Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚJ FÖLD IDŐVONALA

2022-02-28

Az Idővonal Ugrás Művészete 

 

föld 001.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

AZ IDŐVONAL UGRÁS MŰVÉSZETE


Hatharok tanítása

 

Bár néhányotoknak paradoxnak tűnhet, az idővonalatok – az életetek – csak egy a számos egyidejű lehetőség közül. És születési jogotoknál fogva tökéletesen lehetséges, hogy megváltoztassátok az idővonalatokat és az életetek lehetőségeit.

A kultúrátok sok különböző ok miatt belétek hipnotizálta azt a hiedelmet, hogy egyetlen idővonalra vagytok korlátozva. Ebben az üzenetben az idővonalakra vonatkozó tudásunkat igyekszünk megtárgyalni és hogy ti ezeket az idővonalakat hogyan tudjátok megváltoztatni.

Amikor csak növekedés mutatkozik a kaotikus események számában, olyankor több idővonal közelít egymás felé. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a bolygótok belépett egy Kaotikus Csomópontba és a káosz egyre növekvő szintjeit éli át, az általunk idő csomópontoknak nevezett dolgok számában is növekedés mutatkozik.

Idő csomópontok akkor következnek be, amikor kettő vagy több idővonal tart egymás felé. Ezek egészen szoros közelítése eredményeként néha ingadozó hatások figyelhetők meg, amelyek során egy idővonal valósága átszivárog vagy fizikailag is érzékelhetővé válik a szomszédos idővonalon élők számára. Erős idővonalak szó szerint befolyásolhatják más idővonalak lehetőségeit és/vagy valószínűségét egy idő csomóponton belül. Más szavakkal kreatív és újszerű hatások gyakran mutatkoznak az idővonalakon belül, amikor belépnek egy idő csomópontba (közel kerülnek más idővonalakhoz).

Ezek olyan evolúciós ugrópontok kezdetei, melyek mérhetetlenül sok lehetőséget rejtenek a felgyorsult evolúció számára, amennyiben megértitek, hogy miként használjátok őket. A bolygószintű események illékony természete miatt többszörös idő csomópontok vannak megszületőben. Ez egy rendkívül összetett és bonyolult esemény, amit igyekszünk a legkisebb metszetére leegyszerűsíteni, mert úgy gondoljuk, hogy ennek az információnak rendkívüli, létfontosságú a jelentősége a felemelkedési folyamatban érintettek számára a maga hamisítatlan túlélési értéke okán. Először fordítsuk a figyelmünket a nagyobb kép felé, azután az általunk javasolt egyéni személyes stratégiákra!

A Háttér

 

A bolygótok a legteljesebb lényegi átalakulás szélén egyensúlyoz. Ennek az átalakulásnak az alakja többszörösen összetett megjelenést mutat és ti vagytok azok közösen, akik kisebb-nagyobb mértékben befolyásoljátok ennek kimenetelét.

Ezeknek a kimeneteleknek, ezeknek a lehetőségeknek némelyike megfelel a bolygószintű pusztulás és tisztulás próféciáinak. Más idővonalak, más kifejeződések ettől eltérő eredményt tárnak fel. Egy váratlan hirtelen változás az emberi tudatosságban térdre kényszerítheti azokat az Irányító Felügyelőket, akik negatívan befolyásolják a sorsotokat. És e között a két polaritás között a lehetséges idővonalak százai találhatók. Olyan anyagi érdekeltségek húzódnak meg a társadalmatokban, akik szeretnék, ha hipnotizálva maradnátok, melyek szeretnék, ha folytatódna az a megtévesztés, mely szerint egyetlen idővonalra vagytok korlátozva, az élet egyetlen tapasztalatára, amit ők helyesnek ítélnek.

Nektek viszont megvan a természetetekben az a képesség, hogy megváltoztassátok az idővonalakat és a valószínűségüket bármely esemény akár utolsó pillanatában is – akár személyes, akár kollektív szinten. Ezt nem egy 'pozitív' dologként állítjuk. Ezt az evolúciós potenciálotokra vonatkozó tényként állítjuk. Kollektíven vagy eléritek ezt a lehetőséget vagy nem, majd elválik, de egy Beavatott ösvénye az, hogy felfelé törekedjen a legmagasabb potenciál felé, függetlenül attól, hogy mi történik vele és körülötte vagy mi nem. Ennek megfelelően ebben az üzenetben azt tárgyaljuk meg, hogy mit tehettek és hogy ezt miként tegyétek.

A mi nézőpontunkból kollektív sorsotok nem más, mint önálló személyekként hozott egyéni döntéseitek összegződése.

 

Ez egyesül olyan evolúciós és földi erőkkel, melyek messze fölötte állnak akár a ti saját, akár embertársaitok irányító képességének. Az erők ilyen együttese magába foglalja az energia naprendszereteken túlról származó kozmikus mintáit és szándékait, mivel részei vagytok egy komplex kozmikus mátrixnak, ami a ti univerzumotok.

