Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Átlépés az 5. dimenziós Földre

2020-04-19

Új értékeken alapuló társadalom kialakulása megkezdődik

gaia4.jpg

Kép forrása: pinterest.com

 

Átlépés az 5. dimenziós Földre

Új értékeken alapuló társadalom kialakulása megkezdődik

 

Michael arkangyal üzenete

 

A bolygó az 5. dimenzióban van megalapozva és az emberiség most már elengedheti a régi 3. dimenziós gazdasági támogató rendszertől való függését, és átléphet az 5. dimenziós Föld támogató energiáiba.


Ezért van, hogy ahogy végre megértitek, hogy a gazdasági biztonság és a fogyasztói társadalom illúzió, egy ideig sebezhetőnek és támogatásvesztettnek fogjátok érezni magatokat. Később majd, Legkedvesebb Fénymunkások, megértitek, hogy a Föld minden szükségletetekről gondoskodik, feltéve, hogy megtanuljátok, hogyan lépjetek vele kapcsolatba, hogyan engedjétek be az életetekbe ezt a támogatást.


Az elvárások elengedése


Legkedvesebb Fénymunkások, itt az ideje, hogy - ahogy az új energiák megnyilvánulása és egy új értékeken alapuló új társadalom kialakulása megkezdődik -elengedjétek azzal kapcsolatos elvárásaitokat, hogy hogyan fog mindez megtörténni.

Legjobb, ha az Isteni Teremtő Intelligencia áramlására és szellemére hagyjátok az anyagi valóság átformálásának munkáját. Ha ragaszkodtok elvárásaitokhoz, ez csak blokkolja az életetekben való megnyilvánulás folyamatát, meghosszabbítja az átmenet időszakát, és vele együtt az elveszettség és sebezhetőség érzéseit. Csak ha átadjátok magatokat a folyamatnak, és bíztok abban, hogy megkapjátok a szükséges védelmet és gondoskodást, válik lehetővé, hogy életeteket átalakítsák az új energiák.


Azt mondhatjuk, Legkedvesebb Fénymunkások, hogy az Új Föld energiái merőben mások lesznek, mint amilyennek várjátok őket, ám pontosan olyanok, amilyenekre a Földnek és érző lényeinek - az emberiséget is beleértve - jelenleg szükségük van.

Ez a hatalmas szeretetbe és kreativitásba való spirituális és materiális fejlődés folyamata. Bár valóban nem tudjuk megmondani, hogyan, de a Mindenség legmagasabb jótéteményei fognak a Földön megnyilvánulni. Az Isteni teremtőerő megnyilatkozik, és mi veletek együtt fogunk részesülni belőle, Legkedvesebb Fénymunkások. Boldog várakozással tekintünk ennek az ajándéknak az eljövetelére.

A tisztánlátás felhasználása választásaitoknál

Azt látjátok majd, Legkedvesebb Fénymunkások, hogy amint az emberiség az új teremtés felé mozdul el, ez nagyon sok felfordulással jár majd. A hatalmas változások a zavarodottság és bizonytalanság hullámait keltik majd. A kollektív tudatosságban mindazoknál, akiknek nincs igazi megértésük e munka külső és belső folyamatairól, a változás hullámai intenzív dühöt és stresszt keltenek, és ezek az érzések könnyen átcsaphatnak pánikba, agresszióba, és sok ember egyre hisztérikusabb lesz. Sok érzékeny Fénymunkás érzékelni fogja ezeket az érzelmeket, ahogy ezek szökőárként árasztják el a nem tudatos emberek csoportját. Sok esetben ezek az érzelmek a Föld által tapasztalt dimenzionális felemelkedéssel összefüggő, Atlantisz és Lemúria pusztulásához kötődő előző életek emlékeiből táplálkoznak, és a "világvége" e belső programjait sokan a saját céljaik érdekében manipulálják mostanában.


Legkedvesebb Fénymunkások, ezek között az egyre erősödő érzelmek között egyre inkább úgy találjátok majd, hogy meg kell őriznetek a középpontotokban a békét és a nyugalmat.

 

Ne kavarodjatok bele az intenzív düh és agresszió energiáiba.

