Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A maja vének tisztázzák a maja naptár kérdését

2018-10-13

A maja nap-őrzők 2012. december 21. napját az újjászületés dátumának tekintették, az Ötödik Nap Világának kezdetének.

 A maja vének tisztázzák a maja naptár kérdését.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Carlos Barrios, maja vén és Ajq'ij (egy szertartás pap és lelki vezető) a Sas Nemzetségből. Carlos egy kutatást kezdeményezett a különböző maja naptárakkal kapcsolatosan. Carlos fivérével, Gerardoval együtt számos tanárral folytatott tanulmányokat és kikérte a véleményét közel 600 hagyományos maja vénnek, tudása körének szélesítése érdekében.

Carlos gyorsan rájött, hogy számos ellentmondásos tolmácsolása létezik a maja hieroglifáknak, sziklába vésett írásoknak, ábráknak [petroglifáknak], ,,Chilam Balam" Szent Könyveinek és több ősi szövegnek. Carlos néhány erős szót talált azok számára, akik hozzájárultak az összezavaráshoz:

Carlos Barrios: ,,Antropológusok látogatják a templomok helyszíneit, elolvassák a feliratokat, és történeteket állítanak össze a majákról, azonban nem helyesen olvassák el a jeleket. Ez csupán az ő képzelődésük. Más emberek jóslatról írnak a maják nevében. Azt mondják, hogy a világ véget fog érni 2012 decemberében. A maja vének dühösek erre. A világnak nem lesz vége. Át fog alakulni."

,,Többé nem vagyunk a Negyedik Nap Világában, viszont még nem vagyunk az Ötödik Nap Világában. Ez a közbenső időszak, az átmenet kora. Ahogy keresztülmegyünk az átmeneten, a környezet pusztulásának roppant nagy, világméretű a lecsapódása [konvergenciája], társadalmi zűrzavar, háború van, és a Föld Változásai folyamatban vannak."

Így folytatja: ,,Az emberiség megmarad, azonban egy más módon. Az anyagi struktúrák változni fognak. Ebből lesz lehetőségünk, hogy jobban emberek legyünk. A maja naptárak és jóslatok legfontosabb korszakában élünk. A világ összes jövendölése, minden hagyomány most fut össze. Nincs idő a játszmákra. E korszak lelki eszménye a cselekvés."

Carlos meséli nekünk: ,,Az őshonos népeknek vannak naptáraik, és ők tudják, hogyan kell pontosan tolmácsolni őket - nem mások. A maja naptárak idő, évszakok és ciklusok jelentésköre bebizonyította magáról, hogy hatalmas és bonyolultan kifinomult. A maják 17 különböző naptára megértett, úgymint a Tzolk'in, vagy Cholq'ij, néhányon ezek közül az időt pontosan jegyezték le grafikonban több mint tízmillió évnyi időtartamra."

,,A maja naptárak matematikai ciklusai mindent előre jeleztek. Ez változni fog - minden változni fog. A maja nap-őrzők 2012. december 21. napját az újjászületés dátumának tekintették, az Ötödik Nap Világának kezdetének. Ez egy új kor kezdete lesz, melyet a nap-meridián galaktikus egyenlítőn történő áthaladása, valamint a Föld önmagának a galaxis középpontjához való hozzáigazítása jelez és következik is belőle."

2012. december 21-én napfelkeltekor, 26.000 év során első alkalommal a Nap felkel, hogy összekapcsolja a Tejút metszőpontját, és az ekliptikus síkot. Ezt a kozmikus keresztet a Szent Fa, az Élet Fájának megtestesülésének vélik, mely fára a világ minden lelki hagyományában megemlékeznek.

Néhány megfigyelő azt mondja, hogy 2012-ben a galaxis szívével történő ilyen együttállás megnyit egy csatornát a kozmikus energiáknak, hogy átáramoljanak a Földön, megtisztítva azt, és mindent, ami rajta van, felemelve mindent a rezgés egy magasabb szintjére. Carlos emlékeztet minket: ,,Ez a folyamat már elkezdődött. A változás most felgyorsul, és gyorsulását folytatni fogja."

Ha a Föld emberei el tudnak érni e 2012-es dátumig jó formában anélkül, hogy a Föld túlontúl nagy részét tönkretennék, egy új, magasabb szintre fogunk felemelkedni. Azonban azért, hogy oda eljussunk, óriási hathatós erőket kell átalakítanunk, melyek az út akadályozását keresik."