Ha egy hasonlathoz szeretnénk fordulni, akkor azt mondanánk, hogy ti mint emberiség egy hatalmas óceánjáró hajó vagytok. Ám sokan még alusztok és van valaki a kormánykeréknél, aki irányítja a hajót, de akinek nem kellene ott lennie. Sok történelmi és történelmen túli okból, melyekbe most nem kívánunk belemenni, különféle lények parancsoltak már a hajótokon.

De, uram isten, mennyire megfordul a szél! Egyre többen ébredtek fel, bár egyesek még csak a félálomig, dülöngéltek a fedélzeten, figyelitek világotok szilaj viharát magatok előtt. Az Irányító Felügyelők tisztában vannak vele, hogy sokatok ébredezik – túl sokan az ő kényelmükhöz képest.

Márpedig ez most elég érdekes időszak ahhoz, hogy ébren legyetek!

A jelenlegi háborús helyzet egy példa a többszörösen összetett idővonalakra.

...

med koll elme.jpg


Jelen pillanatban a figyelmünket rátok szeretnénk fordítani, emberi egyéniségekre és hogy miként tudtok átugrani egy végzetes idővonalról – egy olyan kimenetelről, amire nem fűlik a fogatok – valamilyen előnyösebbre, élet-barátabbra, ami tele van evolúciós lehetőségekkel.

Szögezzük le, hogy van technológiai jelentősége is az idővonalak átugrásának, de az információnk most az emberi tudatossággal foglalkozik és hogy ti a saját észlelő, éber tudatosságotoknál és a szándékotoknál fogva képesek vagytok átugrani idővonalakat. Ehhez az törekvésetekhez birtokotokban van már a saját természetetek kettő legnagyobb kincse – önálló akaratotok (a döntéshozatalhoz) és az érzőképességetek. Ez a kettő, ha megfelelően egyesítitek, lehetővé teszi idővonalak átugrását tetszésetek szerint, ugyanis a valóságotok társ-teremtői vagytok, nem pedig pusztán gyalogok egy sakktáblán.

Sarkalatos Alapelvek

 

Az idővonalak átszelésénél felmerülő sarkalatos alapelvek a szándék kinyilvánításának néhány kiemelkedően fontos területét ölelik fel. [Személyre szabottan]

1) Azonosítsad azt az idővonalat, amibe szeretnél bekerülni!
2) Rezgésállapotodat igazítsad hozzá ehhez az idővonalhoz!
3) Rögzítsed a rezgés állapotát ingadozás mentesen!
4) Tegyél valamit, ami kifejezi az új idővonalat!
5) Kitartás!

Ebben az ötödik stádiumban fenn kell tartanod az általad választott új idővonal rezgésállapotát, miközben meghozott döntéseidnek össze kell csengenie az új idővonallal és még akkor is fenn kell ezt tartanod, ha az amúgy érzékelt információk ennek ellentmondanak!

A kitartásnak ez az utolsó fázisa azért olyan fontos, mert a jelenlegi idővonal a hiedelmeitek és a szándékaitok összegződése. Ezeknek a hiedelmeknek és szándékoknak az erejétől függően lehet, hogy az energia elképesztő mennyiségét kell összegyűjtenetek ahhoz, hogy felülkerekedjetek életetek mintáinak összességén.

Az általunk most megosztott információt arra is használhatjátok, hogy az életetek bármely idővonalát vagy kifejeződését vegyétek célba, akár le egészen a leghétköznapibb helyzetig. Az üzenet azonban az idővonalak átjárásának módszertanával foglalkozik a felemelkedési folyamattal összefüggésben és hogy miként helyezkedhettek át más idővonalra ahhoz képest, amilyen kultúrában éppen tartózkodtok.

Néhányotoknak ez forradalmi elképzelésnek tűnhet, de a mi számunkra ez egyszerűen csak egy igazság a természetetekről. Teremtő istenek és istennők vagytok és ez az információ, amit most megosztunk veletek, nemes egyszerűséggel a születési jogotok. Azzal az előrelátással és reménnyel osztjuk most meg veletek, hogy sokan fogjátok tőle áthágni az idővonalakat és a hajótok kormányát kezetekbe véve biztonságos és kedvező vizekre hajóztok.

De elég a hasonlatokból, lássuk, mitől ugrik a majom az idővonalak vizébe!


fénytest 4.jpg

 

Felemelkedés


A felemelkedési folyamat a mi szemszögünkből magába foglalja második energia testetek, a KA, energiával történő feltöltését és vibrációja felemelését, hogy több fényt bocsásson ki és hogy végül átalakuljon a SAHU -vá, a Halhatatlan Energia Testté. Az ember KA teste rezgésének felemelésére számtalan módszer létezik. Legtöbb spirituális hagyományotoknak megvan a saját módszere a vibrációtok emelésére, ezek többségét azonban sajnálatos módon átrostálták azoknak a dogmái, tabui és egész őszintén szólva közbeavatkozó gondolat mintái, akik eddig sem óhajtották és most sem szeretnék a ti szabadságotokat, de akik profitáltak a bebörtönzöttségetekből.


