Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Atlantiszi karmikus visszacsatolás

2021-03-22

Jelenleg egy ősi karmikus csomópontban vagyunk, amely visszahozta Atlantisz bukásának drámáját

atlantisz 3.jpg

Kép forrása: Piterest.com

 

Atlantiszi karmikus visszacsatolás

 

Jelenleg egy ősi karmikus csomópontban vagyunk, amely visszahozta Atlantisz bukásának drámáját, amikor az emberiség a lét hatalomra épülő istentelen valóságát választotta. Ekkor uralkodott el a kollektív tudatban a szívtelen hozzáállás, az Istentől elszakadt tudatosság, amely által a fejlődés ösvénye letért az isteni rendtől és az egész civilizáció bukását okozta. Amit most látunk, vagyis a tudással, a hatalommal és a technológiával való visszaélés atlantiszi időszakig nyúlik vissza. Akkor a technológia, a mágia és a genetikai manipuláció egyvelege, egy olyan ajtót nyitott meg, amely az emberi fajt az önmegsemmisítés szélére taszította és lerántotta a 3. dimenziós tudat szintre.

 

Ebben az időben jutott hatalomra azon sötét testvériség, amely kiterjesztette kollektív szellemét az egész bolygóra és rabszolgaságba hajtotta a Földön élő lelkeket. Ők azok, akik hosszú korszakokon keresztül irányítottak e világot. Kegyetlen játékszabályokat állítottak fel, csirájában fojtották el az isteni igazságok kihirdetőit, tudatlanságban tartották az emberiséget, hazugságokkal és manipulációval uralkodtak.

 

Most, hogy elérkeztünk e hatalmak végidejéhez, amikor végre elérkezett az ideje annak, hogy kiemelkedhessünk a sötétség korszakából, előbb felül kell írnunk a múltat. Fel kell ismerni a gonoszság zsarnokságát, mert a felszabadulás, csak a felismerés által jöhet el.

 

A visszacsatolás szükségszerű, mivel csak így lehet visszahozni az emlékezetbe az elcsúszások karmikus okait, s így válik lehetővé az elrontott leckék kijavítása.

 

Hadd meséljek el neked egy régi történetet, amire valószínűleg te is mélyen emlékszel.

 

Atlantisz magasan fejlett civilizáció volt, amely kiterjesztette hatalmát az akkori világ megannyi részére. Hatalmas tudással rendelkeztek, és az elmét sokkal nagyobbra tartották a szív bölcsességénél. Az akkori ember önhitté, önzővé, gőgössé és hataloméhessé vált, és lassan teljesen elszeparálódott az isteni szeretettől. Ekkor született meg az emberi ego, az elszeparálódott, elme uralta tudatosság.

 

atlantis.jpg

Kép forrása: Piterest.com

 

Atlantisz hanyatlásának volt egy meghatározó pontja, amikor a sötétség testvérisége hatalmát kiterjesztve, olyan technológiával és génmanipulációval állt elő, amely képes volt a felső lelket elválasztani a testtől DNS-szinten, leblokkolni és ledegradálni egy könnyen manipulálható bábbá, amelyet távvezérléssel lehetett irányítani. Akkor ezt fekete mágiával és kristály technológiával tették meg, megfertőzve az egyének tudatát. Sokan voltak, akik elfogadták és nem álltak ellen ezen árnyék implantátumok beültetésének, mivel a hatását és a következményét nem ismerték. A hatás szisztematikus volt, és az emberek, akik magukra öltötték a sötét kristályokat, lassan akarat nélkülivé váltak és hipnotikus befolyásoltság állapotába kerültek. Ők voltak azok, akik ezután rendkívül sok rosszat követtek el, de nem voltak ennek tudatában.

 

Akkor így kezdődött el a végjátszma, aminek kimenetele Atlantisz bukása és egy hosszú sötét korszak lett, amikor mindent előröl kellett kezdeni.

 

Mindaz, ami egykoron történt következménye volt annak, amit az emberiség önmaga és az isteni törvények ellen vétett, mivel elszakadt Istentől és megtagadta a szeretet törvényét.

 

Eljött az ideje a felszabadulásnak, hogy az emberiség szétszakítsa a rabláncokat, visszatérjen az isteni rendbe és visszaemelkedjen az ötödik dimenzióba. De előbb szembe kell néznie a saját démonjaival, mert minden külső sötétséget, belső forrás táplál. Ami nem más, mint az önzőség, gőg, hataloméhség, szívtelenség, kegyetlenség, és mindazon sötét emberi tényezők, amelyek egykoron és most is tömeges mértékeket öltöttek a Földön.

 

Amekkora a belső árnyék, akkora a megnyilvánuló külső hatalma.

 

Rá kell ébredni az igazságra, mert csak így lehet felülírni, kijavítani, jóvátenni az ősi bűnöket, amelyek ezen csodás bolygót, oly sötét világgá tették. Enélkül nem lehetséges, ezért az elkövetkezendő időszakban az emberiség szembesülni fog mindazzal, amit életre keltett és táplált, mindazon sötét erőkkel, amelyek a belső-külső világukat rabságban tartotta.

 

Nem mindenki fog felébredni, nem mindenki tud felemelkedni, mert ahogy akkor, most is sokan lesznek azok, akik a mélységek sötétségét választják. Szívük joga, választásuk a saját döntésük, a szabad akarat törvénye kötelez.

 

Azok viszont, akik a Földre azzal a szándékkal inkarnálódtak le, hogy felemelkedjenek és lezárjanak egy hosszú fejlődési ciklust, azoknak most nagyon ébernek kell lenniük. Teljes lényükkel Isten felé kell fordulniuk, nem szabad engedniük, hogy a félelem, a megosztottság, a düh és a harag eluralkodjon rajtuk. Belső középpont igazságában, lényük szakrális csendjében, csak Isten halk vezettetésére kell hallgatniuk és követniük azt teljes bizalommal.

 

Nincs halál, csak újjászületés. Az Új Föld nem a 3.-k dimenzióban van, fél anyagi és fénytermészetű.

 

A káprázat világa egyszer csak feloldódik, feloszlik mint szürke köd a hajnali pirkadat fényében, de az új világba csak felkészült és letisztult lelkek léphetnek be.

 

 

21. század, 21. évének, 21. napján, 21. órakor lejegyzésre került égi üzenet

 

Írta: Aysha

 

atlantis papnő.jpg

Kép forrása: Piterest.com