Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ISTENI IDŐZÍTÉS

2024-05-08

Mikor jön el a VÉGSŐ ÉGI ESEMÉNY?

 

 Föld kristályháló 1.jpg

 

AZ ISTENI IDŐZÍTÉS

 

Mikor jön el a VÉGSŐ ÉGI ESEMÉNY?

 

Mikor jön el az Idő?

 

JJK:  Mikor van a "hamarosan"? Azt látom, hogy azok az emberek, akik már régóta dolgoznak a változáson, akik elkötelezettek és minden erejükkel küzdenek érte, kifogynak a lendületből. Azért szeretnék ma ismét ezzel foglalkozni, mert látom, hogy ez a kérdés sokak számára mennyire fontos.

 

Tehát mikor válik igazán láthatóvá a fény az alagút végén?

 

MESTER ST. GERMAIN: Akkor fog bekövetkezni, amikor eljön az idő - és ez a pillanat már közeleg. A kérdés fontos, de sokkal fontosabb, hogy belül az a bizonyosság kerítsen hatalmába, hogy minden Isten Terve szerint teljesedik be. Az emberi élet túl rövid, sok eseményt nem lehet egy emberi élet alatt beteljesíteni és megtapasztalni.

 

Ezért születünk le újra és újra, amíg be nem teljesül az, amit emberként és emberiségként az egyetemes tervrajzunkban rögzítettünk.

 

Fontos megérteni, hogy amit én és a fény világ már évek óta mondogat nektek, az ebben a mostani korszakban fog valóra válni.

Nem minden ember, aki részt vett a változásban, és aki minden erejével hozzájárult, fogja érzékelni a béke nagy királyságát az emberi létében. Azért térnek vissza az égi világba, ez előtt az idő előtt, mert teljesítették a megbízásaikat, és gyakran túl is teljesítették azokat.

Tágabb perspektívából nézve nem arról van szó, hogy az Aranykort emberként éljük meg, hanem arról, hogy ebben a folyamatban vállaltuk és eljátszottuk a szerepeinket. Minden egy, és amint az ember leveti földi ruháját, az emberi kategóriáknak már nincs értelme és jelentősége.

 

Isten időzítése

 

Az embereknek nehézséget okoz, hogy ezt az átfogó perspektívát a földi létük során elsajátítsák, főleg a nehéz időkben. Amikor kétségek merülnek fel és félelmek támadnak, fontos, hogy tájékozottak maradjunk, és tápláljuk a bizonyosságot, hogy minden a megfelelő isteni időzítés szerint történik. Ez az a művészet, amire ma szükségetek van. Nincs más módja annak, hogy megbirkózzatok a várakozás ezen időszakával. Mert minden tettetekben és lényetekben most az a legfontosabb, hogy legyen meg a szükséges türelmetek a változás utolsó métereihez, az utolsó méterekhez, mielőtt világosság lesz, mielőtt a magasztos idő kiterjeszti előttetek minden varázsát.

 

JJK: Én magam nem ismerem ezt a türelmetlenséget. Mindig azt gondolom magamban, hogy én végzem a munkámat, és minden más majd úgy adódik hozzá, ahogyan az kell.

Túl sokszor tapasztaltam ezt magam is ahhoz, hogy kételkedjek az "isteni időzítésben".

 

Hogy megélem-e még ebben az életben az Aranykort, az számomra teljesen "lényegtelen". Isten irányít, én pedig a legtisztább lelkiismeretem és legjobb ítélőképességem szerint cselekszem. Azt látom azonban, hogy sokan türelmetlenek, mert már régóta várják a változást. Minden erőfeszítés ellenére, amit a változás megkövetel tőlünk, még mindig az "égi szóra" várunk. Lényegében arról van szó, hogy a külső események alapján felismerjük, hogy az Új Föld felé tartó vonat valóban felgyorsult. De ezt nem mindenki képes érzékelni. Vannak, akiknek egyszerűen szükségük van ezekre az égi jelekre. Ezeket már évek óta bejelentették nekünk - de mindig "hamarosan", "rövidesen" vagy "nem sokára". Tehát mikor is lesz valójában?

 

végitélet jézus.jpg

 

Az ÉGI esemény - A DIMENZIÓVÁLTÁS

 

MESTER ST. GERMAIN: Ha megmondanám nektek az EGI esemény napját vagy óráját, azonnal megfosztanálak benneteket az energiátoktól. A legtöbb ember kivárna, és elhamarkodott, rossz döntéseket hozna.

 

Nem fordítanának időt és energiát a saját átalakulásukra. Egy nyilvánosan bejelentett időpont jobban összezavarná és aggasztaná az embereket, mint amennyire a hosszú várakozás kifárasztaná őket. Fontos megérteni, hogy ezt az EGY eseményt a ti belső változásotok hozza létre. Átalakulási munkátok révén az emberi történelemnek ezt a pillanatát bevonjátok a valóságotokba.

 

Minél közelebb kerültök valódi belső magotokhoz, annál erősebb lesz az önbizalmatok, és minél mélyebbre hatoltok isteniségetekbe, annál kényszerítőbbé válnak a tudatossá válásotoknak megfelelő események. Belső növekedésetek minden külső esemény előfeltétele. A BELSŐ és a KÜLSŐ függ egymástól, és így most ennek a nagy próbatételnek vagytok kitéve - ki kell tépni a gyomokat Isten szőlőjében, amíg a nagy aratás betakarítható.

 

Csak ISTEN ismeri a napot és az órát.

 

A ti feladatotok az, hogy teljes odaadással éljétek a feladatotokat, hogy szilárdan a mában, itt és a mostban maradjatok, és ne hagyjátok, hogy a még mindig homályos jövővel kapcsolatos "gondolat mozi" elaltasson vagy eltérítsen benneteket a pályáról.

 

Folytassátok az átalakulás útját, váljatok teljessé önmagatokban - és az időnek többé nem lesz hatalma felettetek! Mikor lesz az? Amikor fejlődésetek egybeesik az idővel.

 

A türelmetlenség leküzdése azt jelenti, hogy Isten időtlen valóságában mozogtok.

 

A kérdéseknek és a válaszoknak akkor már nincs jelentősége, mert tudjátok: minden megadatik a megfelelő időben.

 

Végtelen szeretetben vagyok veletek az átalakulás ibolya-arany lángjával.

 

 

MESTER SAINT GERMAIN

 

Közvetítette: Jahn J Kassl