És sajnos szomorúan, de ki kell mondani, hogy spirituális hagyományaitok némelyike – és főleg a vallásosak – alattomos csapdák és ha felértek saját lényetek emelkedettségébe, akkor el kell választanotok az igazságot a hazugságtól! Ezt a feladatot csakis ti magatok végezhetitek el, mivel ez a mesterré válás előfeltétele. Ez magának a tudatosságnak a homokba rajzolt irányvonala azok számára, akik saját lényük felemelését választották. Ők az igazság mestereivé válnak és nem riadnak vissza elválasztani az ocsút a búzától. Nem válnak dogmák rabszolgáivá. Nem hajtanak fejet senki és semmi más, csakis a maguk istenisége előtt.


Energetikai nézőpontból a felemelkedési folyamat akkor kezdődik el, amikor az életerőtök, amit az ősi egyiptomiak Sekhem -nek neveztek, el nem kezd felemelkedni a Djed -be vagy másként a csakrák szakrális ösvénye felé. A maga legegyszerűbb alakjában ennyi a felemelkedés. A tudatosság vagy éberség kiterjedése. Amikor az életerőtök belép a felsőbb agyi központokba és amikor a KA testetek energiával telítődik, akkor éritek le a felemelkedés következő fázisát. Ebben a fázisban kezditek el magát a fény anyagcserét. A fényre itt spirituális értelmében utalunk, azaz ahogy a spirituális birodalmakban létezik. Ez a fény táplálja a KA testet és növeli a vibrációját. Amikor a KA elér egy bizonyos amplitúdót vagy a vibráció erősségét anélkül, hogy ingadozna, akkor felizzít egyfajta éteri tüzet, ami átfordul a SAHU -vá vagy Halhatatlan Energia Testté. Ezt tekinthetjük az ilyen felemelkedési folyamat végső stádiumának. Szeretnénk azonban igen határozottan tisztázni, hogy a tudatosság bármilyen felfelé mozgatása és az életerő felemelése a djed -be, függetlenül az eljárástól, része a felemelkedési folyamatnak.


Most pedig szeretnénk néhány alapelvet és fejlesztési stratégiát megtárgyalni, ami az idővonalak közti átjárás alapvető módszereinek a részét képezi. Ezt követően arra fordítjuk a figyelmünket, hogy miként hozhattok létre új valószínűségeket magatoknak, még a legnagyobb nehézségnek tűnő események közepette is. Legfőképpen pedig bemutatunk egy a jelenlegi idő csomópontotokon belül létező jellegzetesen evolúciós lehetőséget.


Az első leckék egyike, amivel szembesülni fogtok, ha más idővonalra akartok átugrani az, hogy meg kell haladnotok a félelmet!

 

A legtöbb ember fél az ismeretlentől, de ebben az esetben ennél sokkal több alattomos elemről van szó. A Irányító Felügyelők, akik kontrollálni kívánják a sorsotokat és hasznot húzni belőle, a félelem kivetítésének a mesterei és a médián keresztüli elme kontroll és hipnózis hatalmas erőforrásait vetik be, hogy meggyőzzék a tömegeket arról, hogy sok mindentől kell félni. És amíg néhány dolog, őszintén valljuk be, valóban okot ad az aggodalomra, addig a magasabb igazság nem nyilvánul meg.


Nézőpontunk szerint ez a magasabb igazság az a képességetek, hogy megváltoztassátok a valóságotokat, az a belső képességetek, hogy független akaratotokat és érzőképességeteket eszközként használva átnavigáljatok új idővonalakra. De legyünk itt következetesek!
Ahogy azt már korában említettük, a felemelkedésnek az a fajtája, amiről mi beszélünk, azzal az egyszerű mozzanattal kezdődik, hogy életerőtöket felemelitek a djed -be vagy gerincoszlopba, fel az agyi központokba. Amikor ez bekövetkezik, akkor az energia kerekek a KA testeteken belül, melyeket csakráknak nevezünk, új módon aktiválódnak. Ez új lehetőségek előtt tárja ki az ajtót és új látomások, az inspiráció és a kreativitás új formái szökkennek szárba. De ha a tudatosságot akadályozza a félelem, akkor börtönbe záródik az alsó központokban, a túlélés, a szex és a hatalom ösztönzéseiben.
Különféle történelmi és történelmen túli okokból, ahogy azt már korábban is említettük, régtől fogva mutatkozik egy összejátszás arra, hogy az emberiséget az alsó központokba zárva tartsák, hogy fenntartsák a félelemet, mint a sorsot irányító eszközt. Ennélfogva bármelyik mester számára, aki a felfelé tartó utat választja, a első akadályt az átkelés jelenti a Félelemek Völgyén – az illetők kultúrája által kivetített gondolat formákon. Aztán át kell kelnetek a korlátozottság átjáróin, melyek elszigetelve tartottak titeket, hogy ezzel felismerhessétek azokat a hazugságokat, melyeket akár a legszentebb vallásaitok is fenntartottak.


