Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az emelkedés hét világa

2021-01-17

Az emberiségnek a feljebblépés hét szintjét kell teljesíteni

égi kapu menny.jpg

Kép: H.G.Leiendecker

 

Az emelkedés hét világa
 
Az emberiségnek a feljebblépés hét szintjét kell teljesíteni. Fontos, hogy a feljebblépés nem a felemelkedés hirtelen jelensége, hanem egy folyamatos tudatra ébredés, amit a negatív gondolatoktól való megszabadulás útján, minden nap meg kell élnetek ahhoz, hogy tökéletesíthessétek magatokat. Csak a magasabb tudatosság pozitív hajlamainak alkalmazása révén léphettek előre, és számos fejlődési állomáson kell keresztül mennetek. Amint elengeditek a régi hiedelmeiteket, és beépítitek az élet próbái által szolgáltatott eredményeket, felvállaljátok cselekedeteitekért a felelősséget, és felhagytok mások hibáztatásával életetek eseményeinek és leckéinek tekintetében. Ez a felelősségteljes hozzáállás az egyik ismérve annak, hogy megkezdődött a felemelkedésetek. A fejlebblépés akkor történik meg, amikor az egyén felül tud emelkedni a kihívásokon, és fel tudja ismerni a tanítást, hálás tud lenni a küszködésért, mely arra késztette, hogy átlépjen egy új élettapasztalatra.

Az első világ - A fizikai test

A fizikai testre akkor van szükség, amikor a lélek úgy dönt, hogy megtapasztalja az emberi életet azáltal, hogy beburkolja magát a szén elme alkotta anyagba. A szén alapú fizikai egység maga is egy élő egység, egy elő világ. A testet, az "ember élő templomának" is nevezzük. A test a kifejezés, a kísérletezés és a tapasztalat útján tanul. A személyiség minden gondolata és cselekedete lenyomatot hagy a fizikai sejtes szintjén. Ezt a világot a legnehezebb elhagyni, a fizikai testhez kötődő sok emlék miatt, amelyek a leszületések során gyűltek össze. A fizikai test tartalmazza jelenlegi élet összes élő sejtjét, a korábbi életekről és a személy jövőjével kapcsolatos, rengeteg információt tartalmazó tudást. Azonban múltatok és jövőtök tapasztalatait a fogantatáskor a DNS/RNS kódrendszere blokkolja és lezárja. Amint az emberek fejlődnek, és kezdik a régi hiedelmeiket mindinkább elengedni, könnyebb véghezvinni a szükséges változásokat, melyekre a személyiségnek szüksége van, hogy továbbfejlődjön, és felszínre hozza a lelke belső igazságát. Sose feledjétek, hogy a negatív gondolatok vagy hiedelmek állapota börtönbe tartja ezt az energiát egészen addig, amíg egy szeretetteljesebb energiarezgés fel nem szabadítja. Az egyik út, ahogy ahogy a test felszabadítja a negatív energiát, a fájdalomérzet, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni. A fájdalom okai eltemetett, elhárított gondolattöredékek, amelyeket fel kell ismerni és egyensúlyba kell hozni. Így kéri a fizikai testen keresztül a személyiséget a lélek arra, hogy ébredjen tudatára a fájdalom okának. A fájdalommal vonja magára a figyelmet, előidézve a változást, amely végül elmozdulást eredményez egy magasabb szintű tudatosság felé. Ideális esetben a személyiség, az egó, kihívásnak tekinti a fájdalmat, és ez elősegíti a régi szokásoktól való megtisztulást.

A második világ - A tudati test

Az alacsonyabb szintű gondolkodás intellektuális vetületeit hordozza magában, de fokozatos bővül a végtelen felé. Amíg azonban az embernek nem sikerül ezt a szélesebb látásmódot elérni, fennakadnak az intellektuális egoizmus hálóján, ami a személyiség különféle negatív fejlődési fokairól és társadalmi hatásokból ered. A gondolati tudati test a saját teremtésének ura : "Amit gondolsz azzá válasz."A kiválóság kulcsa az erő, a tudat és az akarat. Idővel belátjátok majd, hogy ennek a hármasságnak az erejét magatokban hordozzátok. A fizikai világban az időbeli tapasztalatokon keresztül történő tanulási folyamat kiterjesztheti tudatotokat a fizikai környezet alkotta korlátokon túlra. Próbáljatok a fizika világotok mögé nézni, és emeljétek fel gondolataitokat a magasabb spirituális gondolatok szintjére. Ez segít majd a korlátok túllépésében. Ha túllépitek az értelmet, és az univerzális bölcsesség segítségével kapcsolódtok a kozmikus tudathoz, akkor megnyílik erőtök saját kiválóságotok elérésére. Így emelhetik fel és változtathatják az emberek értelmüket kozmikus tudattá, és fedezhetik fel fejlett képességeik magasabb szintjét.

