Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A NAGY ÁTALAKULÁS

2021-08-24

Mikor és hogyan jön el a végső idő?

végitélet.jpg

 

A NAGY ÁTALAKULÁS

 

Mikor és hogyan jön el a végső idő?

 

Az átalakulás pillanata úgy fog eljönni, mint a lopó, amikor senki sem gondol rá!

 

"Az emberek éppen úgy élnek, éppen úgy házasodnak, éppen úgy gyermekeket nemzenek és szülnek, éppen úgy megy minden, mint ment ezer és ezer esztendőkön át. Amikor az a pillanat elérkezik, minden megáll; akkor minden az igazság törvénye szerint minősíttetik: azok, akik mindvégig hűek voltak az igazsághoz, egy jellel a homlokukon felemelkednek és Illés prófétához hasonlóan elragadtatnak innen; az elkárhozottak pedig a salakkal együtt borzalmas kínok gyötrelmek félelmek között alásüllyednek." 

 

"A pontos időt csak az Atya tudja egyedül, így minden időpont az emberi gondolatok műve, mindenféle következtetésekkel. Annyit tudunk, hogy a változások már Jézus megjelenése előtt elkezdődtek, de a vége felé lesznek nagyon látványosak, észrevehetőek. A szerető atya nagyon sok időt adott gyermekeinek a megjavuláshoz, de elhatározta, hogy azokat a gyermekeit, akik nem tudnak megfelelő Isteni Törvények szerint élni, különválassza a tanulni vágyó fejlődő szellemtestvéreitől. Ezt hívja a vallás „végítéletnek”"

 

"A lelkek érettségüknek megfelelően szellemi szférákban tartózkodnak, amikor nincsenek a fizikai testben.

 

A szellemi szférák hét különböző fejlettségű részből állnak, az első részben a kimondottan gonosztevők, gyilkosok, bűnöző hajlamú lelkek tartózkodnak, de itt vannak az öngyilkosok is. A második szféra felépítése hasonló a fizikai világ felépítéséhez, ebben a szférában tartózkodik az emberiség nagyobb %-a. A harmadik szférában már a fejlett szellemek tartózkodnak, és az első három szférából még kötelező a testet öltés.


A negyedik szférától felfelé már a nagyon fejlett lelkek tartózkodnak a szférákban, és onnan segítésként, önálló vállalásként születnek vissza a lelkek. A hetedik szférából már a paradicsomi világba távoznak a lelkek."

 

"A nagy számadás napján, (amikor János Jelenései szerint a tengerek is kiadják az ő halottaikat: t. i. a természet minden rétegéből előhívatnak a szellemek), mindegyik szellem minősítés alá kerül, hogy ki hová tartozik. És akik nem ütik meg a harmadik szférának, vagyis az újjáalakuló föld alvó szellemeinek a nívóját, azokat kiszorítja a meghatalmasodott és élni akaró Jó a Föld légköréből. És mivel a Föld légköréből kiszoríttatnak, így természetesen a föld anyagában tespedő fluidok is kiválasztatnak a tűzkarikák által, és a földből kivettetnek."

 

"A földi síkon tartózkodnak az ellenerők, melyek a Föld anyagából el lesznek távolítva teljesen, a Föld megtisztul az ellenerős, sötét lelkektől.

 

Ezek kidobódnak a Föld anyagából tűzhányók és egyéb természeti jelenségek következményeként. A sötét szellemi erők egy külső körre kerülnek száműzetésre, sorsukra még gondolni is szörnyű!


Az 1-es szférában tartózkodó lelkek követik őket, az ő sorsuk is ugyanaz lesz, mert alkalmatlannak bizonyultak a megtérésre, az isteni Törvények befogadására, megélésre. A Föld komolyabb - hirtelen bekövetkezendő - átváltozásakor a 3. szféra lakói mély álomba merülnek, és onnan Isten kegyelme ébreszti fel őket a változások után, és ők visszaköltöznek a megtisztult Földre, itt fognak újra testet ölteni.

 

"Az újjáébredt föld a negyedik szféra természetét fogja magán viselni. Ez lesz az új világ első szférája, vagyis a testet öltötteknek otthona az ő gondolataikkal és érzéseikkel, hogy a nagy kataklizma után az ő igazságukkal és az ő szeretetükkel az egész természetet ismét rendbe hozzák. "

 

Most folyik az emberek „megpecsételése”, ami azt jelenti, hogy nagy próbák elé vannak állítva a földi emberek, amikor is szint kell vallani önmagukról, tetteikről, felerősítik a belső - rejtett tulajdonságaikat, és ezzel megmutatják igazi Énjüket a külvilág, és a szellemi vezetők felé."

 

"A világ nagy része be fog hódolni az ellentétnek, és akik behódolnak, veszendőbe mennek! A kijelentések szerint az emberiség több, mint KÉTHARMADA elvész."


"Most a gonosz erő szabadjára van engedve szándékosan, mert aki ilyen körülmények között is helyt tud állni, az méltó arra, hogy megmeneküljön."

 

 

 

Kivonat - A Névtelen Szellem közléseiből