A naptárban megszabott dátum, a téli napforduló 2012 évében nem a világvégét jelöli. Sok kívülálló ember ír a maja naptárról eltúlozva ezt a dátumot, viszont ők nem ismerik. Azok, akik ismerik, ők az őshonos vének, akiket a hagyományok őrzésével bíztak meg.

Carlos elmondja nekünk: ,,A gazdaság most egy fikció. Az átmenet első ötéves terjedelme, 1987 augusztusától 1992 augusztusáig, volt az anyagi világ lerombolásának kezdete. Előre haladtunk mélyebbre tíz évnyit az átmenet fázisába mostanáig, és az úgynevezett pénzügyi stabilitás forrásai közül sok valójában egy üreg. A bankok gyengék. Ez egy érzékeny pillanat számukra. Globálisan összeroppanhatnak, ha nem figyelnek. Most, az emberek figyelnek."

Mind az Északi-sark, mind a Déli-sark olvad. A víz szintje az óceánokban növekedni fog. Ugyanakkor viszont a föld az óceánban, különösen Kuba közelében szintén emelkedni fog. Carlos egy történetet mesél a legutóbbi maja Újév szertartásokról Guatemalában. Azt mondta, hogy az egyik tisztelt mam vén, aki egész évben egy hegyi remetebarlangban él, elutazott Chichicastenangoba, hogy a szertartáson beszéljen az emberekkel. A vén egy egyszerű, egyenes üzenetet hozott. Kérte az emberi lényeket, hogy az élet és fény támogatásáért gyűljenek össze.

,,Jelenleg minden személy és csoport a saját útját járja. A hegyek vénje elmondta, hogy van remény, ha a fény népe képes összegyűlni és egy bizonyos vonatkozásban egyesülni. A kettősség világában élünk - nappal és éjszaka, férfi és nő, pozitív és negatív. A fénynek és sötétségnek szüksége van egymásra. Ők az egyensúly."
,,Épp most a sötét oldal nagyon erős, és igen tisztában van azzal, mit akar. Előrelátásuk, elsőbbségük és hierarchiájuk is világosan megtartott. Számos módon dolgoznak azért, hogy képtelenek legyünk összekapcsolódni majd 2012-ben a spirális Ötödik Világgal."

,,A fény oldalán mindenki azt hiszi, hogy ők a legfontosabbak, és hogy saját megértésük, csoport megértésük a kulcs. A kultúrák és vélemények különbözősége létezik, így van versengés, szétszóródás, és nincs egyetlen összpontosítás."

Carlos hiszi, hogy a sötét oldal azon dolgozik, hogy gátolja az egységet a tagadáson és az anyagelvűségen [materializmuson] keresztül. Azon is dolgozik, hogy tönkretegye azokat, akik a fénnyel dolgoznak annak érdekében, hogy a Földet egy magasabb szintre juttassák. Szeretik a régi energiát, a hanyatló Negyedik Világot, a materializmust. Nem akarják, hogy változzon. Nem akarnak egységet. Ezen a szinten akarnak maradni, és félnek a következő szinttől.

A hanyatló Negyedik világ sötét hatalmát nem lehet lerombolni, vagy legyőzni. Túl erős, és felkészült erre, és ez egy rossz stratégia. A sötéteket csupán átalakítani lehet, amikor szembetalálkoznak az egyszerűséggel és nyíltszívűséggel. Ez az, ami az egységhez vezet, a kulcshoz az Ötödik Nap Világáért.

Carlos elmondta, hogy az Ötödik felbukkanó korszak a figyelmet egy tudomásul nem vett elemre hívja fel. Habár a négy hagyományos Föld, Levegő, Tűz és Víz elem a múltban különféle korszakokat uralt, lesz egy ötödik figyelembe veendő elem az Ötödik Nap korában - ez az elem az ,,ÉTER".

A szótár az Étert egy ,,vélelmezett anyag"-ként határozza meg, melyről ,,azt tartják, hogy minden teret elfoglal, lehetségesnek tartják, hogy a téren keresztüli elektromágneses sugárzás terjedését magyarázza." Lehetséges, hogy ,,a tér közötti térként" lehetne meghatározni. Azt sejtetném, hogy megjelenhetne naprendszerünkből (a Napból) a töltött részecskék és a mi galaxisunk (a Tejút) erős hullámzásának igazodásaként. Az éter elem képviseli a lelkiség energiáját [spirituális energiát].

,,Az Ötödik Nap eleme égi. Az Éter összefüggésében lehet az ellentettség [polaritás] egyesítése. Az emberekben nincs többé sötétség, vagy világosság, csupán egy felemelkedett egység. Épp most azonban a sötétség birodalma nem érdeklődik ez iránt. Ennek akadályozására szerveződtek. Keresik, hogy a Földet és környezetét kihozzák az egyensúlyból, így mi nem fogunk készen állni 2012-ben az együttállásra."