A harmadik világ - Az érzelmi test

Az érzelem jelentése: cselekvő, mozgásban lévő energia. Az érzelmi világ nagyon erőteljes, elsősorban ezért választották a földi lelkek az életnek ezt az iskoláját. A megtestesülés teszi lehetővé az ember számára, hogy érinthessen és érezhessen. Az érzelmi megtestesülés gondolati folyamataitok minden részletére reagál. Így tehát idővel, sok földi tapasztalattal gazdagodva, fel fogjátok ismerni, hogy az érzelmi aktivitás háromdimenziós "iskolájának" fogságában éltek. Ti választhattok, hogy érzelmileg boldogok, vagy érzelmileg szomorúak legyetek. Maga az idő a kulcs annak megértésében, hogy minden, amit az érzelmek szintjén tapasztalunk meg, csak ideiglenes. Semmi sem örök a Földön, mert végül minden élmény elszáll. Ezek az öröm múlandó percei. Ilyenkor szíved is gyorsabban ver, mert az érzelmek a boldogságnak nevezett jelenség rövid pillanatát, megtapasztalását keltik benned. Azonban az igazi boldogság az, ha az ember egyensúlyt talál önmagán belül. Ha a lelki nyugalom és a kiválóság egyszerre vannak jelen az emberben, akkor megvalósul az egyensúly, a két világ - amelyik igazi önmaga és amelyikben él - egyesíteni lehet. Amikor ez a kapcsolat létrejön, az egyensúly tökéletességbe megy át, az öröm pedig, amelyet az ember átél, nem múlandó lesz, hanem állandó. Ezen a ponton az érzelmi test túllép a kezelhetetlen érzéseken és átmegy a feltétel nélküli szeretet világába, ami már az igazság és a boldogság bizonyos vonásait hordozza magában. Ez nem azt jelenti, hogy már nem lesznek múló érzelmi töltetű pillanatai az embernek, de már nem úgy reagál, mint azelőtt. Ha már belekapaszkodtál a magasabb mennyei energiákba, akkor ennek a földnek a tartozékai nem lesznek olyan fontosak számodra. Idővel és gyakorlással az érzelmi test a kettősségen túllépve visszatér az egység állapotába.  Annak érdekében, hogy a harmadik világból feljebb léphess, túl kell lépned a puszta érzelmiségen, fel kell emelkednek a feltétel nélküli szeretet egyetemes állapotába.

A negyedik világ - Az asztrál sík

A negyedik világ egy ajtó, amely a fizikai halál pillanatában megy át a lélek. A tudatosság azonban nem hal meg, a lelkek pusztán leveszik köpenyüket, hogy egy másik szférába, az asztrál síkra jussanak. A létnek ezen állapotában tanítók, vezetők, tanácsadó és angyali szolgálók segítik készségesen az várva várt éteri fénytestet a további növekedés útján- Nagy rezgési különbség van az asztrál sík tizenhárom fontosabb szintje között. Az asztrálvilág létfontosságú kapcsolatot képez a magasabb világokkal. Azok, akik a Földön élnek és még nem ébredtek tudatukra, és a sötétség alacsonyabb természetének megtapasztalását választják, az alsóbb asztrálsíkokra kerülnek. Hogy egy lélek a sötétség vagy a fényesség melyik fokát tapasztalja meg ezen a síkon, az illető élete során elkövetett tetteitől függ. Ez nem az égiek ítélete, a személy szabad döntése az, ami odavonzza őt az energia azon szintjére, amely tudatossági szintje számára megfelelő. Egy időre a sötétség lesz az otthonuk, mert amit gondolataikkal és tetteikkel okoztak, az végül nekik maguknak is meg kell élniük.
A asztrálsík bővelkedik angyali őrökben, akik minden lénynek felmutatják a fizikai halál után a lélek tökéletesedésének tükrét, hogy azok azon nyomban láthassák, mit értek el és mit nem. Ezt a tanulási folyamatot nevezték el karmának, vagyis az ok - okozat törvényének. A lélek földi vetületének szembesülnie kell ezekkel a dolgokkal, hogy azután a tanulás megfelelő fokára kerüljön. Végül a lélek létrehozza az új tervezetet, amely szerint folytatni fogja földi tanulási folyamatát.
Bár elsőre igazságtalannak, egyenlőtlennek tűnhet mindez, ha valaki végignézi "karmikus számlájának" eseményeit, akkor meglátja, hogy nem az. Úgy tűnhet, hogy az időben csak az akcióra adott reakció, az okból kifolyó okozat törölhet el bármit is, de azok, akik Isten valóját be tudják fogadni, a szeretet, a megbocsátás és a kegyelem által is feloldhatják karmikus kötelékeiket. Minden, ami életed során téged  ér, az az isteni rend része. Azonban értsétek meg, hogy abból, amit a lélek megtapasztalásnak kiválaszt, nem minden csak negatív karmikus mintákhoz köthető. Vannak lelkek, akik jövőbeli céljaikhoz akarnak megtapasztalni egy bizonyos eseményt. A Földön a tapasztalat az egyetlen tanítómester, melyek keresztül megszerezhető a mély bölcsesség egy helyzettel kapcsolatban, és melynek segítségével az ember ennek a bölcsességnek a megtestesülésévé válhat. Az asztráldimenzióban a lélek utazása végig a fény szerető síkjai felé törekszik. Az asztráldimenzó magasabb szintjein találkoztok angyali erőkkel, amelyek odavisznek benneteket a tanulásnak azon templomába, amelybe legközelebb le kell születnetek. A Földön fizikailag megtestesült lelkeknek mind nagyobb része érzi manapság, hogy nem szeretne már visszatérni a Földre. Azok, akik tudatra ébrednek, és kezdenek visszaemlékezni arra, hogy sokkal magasabb szintekről jöttek, bennük a Földhöz való kötődés egyre inkább gyengül. Akiknek rezgési szintje készen áll,  számukra ez lehet az utolsó földi élet. Vannak jelenleg is olyan lelkek a Földön, akik már a Föld iskolájának egészét kijárták, tudják, hogy a Teremtővel együtt teremtenek, felismerték magukban az isteni szikra jelenlétét.
Ébredezéseitek során, fel fogjátok ismerni, hogy nem a Földi síkról valók vagytok, hanem lelki létezők emberi testben, és azon vagytok, hogy megtanuljatok túllépni a Föld visszatartó erőinek illuzórikus kötelékein, negatív gondolati formáin.