De hadd mondjuk el, hogy megvan a bátorságtok és a lelkierőtök ahhoz, hogy átlépjetek ezeken a kapukon és az idővonalak közül, amiben élni szeretnétek, említsünk meg egy jótékony hatásút a példa kedvéért: a szerető kedvességét! Most következik az, hogy ezt miként tehetitek meg, ne feledjétek ugyanezeket az alapelveket alkalmazni bármelyik idővonal esetében, amit szeretnétek megteremteni!

 

Az Idővonal Ugrás Művészete3.jpg


Előkészületek és Gyakorlás


Első lépésként azonosítani kell azt a létrehozandó idővonalat, amiben élni szeretnétek. Jelen esetben ez a szerető kedvesség idővonala. Második lépésként be kell lépnetek abba a vibrációs állapotba, ami igazodik az idővonalhoz. Ebben az esetben ez a szerető kedvesség állapotának az átérzése, amikor is oly mértékben helyezitek magatokat ebbe az állapotba, amilyenre csak képesek vagytok. Ez alatt azt értjük, hogy szerető kedvességet kell kimutatnotok magatokkal és másokkal szemben.

A harmadik lépés az, hogy rögzítitek magatokat a vibrációs mezőben úgy, hogy az ne ingadozzon. Ez egy fontos vonatkozása az idővonal ugrásnak, mivel a régi vibrációs állapotnak megvan a maga élete. Pusztán azért, mert egy új idővonal létrehozása mellett döntöttetek és beléptetek a neki megfelelő vibrációs állapotba, nem garantálható, hogy az idővonal maga manifesztálódik vagy folytatódik. Rögzítenetek kell a helyén a vibrációs mezőt, mert ez tartja fenn a hozzáféréseteket az új idővonalhoz.

Az első két lépés szuverén akaratotokat előfeltételezi. Kiválasztotok egy olyan idővonalat, amit szeretnétek megtapasztalni. Kiválasztjátok azt a vibrációs állapotot, ami illeszkedik ehhez az idővonalhoz. És a harmadik lépésben – ami a vibrációs állapot rögzítése – természetetek második kincsét hasznosítjátok: érzőképességeteket.

Azzal, hogy érzitek a vibrációs állapotot, amiben lenni szeretnétek, egyben fel is erősítitek, megtámogatjátok. És ha még hozzávesztek egy olyan következetes érzelmi állapotot is, mint amilyen a nagyrabecsülés és a hála a vibráció valóságával szemben, akkor elősegítitek a megszületését.

A hála egyszerű ténye vagy nagyrabecsülés érzése az új idővonal iránt olyan módon katalizálja annak valóságát, ami zavarba hozza az elmét. Nos, eképpen kapcsolódik egybe természetetek két kincse ebben a három lépésben. A következő lépéshez újból szuverén akaratotokra lesz szükség. Meg kell őriznetek, fenn kell tartanotok az új idővonal látomását és vibrációs állapotát, függetlenül attól, hogy az érzékeitek mit mondanak! Ez az az átjáró, ahol sokan elbuknak.

Egy új idővonal manifesztálása a három dimenziós valóságotokba felhalmozott energiát igényel. Ha kitartóan fenntartjátok az új idővonal látomását, a vibrációs mezővel (vagy ha érzitek ezt), hálával telve, amiért már létezik, azzal felhalmozzátok az energiát.

A feladatot itt az jelenti, hogy hűnek kell maradnotok a látomásotokhoz, mialatt figyelmet szenteltek annak, hogy az aktuális valóság mit mutat nektek! Nem tettetésről van szó! Arról van szó, hogy úgy néztek szembe a valósággal, ahogy az megjeleníti magát, miközben ezzel párhuzamosan fenntartotok egy magasabb látomást. Másként kifejezve, törődtök az életetek valóságával, miközben vele egy időben fenntartjátok egy másik élet látomását. Ez a művészet!

A példánknál maradva, ha szeretnétek megalkotni egy életet több szerető kedvességgel, akkor be kell lépnetek abba a vibrációs állapotba, ami szerető kedvességet mutat ki mások felé! Ha még ráadásul képesek vagytok hálát is érezni ezért a vibrációs állapotért, akkor az felgyorsítja az új idővonal létrejöttét.

A valóságban persze lesz majd egy időszak, amikor felismeritek, hogy nem mindenki képes a szerető kedvességre, sem annak az elfogadására. A látomásotok azután kifinomodik az élet realitásától és a tudatosságotoknak ez az érettsége természetes módon megy majd végbe, amikor a jelenlegi idővonal valóságaival foglalkoztok, új idővonalatok kiemelkedése közepette.

Az ilyen eljárás egyik eredményeként a szívélyes jóindulat mesterévé váltok és egy olyan mesterré, aki olyanokkal foglalkozik, akik nem tudnak ilyen vibrációs állapotokat kifejezni. Tulajdonképpen egy szeretettelibb, jóindulatú életet fogtok átélni, amiben több ember fogja kifejezni felétek ezt a minőséget, ti pedig feléjük. És amikor olyas valakivel kerültök össze, aki képtelen kifejezni ezt a minőséget, akkor sokkal inkább képesek lesztek anélkül foglalkozni vele, hogy elveszítenétek magatokban ezt a minőséget.

