Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

FÉNY ÉS SÖTÉTSÉG

2024-04-23

Az emberi realitás két eltérő létsíkja 

 

polár duál yin yang másolata.jpg

 

FÉNY ÉS SÖTÉTSÉG

 

Jelenleg az emberi realitás két eltérő létsíkja létezik, amelyek folyamatosan távolodnak egymástól, egészen a végső dimenzióváltásig.

 

Az egyik a szeretet nélküli, lelketlen és istent tagadó világ, amelynek középpontjában az önzés, a hatalomvágy, a pénz, a pusztítás, a háború, a hazugság áll, és amely fáradhatatlanul az emberiség elpusztításáért dolgozik. Ehhez a világhoz a Forrástól elszakadt emberek kapcsolódnak, akik csak a hasznukra gondolnak, az anyagi javaik gyarapodására, a társadalomban elfoglalt helyükre és készek bármit megtenni, hogy előre jussanak. Ha hatalomhoz jutnak visszaélnek vele és csak a saját önző érdekeiket nézik. Erkölcstelen és igazság nélküli világot teremtenek. Erőszakos természetük révén mindent el akarnak foglalni, miközben minden értéket és magasabb eszmét a sárba tipornak. Imádnak tetszelegni szégyentelen mivoltukban, terjesztik sötétségük mélytejét, mert élvezik a romlást, melyben kiélvezhetik lelki silányságuk pöcegödrét. Sokan követik őket, gerjesztik és éltetik az emberi pokol világát, a félelmekkel, erőszakossággal és gonoszsággal. Mindennapi szellemi eledelük a tv adásból áradó mély sötétség, a híradásokból eredő hazugságözön, a filmeken keresztül közvetített félelem, halál és erőszak. Ők azok akik folyamatosan táplálják és fenntartják a kollektív mezőkben a negatív energiát, mely erőt ad az irányító sötét oldalnak. Pusztítást éltetve, romlásba vivő úton haladnak, vakon és gyáván, mert ébredni és a valóságukkal szembenézni képtelenek.

 

Az emberi sötétség mocsarán túl, magasabb léttudatossági szinten, van egy másik világ, amit az érett és a szeretet útján haladó emberi lelkek teremtenek.

 

Kevesen vannak de fényesen ragyognak, szerényen és csendben tevékenykednek, Istenben bízva az Ő íratlan törvényeit követve. Még mindig hisznek az igazságban, a becsületességben, a jó győzelmében, a fény hatalmában, az emberiség pozitív jövőében. Elrejtőznek a sötétség csápjai elől, és rendíthetetlenül tartják szívükben a krisztusi értékeket. Hisznek a jóságban, a segítségnyújtásban, az önzetlenségben. A sötétség nem rontotta meg őket és nem adják el soha a lelküket. Életüket a szellemi világosság bölcsessége és a lelki gazdagság teljessége vezeti. Tisztelik az élet értékeit, egymást segítik és nem hódolnak be a „világ urának” sem a kollektív árnynak, mert az Isteni törvényekkel összhangban élnek. Tudják, hogy fény és szeretet van bennük, hogy a földi életük csak egy állomása létezésüknek, ám egyben hatalmas lehetőség a magasabb szintre való emelkedésnek. Tudják és érzik az Idők jeleit, figyelműk nem lankad, szellemük éber, a világi káprázat nem vakítja meg őket. Állják a megpróbáltatásokat és készülnek a végső időkre, tudják és érzik, hogy fogytán az idő, mert mindenkit megítéltetnek, s nagy tétje van ezen életnek.

 

Az isteni forrással egységben léteznek Ők, a kevesek, akik öröklik az Új Földet.

A mennyországot már a szívükben hordozzák, békességben élnek, kis édent teremtenek maguk köré, mert a Mennyei Királyság hite hordozza őket.

 

Áldással és szeretettel

Aysha