezgésű energiák, a napkitörések és egyéb külső hatások folyamatosan segítik a régi energiák kioldását, azáltal, hogy kiemelik és felhozzák a tudatos tudatába. A cél itt az, hogy a felszabadulás és a megtisztulás által integrálhassák az ötödik dimenziós minőséget és tartósan kapcsolódjanak az Új Föld energiamezejéhez.


Jelenleg ezen az idővonalon történik a legtöbb erőteljes változás. Sok ember kénytelen elhagyni a kényelmes komfortzónáját, ami sokukat nagy félelemmel tölt el, mivel félnek a változástól.


Jelenleg befejezetlen leckék óriási hulláma zúdult le erre a csoportra. Az igazságra való ráébredés, a valódi felismerése most kulcsfontosságú, mivel eljött az ideje a személyes illúziók és hamis énképek felszámolására. A három alsó csakra régi mintáinak tudatos oldása, felszabadítása és átalakítása segítheti a folyamatot.


A gyökér csakra az egzisztenciális félelemhez kapcsolódik, az anyagi biztonsághoz, otthonhoz és a családi gyökerekhez.
A szakrális csakra a vágyakhoz, a birtokláshoz, a párkapcsolatokhoz, a szexualitáshoz, a fizikai örömök megéléséhez és a kreativitáshoz.
A napfonat a hatalmi ambíciókhoz, az irányítási kényszerhez, az egóhoz, a személyes erőforráshoz és a cselekvő akarathoz kapcsolódik.


A három alsó csakra gyakorlatilag az anyagi világhoz és az emberi élet számtalan területéhez köthető, ahol a legnagyobb átalakulások történnek annak érdekében, hogy a régi anyagelvű és egoisztikus minták kioldódjanak. A materializmus és az önzőség elhagyása feltétele a szívközpontú ötödik dimenzióba való felemelkedéshez. Az anyaghoz való kötődés és a külvilágtól való függés felszámolása kulcsfontosságú a továbblépésben.


Az átalakulás idővonalán haladó emberek életében kihívást jelenthet az elme szintjéről a szív tudatra való átállás. Mivel eddig sikeresen tudták uralni az életüket a mentális irányítás által. A szív központúság 5. dimenziós energiákra való váltás az elme kontroll elvesztésével járhat. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hónapokban szembesültek azzal, hogy már nem tudják csupán a mentális képességükkel uralni a valóságukat. Ez nagyon sok szélsőséges érzelmi reakciót válthat ki, mentális zavart, idegi összeomlást, irracionális viselkedéseket és káoszt a személyes térben. Az igazsággal való szembenézés, a régi realitás összeomlásával jár, ami a régi minták gyors felismerését és átalakítását sürgeti.


A mély transzformáció idővonalán haladó emberek most számos kihívással néznek szembe, ezért kulcsfontosságú, hogy felvállalják a felelősséget a saját sorsukért. Addig amíg a felelősséget áthárítják, másokat okolnak és nem akarnak szembenézni teremtett valóságukkal, addig nem tudnak tovább emelkedni.
A középvonalon a múlt elengedése is nagy próbatételt jelent. Meg kell tanulniuk a jelenben élni, az intuiciójuk által a szívükből cselekedni. A jövő felé bizalommal lenni és a személyes erőt szeretettel gyakorolni.

 

föld2.jpg

 

III. AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓ IDŐVONALA


A FELEMELKEDETT TUDATOK LÉTVALÓSÁGA


Az ötödik dimenzió idővonalán haladó emberek, már teljesen lehorgonyozták önvalójukat az új realitásban és általuk árad a legtöbb szeretet ebbe a világba. Fontos küldetéssel vannak megbízva az isteni szintről, mégpedig az, hogy aktivan segítsék a középső csoportot az ötödik dimenzióba való felemelkedésben.