,,Együtt kell dolgoznunk a békéért és egyensúlyért a másik oldallal. Gondoskodnunk kell a Földről, mely táplál minket és menedéket nyújt nekünk. Teljes elménket és szívünket kell belehelyezni az egységre való törekvésbe, és az egység most a másik oldallal történő szembeszállás és az élet megóvása."
,,Nyugtalanok vagyunk - többé nem játszhatunk. Bolygónkat megújíthatják, vagy elpusztíthatják. Most van itt az idő felébredni és cselekedni. Mindenkire szükség van. Nem ok nélkül vagyunk itt. Mindenki, aki itt van most egy fontos céllal rendelkezik. Ez egy nehéz, viszont különleges idő. Van lehetőségünk a növekedésre, azonban készen kell állnunk a történelem e pillanatára."

Carlos mondja: ,,A megjósolt változások meg fognak történni, azonban hozzáállásunk és cselekedeteink határozzák meg milyen durvák, vagy milyen szelídek lesznek ezek. Cselekednünk kell, hogy változást hozzunk, és olyan embereket kell megválasztanunk, hogy képviseljenek minket, akik értenek, és politikai intézkedéseket foganatosítanak majd a Föld tiszteletére."

,,A meditáció és a lelki gyakorlat jó, viszont a cselekvés is az. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, kik vagyunk, és fontos tisztában lenni a kapcsolatunkkal is a Földdel. Fejlesszétek magatokat saját hagyományaitoknak és szívetek hívásának megfelelően. Azonban emlékezzetek a különbözőségek tiszteletére és az egységre való törekvésre. Egyetek bölcsen - nagyon sok étel fertőzött akár nehezen észrevehetően, akár durva módon. Fordítsatok figyelmet arra, amit bevisztek testetekbe! Tanuljátok meg az étel tartósítását, és az energia fenntartását [konzerválását]! Tanuljatok meg néhány jó légzéstechnikát, azért, hogy mesteri fokra vigyétek légzéseteket! Legyetek tiszták! Kövessetek egy nagy gyökerű hagyományt! Nem fontos, milyen hagyomány, szívetek fogja megmondani nektek, azonban nagy gyökerekkel kell bírnia."

,,Az energia világában élünk. Fontos feladat jelenleg megtanulni érzékelni, vagy látni mindenki és minden energiáját - emberekét, növényekét, állatokét. Ez mindinkább fontossá válik, ahogy az Ötödik Nap Világához közeledünk, hiszen ez társul az ,,éter" elemével - a birodalommal, ahol az energia él és összeszövődik. Menjetek el a Föld szent helyeire, hogy imádkozzatok a békéért, tiszteljétek a Földet, mely ételt, ruhát és menedéket ad számunkra. Újra életre kell keltenünk e szent helyek energiáit. Ez a mi munkánk."

,,Egy egyszerű, viszont hatékony imádkozási módszer egy fehér, vagy világoskék színű gyertya meggyújtása. Egy pillanatra gondoljatok a békére. Mondjátok el szándékotokat a lángnak, és ennek lángját küldjétek el azoknak a vezetőknek, akik bírják a hatalmat, hogy háborút indítsanak, vagy békét teremtsenek."
Carlos emlékeztet minket, hogy ez egy döntően fontos pillanat az emberiség és a Föld számára. Minden ember fontos.

Azt mondta, a vének kitárták az ajtókat, azért, hogy más fajok eljöhessenek a maja világba, hogy átvegyék a hagyományokat." A maják régóta méltányolták és tisztelték azt, hogy vannak más színek, más fajok, más lelki rendszerek. Tudják, hogy a maja világ sorsa összefügg az egész világ sorsával."

,,A legnagyobb bölcsesség az egyszerűségében lakozik. Szeretet, tisztelet, türelem [tolerancia], osztozás, hála, megbocsátás. Nem összetett, vagy bonyolult. Az igazi tudás ingyenes / szabad. DNS-ünkbe kódolt. Mindaz, amire szükségetek van, bennetek van. Nagy tanítók mondták ezt a kezdetektől fogva. Találjátok meg szíveteket, és ráleltek utatokra."

A maja vének tisztázzák a maja naptár kérdését1.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

ECETI - Enlightened Contact with Extraterrestrial Intelligence -
ecetievents@gmail.com
http://www.eceti.org/; http://www.selfmasteryearthinstitute.org/


Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http//fenytevo.blogspot.com/