Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

KORSZAKVÁLTÁS

2022-04-07

Új paradigma

föld53.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

 

A Korszakváltás

 

Példátlan változási folyamat bontakozik ki most, korunkban. Ez a változás érzékelhető a Földben, de az emberi érzékelésben és tapasztalásban drámai változásokban is viszontlátjuk, függetlenül vallás, a tudomány vagy az ősi misztikus hagyományok mesterségesen meghúzott határvonalaitól. Korunkra a történelem során Korszakváltásként utaltak.

 

A Korszakváltás kora egy olyan paradigmánk végét jelzi, mely az elválasztottság látszatát tartja fenn saját magunk, és világunk termékeny erői között, valamint egy új paradigma születését, mely lehetővé teszi, hogy felismerjük, minden ami él, EGY.

 

A Korszakváltás hatásai a teremtett világ minden megnyilvánulási formájában ( kivétel nélkül), mindenütt érezhetőek, minden a Földgolyó védelmező burkában élő életformában, tükröződnek. Az egyes létformák összes sejtje átformálja biokémiai „áramkörét” annak érdekében, hogy magasabb frekvenciákat hozzon létre, és a kiáradó tudás ( amelyre fényként utalunk) jóval összetettebb mátrixait fejlessze ki, tartsa fenn, és tegye magáévá.

 

A Korszakváltás harangozza be a tudatos emberi emlékezetben jelentkező legjelentősebb esemény kezdetét.

 

A bolygó mágneses erőtereinek gyors gyengülése-miközben a Föld képes fenntartani alappulzusának harmonikus frekvenciáit-új paradigma kezdetét jelzi az emberi tudatosságban. Arra lenne szükség, hogy átformáljuk testünk fizikai és morfogenetikus energia, tudás, és fénymezőit, hogy helyt adjanak a Korszakváltás által aktivált geometria új kódjainak. Ez az átállás, mélyreható következményeket eredményez: a gondolkodás, az érzések, és az érzelmek radikális változásait.

 

Sokan e változást, a félelmeik felismeréseként élik át, amelyeket legkevésbé szeretnének életükben átélni.

 

Ez a Krisztus-tudat megvalósításának folyamata, vagy egyszerűbben a Krisztus-Tudat.

 

Ez itt nem vallásos kifejezés, hanem az emberi lehetőségek megnyilvánulásának teljességét jelenti. A Krisztus kifejezést egyszerűen a különösen fejlett, egyetemes „mintalények” megjelölésére használjuk anélkül, hogy külön utalnánk bármely hitrendszerre.

 

E Korszakváltáskor a Föld kémiai szempontból ugyanaz marad. A Korszakváltást szerkezetileg morfogenetikus megnyilvánulás tükrözi. A Föld „környezeti” paraméterei változnak. Tapasztalatainkat, részben a bolygó mágnesessége és frekvenciája határozza meg. Kémiailag az anyag azonos marad, de szerkezetében változást tapasztalunk.

 

Testünk egyes sejtjei is erre az új információsávra próbálnak áthangolódni. A Korszakváltás célja, hogy tökéletes rezonanciába lépjünk ezzel az új tudással. Nem automatikusan hangolódunk rá erre a fejlett információsávra. Bármely e tudáshoz fűződő kapcsolatnak valóra kell válnia, az élet meghatározó döntéseinek, valamint szabad akaratunk felhasználásával. Az átmeneti állapotot az követi majd, hogy a Föld átlép ebbe az-új frekvenciatartományon keresztül elérhető-tapasztalati tartományba.

 

A Föld egyetlen, különösen fejlett tudást támogat majd, amelyet Krisztus-frekvenciának is nevezhetünk.

 

A Korszakváltáskor tulajdonképpen a Föld evolúciós változása felgyorsul, amit- a Föld elektromágneses mezőihez szabad választásából kötődő –emberi faj átalakulása követ (sejtszintű) változási folyamataival.

 

A Korszakváltás a földtudományok felől szemlélve, a paradigmaváltás két digitálisan mérhető, alapvető paraméter változása révén valósul meg, a bolygó alapfrekvenciájának és a bolygó-mágnesesség paramétereinek megváltozásával. Ezek önmagukban véve nagy horderejűek, és mély hatással bírnak az emberi tudatra, különösen az érzékelésre, és általában az anyag viselkedésére.

 

A bolygó mágneses erőterei és a test sejtszintű működése közötti kapcsolat kulcsfontosságú összetevő a tudatos fejlődés és a Korszakváltás folyamatának megértéséhez.

 

 

GREG Braden: Korszakváltás