Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A JELEN IDŐK VÁLTOZÁSAI

2022-02-28

Jövendőlések - Jóslatok - Jövőképek

 

 A jelen idők változásai.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

A JELEN IDŐK VÁLTOZÁSAI

 

Jövendőlések - Jóslatok - Jövőképek

 

Amikor a körülöttünk lévő világban megrázó események történnek az emberek válaszokat keresnek, ősi és újkori próféciákban kutakodnak, hogy betekintést nyerhessenek a jövőbe.

Tudnunk kell, hogy nem minden prófécia a fény gyermekeinek a műve. A megtévesztés, félelemkeltés és negatív jövőkép teremtés az árnyék lények és csatlósainak munkája, akik ekképpen hatnak a tudatokra, hogy minél több lelket a sötétségbe és félelembe húzzanak le.

Sok jövendölés azonban azért született, hogy felkészüljünk az előttünk álló változásokra, hogy átlássuk a folyamatok összképét, és ne féljünk, hiszen aminek meg kell történnie az végbe fog menni, Isten akaratával megegyezően.

Kétségtelen, hogy történelmi időket élünk, a változások már nem csak a spirituális és lelki síkokban zajlanak hanem a körülöttünk lévő fizikai világban is, ahol dominó effektust láthatunk.

A jóslatokat, látomásokat és jövendöléseket mindig fenntartással kell kezelnünk  mert sok múlik azon, hogy hogyan alakitjük a jövőt és minden történés valójában Isten kezében van.

Nézzünk néhány jövendölést, amelyek nagy valószínűséggel a mostani időszakra és az előttünk álló időkre vonatkozhat.

Aysha


Siener van Rensburg 1864-ben Dél-Afrikában született, látnoki képességeit már többen elismerték, mert szerintük pontosan megjövendölt számos nagy történelmi eseményt.

A jövőnkre vonatkozó látomásai között szerepel a muzulmán vallás európai megjelenése, a bevándorlók miatt kialakuló lázadás az Európai Parlamentben. Jóslata szerint eljön a harmadik világháború is egy tavaszon, melyben az Egyesült Államok, Anglia, Németország és Oroszország vesz részt és sok emberáldozatot követel majd. Szerinte egy sokk-hullámot fognak használni fegyverként. A harcokban végül Németország tesz rendet, Oroszországot legyőzik, de a kelet-európai országok újra orosz fennhatóság alá kerülnek. Az angol uralom visszaszorul, míg Kína hatalmas gazdasági erőre tesz szert. Amerika befolyása és ereje jelentősen csökken.  A jövőben az atombombát is bevetik egy Izrael és Szíria közötti konfliktusban.

Nézzük a jó öreg Nostradamus versét:

"Eljő a Szentlélek a szélesség 48. fokáról, nagy népvándorlás lesz általa, elűzi az Antikrisztus iszonyát, ez utóbbi meg háborút indít a Szentatya és a keresztény egyház ellen"

Földrajzilag Le Mans, Orleans, vagy Bécs jöhet szóba, ha a nagyobb városokat nézzük.

Egy jóslat Braco tanítójától Ivica Prokič-tól

"Közelít az utolsó ítélet, az új civilizáció kezdete, az új keresztség"

Ivica Prokič: "Ahogy korábban már mondtam, ez a nap nincs messze, mindannyian megérjük és érezzük majd. Amikor eljön a nagy ébredés, nem lesz többé háború. Akkor hallgatni fognak a fegyverek, az emberiség a helyes útra lép, a Nap útjára, a szeretet útjára, Isten útjára. …
Az a nap már nincsen messze, mindannyian meg fogjuk érni, néhányan bűnbánatot tartanak majd, de csak az menekül meg, aki hisz. Ezzel köszönt be az új civilizáció. … Ezt nem én mondom, hanem az ég.….

Megjósoltam már azokat a szörnyűségeket és csodákat, amelyek a világon fognak történni. Megmondtam, hogy eljön a földrengések ideje, és lám, bekövetkezett.
A földrengések azonban még csak a kezdeteket jelölik. Látom, ahogy a föld megnyílik, és elnyeli az embereket. Szörnyűségeket látok. …

A Földet földrengések fogják megrázni, amíg az égen egy, mindenki számára látható jel lesz. Amikor ez a jel megjelenik, nem lesz több földrengés. … Megmondtam, hogy borzalmak és csodák lesznek, hogy a nép fogságba kerül, hogy a testvér testvérre, a fiú az apára fog lőni, hogy egy olyan idő jön el, amikor a negatív energia egy új helyet, egy új bolygót fog magának keresni, mert napjai meg vannak számlálva a Földön.

A háborúk mindig olyan helyen fognak kitörni, ahol valami buzog a föld felszíne alatt. Ezt mi emberek, pokolnak nevezzük. Ez egy edény, amiben olaj fortyog, amibe beledobják az embereket, illetve az emberek szellemét. Az ilyen helyeken mindig kőolajat bányásznak.

Ezzel a bevezetővel szeretném nektek megmutatni, hogy mi mindent fogunk majd átélni, és mi vár ránk a jövőben. A háborúk áthelyeződnek Amerikába, Európában szinte megszűnnek.