Eképpen vetitek el az új idővonal és az új valóság magját a magatok számára.

Most pedig térjünk vissza a kollektív idővonalhoz!

Ahogy azt már korábban említettük, az idő csomópontok olyan kapcsolódási pontok, ahol többszörös idővonal összehajlás mutatkozik és egyikről a másikra ugorhattok át, ha megértitek, hogy ez miként működik. Épp az imént magyaráztuk el, hogy a sarkalatos alapelvek miként alkalmazhatók egyéni, személyes idővonalakon. Most beszéljük meg, hogy miként ugorhattok át más idővonalra, mint ami egy adott közösségé!

Éppen annyira paradox módon, mint amilyennek tűnik, igenis lehetséges egy elkülönült idővonalon élni, más életet megtapasztalni a körülöttetek lévőkétől.

Hadd mondjuk el ezt másképpen is! Lehetséges úgy a mennyben élni, hogy mások közben kínok közt gyötrődnek. A tudatosság legmélyebb szintjein ez egyszerűen csak döntés kérdése.

Tisztában vagyunk vele, hogy régtől fogva és most is folyamatosan olyan erők manipulálnak benneteket, melyek legfőbb vágya, hogy kordában tartsanak titeket. De úgy döntöttünk, hogy ebben a közlésünkben kulcsokat adunk át nektek ahhoz, hogy kiugorhassatok a fogságotokból, nem törődve ennek történeti okaival vagy az érintettek személyazonosságával. Az igazi Irányító Felügyelők ugyanis valójában láthatatlanok a számotokra. Ők a Bábokat rángató Mesterek.

Miközben a kaotikus események egyre fokozódnak, nektek magatoknak egyre több lesz a lehetőségetek az idővonal ugrásra. Az a javaslatunk, hogy ne feledkezzetek meg a korábban tárgyalt
lépésekről! Kipróbálhatjátok ezt az eljárást, ha úgy döntetek, hogy beszálltok egy ilyen kísérletbe. Válasszatok valami olyat, amit szeretnétek megnyilvánítani az életetek valóságában és használjátok a megbeszélt lépéseket és meglátjátok, mit jön létre!

világ átalakulása másolata (2).jpg

Fizikai és Spirituális Túlélés


A legfőbb érvünk, amiért átadjuk ezt az üzenetet, valami sokkal nagyobb jelentőséget hordoz, mint hogy személyes kívánságoknak feleljen meg. Ennek a 'valami' -nek szó szerint a testi és a spirituális túlélésetekhez van köze.

Amikor a kaotikus események kiterjednek, intuitív erőtök sokkal fontosabb lesz, mint bármikor korábban.

Néhányan ezt 'előérzetnek' nevezik. Anélkül, hogy a hogyan-t ismernétek, hirtelen megtudtok valamit, hogy egy helyzetben mit tegyetek.

Így működik az intuíció. A megérzésnek ezekben a pillanataiban egy kapcsolódási pontnál tartotok – egy idő csomópontban – amikor át tudtok ugrani egy másik idővonalra és egy másik végkifejletre.

Az intuitív érzékenységnek az a növekedése védjegye a személyes felemelkedésnek vagy a tudatosság felfelé indulásának. Egy fejlettebb intuíciónak nyilvánvaló fizikai túlélési előnyei vannak.

Ez alatt itt azt értjük, hogy az idővonal ugrás képessége egy másik eredmény érdekében eredményezhet fizikai túlélést bizonyos helyzetekben. Spirituális túlélés alatt pedig azt értjük, amikor valami fenyegeti a spirituális felébredést. Ha elvétitek az irányt saját igazságotokban, ha elveszítitek azt a két kincset, amit a természetetekben őriztek – az önálló akaratot és az érzőképességet – akkor spirituális veszély fenyeget. Ne veszítsétek szem elől ezeket a kincseket magatokban! A kaotikus események felszaporodásával, már pedig ez a helyzet – ez ugyanis most egy új világ születése – az Irányító Felügyelők növelni fogják az erőfeszítéseitek.

Legyen az agyafúrt elme-kontroll vagy bármilyen gondolatforma, ami korlátozza a független akaratotokat és az érzőképességeteket, függetlenül az eredetüktől – még ha a 'szent' vallásaitokból erednek is.

Minden gondolatforma, öltsön az szent öltözéket vagy politikai korrektséget, ami korlátozni kívánja szuverén döntéshozó akaratotokat vagy érzőképességeteket, az kerülendő. Ezek ugyanis életbevágóan szükségesek azok számára közületek, akik spirituálisan érintetlenül óhajtanak átkelni ezen az átjárón.