Ők már teljesen elváltak energetikailag a zuhanó idővonaltól, a kollektív zűrzavar már nem tudja lehúzni személyes energiájukat. Fontos felismerniük, hogy a világ súlyát nem kell a vállukon cipelniük, egyedül senki sem képes megváltani az emberiséget. Az tud emelkedni, aki érett rá, a többieket hagyni kell a saját valóságuk szerint élni. Az önfeláldozás, erőátruházás, mások lelki terheinek és személyes felelősségének átvállalása már nem releváns, amennyiben nem egyezik a lélek küldetésével. Az önszeretet, a szuverenitás és a függetlenség kulcsfontosságú. Ez a felismerés sok régi kapcsolat végleges lezárását hozza, mivel ebben a csoportban lévő emberek, már nem tudják elviselni az alacsony rezgésű emberek bekapcsolódásait, amelyek lehúzó és megrontó hatással vannak az életükre.


Az ötödik dimenziós tudatosságban élő emberek legnagyobb hajtó erejét a küldetésük végrehajtása jelenti. Tudják, hogy jelen idők megkövetelik az összeszedettséget és a lélekterv beteljesítésére irányuló törekvést. Az egyediségük kifejezése és a világban való segítő tevékenységük megvalósítása prioritást jelent a számukra. Nem arra koncentrálnak ami rossz hanem arra, hogy mi által tehetik jobbá a világot. Tudatos, kreatív teremtők, akik a lét örömét a mindennapok szeretettudatosságában élik meg. Szívből élnek és lélekből teremtenek, egységben Istennel és a magasabb célokkal, összhangban a lelkük tervével.


A világ káosza irreális és szürreális a számukra, ezért már nem vonódnak bele, sem tudatilag sem energetikailag a zuhanó idővonal realitásába. Pontosan értik a halalmi struktúra vergődését és átlátják a manipulációk valódi célját, ezért megszűntek energiaforrásnak lenni a 3. dimenziós tudatok számára.


Az ötödik dimenzió realitásába emelkedett tudatok ebben az évben érték el az áttörést. Tavasz és nyár egy erőteljes tudati és energetikai felszabadítást hozott a számukra, annak érdekében, hogy kiemelkedjenek a régi sűrűségből és áttörhessék az eddigi korlátokat. Az ősi karmák béklyói és terhei végre teljesen fel tudnak oldódni. Visszaszerzik erejüket, hatalmunkat és képességeiket. Már nem akarják feláldozni magukat másokért, mert egyre jobban meg tudják becsülni a saját életüket.


Ősztől kezdődik el az ebbe a csoportba tartozó lelkek egymásra találása a közös feladatok és küldetés megvalósítására. Ebben egy magasabb isteni rendező erő fogja segíteni őket. Nagy szükség lesz a szakértelmükre, a tapasztalatukra és a segítő szándékukra, mert a középvonalon haladó lelkek felemelkedésében vezető szerepet fognak vállalni. Erre készültek, már hosszú ideje, kikövezték az utat, de senki helyet nem járhatják végig.


Jelenleg sorsfordító változásokat tapasztalnak, amelyek az életük pozitív változásait eredményezi. A saját valóságuk tudatos megteremtésére koncentrálnak, egyre könnyebben, különösebb erőfeszítés nélkül tudnak manifesztálni, összhangban a lélek küldetésével és a szívközpontú teremtő mezővel.


Szellemi szinten egyre tudatosabbak, spirituálisukat az anyagi síkban tudják megélni és egyre több magasabb szintű igazsághoz férnek hozzá.
Lelki síkban a harmónia, az öröm és a belső nyugalom érzése dominál, amit hamar vissza tudnak szerezni, ha valami esemény folytán interakcióba kerülnek az alacsonyabb tudatok realitásával.


Fizikai test szintjén a valódi regeneráció, megújulás, harmónia és egészség helyreállítása történik.
Isteni erejükkel való összekapcsolódás, életenergiával, vitalitással és cselekvéshez szükséges kezdeményező erővel tölti fel őket.


Írta: Aysha
Szellemi tanító és angyal médium