Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A NAGY ELRAGADTATÁS

2022-05-28

JÉZUS SZEMÉLYESEN EMELI KI a LELKEKET  

Jézus második eljövetel másolata.jpg
 
A NAGY ELRAGADTATÁS
 
JÉZUS SZEMÉLYESEN EMELI ki majd ki a LELKEKET az 5. DIMENZIÓBA 
 
 
 
- Mit jelenthet, és hogyan következhet be a Lelkek 5. Dimenzióba, a már emelkedett létsíkra történő átjutása?
 
- Mit ígér a Teremtő azoknak, akik most szilárd HIT-ben kitartanak, azoknak, akik győznek, azoknak, akik behódolás, és megalkuvás helyett a Fényt, a Teremtőt és Jézust választják?
 
Azok, akik hajlandóak Felébredni, pozitívan változni, és megértik, hogy már nem lehet a múltbéli berögzült téves eszmék, szokások, negatív viselkedési minták szerint élni, azok felmeleltetnek.
 
Kikre vonatkozik az alábbi idézet, kikről beszél Jézus?
 
"Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, ...
százannyit kap, s az Örök Élet lesz az öröksége. 
Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.”
 
Máté 29-30
 
Nem a hétköznapi értelemben kell értelmezni Jézus szavait. A nagy üldöztetés, figyelmeztetése.
Most fel kell készüli mindenkinek a Végső Válaszútra, a helyes döntésre, és kizárólag az Egyenes, Fénybe vezető keskeny, göröngyös, egyáltalán nem habos tortából épített földi ösvény választására.
Azokra vonatkozik ez a kijelentés, akik a jövőben minden üldöztetés, gúnyos megbélyegzés ellenére kitartanak HIT-ben, nem adják el Lelküket-a Teremtőjüket, mert biztosan tudják, hogy ha családjuk, rokonaik bármilyen görbe utat is választanak, nem követhetik őket egy téves, Ön-Mag-ukra nézve is pusztulást jelentő úton. 
 
Mert mindenki Mag-áért felelős, és ÖnMag-ját, Halhatatlanságát és Örök Békéjét nem adhatja át a sötét erőknek senki földi halandóért, még a legközelebbi hozzátartozókért sem. 
 
 JUTALOM NEM MARAD EL.
 
26.000 évet követően néhány év múlva végre minden kitartónak megnyugodhat Örök időkre a Lelke. 
Számukra véget ér a szenvedés kora, a Dimenzió váltást követően, és később ismét az Új Földön találkoznak.
A Szent Korona időszámítása, és minden más földi jel szerint valószínű a 2030-as korszakváltás. 
A Mennybe tartozókat remélhetőleg a Nagy Elragadtatással előbb kimenti Jézus a Földről. 
 
"Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az Élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az Én Atyám előtt és az ő angyalai előtt."
Jelenések 3:5: 
 
"Tudom a Te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy ... megtartottad az Én beszédemet, és nem tagadtad meg az Én nevemet."
Jelenések 3:8 
 
"Mivel megtartottad az Én ... beszédemet, Én is megtartalak Téged a megpróbáltatás idején, amely az egész Világra eljő, hogy megpróbálja e Föld lakosait."
Jelenések 3:10
 
(Már ebben az időszakban élünk!)
 
"Aki győz, oszloppá teszem azt az Én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom Ő reá az Én Istenemnek nevét és az Én Istenem városának nevét, az Új Jeruzsálemét, amely az Égből száll alá az én Istenemtől, és az Én új nevemet."
Jelenések 3:12
 
JÉZUS SZEMÉLYESEN EMELI a LELKEKET a NAGY ELRAGADTATÁS SORÁN az 5. DIMENZIÓBA. 
 
A kitartó Mennybe emelkedhet, a fenevad bélyege helyett Szent Mihály pecsételi meg a Teremtő jelével a homlokán.
Ők, azaz Halhatatlan Lelkük lesz kimentve a Földről a Nagy Elragadtatás idején. 
Valószínű, hogy ez jelentheti nem a romlandó, hanem fénytesti, az Örök Lélek dimenzió váltását.
 
"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az Én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és Ő én velem."
Jelenések 3:20
 
Ez már az Elragadtatást követő időkre vonatkozik.
 
"Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön Velem, amint Én is győztem és ültem az én Atyámmal az Ő királyi székében."
Jelenések 3:21
 
Megj.:  Van aki ezt látta annak ellenére, hogy nem volt ismerete a fenti ígéretről.
 
"Jézus így válaszolt: 
Bizony mondom Nektek, Ti, akik követtetek, a megújuláskor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, Ti is ott ültök majd Vele tizenkét trónon és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött."
 
Azaz minden bajt okozók fölött végleg lejár az idő.
 
 
 
D.V.