 

Ne menjetek bele a "fény" és a "sötétség" dualisztikus harcaiba, még akkor sem, ha mások erre sürgetnek, vagy ha szövevényes és "racionális" érvek is szólnak emellett. A régi el fog tűnni, és az erőszakban és káoszban való részvétel nem vezethet az Új Föld megteremtéséhez.

 

Inkább a béke, nyugalom és feltétlen szeretet helyére koncentráljátok energiáitokat.


Legkedvesebbek, használjátok a tisztánlátásotokat. Nem mondhatjuk meg nektek, hogy mit válasszatok. A ti feladatotok, hogy saját belső integritásotokra támaszkodva meghozzátok döntéseiteket. Azonban, a mély változások és magasra csapó szenvedélyek ezen időszakában engedjétek, hogy választásaitok és cselekedeteitek az önmagatok és mások iránti felelősséget tükrözzék, valamint a feltétlen szeretet és könyörület -sem több, sem kevesebb - legyen ezek forrása.

Az átkelés: a  Földdel való újbóli kapcsolatfelvétel

A felemelkedéssel, Kedveseink, ismét kapcsolatba kerültök a Megszentelt Földdel és annak hatalmával.


Ahogyan őseitek is, ti is megértitek majd, hogy a Föld egy élő, érző és megszentelt lény, amely minden lakójáról gondoskodik. Őseitek ismerték a szent rituálékat és meditációkat, melyek révén kapcsolatba kerülhettek a Földdel, és tudták, hogyan dolgozzanak a Szellemmel szükségleteik kielégítése érdekében. A Föld támogatta őket és e támogatás korlátlan. A források sosem voltak és sosem lesznek korlátozottak, csak az emberiség felejtette el, hogyan vegye igénybe a Föld táplálását és gondoskodását, valamint hogyan osztozzon ezen a bőségen.


És így, Legkedvesebbek, ahogy átkeltek és észlelitek, milyen ősi és szent a Föld bölcsességével és szeretetével, ismét megértitek a Föld bolygón folyó élet megszentelt misztériumát. Nem kell mindent tudni. Nem kell minden szükségletet ismerni. A csodák azáltal történnek, hogy elfogadjátok a Misztériumot és az Ismeretlent.


Ennek az életmódnak a kulcsai a tisztelet, a megbecsülés és a megosztás. Tisztelet minden érző és érzéketlen létező iránt.

 

A bölcsesség és tapasztaltság, valamint a fiatalság és erő ajándékaival megáldott személyek tisztelete. Az élet ajándékának, valamint valamennyi adománynak a megbecsülése, és mindezek megosztása azokkal, akiknek kevesebb jutott.


És, Legkedvesebb Fénymunkások, most eljött az ideje, hogy megértsétek a szolgálat és a közösség igazi jelentését. Közületek sokan sok előző életben csodálatos ajándékokat és lehetőségeket valósítottak meg. Azonban ezekben a mostani időkben arra kérünk titeket, hogy más módokon szolgáljatok. Az "én"-re való koncentrálás a "mi", a közösség fogalmának megértésévé emelkedik, és kiderül, hogyan szolgálhatja az egyén személyes ajándékai és tehetsége a nagyobb egységet, sokkal inkább, mint az egyéni kiteljesedést. Ez is egy módja a megosztás és a megbecsülés megértésének. Elengeditek az ego szükségleteit és kívánságait annak érdekében, hogy ott, ahová a Szellem helyezett benneteket, szolgáljátok a közösség nagyobb javát.

És így, Legkedvesebb Fénymunkások, ebben a hónapban - amely sokatoknak a tavaszt is jelenti -arra kérünk titeket, hogy az életeteket emeljétek a fénybe és tegyétek egy megszentelt és csodálatos ajándékká. Lépjetek kapcsolatba a Földdel bármely módon, ami értelmes számotokra és gazdagít titeket. Kérjétek az angyalokat és vezetőiteket, hogy dolgozzanak veletek, ahogy elkezdtek munkálkodni az Új Föld új szívből eredő energiáival.

 

Csak arra törekedjetek, hogy a feltétel nélküli szeretetben szolgáljatok, a többi majd csodálatos módon a helyére kerül.

 

 

 

 

 

Celia Fenn