Nem tudok mindent elmondani, amit látok, ami még az emberiséget sújtani fogja. Ez az emberiség felébredésének napjáig fog tartani. "

Látomások:

Tisztulás


"Amikor az egykori Jugoszlávia területén kihunynak a háború lángjai, a tűz nyugatra megy. Háborúk és éhínség lesz, vulkánok törnek majd ki, mivel 7500 évenként megtisztulás következik be. Az emberek először a fegyverek, majd a környezetszennyezés áldozatai lesznek. A jókat azonban megvédik, őrangyalaik megóvják őket a veszélyes élelmiszerektől és a fertőzött víztől. Mélyről fakadó források fogják megóvni az emberiséget a kihalástól. Ez a tisztulás több évig fog tartani. … "

"Az emberiség két részre osztódik és elkülönül. Azok, akik úgy döntenek, hogy a pénzt, az aranyborjút szolgálják, azok elvesztik önmagukat, hiszen a pénz nem boldogít. A szeretet ajándék, amit nem lehet pénzért megvenni. "

USA


"Azt látom, hogy az arab országok egyesülnek, mialatt az USA nagy problémákkal küzd faji zavargások miatt. Sőt, Amerikában a helyzet rosszabb lehet, mint az egykori Jugoszláviában. "

New York


"New York úgy jelenik meg előttem, mint az egyik legnagyobb világváros, ami felett a tűz fog ítélkezni. Ez a város vezekelni fog, és olyan büntetést fog kapni, amilyet egyetlen más város sem a Földön.
A víz is meg fog jelenni, forró lesz és veszélyes. A talajból fog előtörni, és a tűzzel együtt fog ítélkezni a város felett. "

A kereszténység


"Az iszlám rövid időn belül csapást fog mérni a kereszténységre. Nagy hadvezéreket látok közeledni, látok egy fekete embert, aki a háttérből bujtogatja az iszlámot a kereszténység ellen. Viszályt látok az emberek között, és látom az egyház végét. … Ezt az időszakot ki kell bírni. …
A negatív energia felkészül a távozásra! Előtte azonban Amerika lesz a búvóhelye, ahol teljes mértékben megvalósítja a célját.
A cél, hogy a kereszténységet az iszlám ellen fordítsa. Ezért Amerika lángokban fog állni, és megismeri a háború poklát. Ha a negatív energia elérte a célját, eltávozik egy másik bolygóra, és ott is marad. Akkor beköszönt a béke a Földre. A természet fel fog éledni, és minden szent oltalom alatt fog állni. Az emberiség békében és jólétben fog élni. "

Az új kor látomása


" Látom az aranykort, ami előttünk áll, és amiről már beszéltem…
Röviden csak annyit mondhatok: Boldog, aki hisz, mert az menedéket talál. … Aki menedéket talál, annak szerencséje lesz, aki nem, az megbánja, de ez nem fog segíteni.
Egy új kor jön el.
El kell mondanom, hogy az előttünk álló új korszak 850 emberi évig fog tartani. Ebben az időszakban egy halhatatlan fog megszületni. Ez a bőség korszaka lesz, mert Isten így akarja. Bár sokan eltávolodtak Istentől, ez alatt a 850 év alatt ismét vissza fognak találni hozzá. Megszűnik az elvakultság és a gyűlölet, beköszönt a hit korszaka.
Látok egy népet, Mohammed népei között, amelyik rabol, dúl, fosztogat, mióta világ a világ… E népből csak néhány választott marad életben… Nekik megbocsáttatik, és a megmaradtak a közeli jövőben testvériségben fognak élni a többi emberrel. A gyűlölet eltűnik a fővárosból, amely a szeretet városává válik majd, és ez a szeretet kisugárzik az egész világra."

A kristályváros


"Az istenhit egyre erősebb lesz majd, és már a küszöbén állunk ennek a kornak. Európában lesz egy csodálatos zarándokhely, ahová hívők tömegei áramlanak majd. Ennek a helynek különleges kisugárzása lesz. Itt hamarosan egy város épül majd, aminek az alapkövét még nem rakták le. …
A városnak sok lakója lesz, sok jármű, park és palota lesz majd benne. Utcáin a villamoshoz hasonló járművek járnak majd. Ez a város átlátszó kristályból lesz. Dombokra épül majd, és idővel ott sok gyógyszert fedeznek majd fel, amelyek a ma még gyógyíthatatlan betegségeket gyógyítják meg.
Ez a város már létezik az égben, és hamarosan a Földön is megjelenik teljes pompájában. …
Ebben a városban építenek majd egy templomot, ahol meggyújtják az új civilizáció tüzét. Az egész világból ide zarándokolnak majd az emberek. Ebben a kristályvárosban naponta történnek majd csodák. Ebben a városban olyasmi fog történni, ami sehol máshol: itt nyílik meg a Paradicsom kapuja. És pontosan ebből az új városból lehet majd megfigyelni más civilizációkat a világmindenségben. Ebben a városban mindent lehet majd látni, ami a Földön van. Ez a város örökké fog állni, mert a szeretet és az igazság városa lesz."

 új föld 3.jpgForrás:
Ivica Prokič 

http://www.spiritualis-tanitasok.hu/2012/ivica.html