Az Idővonalak Konvergenciája és a Valószínűségek Megváltozása
Fordítsuk most a figyelmünket ennek az üzenetnek az elsődleges céljára! Minden, amit eddig a pontig elmondtunk, háttérként és javaslatként szolgál a saját tudatosságotok fejlesztéséhez az idővonal ugráshoz.

De most fordítsuk a figyelmünket két igen jelentős idővonalra, melyek a teremtésetektől függetlenül léteznek! Más-más rendet képviselnek a létezésben. Nem személyes döntésetek nyomán jöttek létre. És homlokegyenest ellentmondanak egymásnak.

Ahogy azt már többször is említettük, többszörösen összetett idővonalak és párhuzamos valószínűségek mentén léteztek. Az egyik idővonal, amiben ti és az emberiség jelenleg éltek, megtestesíti a végítélet próféciáját és a bolygószintű pusztulást. Ez egy nagyon is valóságos idővonal. Ám ez csak az egyik lehetséges idővonal. Egy konvergencia pontnál, egy idő csomópontnál tartotok, amikor lehetséges az ugrás az ítéletnap valószínűségeiből egy újfajta Földébe és a létezés egy új rendjébe.

Ez az idővonal, amit mi az Új Földnek nevezünk, egy rendkívüli mértékben eltérő dimenzió a jelenlegi valóságotok tapasztalataitól. Ezen az idővonalon igen mély tiszteletnek örvendtek és hálában részesül az egész emberiség, mivel megérti és méltányolja azt az igazságot, mely szerint minden élet összefonódik.

Itt ezen a Földön nem dúl és zsákmányol ki a profitért vívott harc – a saját ökoszisztémáját károsítva. A technológiákat átalakította az emberi tudatosság felemelkedése. Leáldozott az életidegen technológiáknak és a jelenlegi éra életet károsító felfogásának. A háborúk a múlté. A Irányító Felügyelők, akik a sorsotokat befolyásoló negatív erőket vetettek be vallási, gazdasági és nemzetek közötti ügyek manipulálásán keresztül, hatalmukat elveszítették. Az élet maga szent tiszteletnek örvend és az emberiség magáévá tette az anyag szentségére vonatkozó új megértést.

 

Ebben a világban nincs háború a Menny és a Föld között.

Több dolgot is mondhatnánk erről az idővonalról, de reméljük, így is érzékelitek a különbséget e között az idővonal és a másik között, amelyik végérvényesen halálra és pusztulásra ítéltetett.

Van még egy dolog, amit szeretnénk elmondani erről az Új Föld idővonalról. Van egy olyan jellegzetessége, amit különösképpen nagyra tartunk. Ezen az új idővonalon a világok közötti fátyol vékony és nagyobb az átjárás az emberek és az intergalaktikus lények között – mint akik mi is vagyunk – és aközött, amit dévikus vagy szellemi világnak neveztek.

Itt most el kell mondanunk, hogy nem áll szándékunkban befolyásolni benneteket, mert hiszünk a közbe nem avatkozásban. Nem fogjuk megakadályozni szabad akaratotokat. Arra viszont szabad rámutatnunk, hogy mit látunk.

Az ősi Egyiptomban volt egy Maat nevű istennő, aki kezében mérleget tartott és a halál után a Jelölt a szívét erre a mérlegre helyezte, míg a másik tányérba egy madártollat. Ha a szív olyan könnyű volt, mint a toll, a Jelölt szabadon beléphetett a mennyei világba – ami a tudatosság magasabb állapotait jelenti. De ha a szív negatívitással, panasszal vagy bánattal volt terhelve, akkor a Jelöltnek vissza kellett térnie az alsó világokba.

Egy egészen valóságos módon az emberiségnek találkája van Maat -tal. Minden személy, aki a végítéletben, a pusztulásban és a rémségekben hisz, hozzájárul ehhez a valósághoz. Mindenki, aki valóságosnak tartja az Új Föld idővonalát, ehhez a valósághoz ad hozzá valamit.

Nem vagytok megfosztva a hatalmatoktól ebben a helyzetben. Legbelső természetetekben őrzitek önmagatok és a bolygó radikális megváltoztatásának a hatalmát – de különösen az emberiségét. Ha rezonanciát éreztek az Új Föld idővonalával és ha úgy döntetek, hogy a létezés ezen új rendjében éltek tovább, akkor mondhatni, a magatok súlyával járultok hozzá és ezzel segítetek átbillenteni a mérleg nyelvét.

Szeretnénk valami olyasmit elmondani, amit már korábban is elmondtunk, mert elemi fontosságú. Lehetséges úgy a mennyben élni, hogy a körülöttetek lévőket kínok gyötrik. Ennek nem sok köze van idő és térbeli elhelyezkedésetekhez, annál több a vibrációs állapototokhoz.

Ha érzitek annak igazságát, amit most mondunk és azt választjátok, hogy összehangolódtok az Új Földdel, akkor üdvözlünk benneteket egy új idővonalon és egy új sors keretében.