Az ötödik világ - Az éteri szint

A fény világa, ahová azok a földi lelkek kerülnek, akik befejezték asztrális tanulásukat, felemelkedtek fizikai-éteri fénytestbe. Sok ilyen dimenzió létezik Univerzumotok rejtett kapui mögött, amelyeket nem lehet látni. Legyetek biztosak abban, hogy számos bolygó, csillagrendszer és galaxis létezik, amelyeken létezik élet. A Földanya is hamarosan felemelkedik, és lelkeitek is erre készülnek. A Föld egyre nagyobb sebességgel forog maga körül,  hogy áthelyezze önmagát a fény magasabb szintű rendszereibe. A világok újrarendezését csodálatos hangok harmóniája kíséri majd, mert az angyalok és a fény seregei összegyűlnek üdvözölni azokat, akik átlépték a kaput. Az ötödik világ az, amit ti a Földön Új Kornak, illetve Arany Hajnalnak  neveztek. Ez egy nagyon különleges, egyedi szint, mert amint átléptek a fény kapuján, akkor találkoztok isteni valótok más részeivel, amelyek egyidejűleg léteztek a lét más és más szintjein. Ez lesz 250.000 éve az első alkalom, hogy mind a 144 000 rész együtt van. Egy ideig béke uralkodik majd, amit egy újabb feljebblépés követ azok esetében, akik a lelki egyensúly egy újabb szintjére tudnak emelkedni.

A hatodik világ - A szellemi

Amikor a lélek feljebb lép az éteri fény világából, egy magasabb szintű állapotra emelkedik, hogy kibontakozás magasabb spirituális világaiban új tapasztalatok segítségével tovább tanulhasson. Azon lelkek lakhelyei, akik képesek kapcsolatba lépni magasabb univerzumokkal és a teremtés magasabb állomásaival. Itt sokan csoportosulnak kollektív gondolategységbe, így segédkezvén az élet sok állomásának ellenőrzésében, mindemellett továbbra is rendelkeznek a saját, magasrendű feladataik tárházával is. A tudás birodalmai lehetővé teszik a lélek számára, hogy megismerjen sok magas szintű világot, és a törekedjen a céltudatos szellemi fejlődés felé.  A spirituális világokban a léleknek el kell jutni egy a telepátiaként ismert nyelvnél is magasabb szintű univerzális nyelv szintjére. A hatodik világban megtanuljátok használni a tudat magasabb, fejlettebb szintjeit, megtanultok kapcsolatot létesíteni különböző rendszerekkel, hogy közreműködhessetek az alacsonyabb szintű világok rezgéseinek megemelésében.

A hetedik világ - A lelki

A lelki világok nagyon magasan fejlettek, és többen közülük felügyelői az egész Univerzumnak. Ennek a világnak a lelkeitől származnak a magasabb szintű törvények és rend, és ők segédkeznek a nagy világok teremtésében is. A lelki világok bolygó- és fény-csillagrendszereken túl léteznek, egyetlen vezetőjük van, akit az angyali erők sokszintű gyűlése segít.

A lelki világ tulajdonképpen az utolsó dimenzió, amelyen a léleknek keresztül kell érnie, mielőtt áttörhet az energiapajzson. Ha behatol ebbe az energiapajzsba, akkor lehetővé válik számára, hogy isteni valójának magasabb kifejeződési szintjére lépjen át . Ebben a magas tudatosságú állapotban a lélek még egyszer összekapcsolhatja töredékeit, amelyek egyidejűleg folyamatosan léteztek az élet különböző formáiban. Ezután kollektíven élhetik majd meg az újabb feljebblépést, amely kivezeti őket az Univerzumból.

 

 

 

Mihály arkangyal
Orpheus Phylos