Az a javaslatunk, hogy menjetek végig azokon az imént átadott lépéseken, hogy miként ugorjatok át idővonalakon és kezdjetek neki a nagy kísérletnek! Lépjetek be az Új Föld idővonalába és készítsétek fel önmagatokat a csodákra!

Végezetül – hagyjátok, hogy a Föld beszéljen hozzátok! Hagyjátok, hogy dédelgessen benneteket és hogy átadhassa nektek legmélyebb tudását és bölcsességét! Hatalmas szövetségesetek lesz a soron következő változások idején.

Mint mindig, még a legnagyobb nehézségek közepette is, mint amelyekkel most is szembesültök, fenntartunk egy magasabb látomást a számotokra, az emberek családja számára. Mi látjuk rejtett nagyságotokat, bár ti nem láthatjátok a magatokét. Őrzünk egy fényt a sötétség mostani órájában. Ez csupán emlékeztető arról a hatalmas nagy fényről, amit ti magatokban őriztek.

 

Ideje felszabadítani ezt a fényt magatokban!

 

A felemelkedésetek a jövőbeli generációkra áldást hoz. Úgy legyen!

 föld 3-5-7 d.jpgTom Gondolatai és Észrevételei


Több dolog is szemet szúrt ebben a közlésben. Mindenekelőtt alkalmaztak egy olyan kifejezést, a történelmen túli -t, amit én soha nem hallottam azelőtt. Amikor erről kérdeztem őket, akkor azt mondták, hogy egy olyan módszert ír le, hogy miként tekintsünk az intergalaktikus befolyások bizonyos típusaira, amelyek meghaladják a lineáris időt. Azaz a befolyások, amelyekről beszéltek, az olyan időn kívülről generálódtak, ahogy azt mi értjük, de amelyek aztán megmutatkoztak a mi idővonalunkon a történelem előtti időktől napjainkig. Nem teljesen értem azt, amit itt mondtak, ezért csak átadom.

Mivel oly sokszor nyomatékosították az idő csomópontok jelentőségét és alaposan körüljárták azt a pontot, hogy miként kell egyik idővonalról átugrani egy másikra, megkérdeztem, hogy ennek a jelenlegi időcsomópontnak mekkora a tartama. Szerintük ennek az idő csomópontnak igen nagy a jelentősége, mert a lehetőségek/lehetséges idővonalak többszörös konvergenciáját tartalmazza, melyek befolyásolják bolygónkat és a fajtánk sorsát. Kettő idővonalat külön megemlítettek, az egyik megfelel a bolygószintű tisztulás és pusztulás próféciáinak, vele párhuzamosan fut a másik idővonal, ami elvezet egy új, kedvezőbb jövőbe, erre az idővonalra Új Földként hivatkoztak.

Kérlek jegyezzétek meg, hogy nem azt mondták, hogy az Új Föld idővonala érkezik a létezésbe ezen az idő csomóponton át! Hogy a tényeknél maradjunk, szerintük ez a jótékony idővonal egy ideje már mozgásban van. Viszont a poláris ellentétek idővonalai, ahol a bolygószintű pusztulás áll szemben a bolygó megújulásával, most kerültek nagyon közel egymáshoz (az idő csomópont aspektus). Ennélfogva, ha valaki tudja, hogy miként kell idővonalat ugrani, azt sokkal egyszerűbb megtennie olyankor, amikor az áhított idővonal annyira közel van ahhoz, amin éppen tartózkodik.

Ennek az idő csomópontnak a jelentősége az az emberiség számára, hogy egy választás előtt áll, hogy melyik idővonalat emeli a kollektív valóság tapasztalatába.

 

És a Hathorok szerint az a valóság, ami győzedelmeskedik, az általunk most meghozott döntéseken keresztül horgonyzódik le, egyéni és kollektív döntéseiken át egyaránt.

Ebben az üzenetben a Hathorok átadtak egy alapvető eljárást az idővonal ugrásról, amiről jelezték, hogy elsődleges információ azok számára, akik úgy döntöttek, hogy másként élnek és egy jóindulatúbb valóságban annál, mint amilyen ez a növekvő mértékben szürrealisztikus és életidegen valóság, amiben az emberiség jelenleg él.

Az üzenet Gyakorlás és Előkészületek része egészen bizonyosan használható személyes manifesztáló módszerként. Valóban, akiknek van tapasztalata ilyen típusú anyagokkal, azok nagyon hasonlónak találják ezt az információt a 101 Manifesztációéhoz. De a módszer egyszerűsége nem cáfol rá a mélységére. A Hathorok mesterei az összetett dolgok és technikák leegyszerűsítésének és ez az anyag sem kivétel ez alól. De a céljuk ennek az alapvető módszernek a megosztásával nem a vágyak manifesztációja volt, bár erre a célra is alkalmas, hanem inkább hogy átnyújtsanak egy olyan eljárást, ami lehetővé teszi, hogy radikálisan megváltoztassuk bolygószintű valóságunkat – ha nem is az emberiség családjának nagyobb közösségéért, legalább önmagunkért.

Nagyon tetszett a hasonlat, amit a jelenlegi helyzet leírására alkalmaztak – a hajó a tengeren. A helyzetünk tényleg arra emlékeztet engem, ami a Titanic elsüllyedésekor történt. A hajó jéghegynek ütközött és az alsó szinteket elöntötte a víz. Először próbálták eltussolni a veszélyt a felsőbb fedélzeteken lévők elől. És a fogadás ment tovább zenekarostul, míg a vég egész nyilvánvalóvá nem vált.

Fogyasztás orientált agyonreklámozott médiánk manipulációjában kevesen mutatnak rá, hogy a mi hajónk, az S.S Nyugati Civilizáció, kezd vészesen az oldalára dőlni vagy hogy már veszélyesen alacsonyan áll a vízben.

A Hathorok úgy remélik, hogyha elegendő számú ember ugrik idővonalat, maga mögött hagyja a planetáris pusztulás próféciájának idővonalát és helyette belép abba a sokkal jóindulatúbb és élet-igenlő valóságba, amit ők Új Földnek neveznek, akkor bolygónk rémséges próféciái nem fognak beteljesülni.

De azzal is tisztában vannak, hogy ha még a kollektív nem is vált át egy magasabb sorsra, valami figyelemreméltó azért történni fog azokkal közülünk, akiknek van bátorsága más valóságot megélni, mint azoké, akik ránk erőltetik a jelenlegi kultúrát. 'Lehetséges a mennyben élni, miközben a körülöttünk lévők szörnyű kínokat állnak ki.'

Van valami ebben a legutóbbi üzenetben, amit én létfontosságúnak vélek – különösen azok számára közülünk, akik megkísérlik az idővonal ugrást. És ennek a 'valami' -nek az érzéki csalódáshoz vagy a 'mágikus gondolkodás' -hoz van köze. Ha nem világos a mágikus gondolkodás kifejezés, ez egy olyan gondolkodási rendellenesség, amiben az illető személy azt hiszi, hogyha csak gondol valamire, akkor az valós vagy valósággá válik mindenféle erőfeszítés nélkül a részéről.

Véleményem szerint van egy igen mérgező elem a New Age gondolkodásban, ami a tagadást bátorítja, mint bizonyos nehézségek elkendőzésének az eszközét (azaz mint a mágikus gondolkodás). És bizony a jelenlegi és fokozódó idiotizmus a világunkban sokunk számára növeli a nehézséget, amivel meg kell birkózni. De ha valaki elolvassa ezeket a gondolatokat, hogy a tagadás elfogadható eszköz a jelenlegi idővonalunk valóságának a kezelésére, akkor szeretnék rámutatni, hogy a Hathorok ennek pontosan az ellenkezőjét állítják.

Az idővonal ugrás művészetének egyik része az, hogy meg kell tartanunk annak az idővonalnak a látomását és vibrációs jellemzőit, amit szeretnénk megtapasztalni. De ezzel egy időben figyelmet kell szentelnünk annak az idővonalnak az aktuális valóságára, amiben vagyunk!

 

Ez azt jelenti, hogy világok között élünk és ennek elsajátítására és beható ismeretére kérnek minket a Hathorok.

Sejtésem szerint sokan választjuk azt, hogy idővonalat ugrunk (beleértve engem is), tanuló köröket kell futnunk, melyekben nem leszünk képesek átugrani az új idővonalra és/vagy nem fogjunk tudni megmaradni benne. Ez teljesen rendjén van így, amikor valaki új jártasságra kíván szert tenni és igen, ez egy lényeges új ismeret lesz, s főleg mélyen szántó. A tanácsom annyi valamennyiünk – kezdő idővonal ugrók – számára, hogy legyünk kíméletesek önmagunkhoz, hagyjuk hátra az ön-ítélkezést és lépjünk be ebbe a tapasztalatok elsajátításának ilyetén módszerébe egy jó adag humorral! Végül is az egész dolog, legalább egy nézőpontból, egy nagy kozmikus tréfa.

Hogy miként navigálunk egy átalakuló (mások szerint haldokló) civilizáció valóságai között, miközben a szívünket és az elménket azon az idővonalon tartjuk, amit szeretnénk megélni, az kétségtelenül művészi alakot fog ölteni.

És így … Művész társaimra az Élő Misztériumban, azokra, akik beleszerelmesedtek ebbe a látomásba és akiknek van bátorsága ugorni, emelem poharamat rátok!

Tisztelgek előttetek és az előtt a nagy vállalkozás előtt, ami iránt elköteleztük magunkat, ami semmivel sem alávalóbb annál, mint hogy felfelé törekedjünk a legmagasabb minőségek felé, az emberi tapasztalatot megélő spirituális lényekként.

Áldassatok meg valamennyien szeretteitekkel együtt!


Tom Kenyon
Az Idővonal Ugrás Művészete4.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Forrás:
http://tomkenyon.com/jumping-time-lines
Fordította: Borsos Árpád
Copyright 2010 Tom Kenyon Szerzoi Jog Fenntartva
.